Er zijn sterke aanwijzingen dat het neerhalen van het World Trade Center is gebeurd door thermonucleaire koppen. Daarom werd dat gebied ook Ground Zero genoemd. De Cabal verbergt zaken namelijk graag in het volle zicht. Maar er zijn ook andere aanwijzingen die wijzen naar een ontploffing met micro-kernkoppen. Hieronder de vijftien signalen die wijzen naar een nucleaire ontploffing:

1 Ground Zero is geen toevallig gekozen naam: De term Ground Zero betekent: het punt aan het aardoppervlak direct boven of onder een nucleaire bomexplosie.

groundzerodef21

2 Verpulverd en opgebrand puin, in tegenstelling tot de enorme te verwachtte puinbrokken. Wanneer een gigantisch gebouw instort — en laten we niet vergeten dat beide WTC-torens 110 verdiepingen telde — en de brokstukken op één puinhoop zouden belanden, zou er een berg van tientallen meters hoog puin overblijven. De materialen van het WTC werden echter in de explosie verpulverd en binnen deze stofwolken zijn op videobeelden duidelijk additionele explosies te zien vlak voor de ineenstorting. Veel van het puin is in de puinwolk opgebrand en heeft nooit de grond geraakt. Dit zijn duidelijke signalen van een nucleaire explosie waarbij een grote hoeveelheden energie vrijkomen.

Vergelijk de explosie-wolk van het WTC met de ‘paddenstoel’-wolk van een nucleaire explosie.

Vergelijk de explosie-wolk van het WTC met de ‘paddenstoel’-wolk van een nucleaire explosie.

3 Puinstukken afkomstig van het WTC-gebouw werden kilometers ver weg op daken aangetroffen, zelfs tot ver in Brooklyn. De kracht waarmee deze grote brokstukken weggeslingerd zijn, zijn een indicatie van een enorme explosie en niet de kracht die vrijkomt bij het simpelweg instorten of inzakken van een gebouw.

Daarnaast zijn er getuigenverklaringen die melding maken van mensen die een straat verder werden neergeworpen (een straat = een stadsblok zoals het stratengrid van Manhattan is opgebouwd) als gevolg van een ‘warme wind’ die voelbaar was, net voordat de torens begonnen in te storten. Een dergelijke luchtdruk met die kracht en hoge temperatuur is niet bepaald in lijn met een gebouw dat afbrokkelt en instort als gevolg van een kantoorbrand.

4 Auto’s die op redelijke afstand van het WTC stonden geparkeerd en niet geraakt zijn door vallend puin, zijn desondanks totaal vernietigd. Bij een nucleaire explosie zet de splijtbare energie aan tot een kettingreactie.  Een nano-seconde later wordt deze gevolgd door een schokgolf die een front van samengedrukte lucht vormt die stilletjes alles ‘opblaast’ dat op z’n pad ligt. Als het uiteindelijk de grond raakt en de oververhitte golf voortraast, worden alle mensen en objecten die het tegenkomt platgedrukt, totdat de kracht is verbruikt. De kracht is dermate groot dat het benzine- en opslagtanken kan doorboren. Als voertuigen dicht bij elkaar geparkeerd zijn, zoals in de WTC parkeergarages en in de buurt van het WTC, kan een doorboorde benzinetank of gaslek een kettingreactie van branden veroorzaken. Dat is blijkbaar gebeurd met de brandweerauto’s en ambulances, ondanks wanhopige pogingen door de brandweer om deze branden te blussen. De beelden van de ‘geroosterde’ voertuigen als gevolg van 9/11 spreken boekdelen.

Foto’s van talloze ‘geroosterde’ voertuigen waarbij de laklaag er letterlijk afgeschroeid is en delen van het voertuig gesmolten zijn.

5 Volgens ooggetuigen waren dikke stalen balken volledig gesmolten. Op de puinhopen van Ground Zero spoot het hete staal als fonteinen omhoog. De gesmolten staal stroomde tevens als lavastromen door het puin. 6 weken na het ineenstorten van de torens werden bovenop de puinhopen nog temperaturen van 815°C gemeten. De maximale temperatuur van een kantoorbrand. Anderhalve maand lang was het nasmeulen van het puin bovenop de puinlaag nog net zo heet als de meest hete kantoorbrand. De temperaturen onder het puin waren veel hoger. 7 weken na het ineenstorten van de torens werden nog steeds stalen balken gevonden die roodheet waren, wat een indicatie is van extreem hoge temperaturen onder de puinhopen van Ground Zero.

Een kerosinebrand kan een maximale temperatuur van 1120° C bereiken, maar alleen als er een continue toevoer van brandstof is. Een kantoorbrand kan maximale temperatuur 815° C bereiken bij zeer brandbare materialen, die niet in het WTC aanwezig waren. Nadat eerst het grootste deel van de kerosine ontploft was en het restant van de kerosine verbrand was, was de zwarte rook tevens een signaal dat er nauwelijks nog brandbare delen in het gebouw waren.

De temperatuur om staal te smelten is 1538° C (2750° F), dus zelfs bij een kerosinebrand met een voortdurende toevoer van kerosine, zou de brand niet heet genoeg zijn om het staal te smelten. De temperatuur van een nucleaire explosie is wél heet genoeg om staal te doen smelten en weken lang gloeiend heet te houden.

De temperaturen bij een nucleaire ontploffing waren dermate hoog dat het materiaal van het WTC verpulverde en met elkaar vermengd raakte. Het staal wat niet verpulverd was, spoot op de puinhoop als fonteinen omhoog en liep als lavastromen in stroompjes door de brokstukken.

6 Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de eerste ontploffingen vanuit de onderste kelders van het WTC kwamen. De eerste explosie vond al om 8 uur ’s morgens plaats, opgevolgd door een tweede explosie, een uur voordat het eerste vliegtuig een van de torens doorboorde. William Rodriguez, de voormalige conciërge van het WTC-complex is een van de getuigen die hierover bericht heeft.

william-rodriguez

William Rodriguez, destijds conciërge van het WTC.

De explosie kwam volgens hem uit de kelders B2 en B3 en zorgde voor een enorme ravage in de lobby van het WTC. Er vielen slachtoffers met extreme brandwonden (zie punt 7).

Rodriguez is al vanaf 8 uur ’s ochtends bezig geweest om mensen te redden en te bevrijden uit de liften. De kracht van de explosie die in de kelder plaatsvond zou pas echt duidelijk worden toen de krater van Ground Zero volledig werd blootgelegd (zie punt 8)

7 Er zijn diverse rapportages van mensen in het rampgebied met extreme brandwonden zoals ‘loshangende huid’ of ‘gesmolten huid’. Dit type verwondingen kwamen ook een veel voor tijdens de Hiroshima ontploffing. Opvallend is dat dergelijke slachtoffers ook aangetroffen zijn in de kelder van het WTC en een uur vóórdat de vliegtuigen het gebouw hadden geraakt.

8 Onder het WTC-gebouw zijn gigantische kraters gevormd, waarbij zelfs het granietgesteente onder het WTC gesmolten was. Dergelijk kraters met gesmolten steen lijken op andere ontploffingen met micro-kernkoppen. Toen veel later het grondgebied rond Ground Zero redelijk opgeruimd was en de kraters waren blootgelegd, werden de holtes nog jarenlang schoongespoten aangezien sporen van Tritium gevonden werden, een duidelijke indicatie van stralingsvervuiling.

Krater onder het WTC, met gesmolten granietgesteente

9 Tritium, een component toegepast in nucleaire bommen, is in hoge dosissen aangetroffen. Het Lawrence Livermore National Laboratory vond hoge dosissen tritium in de puinhopen van het WTC 1 en 2 (de Twin Towers), de kelder van het WTC 6, de waterputten en het grondwater rond Ground Zero. Tritium is een belangrijk component dat in nucleaire wapens wordt gebruikt. De aanwezigheid van tritium in de grote hoeveelheden waarin het rond Ground Zero is aangetroffen is een duidelijke aanwijzing dat er in de nabijheid van het WTC een nucleaire kernkop tot ontploffing is gebracht. Met name het feit dat tritium een stof is die nauwelijks op aarde voorkomt en nooit in hoeveelheden van 55 keer het normale niveau ergens wordt aangetroffen is een duidelijk signaal dat wijst naar het gebruik van nucleaire explosieven.    

10 Seismologen wijzen erop dat metingen op de schaal van Richter altijd betrekking hebben op bewegingen van de aarde of explosies die aan de grond gekoppeld zijn. Ze kunnen niet veroorzaakt worden door een vliegtuig crash of het instorten van een gebouw. Aardbevingen leiden geleidelijk tot een climax en zakken dan weer weg, maar plotselinge pieken wijzen naar een explosief dat in de grond (of kelder) aangebracht is. De grafieken die door het Palisades meetstation aan de overkant van de Hudsonrivier zijn gemaakt tonen scherpe pieken die kortdurend waren. Deze grafiek heeft alle kenmerken van een ondergrondse explosie van ofwel een ontploffing van een steengroeve heel dichtbij ofwel een nucleaire explosie iets verder weg.

seismic-waves4

Seismische pieken veroorzaakt door een nucleaire explosie

11 In de maanden na aan de aanslagen werden diverse ‘hete zones’ (hot spots) in en rond het puin van het voormalige WTC aangetroffen. Dit type hete zones wordt ook wel aangeduid als het ‘China Syndroom’, waar nucleair materiaal voor een bepaalde periode een kernsplijting blijft ondergaan en enorme hittepluimen veroorzaakt. Het puin op Ground Zero was voor een lange periode extreem heet. Dagelijks werd door een helikopter de temperatuur gemeten en deze toonde een ondergrondse temperatuur variërend van 200°C tot wel 1538°C !!! De veiligheidsschoenen van hulpverleners met stalen zolen en neuzen die bescherming bieden tegen scherpe objecten, werden zo heet dat veel hulpverleners enorme blaren op hun voeten kregen. Veel hulpverleners en reddingshonden konden om die reden het rampgebied nauwelijks betreden.

12 Opvallend veel leukemie en gevallen van schildklierkanker onder 9/11 hulpverleners. Veel hulpverleners die de eerste uren ter plaatse waren (de ‘first responders’), met name brandweerlieden, ontwikkelde jaren later een bepaalde vorm van leukemie of schildklierkanker die normaliter zeldzaam is, maar wel vaak voorkomt bij blootstelling aan nucleaire straling.

13 CIA-informant Susan Lindauer werd in augustus 2001 gewaarschuwd dat er bij de aanslagen gebruik zou worden gemaakt van een thermonucleair apparaat. Susan Lindauer stond al jaren in nauw contact met de Iraakse delegatie toen er in de zomer van 2001 vanuit de CIA en andere overheidsorganisaties steeds meer alarmerende berichten binnen kwamen dat er op korte termijn in New York terroristische aanslagen zouden plaatsvinden. Ze wilde daarom naar New York afreizen in een poging om via onderhandelingen (en daarmee de vermeende Iraakse terroristen te kunnen achterhalen) deze aanslagen te voorkomen. Ze werd echter gewaarschuwd en ten strengste afgeraden om naar New York te gaan, omdat de Amerikaanse overheid informatie had dat er sprake zou zijn van een nucleaire aanslag. Men wilden niet dat ze bloot zou worden gesteld aan de straling. Uiteraard is deze ‘intel’ niet in het officiële onderzoeksrapport opgenomen.

14 De vrije val van een paar seconden waarin het gebouw instort en waarbij de stalen kern grotendeels in het niets verdwijnt. Een normale kantoorbrand, ongeacht of deze veroorzaakt is door een vliegtuigcrash, zal nooit een gebouw binnen enkele seconden doen instorten. Zeker geen gebouw waarbij het skelet bestond uit enorme dikke stalen balken. De hitte van meer dan 4000 graden Celsius en de Gamma Ray die vrijkwam door het gebruik van een nucleair wapen, kon een dergelijke stalen kern echter in zeer korte tijd verpulveren, waardoor de dragende stalen constructie wegviel. Dit resulteerde in de vrije val waarbij het gebouw in nog minder dan een minuut instortte.

Foto’s van de constructie van het WTC waarbij de stalen kern en het stalen harnas aan de buitenzijde zichtbaar is. Ziet deze stalen constructie eruit als een gebouw dat door een kantoorbrand in minder dan 1 minuut in elkaar stort?

verpulverd_beton_staal_911

Het beton en staal van het gebouw in slechts enkele seconden verpulverd.

15 De stralingsbrandwonden die mensen hadden opgelopen werden veroorzaakt doordat men was blootgesteld aan de radioactieve neerslag. De dikke laag stof die alles en iedereen in de omgeving bedekte was de radioactieve neerslag die met name uit verpulverd beton en ijzeroxide bestond. De ijzeroxide was overgebleven van de stalen balken. Dit werd verward met de Nano Thermite die zogenaamd overal gevonden was. De radioactieve neerslag was beperkt tot een omtrek van een mijl (zo’n 1,6 kilometer).

Het stof was de radioactieve neerslag die met name uit verpulverd beton en ijzeroxide, het restant van de stalen balken bestond.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl
Externe links en bronbestanden (Engels):

VT Nuclear Education: Undeniable Proof of 9/11 as a Nuclear Event
http://www.veteranstoday.com/2014/06/02/vt-nuclear-education-undeniable-proof-of-911-as-a-nuclear-event/
Russia: Evidence Proves US, UK And Israel Orchestrated 9/11 Attacks
http://yournewswire.com/russia-evidence-proves-us-uk-and-israel-orchestrated-911-attacks/
Too Classified to Publish: Bush Nuclear Piracy Exposed, Russia Opens Files on Nuclear 9/11 and Israeli Proliferation
http://www.veteranstoday.com/2014/05/20/too-classified-to-publish-bush-nuclear-piracy-exposed/
One Man Asks Why Was Tritium Found At 9/11 Ground Zero
http://www.zengardner.com/one-man-asks-tritium-found-911-ground-zero/
Externe link (Nederlands):
Share.

About Author

Comments are closed.