Wie is Cobra?

Cobra (een pseudoniem) is de woordvoerder voor de Cobra Resistance Movement, een ondergrondse groep vrijheidsstrijders die zich inzet voor de bevrijding van de planeet en een einde wil maken aan de onderdrukking van de mens. Een deel van de groep verblijft naar eigen zeggen in een ondergronds tunnelsysteem en bestaat uit aardse en buitenaardse leden. Een ander deel van de Resistance Movement heeft allerlei belangrijke posities bij organisaties binnen het Illuminati-netwerk geïnfiltreerd, net als top posities in de financiële wereld, om in het diepste geheim toe te werken naar ‘de val van de Cabal’.

In het Event Handbook staat het massa-arrestatieplan beschreven waar ook Drake Bailey uitvoerig over heeft verteld in zijn wekelijkse Cosmic Voice radio-uitzendingen, met betrekking tot het Amerikaanse aandeel. De anonieme vrijheidsstrijders die officieel in dienst zijn van de Cabal, maar stiekem geïnfiltreerd zijn om ze uiteindelijk ten val te brengen, worden ook wel White Hats genoemd. Een beroemde White Hat is Snowden die volgens David Wilcock met een heel team van minimaal 15 medewerkers binnen de CIA en NSA heeft samengewerkt om de verzamelde data naar buiten te brengen.

Een ander aspect om de Cabal op de knieën te krijgen is door het dichtdraaien van hun geldkraan en het geld wat ze onrechtmatig gestolen hebben terug te geven aan de mensheid. Deze financiële reset betekent het einde van de petro-dollar en huidige financiële systeem. Dit plan betekent de ondergang van de Federal Reserve, Europese bank en andere financiële giganten. Een groep die zich daar al jaren voor inzet is de Group K, het team rond Neil Keenan, die in hun strijd tegen o.a. de Federal Reserve Bank en de Verenigde Naties, de grootschalige corruptie van de Cabal, zoals de Bilderberggroep, heeft blootgelegd.

In het Event Handboek wordt ook de geschiedenis van de Resistance Movement beschreven, de samenwerking met buitenaardsen en binnenaardsen en een beeld geschetst van het positieve toekomstbeeld van de mensheid nadat de planeet is bevrijd. De doelstellingen van Cobra kan ik dan ook grotendeels onderschrijven. Toch zijn er een aantal markante details die Cobra naar buiten brengt waar ik sceptisch over ben.

Buitenaardse redding of valstrik?

De Cobra Resistance Movement is een groep die (deels) bestaat uit buitenaardsen die hier zijn geïncarneerd of gekomen voor de bevrijding van de planeet. Daarmee wordt het ‘redding door buitenaardsen-concept’ gepropageerd, waarbij de Plejaden een belangrijke rol zouden spelen. Nou besef ik terdege dat de strijd die nu op aarde gevoerd wordt verder reikt dan deze planeet. Ik ben ervan overtuigd dat de strijd die op dit moment in ons universum wordt gevoerd tegen de duistere krachten zich ver afspeelt buiten het referentiekader en vermogen van de mens. Ook realiseer ik me dat de bevrijding van de planeet Aarde van groot belang is voor de rest van ons universum. De betrokkenheid van buitenaardsen en bovendimensionale wezens kan ik daardoor begrijpen en zelfs toejuichen. De vraag is alleen wat de rol van deze buitenaardsen op Aarde zal zijn na deze bevrijding.

Ik ben namelijk van mening dat na onze bevrijding de mensheid uiteindelijk zelf de regie moet nemen en geen enkele autoriteit van buiten meer moet accepteren. De geschiedenis van de mensheid heeft meer dan ooit bewezen dat juist de erkenning van een superieure groep leiders die de macht krijgt, heeft geleid tot de onderdrukking van de mens. Waarom zou het dit keer anders zijn? “Ja maar de Plejaden zijn goedwillende buitenaardsen die ons willen helpen en die technologisch en spiritueel ver op ons voor zijn.”

De ongelijkheid in ‘ontwikkeling’ is voor mij echter juist reden te meer om hen (of andere buitenaardse rassen of culturen) niet de regie te geven, omdat je daarbij bij voorbaat al een ongelijke machtsverhouding hebt. Bovendien moet het nog maar blijken dat de groep Plejaden waar Cobra contact mee zegt te hebben het beste met ons voor heeft. Volgens Tanaath worden de New Age beweging en Lichtwerkers al decennialang voorbereid met het ‘geloof’ dat de Plejaden een liefdevol volk is. De ‘Plejaden’ is echter een verwijzing naar een heel sterrenstelsel met allerlei verschillende planeten, rassen en culturen die erg uiteenlopen. Zij waarschuwt dat sommigen vijandig en gevaarlijk zijn en wie zegt dat de Plejaden waar Cobra straks mee op de proppen komt geen verborgen agenda hebben?

Volgens Tanaath zijn er tevens wel degelijk vriendelijke Plejaden die de Aardbewoners willen helpen, maar volgens haar mede omdat men iets ‘goed te maken heeft’ voor dingen die hun voorouders de mensheid in een ver verleden hebben aangedaan. Het blind volgen van een groep buitenaardse leiders, zonder dat de werkelijke motieven duidelijk zijn, vind ik daarom naïef en gevaarlijk.

In de Galactische Codex die Cobra recentelijk heeft gepubliceerd staan prachtige uitgangspunten die leiden naar een meer liefdevolle, respectvolle en harmonieuze samenleving. Eén bepaling in deze codex doen bij bij echter de alarmbellen rinkelen: (citaat) “Misschien zullen sommige mensen het gevoel hebben dat de Confederatie geen recht heeft om in te grijpen en dat de mensheid het recht heeft om zelf de problemen op te lossen. Dit is simpelweg niet waar. Vele oorlogen overal op de planeet en continu misbruik van de basale mensenrechten hebben bewezen dat de mensheid niet in staat is om met zijn eigen situatie om te gaan. Daarom is het veel beter dat het wijze voogden (guardians) krijgt om dit te begeleiden.” (einde citaat) Hier staat dus letterlijk dat de mensheid niet in staat is om zijn eigen problemen op te lossen en dat we dus de regie uit handen moeten geven. Zijn dit dan tevens de guardians die straks de voogdij blijven houden over de ‘incapabele’ mens? Het is natuurlijk prachtig dat we hulp van buiten krijgen om de Cabal ten val te brengen, maar we hoeven geen voogdijschap te accepteren.

Ook het gebruik van de term ‘Geascendeerde Meesters’ (Ascended Masters) benadrukt een superioriteit ten opzichte van de ‘primitievere’ mens. Volgens Tanaath is het gebruik van dergelijke terminologie, net als verwijzingen naar Koninkrijken, e.d., een signaal dat het hier gaat om wezens die de macht willen hebben, waarbij het de bedoeling is dat de mens deze nieuwe leiders slaafs gaat volgen. Volgens haar is iedereen in het universum echter gelijkwaardig en zijn zelfs de wezens in de hoogste dimensies niet superieur. Ze benadrukt dat elk mens Vrije Wil heeft (en deze Vrije Wil is heilig) en vooral zijn eigen autoriteit niet moet weggeven.

Ook moet de mens geen enkele autoriteit meer accepteren die pretendeert het contact met de Goddelijke Bron te kunnen herstellen. Wij staan in direct contact met deze Bron en hebben geen intermediair nodig. (Dit is overigens iets wat Cobra ook bevestigt) De noodzaak voor een ‘tussenman’ — een goeroe, priester, imam, Dalai Lama, etc. — was bij uitstek de leugen die de religieuze leiders als valse ‘waarheden’ hebben verkondigd. Laten we deze huichelachtige leiders en dogma’s daarom niet inruilen voor nieuwe onwaarheden en nieuwe leiders zoals de ‘Geascendeerde Meesters’.

Maar waarom zou een positieve groep een negatieve agenda hebben?

De Cabal weet al heel lang van de kosmische veranderingen die komen gaan. Ook weten ze dat met de aankomende energiegolf vanuit de Galactische Centrale Zon steeds meer mensen zullen ontwaken. Dit zijn dingen die ze niet tegen kunnen houden. De Cabal hoopt echter dat door de verhaallijn te controleren over wat er staat te gebeuren, men deze groep volgers straks in de door hen gewenste richting kan loodsen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze groep volgers straks achter (hun) nieuwe leiders aanloopt die in werkelijkheid een andere agenda hebben.

Zo was de Cabal ook de drijvende kracht achter de New Age beweging, om daarmee juist de eerste spiritueel ontwakende groep ‘af te vangen’. Het werd allemaal prachtig in een liefdevol omhulsel verpakt, maar ondertussen werd het een nieuwe religie, met nieuwe dogma’s en valse ‘waarheden’. Men stuurde aan op acceptatie en predikte het loslaten van het verzet. “Ga maar mediteren dan komt alles goed.” Nou is meditatie een krachtig middel om in contact te komen met ‘je hogere zelf’ en energie te sturen, maar de eenzijdige focus daarop leidt tot passiviteit en overgave. En ondertussen rolde de Cabal rustig hun New World Order verder uit. Iets dat aan de buitenkant heel positief lijkt, kan dus wel degelijk een valstrik zijn.

Ik wil de groep die Cobra vertegenwoordigt echter niet over een kam scheren van de New Age beweging. In tegenstelling tot de New Age beweging die zich altijd heeft afgewend van de duistere zaken — en dus ook de misdaden van de Cabal omdat het ‘hun trilling omlaag brengt’ — pleit Cobra juist voor volledige disclosure en het openbaar maken van alle duistere geheimen van de Cabal. Ook streeft Cobra naar de openbaarmaking van alle verborgen technologie die nu stiekem in het geheime ruimteprogramma wordt gebruikt, maar straks aan de mensheid ten goede kan komen.

Het grootste deel van de doelstellingen die Cobra nastreeft kan ik daarom omarmen en onderschrijf deze. Ik volg hem echter niet blind en slik niet alles voor zoete koek. Ik blijf alert en kritisch op wat hij naar buiten brengt. Het recente gezamenlijke interview van Cobra en Corey Goode, die door Thomas Williams (destijds presentator van Cosmic Voice) ontmaskerd is als FBI-agent, wekt bij mij echter achterdocht en het zal straks blijken of dit al dan niet terecht is. Cobra heeft eerder gezegd dat hij de identiteit van Corey Goode niet kan bevestigen, maar waarom stemt hij dan wel in met een gezamenlijk interview door Rob Potter?

Aangezien Cobra (met legitieme redenen) zijn identiteit niet prijsgeeft en de activiteiten van de Cobra Resistance Movement grotendeels achter de schermen plaatsvinden, is het lastig om bij voorbaat hun verdiensten op zijn merites te beoordelen. De doelstelling zijn prachtig en hopelijk doet deze groep datgene wat ze beweert te doen. Ik kan echter niet goed inschatten of men vanuit integriteit opereert of dat men wellicht voor een ‘meester’ werkt met een verborgen agenda, maar op mijn hoede ben ik wel.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl
Externe links

Share.

About Author

Comments are closed.