Iedereen moet meedoen aan de Ramadan om radicalisering en deelname IS tegen te gaan

0

De Campagne ‘Give it up 4 Ramadan’ wil alle Nederlanders aansporen om mee te doen met de Ramadan. Deze campagne wordt gepromoot door 30 jongeren uit 12 Europese landen. De gedachte erachter is dat er meer saamhorigheid ontstaat als iedereen samen de Ramadan viert en Moslims zich daardoor niet buitengesloten worden. Het gevoel van buitensluiting en niet meetellen is volgens de woordvoerders namelijk de oorzaak van radicalisering.

Een van de creatieven achter deze campagne: “Om een gevoel van saamhorigheid op te wekken vragen wij iedereen om tijdens de ramadan ook een gewoonte op te geven. Door de ramadan op deze manier voor iedereen toegankelijk te maken, willen wij het gesprek tussen moslims en niet-moslims op gang brengen, wat hopelijk leidt tot meer respect.”

Minister van SZW Lodewijk Asscher staat achter de campagne en hoopt dat mensen net zo enthousiast worden als bij icebucket challenge. Onder andere door deze campagne kan voorkomen worden dat mensen buitengesloten raken en radicaliseren.

Reclamevakblad AdFormatie legt uit: “Een van de frustraties die bij het vooronderzoek van de groep herhaaldelijk naar bovenkwam, was dat veel moslims zich afvragen waarom ze wel worden geacht kerst te vieren, terwijl autochtonen niet meedoen aan de ramadan.”

De twee moslims die binnen Nederland woordvoerder zijn van deze campagne zeggen dat deze “tegenwicht [moet]bieden aan de geraffineerde propaganda van extremistische organisaties zoals IS.” Men denkt dat te doen door alle Nederlanders te betrekken bij de vastenmaand voor moslims.

Wie zit hier achter?

De vraag die bij mij boven borrelt is “wie heeft deze campagne eigenlijk geïnitieerd en gefinancierd?” Het gaat hier namelijk niet over een kleinschalig experimenteel projectje van een paar Nederlandse studenten, maar een groots opgezette internationale campagne die uitgerold wordt in 12 Europese landen. De campagne zelf is het resultaat uit een onderzoek wat vooraf heeft plaatsgevonden. Het plan heeft geresulteerd in een professioneel filmpje dat via social media wordt verspreid, een opgetuigde Facebook-pagina met professionele reclamefoto’s. Volgens Adformatie is het bureau Wieden & Kennedy bij deze campagne betrokken geweest, niet bepaald een kleine naam in de reclamewereld. Als men de bijbehorende tarieven van een dergelijk reclamebureau in overweging neemt, dan gaat het hier dus niet bepaald om een low-budget initiatief. Wie is hier dan de geldschieter?

Wat is het daadwerkelijke doel?

De tweede vraag die gesteld moet worden: “Wat is de verborgen agenda van deze campagne?” En dan ga ik er even vanuit dat niet zozeer het verbinden van Moslims en niet-Moslims het achterliggende doel is, maar juist het tegenovergestelde. Ja, dat lees je goed, ik denk dat het doel is om mensen, culturele en religieuze groepen, juist tegen elkaar uit te spelen. De Cabal is namelijk al decennialang bezig om de spanningen tussen Moslims en autochtone Nederlanders op te voeren om zo aan te sturen op een ‘clash van beschavingen’. Het is onderdeel van hun New World Order-plan die ze willen doorvoeren als oplossingen van de zelfgecreëerde chaos (ordo ab chaos).

Het is dezelfde Cabal die ook IS heeft gecreëerd en gefinancierd. En dan heb ik het over de Jezuïeten, de Nazi’s (CIA) en Zionisten. IS is niet ontstaan doordat jongeren radicaliseren omdat ze zich buitengesloten voelen, omdat hun Nederlandse vrienden niet de Ramadan met ze vieren. IS is het gevolg van een vooropgezet plan waarbij jongeren actief geronseld en gemanipuleerd worden, waarbij de geldstromen naar deze terreurgroepen te herleiden zijn naar dezelfde financierders van andere aanslagen en oorlogen.

Het uitspelen van verschillende culturele of religieuze groepen in de samenleving is onderdeel van het verdeel-en-heers-spelletje van de Cabal. Door zelf conflicten te forceren, kunnen zij vervolgens met de door hun gewenste oplossing komen: problem-reaction-solution. We worden met deze ‘Give it up 4 ramadan’-campagne uitgedaagd om ons tegen een andere culturele groep te keren. Het zijn pogingen om ons te provoceren door aan iets te morrelen wat ons dierbaar is, of op weerstand stuit. Net als de Zwarte Pieten-discussie. De Cabal wil dat deze discussie gevoerd wordt en hoopt dat de emoties hoog oplaaien.

Mijn advies is daarom om vooral niet toe te happen. Anders speel je het spelletje van de Cabal. Gewoon je schouders ophalen en iedereen lekker zijn ding laten doen waar hij of zij zich prettig bij voelt, met of zonder Ramadan. Vooral elkaar in de waarde laten en de onderlinge verschillen respecteren. En mocht iemand er toch over beginnen? Zeg dan dat IS door de Westerse schaduw-elite is gecreëerd en gefinancierd. En vertel dan dat het huidige conflict tussen Moslims en Christenen het resultaat is van het Nieuwe Wereld Orde-plan dat al 150 jaar oud is. Op deze site kun je hier meer informatie over vinden.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

Externe links

Share.

About Author

Comments are closed.