> Vervolg op: Op zoek naar het verloren continent Atlantis, deel 2

Verschillende archeologen zijn het er over eens dat er tijdens de ijstijd een centrale beschaving heeft bestaan, wiens eiland verloren is gegaan door vloedgolven en andere cataclysmen. De overlevenden van deze antieke beschaving hebben zich elders op de wereld gevestigd waarbij ze hun oude cultuur probeerde voort te zetten. Schrijver en onderzoeker Graham Hancock denkt dat het oude Egypte voortkomt uit een veel oudere cultuur, wellicht het oude Atlantis dat Plato heeft beschreven. 

Volgens Andrew Power, schrijver van het boek “Land of the Pharaohs”, komen de farao’s uit Ierland. Zijn theorie is gebaseerd op de aanname dat de Atlantiërs vanaf Ierland naar Egypte trokken, om vervolgens weer terug te keren naar de Britse, Schotse en Ierse eilanden. [2] In Ierland zijn inderdaad historische sporen te vinden die wijzen op een veel oudere beschaving. Carmen Boulter is ervan overtuigd dat de grafheuvels waarvan de archeologische overblijfselen over de hele wereld zijn te vinden, iets met de Atlantis periode te maken hebben. 75% van deze steencirkels bevinden zich in Ierland en ze zijn allemaal in een bepaalde astrologische positie opgesteld.

Met geologische scans heeft men kunnen vaststellen dat zich rond deze steencirkels onder de grond, enorme gangenstelsels bevinden die als graven werden gebruikt. De omvang en diepte is enorm. Deze gangen gaan tot wel 6 km diep en hebben soms een omtrek tot wel 16 km rondom de steencirkel. Pas nadat men de nieuwe technologie van geoscans kon toepassen, ontdekte men deze gangen. Het doel van deze grafheuvels en de gangen onder de grond, laten ook zien dat deze beschavingen beschikten over geavanceerde, spirituele kennis.

Sarcofagen werden gebruikt om uit het lichaam te treden

Carmen Boulter denkt dat de geïnitieerden de bijzondere gave hadden om het stervensproces zelf te kiezen, door middel van een goed getrainde geest en praktische ervaring om buiten het lichaam te treden. Ze ziet ook de link met de sarcofagen in de Egyptische piramides, die in haar ogen werden gebruikt om te oefenen bij lichaamsuittreding en het daarin weer terug komen. Ze verwerpt de algemene aanname dat de piramides grafmonumenten waren. In haar ogen hadden de piramides en grafheuvels elders in de wereld een heel andere functie en zijn ze onderdeel van de spirituele kennis die nu voor mensen verborgen wordt gehouden.

Ze refereert in onderstaand interview naar een wetenschapper die heeft ontdekt dat er op drie van dergelijke grafheuvels sprake was van anti-zwaartekracht. Toen hij daarmee naar buiten trad en deze ontdekking bekend maakte op de universiteit waar hij werkzaam was, werd hij ontslagen en moest hij een geheimhoudingsverklaring van 20 jaar tekenen. Boulter vertelt dat deze geheimhoudingsverklaring in 2016 is verjaard en de wetenschapper nu met deze spectaculaire kennis naar buiten treedt.

Grafheuvels bevatten geen menselijke overblijfselen

Grafheuvel Glastonbury

Onder Glastonbury is een circulaire anti-zwaartekracht  constructie gevonden, waarvan de ondergrondse gangen soms de vorm van een Knights Templars-kruis hadden. Opvallend is dat men in deze ‘graven’ geen aardewerk, kleding, juwelen of botten vond, maar wél kristallen. Haar conclusie: de geïnitieerde gaat bewust naar deze plek om te sterven en het lichaam van de gestorvenen is in een kristallijne matrix veranderd. De grafheuvels zijn een onderdeel van dit fenomeen.

Er is een grote link tussen kristallen en spirituele kennis die ook bij andere culturen een rol speelde. Carmen Boulter: “Kristallen zijn essentieel voor de bouw van piramides.” Dat is onderdeel van de ‘verborgen’ kennis. Ze legt uit: “Kwarts bestaat uit een dubbele helix en als dat onder druk staat, straalt het energie uit.” Ze voegt toe dat de zogenaamde ‘loze’ ruimtes in de Egyptische piramides, die geen onderdeel vormen van de Koningskamers, vol zitten met kwarts die onder druk staat. Daarom is er in de Grote Piramide van Gizeh graniet gebruikt; graniet bevat kwarts en kristallen, het is onderdeel van de compositie. Dát is volgens Boulter de essentie van piramidekracht en tevens onderdeel van het Nieuwe Atlantis.

Verborgen kennis noodzakelijk voor nieuw samenlevingsmodel

Om het Nieuwe Atlantis te kunnen stichten, moet deze verborgen kennis weer vrijkomen. Dit moet onderdeel worden van een nieuwe beschaving waarbij we terugkeren naar een harmonisch en egalitair samenlevingsmodel, in tegenstelling tot het onderdrukkende en elitaire model waarin we nu leven. De geschiedenis laat zien dat een dergelijk harmonisch model mogelijk is én reeds heeft bestaan. Ze refereert naar de Egyptische Amarna-periode als één van daadwerkelijke spiritualiteit en beschrijft deze zelfs als ‘Atlantische energie’.

Volgens Carmen Boulter was deze Amarna-periode een gouden periode en misschien wel de laatste periode in de geschiedenis van de menselijke beschaving dat er vrede was. Het nieuwe Amarna-samenlevingsmodel was een antwoord op de heerschappij van Amon-priesterschap, waardoor Egypte in verval was geraakt. De Amon-priesters eisten 50% belasting van de oogst, vergelijkbaar met het economische model dat we ook nu kennen. In die periode kon men tevens ‘spiritualiteit’ kopen, door toegang tot de tempel en de priester te betalen. Dit werkte ontkrachtend voor de mensen.

Een spirituele en harmonische samenleving heeft reeds bestaan

De Egyptische farao Akhenaten en koningin Nefertiti wilden breken met deze gang van zaken, trokken weg en creëerden hun eigen Amarna. Het was een maatschappij zonder hiërarchie, waardoor iedereen de mogelijkheid had om een creatieve bijdrage te leveren. Het floreerde in kunst, handel, vrede en was een waar paradijs. Het Amon-priesterschap wilde echter de macht terug. Amon betekent duister, zo legt Carmen Boulter in onderstaand interview uit. Ze smeedden een complot om de macht te grijpen. Akhenaten en Nefertiti zijn uiteindelijk weggevlucht en hebben in hun vlucht een aantal kunstschatten meegenomen die vorig jaar in Turkije zijn gevonden. Onder de kunstschatten bevond zich een Atlantisch beeld en een Egyptische sarcofaag die wordt geschat op 11.500 jaar oud. Dit is opvallend genoeg dezelfde periode waarin het oude Atlantis verloren is gegaan.

E*: Ik ben ervan overtuigd dat de machthebbers, de ingewijden, de Illuminati, de ware geschiedenis van de mens opzettelijk achterhouden en vervormen. Niet alleen het bestaan van Atlantis en de creatie (genetische manipulatie) van de moderne mens, maar ook de astrologische en spirituele kennis die in archeologische monumenten zoals de piramides, steencirkels en tempels verborgen ligt. Er moet daarom in mijn ogen een belang zijn om de waarheid over de geschiedenis achter te houden. Ik verwacht dan ook dat precies díe dingen die verborgen worden gehouden, de sleutel zijn tot de vooruitgang en ascensie van de mens.

Open staan voor een nieuwe geschiedenis én samenlevingsmodel

Carmen Boulter benadrukt dat we met een open mind naar de historische tijdlijnen moeten kijken, om de waarheid over de geschiedenis te kunnen ontrafelen. Religie en geschiedenisboeken staan erop dat onze beschaving 6000 jaar oud is, maar als we openstaan voor een andere versie van de geschiedenis, staan we wellicht ook open voor de mogelijkheid dat we op een andere manier kunnen samenleven. Buiten de controlemaatschappij met een ander economisch model. De kennis uit oude beschavingen, zoals het oude Atlantis, kan essentieel zijn om een andere, meer spirituele en harmonische samenleving te creëren. Kennis over de ondergang van het oude Atlantis kan ons eraan herinneren waar de mensheid is ontspoord, maar biedt tevens hoop en inspiratie voor de toekomst.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Bronnen:

[1]  “Magicians of the Gods”; Graham Hancock
[2]  “Land of the Pharaohs”; Andrew Power
[3]  The Tepe Telegrams
[4]  Atlantis in the Java Sea
[5]  Officiële website van Graham Hancock
[6]  Ancient structure in Indonesia could be up to 20,000 years old
[7]  8 Mysterious Facts about Gunung Padang

Lees ook:

>  Egyptische kunstschatten van 10.000 jaar oud uit de Atlantis-periode ontdekt
>  Op zoek naar het verloren continent Atlantis, deel 1
>  Op zoek naar het verloren continent Atlantis, deel 2

Share.

About Author

2 reacties

Leave A Reply