Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 9 juni 2016

0

De radio-uitzending van Thomas Williams op 9 juni zat boordevol informatie en ik raad daarom aan om deze zelf te beluisteren, omdat niet alles is opgenomen in onderstaande samenvatting. Tijdsaanduiding van de audiolink aangegeven met [00:00 minuten:seconden] Met de belangrijkste onderwerpen:

10:10   Er zijn de afgelopen week veel dingen gaande geweest. Er zijn verschillende aanslagen op de VS gepland, ook op het financiële systeem. Op 6-7 juni heeft de Amerikaanse factie van de Illuminati geprobeerd het financiële systeem  (het Babylonische geldsysteem) te verstoren. Ze probeerden beslag te leggen op verschillende rekeningen. Toen men faalde, probeerde men de collateral accounts aan te vallen, maar dat faalde ook. Tegen de achtergrond van dit alles was er een groep, vermoedelijk een Aziatische groep, die een nieuwe toewijzing van de Federal Reserve heeft aangevraagd voor het bedrag van $ 900 biljoen*, maar die was afgewezen omdat de aanvallen op de rekeningen plaatsvonden.

(*trillion in het Engels = biljoen in het Nederlands, een cijfer met 12 nullen. $ 900 biljoen is dus. $ 900.000.000.000.000)

Thomas doet een oproep aan de Cabal-leden om hun spelletjes te staken, omdat ze simpelweg niet werken. “Op een bepaald moment zullen de mensen in opstand komen, inclusief de mensen van je eigen broederschap. Iets dat iedere dag toeneemt. Het aantal mensen dat er uit is gestapt is een significant cijfer.”

14:25   De Aziatische factie gelieerd met de Bush-groep, probeerde deze spelletjes te spelen door de rekeningen aan te vallen. Er waren ook pogingen om toegang te krijgen tot de Treasury Department (nationale schatkist van de VS), doordat een niet bevoegde partij het goud in een rekening verifieerde. Dit speelde zich af in de Treasury Department in New York, maar ook deze poging werd afgewezen. Dat is een teken dat niet alle mensen met een bepaalde bevoegdheid het spelletje (van de Cabal) meespelen.

15:28   Er is verdeeldheid binnen alle overheidsorganisaties, er zijn spiegelgroepen: CIA-1 en CIA-2, FBI-1 en FBI-2, de enige die niet gespiegeld zijn zijn de NSA en de DHS (Department of Homeland Security), om vanzelfsprekende redenen.

15:50   De mensen die binnen BLM (Bureau of Land management) al het goud bezitten, hebben via een autochtone Indianengroepering geprobeerd om al hun kapitaal en grondgebied te laten overdragen aan de NWO. “Dit is voor mij een teken van hun wanhoop.”

16:55   Thomas roept de militie op om klaar te staan, omdat hetgeen dat gaande is wel eens tot consequenties kan gaan leiden. Het zou volgens hem ook wel eens kunnen leiden tot wat we de ‘schoonveegacties’ (arrestaties) noemen.

Steeds meer mensen stappen eruit en weigeren nog langer om de bevelen op te volgen, ook van ene M, en ja dat is ook geen mens. Er zijn echter nog overgebleven elementen in Azië die nog steeds denken dat ze de zeggenschap over de mensheid kunnen blijven houden, door ze titels zoals M1 te geven en allerlei dingen te beloven.

19:19   De afgelopen week vonden besprekingen plaats tussen de twee Amerikaanse facties (Nazi’s en Zionisten) en zij verstikken dit land buiten alle proporties. Geen van beide heeft een lange termijnplan behalve de VS te vernietigen. Je hebt de ene helft van de groep die het corporate deel vertegenwoordigen en die willen de boel aan de Chinezen verkopen.  De andere groep wil de Federal Reserve heropenen en het goud lenen van… je raadt het… de Chinezen. Beide groepen proberen de VS in de uitverkoop te doen.

21:31  Er was deze week ook een poging om de TRN (Treasury Reserve Note) te implementeren. Daarnaast zijn er meerdere pogingen om de dinars te verzilveren. Maar alle pogingen faalden. RV is volgens Thomas de afkorting van Regurgitate Vommit (weer uitgebraakt braaksel).

24:50  Er lopen ook een stel KGB-jongens rond op Amerikaanse bodem. En zij blijken allemaal de ‘verkoop-het-land-aan-China-versie’ te steunen. Ze handelen niet in het belang van de Amerikanen. Thomas weet echter niet of deze lieden aan Putin gelieerd zijn, of niet.

29:00   Er zijn heel wat mensen die hoogverraad plegen en het land proberen te verkopen aan de Aziatische factie of de Dragon familie.

31:10   Volgens Thomas zegt Mark William in de laatste video van Group K dat Neil Keenan samenwerkt met de Kuomintang groep en contact heeft met de Lee-familie, degene die de RV-stunten probeert uit te halen en de Amerikaanse economie probeert in te laten storten. De Kuomintang groep hebben de Rothschilds de afgelopen 100 jaar gefinancierd.

32:20   Benjamin Fulford onthulde ruim een half jaar geleden dat er een plan in werking is dat de NWO van het Westen vanaf 1913 de afgelopen 100 jaar de controle kreeg over het financiële systeem en dat volgens datzelfde plan het Oosten dit vanaf 2013 zou overnemen. De Federal Reserve besloot echter dat ze niet zouden terug treden en wilden hun rol voortzetten. Dit heeft geresulteerd in de innerlijke strijd die nu plaatsvindt. De Rothschilds zijn onderdeel van de Aziatische factie. Sommigen van de Rothschilds (degene lager in rang) zijn benaderd voor onderhandelingen, maar de hoge piefen zijn niet geïnteresseerd om terug te treden.

34:50   De Kuomintang is de equivalent van de Bush-clan en werken met hun samen.

40:00   De twijfel over de loyaliteit van Anna von Reitz is er niet meer. Ze is inmiddels op de hoogte van wat er speelt. Ze is een erg slimme vrouw. Ze is echter verbonden aan de Jezuïeten-orde als Chief Attorney (belangrijkste advocaat) voor de Paus en dat roept vragen op. De Paus was in maart onder druk gezet om af te treden omdat hij de financiële fraude die binnen het Vaticaan gaande was naar buiten aan het werken was, maar hij werkte iets te veel mensen naar buiten. Hij weigerde af te treden en staat momenteel onder huisarrest vanwege de Satanische entiteiten die binnen het Vaticaan opereren. Er zijn zelfs geruchten dat hij overleden is, maar dat is niet bevestigd.

50:25   Corey Goode heeft in zijn laatste interviews met Cobra zijn verhaallijn drastisch aangepast. Hij vertelde dat het Secret Space Program (SSP) in onderhandelingen kenbaar had gemaakt om Martial Law te willen implementeren en de wapens van de Amerikanen te willen verwijderen. Volgens Thomas staat de SSP gelijk aan de SS en is dit in feite de Nazi Breakaway Group (de groep Nazi’s die zich na de Tweede Wereldoorlog heeft afgesplitst van de samenleving en zich bezighield binnen het geheime ruimtevaartprogramma) en degene waarvoor Corey in werkelijkheid werkt.

Corey Goode spreekt over de Blue Avions, die niet bestaan zoals ze beschreven worden. Er zijn claims gemaakt dat ze hier zijn om de mensheid te redden of te assisteren met de transitie, maar de vraag is welke groep ze werkelijk vertegenwoordigen. Nu blijkt dat ze hier zijn om mee te liften op de transitie voor hun eigen belang en niet om mensheid te helpen. Corey is hiermee 180° gedraaid. Thomas denkt dat de Blue Avions een savior programma (van Milab) is dat in de hersenen van super soldiers zoals Corey Goode ingeprent is.

53:45   Er bestaan geen Sphere-wezens maar wel (witte en blauwe) Spheres en die zijn hier om bescherming te bieden voor de frequenties en energieën van de Centrale Galactische Zon, ook wel de Wave genoemd. Het gaat hier niet om Wave-X… (dan valt de audio weg) …wat gestopt is.

Thomas spreekt over Disclosure en de nieuwe disclsure-stichting die ervoor is opgericht, een beweging waar mensen zoals Corey, Rob Potter, David Wilcock achter zitten. Hij is van mening dat er geen geld gevraagd mag worden om Disclosure te bieden en heeft weinig vertrouwen in de initiatieven van deze groep. Luister verder vanaf: ±55:00 minuten

Er zijn 19,7 miljoen werkelozen in de VS. Dit zijn cijfers die in de Main Stream Media worden gemeld. Waarom zoveel werkelozen? Omdat de New World Order (NWO) besloten om alle bedrijven te verplaatsten naar het Oosten, zodat alles in gereedheid werd gebracht voor de Aziatische overname van het financiële systeem in 2013. Luister naar dit fragment vanaf 1:00:30

In het tweede uur bespreekt Thomas zijn levensloop en zijn ervaringen met buitenaardsen. Voor degene die dit interessant vinden is dit te beluisteren vanaf 1:13:00

De Annunaki hebben bestaan en zijn er nog steeds. Er zijn vijf Annunakigroepen. Niburu heeft bestaan en heeft in een ver verleden onze planeet gepasseerd. Niburu bestaat daarom in het collectieve geheugen, maar wordt door de Draco als een angstaanjagende psy-op gebruikt. Luister verder vanaf: 2:02:00

De buitenaardsen hebben de mensheid een ‘periode van genade’ gegeven om ons te verenigen, dit is nog steeds van kracht. Luister verder vanaf: 2:13:45

Is Simon Parkes een desinformatie-agent of werkt hij in het belang van de mensheid? Thomas denkt dat hij beter kan stoppen om de belangen van zijn Mantis-vrienden te dienen die het water van de mensheid stelen. Luister naar dit fragment vanaf: 2:20:20

Het nieuwe Aziatische financiële systeem dat klaarstond om het oude systeem te vervangen, bleek in werkelijkheid onder controle van de Cabal te vallen. Luister naar dit fragment vanaf: 2:34:00

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

Download de MP3 of luister online

Share.

About Author

Comments are closed.