Cosmic Voice radioshow van Drake Bailey van 28 mei 2016

0

Samenvatting van de wekelijkse radioshow van Drake Bailey van 28 mei 2016, over allerlei politieke, juridische, militaire en kosmische zaken. Tijdsaanduiding van de audiolink aangegeven met [00:00 minuten:seconden] De belangrijkste onderwerpen:

Drake begint met de crisis in Europa, vanwege ernstige begrotingstekorten bij overheden. Hij spreekt over spanningen met moslims, door culturele verschillen en de vluchtelingenproblematiek. Deze invasie is opzettelijk door de Cabal is gecreëerd. Het is hem opgevallen dat het met name om mannen gaat. Waar zijn de vrouwen en kinderen? 10 tot 15 landen in Europa hebben inmiddels hun grenzen gesloten, vanwege de vluchtelingenstromen.

7:00   De zeer ernstige, apocalyptische Bijbelse gebeurtenissen zoals Californië die in de oceaan gaat zinken, of de VS die in tweeën gaat splitsen, daar worden serieuze pogingen voor gedaan. De Cabal is hier toe in staat en de technologie bestaat. We kennen allemaal HAARP, maar dat is er nog niks bij. Als dit gebeurt dan wordt het heel naar. Dan krijg je gigantische vluchtelingenstromen waar de maatschappij niet op ingericht is. Dan heb je het wellicht over 100 miljoen vluchtelingen. Die trekken dan allemaal naar het oosten van de VS.

29:00   De kernactiviteit van NAVO, de belangrijkste doelstelling waarvoor het is opgericht, is om de oorlog met Rusland te beginnen. De ideologie van de NAVO is om op agressieve wijze oorlog met Rusland te forceren.

1:02:18   Stelling van luisteraar: “Fulford is niet degene die we denken dat hij is.” Drake: “Ik ga daar nu niet verder op in, want ik sta deze ‘bewering’ toe. Benjamin’s intel heeft niet veel bewezen, maar zijn intel is niet bepaald desinformatie…

1:05:30   en even later… Mooi weer spelen met Benjamin is niet nodig, want Ben is prima in staat om zichzelf te verdedigen. Ik sta via Skype in direct contact met hem. Tot op zekere hoogte zijn we allemaal voorgelogen. Er is overal een hele zwik valse informatie die gedeeld wordt. En ik bedoel overal, het geldt niet alleen voor Ben, of Neil of Thomas, of wie dan ook. Thomas krijgt een ruime portie. Als ik erachter kom dat iets niet klopt dat ik naar buiten gebracht heb of gesteund heb, dan heb ik er geen moeite mee om te zeggen: «Hé jongens, ik liep op mijn tenen door de smurrie en ben er middenin gestapt.»”

1:03:10   “Nee ik heb Thomas en Chloé niet van CV verwijderd, en het kan me niet schelen wat hij erover zegt, dat is onzin. Als hij zegt dat het zo is, heeft hij het niet bij het rechte eind. Ik heb bij iedereen de beheerder-status verwijderd. Waarom? Er waren geest-berichtjes. Dat zijn berichten die plotseling verschijnen, soms onder een dubieuze naam, soms niet, en na een paar minuten.. poef… en het is weg. Echter lang genoeg dat sommige mensen de berichten konden lezen.”

1:36:30   Later in de uitzending zegt hij daarover: “Ik heb gehoord dat veel mensen nu onzeker zijn over wat mijn standpunt is (na de breuk met Thomas) Mijn standpunt is simpel, vrijheid is voor mij het sleutelwoord en wat er ook voor nodig is om vrij te zijn, daar zal ik zijn. Wat er ook voor nodig is in de zin van mensen, inspanning en geld, om dit doel te bereiken.”

Er waren op een bepaald moment 5 groepen. De situatie werd onhoudbaar doordat mensen bevooroordeeld Drake’s beoordelingsvermogen in twijfel begonnen te trekken en vonden dat  Drake zou moeten weten welke partij te kiezen.

Drake vertrouwt de illuminati niet, hij weet wat ze gedaan hebben en wat ze doen. Maar dat geldt niet voor allemaal. Er heeft een beuk in de illuminati plaatsgevonden, de goeieriken aan de ene en de slechteriken aan de andere kant. De goeieriken (de groep waar Thomas zich mee heeft ingelaten) hebben blijkbaar ‘de bankrekening’ meegenomen.

Volgens Drake zal het blijken of de stichting die Thomas in het leven heeft geroepen ook datgene is wat hij erover beweert. De afgesplitste illuminati-leden zijn blijkbaar de partij die de grote donaties moeten doen. Zij willen dat Thomas zich fulltime voor de stichting gaat inzetten, dus zullen daarom zijn schulden op zich moeten nemen. Dat is de ‘betaling’. Drake denkt niet dat Thomas z’n verstand of zijn gevoel heeft verloren, maar hij kiest voor een andere ideologie.

Drake weet niet wie hij op dit moment moet geloven (Neil of Thomas) het is zo onduidelijk, maar hij wil niemand veroordelen. Hij kiest daarom een neutrale positie.

1:07:00   De Event is niet datgene wat iedereen denkt dat het is. Veel mensen denken dat de Event een gebeurtenis van Bijbelse proporties is, apocalyptische veranderingen, de acsension (stijgen naar een hogere dimensie), vergeet die maar, het is allereerst een transitie. De Event begint nu vorm te krijgen en is een combinatie van veel verschillende dingen, de veranderingen die plaatsvinden afgedwongen door individuen zoals mezelf. (…) De Event is min of meer vastgelegd in het Plan. En veel dingen in de Event zijn gekopieerd uit het voorstuk van het Plan.

1:09:00   Het Plan ligt op koers, maar is wat uitgerekt, daar zijn redenen voor. het heeft te maken met dat deel waar Neil Keenan mee bezig is en hij heeft alle denkbare tegenwerking gekregen die je maar kunt indenken. Maar dan heb je ook nog die andere groep van Thomas (de overgelopen illuminati-leden). Drake vraagt aan deze groep om contact met hem op te nemen.

1:25:30   Japan had in de Tweede Wereldoorlog zichzelf al overgegeven voordat de atoombom op Hiroshima werd gegooid. Daarna hebben ze zich opnieuw overgegeven maar desondanks werd werd de tweede atoombom op Nagasaki tot ontploffing gebracht. Het is een stukje verborgen geschiedenis.

1:41:30   De IRS (Amerikaanse Belastingdienst) en Federal Reserve Bank zijn nu onderdeel van de Treasury department (nationale schatkist). De overeenkomsten voor hun voortbestaan zijn verlopen. Beide bestaan (op papier) niet meer. In Washington DC doet men echter net alsof er niks aan de hand is, maar Drake denkt dat ze daar niet zomaar mee gaan wegkomen. Het is echter niet zo makkelijk om iets in elkaar te zetten die de enorme verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de Federal Reserve op zich te nemen. Je moet niet vergeten dat Federal Reserve Banken Centrale banken zijn, ze zijn privébezit en geen onderdeel van de federale overheid.

[Drake is onderdeel van de Freedom Movement, losse van elkaar onafhankelijke groepen die toewerken naar de ontmanteling van de heersende schaduwelite en arrestatie van deze Cabal (illuminati/New World Order).

Drake is oud-militair en had een zeer hoge positie binnen het Amerikaanse leger. Hij is nu woordvoerder en contactpersoon van de Positive Military, US Militia, klokkenluiders binnen het Pentagon, CIA, FBI, en staat in contact met allerlei andere Amerikaanse en internationale overheidsorganisaties.]

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

Audiolink van Cosmic Voice radio-uitzending van 28 mei 2016

Share.

About Author

Comments are closed.