Deze termen moet je kennen, om te begrijpen wat er in de wereld gaande is

21

Wat wordt er bedoeld met de Cabal? Waarom is deze term niet hetzelfde als de Illuminati? Wat betekent Deep State en wat is een schaduwregering? Wat is het verschil tussen Pedogate en Pizzagate? Wie zijn de White Hats en de Positive Military? Waarom behoren niet alle Illuminati-groepen tot de satanische Cabal en wat is het verschil tussen de Witte adel en de Zwarte adel? Hieronder een begrippenlijst met termen waarmee veel mensen (nog) niet zijn vertrouwd. Door een beter inzicht te krijgen wie wat is, wordt ook meer duidelijk over de machtsstructuur en machtsstrijd die binnen de Illuminati gaande is.

Woordenlijst 1.0 In alfabetische volgorde
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

AI: Artificiële Intelligentie (Artificial Intelligence)

Kunstmatige intelligentie (Artificiële Intelligentie, afgekort AI) is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van een mens. AI wordt ook ingezet om de gedachten en gedrag van mensen te beïnvloeden.

Alfabet agentschappen (Alphabet agencies)

Amerikaanse overheidsdiensten die vaak worden aangeduid met een afkorting zoals: CIA, FBI, NSA, DHL, NASA, BLM, et cetera. Deze agentschappen zijn vaak verdeeld in verschillende facties die voor of tegen bepaalde Illuminati-facties opereren.

Alliantie

Gecoördineerde internationale operatie van afzonderlijke groeperingen zoals de White Hats, mensen uit de legertop en vanuit andere hoge en invloedrijke posities, die als doel hebben de Cabal neer te halen.

Alternatieve Media

Alle mediakanalen buiten de mainstream media — met name internet en social media — zoals: blogs, online radio, Youtube, Twitter en Facebook. Gerenommeerde namen binnen de alternatieve media zijn onder andere: Wikileaks, David Icke en Infowars. Helaas zijn veel alternatieve mediakanalen inmiddels ook geïnfiltreerd en gesponsord door de Deep State of bepaalde Illuminati-facties en bieden geen garantie op eerlijke berichtgeving.

Archonten

Een verzamelnaam voor duistere machten. Binnen de archonten onderscheiden we fysieke archonten die incarneren binnen machtige Illuminati-bloedlijnen (vooral binnen de Jezuïeten-orde) en niet-fysieke archonten die hun invloed uitoefenen vanuit de astrale gebieden.

Terug naar boven

B

Black Budget Projects

Geheime projecten waarop geen toezicht is door het parlement of de president en die niet officieel in de boeken staan. Het budget is op illegale wijze verkregen. Deze projecten hebben vaak te maken met het geheime ruimtevaartprogramma, ontwikkeling van geavanceerde technologie die voor de mensheid geheim wordt gehouden en programma’s waarmee de mensheid kan worden onderdrukt.

Black ops

Black operations zijn geheime (militaire) operaties, vaak gericht op het verkrijgen van informatie of de verwijdering en arrestatie van criminele elementen. Een black operation vergt een zekere vorm van misleiding om te verbergen welke entiteiten er achter zitten.

Bohemian Club

Geheim genootschap waarbij politieke top eens per jaar samenkomt in de Bohemian Grove in Noord-Californië. De Bohemian Club is één van de meest machtige mannenclubs en tevens een satanische doodscultus. Naast politieke besprekingen worden er allerlei occulte rituelen gehouden, zoals de Cremation of Care Ceremony, een mensofferritueel. Tijdens perverse orgies worden ook kinderen misbruikt.

De Bohemian Club is een van de vele geheime genootschappen waarbij de meest machtige politieke (wereld)leiders eens per jaar samenkomen.

Terug naar boven

C

Cabal

Cabal betekent in het Engels een ‘geheime politieke kliek’. De term wordt gebruikt om de wereldwijde elite aan te duiden, die door middel van geheime genootschappen en complotten, ten koste van de mensheid, wereldwijd totale macht en rijkdom in handen probeert te krijgen. Cabal is de allesomvattende term die verwijst naar de gehele top van de (aardse) machtsstructuur, inclusief de: Illuminati, Covens, Parents en Draco’s.

Andere benamingen voor de Cabal zijn ook wel: global elite; heersende schaduwelite; oligarchen; de New World Order; of de 1%. Andere gebruikte synoniemen refereren vaak naar een deel van de Cabal, zoals: de Illuminati, de Khazariaanse maffia, satanisten, Zionisten, Zionazis, Illuminazi’s, NaziZionists, militair-industrieel complex, Duistere Transnationale Beveiligingstaat, et cetera.

> Lees ook: Wie is de Cabal?

Covens

Onderdeel van de Cabal machtsstructuur. Covens (heksengroepen) staan in hiërarchie boven de Illuminati en onder de Parents. Zij beïnvloedden met Zwarte magie veel zaken op deze planeet, waarbij ze de kennis van de oude mysteriescholen vervormen. Koningin Elisabeth staat aan het hoofd van één van de Covens. De bovenste lagen van de machtsstructuur, waaronder ook de Covens, zijn inmiddels volledig ingestort. Als gevolg hiervan is de Illuminati-structuur verbrokkeld in verschillende facties en allerlei splintergroepen.

Terug naar boven

D

Deep State

Een netwerk van invloedrijke leden binnen overheidsinstanties, het leger, grote corporaties en de financiële top, die achter de schermen zijn betrokken bij de manipulatie en controle door overheidsbeleid. Ze worden aangestuurd door geheime genootschappen die opereren buiten overheidscontrole en landsgrenzen. Ze streven ernaar om hun eigen agenda door te voeren door infiltratie van politieke groeperingen, manipulatie van politici en verkiezingen en het ondermijnen en onder druk zetten van gekozen regeringen.

> Lees ook: An In-Depth Look At The Deep State & Shadow Government

Disclosure

Het proces waarbij de geheimen van de Illuminati, Deep State en het geheime ruimtevaartprogramma wordt onthuld, noemen we disclosure. De term wordt specifiek gebruikt met betrekking tot de onthulling van het bestaan van buitenaardsen, break-away civilsations, UFO-technologie en buitenaardse kolonieën op Mars en de Maan.

Draco’s

Bovenste laag in de aardse machtsstructuur. De voorouders van de Illuminati hebben tienduizenden jaren geleden een overeenkomst met de Draco’s gesloten in ruil voor technologie en bescherming. Draco’s zijn enorm grote, krachtige reptiliaanse wezens en staan bekend om hun militarisme en meedogenloosheid. Qua uiterlijk lijken ze op de wezens Tskalikin in de film Jupiter Ascending. De Draco’s zijn inmiddels (grotendeels) van de planeet verwijderd en worden door veel buitenaardse groepen als vijand gezien en als zodanig bestreden.

Duistere Transnationale Beveiligingstaat

Andere term voor militair-industrieel complex, Deep State of schaduwregering die zich bezig houdt met het geheime ruimtevaartprogramma.

> Lees ook: Steven Greer over de Duistere Transnationale Beveiligingsstaat

Terug naar boven

Door de geheimzinnigheid rond het bestaan van buitenaardsen en de ridiculisering en beeldvorming binnen de massa-media, is het voor veel mensen ondenkbaar dat de Cabal deals met kwaadaardige, buitenaardse indringers heeft gesloten.

F

Fake News

Term bedacht door de CIA en gepromoot door de mainstream media om de onthullingen door de waarheidsbeweging en alternatieve media in discrediet te brengen. De term Fake News wordt nu ook steeds vaker tégen de mainstream media gebruikt.

Terug naar boven

G

Geheime genootschappen (Secret Societies)

Geheime genootschappen zijn eliteclubjes waarbij leden en/of deelnemers een geheimhoudingseed hebben afgezworen. De meest invloedrijke mensen zijn vaak lid van verschillende geheime genootschappen, zoals de Bilderberg Groep, de Bohemian Club, de Ridders van Malta, de Club van Rome, the Council on Foreign Relations, et cetera. Tijdens hun bijeenkomsten wordt de wereldwijde politieke agenda vastgesteld, die het gemeenschappelijke doel van een Nieuwe Wereld Orde zeker stelt. Politieke figuren en organisaties krijgen via deze genootschappen hun opdrachten. Democratische processen worden zo omzeild. Ook de media, die in een normaal functionerende samenleving de controlerende macht heeft, krijgt óf geen inzage in het beleid óf is zelf aan geheimhouding onderworpen. Zie bijvoorbeeld het diagram bij mainstream media, waarbij alle (hoofd)redacteuren van de grote mediakanalen lid zijn van geheime genootschappen.

Terug naar boven

Machtsstructuur met geheime genootschappen die tezamen de schaduwregering vormen.

I

Illuminati

Elite groepering waarvan de bloedlijnen al eeuwenlang aan de macht zijn. Ze zijn van mening dat ze een superieure vorm van verlichting bezitten en een goddelijke recht hebben om te regeren. Ze zijn uit op een wereldheerschappij. Er is een verschil tussen de gnostische Illuminati en de satanische Illuminati (Illuminati-bloedlijnen). De Illuminati-bloedlijnen zijn bovendien uiteen gevallen in verschillende facties.

Illuminati-bloedlijnen

De Orde der Perfectionisten, later de Illuminati genoemd, werd op 1 mei 1776 in Beieren opgericht door Adam Weishaupt. Dit geheime genootschap ontwikkelde een plan om een Nieuwe Wereld Orde (NWO) te implementeren. De Illuminati geloven in de heerschappij op basis van genetische afkomst. In het westen is de macht dan ook al millenia in handen van 13 Illuminati-bloedlijnen. Deze families behoren tot de Zwarte Adel, beoefenen zwarte magie en zijn heimelijk satanisten. De Illuminati zijn onderdeel van de Cabal en vallen qua hiërarchie onder de Covens, Parents en Draco’s.

Illuminati-facties

De Illuminati was ooit één groep die samenwerkte met als doel de volledige wereldheerschappij. De afgelopen jaren is de Illuminati uiteen gevallen in verschillende facties en splintergroeperingen. De belangrijkste facties zijn de: Jezuïeten, Zionisten, Nazi’s, geheime genootschappen en de Aziatische factie. De oorspronkelijke Illuminati is bovendien uiteengevallen in de gnostische Illuminati en de satanische Illuminati-bloedlijnen, die elkaar bestrijden.

Illuminati, gnostische

Deze groep komt voort uit de Russische aristocratie en was een aantal generaties geleden nog onderdeel van de Cabal. Nadat de Romanov-dynastie door de Cabal werd vernietigd, braken ze met de Cabal. Sindsdien voeren ze een interne strijd met de Rothschild-factie die veel invloed heeft op de Jezuïeten en de Europese Illuminati-bloedlijnen en de (overwegend Amerikaanse) Rockefeller-factie. Ze gebruiken dezelfde symboliek en occultisme als de Illuminati, maar verwerpen openlijk het satanisme en de kindofferrituelen. Gnostische Illuminati streven naar een meritocratie en zijn tegen machtsopvolging op basis van afkomst of bloedlijn. De gnostische Illuminati zijn gelieerd aan de positieve militairen, de (positieve) Tempeliers en White Dragon Society, maar zijn ook geïnfiltreerd door negatieve elementen.

Illuminati symbolen

Symboliek die voortkomt uit de mysteriescholen. Deze symbolen zijn afgeleid van de heilige geometrie en kan voor zowel positieve als negatieve doeleinden worden aangewend. De Illuminati gebruiken deze symbolen voor eigen gewin. De oorspronkelijke leer van de mysteriescholen is in de afgelopen millenia gecorrumpeerd, waarbij de oorspronkelijke betekenis van de symbolen verloren ging.

Insiders

Algemene term om mensen aan te duiden die onderdeel zijn van de Illuminati, Deep State en / of White Hats en toegang hebben tot geheime informatie (intel).

Intel

Geheime informatie van insiders die mag worden vrijgegeven.

Illuminati-symbolen zijn terug te vinden in de architectuur, stratenplan van steden zoals Washington DC, het Amerikaanse bankbiljet, emblemen, logo’s en zelfs in de entertainmentindustrie.

Terug naar boven

J

Jezuïeten

Een van de vijf facties van de Illuminati. Slechts 10% van alle Jezuïeten behoort tot deze factie, waaronder enkele kardinalen, de zwarte paus, de witte paus (Francis) en de Zwarte adel in Italië. De Jezuïeten-orde is de militaire inlichtingendienst van het Vaticaan. De werkelijke macht achter het Vaticaan is in handen van de Zwarte adel. Dat zijn de families zoals de Borgia, Farnese, Orsini en Aldobrandini. Zij zijn onderdeel van de 13 Zoroastrische bloedlijnen van de Illuminati. Volgens sommige bronnen gaan deze bloedlijnen duizenden jaren terug in de geschiedenis. Ze hebben altijd geprobeerd om de aarde en de mensheid te domineren. > Zie ook: archonten.

Terug naar boven

K

Khazariaanse maffia (Khazarian Mafia)

Archonten die tijdens de Khazariaanse invasie op aarde kwamen, in het gebied tussen de Zwarte en Kaspische Zee en huidige Oekraïne. Ze hebben de Russische en oorspronkelijke Europese koningshuizen grotendeels uitgemoord en vervangen door hun nep-monarchen. Hun nakomelingen zijn onderdeel van de groep die we nu kennen als de satanische Illuminati.

Koninkrijk van Manna

Enige échte soevereine natie ter wereld, die niet ondergeschikt is aan een andere natie of organisatie. Ze hebben een blauwdruk ontwikkeld waarmee alle landen zichzelf soeverein kunnen verklaren. Lees in dit, dit of dit artikel meer over het Kingdom of Manna

Terug naar boven

L

Lichtstrijders (Light Warriors)

Lichtstrijders zijn onderdeel van de vrijheidsbeweging en werken samen om het kwaad te beperken en het leven binnen het multiversum te beschermen. Ze richten zich daarbij ook op de niet-stoffelijke wereld.

Lichtwerkers (Light Workers)

Meerduidige term die meestal verwijst naar mensen binnen de vrijheidsbeweging die vooral zijn gericht op de spirituele ontwaking en de bevrijding van de mensheid. Helaas wordt de term binnen de New Age beweging veelvuldig misbruikt voor mensen die het valse licht promoten door het kwaad niet in te (willen) dammen.

> Lees ook: Waarom ik geen Lichtwerker meer ben

Loosh

De etherische levensenergie die vrijkomt bij extreme emoties. Kwaadaardige entiteiten (demonen) die zich voeden met loosh, worden tijdens occulte satanische rituelen geëerd. Door het verkrachten, martelen en offeren van met name kinderen, wordt een maximum aan loosh gegenereerd. De satanische elite is ervan overtuigd dat ze in ruil daarvoor macht, aanzien en rijkdom vergaren.

Terug naar boven

M

Mainstream media (MSM)

Alle grote mediakanalen, zowel televisienetwerken als kranten en radio, die gesponsord en gecontroleerd worden door de Cabal, zoals CNN, NBC, the New York Times, BBC, NOS, RTL, de Telegraaf, de Volkskrant, het NRC en velen anderen. Deze massacommunicatiemiddelen hadden voor de komst van internet, alternatieve en social media, een monopolypositie, waarbij de gewenste verhaallijn zorgvuldig werd geconstrueerd en bewaakt. Binnen bepaalde kaders is er persvrijheid, maar onderwerpen die bedreigend zijn voor de Cabal worden verdraaid of simpelweg niet gepubliceerd.

Overzicht van alle CEO’s en (hoofd)redacteuren van grote mediakanalen, die onderdeel zijn van de Council on Foreign Relations en andere geheime genootschappen.

Militair-industrieel complex

Het militair-industrieel complex is een bundeling van de belangen van het politieke en militaire leiderschap in combinatie met de wapenindustrie. Ze behartigen de gezamenlijke belangen en beïnvloeden het politieke beleid. Daarbij worden heimelijk wapendeals met de ‘zogenaamde’ vijanden gesloten en wordt voortdurend aangestuurd op gewapende conflicten om de oorlogsindustrie te voeden.

> Lees ook: Het militair industrieel complex – Geld verdienen aan massamoord

Mind-Control

Alle vormen van psychologische manipulatie en het ingrijpen in neurologische processen om denkwijzen en gedrag te beïnvloeden. De CIA en de Deep State heeft op basis van jarenlange, mensonterende experimenten verfijnde mind-control-technieken ontwikkeld, waarbij men mensenrechtenschendingen niet schuwt. Middels subliminal messaging wordt via massamedia, popmuziek en organsiaties (betrokken bij social engineering), mind-control toegepast.

> Lees ook: MK-Ultra

MK-Ultra

Een op trauma gebaseerd mind-control-programma van de CIA waarbij de geest van slachtoffers wordt opgesplitst in alters. Met bepaalde, geprogrameerde triggers kunnen mensen (tegen hun wil) geactiveerd worden tot seksslaaf of huurmoordenaar.

Mysteriescholen (Mystery Schools)

Leerscholen waarbij esotherische en spirituele kennis,  die geheim wordt gehouden voor een breder publiek, wordt overgedragen. Omdat leden van de mysteriescholen vanwege hun kennis werden vervolgd, zijn ze ondergronds gegaan. De Illuminati hebben de leer van de mysteriescholen onderdrukt en misbruikt voor persoonlijk gewin en de onderdrukking van de mensheid. Zij zorgden ervoor dat de kennis alleen toegankelijk was voor de ingewijden van hun geheime genootschappen.

Terug naar boven

N

Nazi’s

De Nazi’s zijn net als de andere facties onder de koepel van de Illuminati gecreëerd. Toen de rol van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog was uitgespeeld, verdwenen prominente Nazi-leiders en -wetenschappers via Project Paperclip naar de VS en Zuid-Amerika, waar ze onderdoken en in het geheim bij overheidsorganisaties zoals NASA, CIA en NSA hun werkzaamheden konden voortzetten. Het Nazi hoofdkwartier is na de Tweede Wereldoorlog verplaatst van Duitsland naar Washington DC.

De Bush- en Clinton-families zijn onderdeel van deze Nazigroep. Bush is genetisch gelieerd aan het Britse koningshuis (ook Nazi’s), wiens oorspronkelijke achternaam Gotha-Saxe-Coburg was voordat men deze omtoverde naar Windsor. Hitler is een bastaardzoon van King George V, de grootvader van koningin Elizabeth II.

Een deel van de Nazi’s die na WWII zijn gevlucht, zijn onderdeel van de break-away group die betrokken is het het geheime ruimtevaartprogramma.

> Lees ook over de geschiedenis van de Nazi’s en het Nederlandse koningshuis.

Prominente figuren uit de politiek en entertainmentindustrie zijn vaak (verre) familie van elkaar. De familie Bush is genetisch gelieerd aan de meeste Europese koningshuizen.

New Age

New Age is een westerse spirituele beweging, gebaseerd op de theosofie van Helena Blavatsky (1831-1891) en een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filosofie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen, die vooral uit het oosten afkomstig zijn. Volgens Professor Walter J. Veith komt de New Age rechtstreeks uit de koker van de geheime genootschappen en de Illuminati.

Nieuwe Wereld Orde (NWO, New World Order)

De Nieuwe Wereld Orde (ook wel New World Order of One World Order genoemd) is de ambitie van de heersende schaduwelite om een totaalheerschappij te creëren, gebaseerd op een fascistische ideologie. Dit houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

Terug naar boven

P

Parents

Onderdeel van de Cabal machtsstructuur. De 21 Parents waren namens de Draco’s de aardebewaarders en voogden van de mensheid. Ze stonden in hiërarchie boven de Illuminati en beheerden ieder een Coven. Deze mensachtige wezens (nakomelingen van de oorspronkelijke mens) waren veel begaafder en langer dan wij en hadden een langere levensduur dan de moderne mens. Er zijn nog maar 2 van de 21 Parents over.

Pedogate

Verzamelterm voor het internationale pedofiele netwerk waarbij kinderen worden verhandeld en misbruikt. Hierbij zijn de CIA, geheime diensten en andere elementen binnen de Deep State betrokken. Pedogate wordt in verband gebracht met hooggeplaatste personen in de politiek en de entertainmentindustrie (zoals Hollywood), waarbij film- en fotomateriaal is gebruikt om prominente figuren chantabel te maken. Volgens inschattingen van de VN worden jaarlijks wereldwijd 1,8 miljoen kinderen verhandeld.

Pedonetwerken, elite

Pedonetwerken waarbij kinderen in opdracht van de Cabal worden verhandeld en misbruikt door mensen uit de ‘hoogste kringen’. Kindseksslaven zijn voor betrokkenen een kostbare handelswaar en deze vorm van mensenhandel is uiterst lucratief. Het pedofiele film- en bewijsmateriaal wordt gebruikt om betrokkenen chantabel en loyaal aan het criminele netwerk te maken. Daarnaast is men daardoor verzekerd van bescherming door poortwachters op sleutelposities binnen politie en justitie. Pedonetwerken zijn nauw verweven met de georganiseerde misdaad die de kinderen ontvoert en het vuile werk opknapt.

Pizzagate

Pizzagate is het pedofilieschandaal en satanisch ritueel misbruik van kinderen, dat naar buiten kwam via (naar Wikileaks) gelekte emails, afkomstig van de DNC, de organisatie achter de Democratische partij van Hillary Clinton. In de emails staan talloze verwijzingen naar feestjes met (Italiaanse) etenswaren. Het zijn codewoorden die verwijzen naar pedofiele perversiteiten. Pizzarestaurants in Washington DC fungeerden als een façade voor een ondergronds en digitaal pedonetwerk. Uit de emails blijkt dat hierbij politieke kopstukken zijn betrokken zoals Podesta en Obama.

Veel sterren in Hollywood zijn misbruikt of onderdeel van pedonetwerken. Pizza en pasta zijn codewoorden met een verborgen betekenis. Het is dan ook geen toeval dat de modetrend van kleding met pizza-prints vanuit Hollywood is ontstaan. Becky G (tweede van links) maakt hierboven een Baphomet-handgebaar. De haarlok die haar oog bedekt verwijst naar het alziende oog symbool. 

Positieve militairen (Positive Military)

Een machtige en positieve groep binnen het Amerikaanse leger die vanaf de jaren ’50 Het Plan heeft ontwikkeld om de criminele Cabal te arresteren. Drake Bailey is hun woordvoerder. De groep heeft contact met internationale groeperingen en buitenaardse verzetsgroepen. Men streeft naar een herstel van soevereiniteit, terugkeer naar het oorspronkelijke rechtssysteem en de bevrijding van de bevolking.

Lees hier en hier over het ontstaan en de achtergrond van dit plan.

Project Paperclip

Operatie Paperclip was een geheime operatie vanuit de Verenigde Staten, om de technologie en de geleerden van de Nazi’s naar de VS te halen. Er was vooral interesse in de ruimtevaarttechnologie. Prominente Nazi’s die hun dood geveinsd hadden, gingen heimelijk werken voor Amerikaanse overheidsorganisaties zoals de CIA (1947) en kregen dan een nieuwe identiteit.

Klokkenluiders uit het geheime ruimtevaartprogramma vertellen dat de Nazi’s al aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in het bezit waren van anti-zwaartekrachttechnologie. Om deze technologie in handen te krijgen werden veel Nazi ingenieurs en wetenschappers na WWII naar de VS overgebracht. Uit onthulde (en voorheen geheime) documenten van de FBI blijkt dat Hitler na zijn geveinsde dood in Zuid-Amerika is ondergedoken, met medeweten van de Deep State.

Terug naar boven

Q

Q/Q-anon

Anonieme bron met Q-clearance die ‘broodkruimels’ lekt van de geheime operaties die de internationale alliantie heeft uitgevoerd of gaat uitvoeren. De datadump wordt gedeeld via chatboards zoals: 4chan, 8chan en Reddit. Q heeft direct toegang tot (informatie van) president Trump.

Terug naar boven

S

Satanisch ritueel misbruik

Alle vormen van misbruik waarbij kinderen seksueel worden misbruikt, gefolterd en vermoord. Hierbij is sprake van satanisme. Satanisch ritueel misbruik dient niet alleen de dader, maar wordt ook gedaan ten bate van andere entiteiten (demonen) die zich voeden met loosh.

Satanisme

De Cabal aanbidt duistere krachten en de planeet Saturnus (=Satan) die ook wel de ‘Zwarte Zon’ wordt genoemd. Satanisten houden zich bezig met het occulte: astrologie, numerologie, symbolen, mantra’s en Zwarte magie. Zwarte magie wordt toegepast vanuit persoonlijk winstbejag, zoals het verkrijgen van meer macht, status en rijkdom en vereist (mensen)offers. Tijdens occulte offerrituelen worden andere entiteiten (demonen) uitgenodigd om zich te voeden met de loosh van de slachtoffers.

Schaduwregering (shadow government, secret government)

De schaduwregering is de ware machthebber achter de schermen van de ‘democratisch’ gekozen volksvertegenwoordigers. Van officiële regeringen wordt verwacht dat ze deze schaduwregering dienen. Via geheime genootschappen wordt de internationale politieke agenda uiteengezet, waarbij landelijke politici onder druk worden gezet om deze te implementeren door middel van manipulatie, omkoping, chantage of bedreiging.

Secret Space Program (SSp, Geheime ruimtevaartprogramma)

Het geheime ruimtevaartprogramma dat na de Tweede Wereldoorlog is opgericht door de Nazi’s. Ze hebben een geheime basis op Antarctica. Er gaan biljoenen dollars om in hun Black Budget Projects, dat onder andere wordt verkregen door middel van drugshandel en mensenhandel (orgaanhandel, seksslaven, pedonetwerken). De technologie binnen het SSp (Secret Space program) loopt ver vooruit op wat er officieel bestaat. Men heeft beschikking over nul-punt-energie en technologie om in korte tijd naar bijvoorbeeld de Maan of Mars te reizen, waar decennia geleden in het grootste geheim aardse kolonieën zijn gevestigd.

> Lees ook : Robert David Steele interviewt Kerry Cassidy over het Geheime Ruimteprogramma
> Bekijk ook de video: The Secret Space Program – A Brief Overview

Seksslavernij

Slachtoffers afkomstig uit satanische netwerken en MK-Ultra-programma’s worden vaak gedwongen tot seksslavernij. Vaak zijn seksslaven reeds vanaf hun geboorte of op zeer jonge leeftijd geprogrammeerd voor hun rol en zijn ze het ‘bezit’ van elite pedonetwerken. Overlevenden die getuigen als kind in dergelijke netwerken gevangen te zijn gehouden, spreken van misbruik door hooggeplaatste personen en een leven in mensonterende omstandigheden. Veel kindseksslaven worden op (pre)puberale leeftijd gedood.

Snuff-films

Pornofilms (vaak kinderporno) waarbij het verkrachtte slachtoffer wordt vermoord. Hoe geweldadiger de film, hoe hoger het bedrag is dat de film oplevert. Het Pizzagate-schandaal wordt in verband gebracht met dit soort praktijken.

Terug naar boven

T

Tempelorde of Orde van de Tempeliers (Knights Templars)

Deze overwegend positieve groep heeft zijn oorsprong in de oorspronkelijke Europese adel die bijna helemaal is weggevaagd door de Rothschilds. De Tempeliers hebben nog steeds een sterke machtsbasis in de Amerikaanse marine, het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa. Hun contactpersoon is Lord Blackheath. Ze zijn nauw betrokken bij de creatie van een nieuw financiëel systeem met de alliantie van 134 naties. Ze werken samen met de positieve militairen en White Hats om de Rothschild-factie neer te halen. Ze zijn de tegenhanger van de negatieve, Zionistische Tempeliersgroepen.

Terug naar boven

V

Vrijheidsbeweging

Verwijzing naar alle mensen en groeperingen die wereldwijd toewerken naar het elimineren van de Cabal, de bevrijding van de mensheid waarmee de destructie van de planeet een halt wordt toegeroepen.

Vrijmetselarij (Free Masonry)

De vrijmetselarij is een internationaal genootschap, dat is opgedeeld in zogeheten ‘loges’. Het oorspronkelijke doel van de vrijmetselaars was het bereiken van een hoger spiritueel en ethisch niveau. Dat gebeurt door onderling overleg en geheime rituelen. Symboliek is een belangrijk onderdeel van hun occulte kennis. Deze kennis is alleen toegankelijk voor ingewijde vrijmetselaars. De organisatie is in de 19e eeuw geïnfiltreerd door de Illuminati, omdat ze dit respectabele forum als dekmantel voor hun clandestiene activiteiten wilden gebruiken vanwege het geheime karakter. Niet alle vrijmetselaars behoren tot de Illuminati en vrijmetselaars van een lagere graad weten meestal niet waar satanische ‘broeders’ met een hogere graad bij zijn betrokken. De P2-loge in Italië wordt gezien als de machtigste en meest kwaadaardige vrijmetselaarsloge. Ze hebben het Vaticaan en de maffia in hun macht en zijn gelieerd aan de Zwarte adel.

De symbolen gebruikt door vrijmetselaars en de (satanische) Illuminati zijn oorspronkelijk afkomstig uit de mysteriescholen, waarna ze zijn vervormd en worden gebruikt voor schandelijke doeleinden.

W

Waarheids-beweging (Truth Movement, Truther Community)

Alle mensen die afzonderlijk of in samenwerking toewerken naar het onthullen en naar buiten brengen van de waarheid, die wordt onderdrukt door de media, de wetenschap en onderwijsinstituten. De waarheidsbeweging maakt overwegend gebruik van publicaties op internet en via social media.

White Hats

Mensen op invloedrijke posities die werken bij overheidsdiensten of andere organisatie en zijn betrokken bij geheime (deel)projecten. Het doel is om de Cabal te verwijderen, te ontmaskeren en te berechten.

Witte adel

Niet alle aristocratische families hebben zich historisch verbonden aan de Cabal. De tegenhanger van de Zwarte adel is de Witte adel. De gemeenschappelijke deler van al deze Witte adellijke families is de occulte traditie, die een paar millennia teruggaat naar de mysteriescholen van het oude Rome, Griekenland en Egypte. Mysteries van de godinnen zijn hun grootste geheim en hun belangrijkste occulte wapen tegen de Cabal. Veel van de Witte adel-families hebben een sterke connectie met Maria Magdalena en de Heilige Graal-mysteries. Ze zijn gelieerd aan de positieve Tempeliers-groepen.

Terug naar boven

Z

Zionisten

De zionisten zijn een Illuminati-factie. Het Zionisme is een beweging die door de Illuminati is gecreëerd, met als doel om de staat Israël op te richten en zo een conflict in het Midden-Oosten te creëren. Een derde wereldoorlog zou moeten leiden tot een strijd waarbij de Islam en het politiek Zionisme elkaar gelijktijdig zouden uitschakelen, om zo in Israël het Kalifaat te kunnen stichten. Het herbouwen van Solomon’s Tempel was onderdeel van het plan. Jeruzalem zou daarbij het nieuwe machtscentrum van de Nieuwe Wereld Orde worden.

Zwarte adel

De Zwarte adel is de satanische Illuminati. Het Nederlandse koningshuis behoort ook tot de Zwarte adel. De Italiaanse Zwarte adel heeft de meeste macht. Dat zijn de families zoals de Borgia, Pallavicini, Farnese, Orsini, Massimo, Borghese, Aldobrandini, Colonna, Pacelli, Odescalchi, Ortolani en Luzzatti. Zij zijn onderdeel van de 13 Zoroastrische bloedlijnen van de Illuminati en krijgen hun bevelen rechtsstreeks van de archonten. Ze hebben een occulte oorlog ontketend tegen de Witte adel die licht, liefde, compassie en vrouwelijke energie probeert te verspreiden en streeft naar wereldvrede.

Zwarte magie

Het practiceren van het occulte (astrologie, numerologie, symbolen, mantra’s en satanische rituelen) met als doel om meer macht, status en rijkdom te verkrijgen. Zwarte magie wordt door de satanische Illuminati toegepast uit persoonlijk winstbejag en vereist (mensen)offers. Tijdens occulte offerrituelen worden andere entiteiten (demonen) uitgenodigd die zich voeden met de loosh van de slachtoffers. Witte magie maakt gebruik van vergelijkbaar occultisme, maar het mag nooit ten koste van anderen gaan.

Terug naar boven
Deze lijst is niet volledig en zal gaanderweg worden aangevuld met nieuwe termen, verklaringen  en links. Suggesties en opmerkingen kun je onderaan het artikel plaatsen, maar houdt het kort en bondig. voeg eventueel links toe waar men meer informatie over het onderwerp kan vinden.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

21 reacties

 1. Pingback: Schaduwoverheid wordt opgepakt, arrestaties zijn onderweg - Lang Leve Europa!

 2. Heb het nog niet helemaal gelezen, maar wil wel mijn dank alvast belichten. Door al die verschillende en soms onbekende namen, raakte ik nog wel is door de war… blijkt nu helemaal… Dit helpt mij heel erg om het complete plaatje beter te snappen. Ella, dankjewel!

 3. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 4. Hallo Ella, dank voor deze mooie duidelijke alfabet. Maar over die kleding van de sterren in Hollwood (opdruk/ pizza/pasta. Vind ik een beetje dubbel. Die sterren zouden normaal nooit ‘dat’ soort kleding dragen. Is dat dan een soort opdracht? Waarom zo openbaar? Zijn er nog wat oudere jaren 90, 80, 70 foto’s die daar dan ook betrekking op hebben? Is het niet lijkt wel gelijk op qua informatie naar buiten toe? En dan naar nederland trekken via tv de opdrukken van die walgelijke(eigen mening) anassen op kleding van presentators (oeps tarot kaarten denk ik nu op eens aan, i.v.m naam presentators)? En later zag je ze weer bij die kook programma’s de 24kiching. Hoe zit het dan daar mee, in ons land. Zitten zij er ook diep erin?

  • Veel dingen van de ‘sterren’ zijn gescript. Ze krijgen een styliste die met dat ene hele coole pak aankomt. De vraag is om die mensen beseffen wat voor betekenis erachter verscholen gaat. De handgebaren worden van elkaar gekopieerd. Als cool ervaren. De opdracht kan heel subtiel gebracht worden. De grote beroemdheden zijn echter ook op de satanische feestjes van de Illuminati uitgenodigd en moeten meedoen aan hun rituelen. Er zullen best veel beroemdheden van hun voetstuk gaan vallen. En ja het is een internationaal fenomeen. Dit gebeurt ook in Nederland.

 5. Indigo Pixie on

  Zo’n overzichtelijk glossarium heb ik onlangs ook samengesteld (voor mezelf) met nog wat meer begrippen zoals: anunnaki, ascensie, black goo, black project, channeling, cointelpro, demiurg, direct energy weapon, dichtheid/dimensie, et’s/ed’s, exopolitiek, false flag, frequentie, geo-engineering, interventie, leela, matrix, morgellons, nanotechnologie, prime creator, psyop, singulariteit, smart dust, social engineering, terraforming, transhumanisme, ufo, voice to skull,…

 6. Akky van der Veer on

  Dank je wel, lieve Ella Ster, dit is heel duidelijk. Het helpt mij om bepaalde uitspraken van bijvoorbeeld Cobra, David Wilcock en Corey Goode tegen het licht te houden. En ja hoor, het gaat allemaal om hetzelfde. Misschien tijd voor Thomas Williams om zijn blik nog verder te verbreden?

 7. Geweldige rapportage. Hopelijk dat meerdere, onwetende, mensen dit te lezen krijgen. Jullie zijn de enigste in de Nederlandse taal die dit aan het licht brengen.

 8. Dank U voor deze heldere opstelling.
  Het wordt eens tijd dat de samenleving zich van deze termen ontdoet, bevrijdt wat zal dit een dan een paradijs op aarde worden?

 9. Pingback: Illuminati | Black Hole Zoo

Leave A Reply