Benjamin Fulford in gesprek met Mike Harris – 10 juni 2016

0

Interessant interview van Benjamin Fulford door Mike Harris van Veterans Today. Ondanks dat Fulford meestal gefocust is op de economische en politieke aspecten, spreekt hij in dit interview ook over esoterische en kosmische zaken. Het is vooral een optimistisch verhaal met concrete ideeën hoe we van deze planeet een betere wereld kunnen maken.

Het interview begint rond 3 minuten. Tijdsaanduiding van de audiolink aangegeven met [00:00 minuten:seconden] Met de belangrijkste onderwerpen:

5:00   Benjamin Fulford vertelt aan het begin dat de Aziatische Dragon familie nu onderhandelen met de Rothschilds. Na het faillissement van de Verenigde Staten, valt de VS nu onder curatele van de VN corporatie, onder leiding van Jacob Nathaniel Rothschild. Het is een bizarre situatie, hoe heeft Rothschilde ooit de regie gekregen? Met de obligaties (een schuld van de Amerikanen bij de Aziaten) en het goud die de Dragon families in handen hebben, hebben zij echter de macht om de koers van de mensheid te wijzigen.

De Cabal is inmiddels in verschillende facties opgesplitst. De Nazi-Bush-factie wilde de New World Order (NWO) invoeren, de Derde Wereldoorlog beginnen en een deel van de wereldbevolking uitroeien.

10:30  De Nazi-factie heeft tevens concrete pogingen gedaan om met virussen een deel van de wereldbevolking uit te roeien. SARS was daarbij een genetisch specifiek virus gericht op de Aziaten. (E*: Dit past in het scenario dat Thomas Williams beschreef in zijn uitzending van 9 juni, waarbij de Amerikaanse Nazi-factie (middels de Federal Reserve) de financiële macht niet wilden overhevelen naar Azië, zoals minimaal 100 jaar geleden was vastgelegd in een gezamenlijk New World Order plan. Door een deel van de Aziaten uit te roeien wilde men op deze wijze de eigen machtspositie behouden.) Deze NWO-plannen zijn echter een halt toegeroepen door de gematigde global-warming-factie en de Nazi-factie heeft inmiddels zijn macht verloren. De gematigde factie die het van ze heeft overgenomen, wil echter de geheime schaduwregering voortzetten.

17:20   Ondertussen streeft de Aziatische Dragon familie naar een financiële reset. Voor de VS betekent dit een nieuwe valuta, een nieuwe dollar, met een andere waarde.

29:00   Benjamin Fulford ziet een belangrijke rol voor China en andere BRICS-landen in het nieuwe economische beleid waarbij een substantiëler deel van het wereldkapitaal gestopt zou gaan worden in het herstellen van het milieu, het weer groen en vruchtbaar maken van de woestijnen, het vullen van de oceanen met vis, het bouwen van een nieuwe wereldwijde infrastructuur en communicatienetwerk, enz. Er moet ook een eerlijke herverdeling van geld komen. Bovendien moet het financiële systeem gebaseerd worden op kapitaal in plaats van schulden. Benjamin Fulford benadrukt dat er een overvloed van welvaart is.

38:30   Het Westen wordt geregeerd door familiebloedlijnen. Zo is Bill Clinton de zoon van Rockefeller. Mensen klimmen door naar de top omdat ze uit een bepaalde bloedlijn-familie komen, om geen enkele andere reden. Bush junior is daar een goed voorbeeld van die volgens Fulford zelfs geestelijk gestoord is.

48:30   Mike Harris vraagt zich af of de Dragon families en de White Dragon Society de spierballen hebben om de Rothschilds neer te halen. Benjamin Fulford denkt van wel. Het is echter een frustrerend langzaam proces, maar volgens hem wel de juiste tactiek. Fulford vergelijkt de situatie met die van een gijzeling, waarbij je niet simpelweg ergens binnenstormt om de gijzelnemers te overmeesteren met velen doden als resultaat. Dus langzaam aan worden alle geldmiddelen en andere wegen van de Khazarische Maffia (Cabal) afgesneden zodat ze straks niet meer in staat zijn om rampen te veroorzaken. Volgens Benjamin Fulford zien we echter al allerlei tekenen van hun verzwakte positie.

55:00   Mike Harris vraagt zich af of de Rothschilds de ultieme oligarchen zijn, of dat er nog iemand boven ze staat. Benjamin Fulford denkt dat de Italiaanse Zwarte Adel, P2 Vrijmetselaarsloge bovenaan de machtsstructuur staat, een groep die zeggenschap heeft over het Vaticaan. Ze vertelden Benjamin Fulford dat ze de Zwarte Zon vereren en dat ze op onbewuste wijze hun bevelen van deze entiteit kregen. Benjamin Fulford heeft begrepen dat die entiteit niet langer op deze planeet aanwezig is.

Tijdens zijn bezoek aan Italië heeft Benjamin Fulford leden van deze groep ontmoet. Hij bezocht toen een kathedraal in Milaan en had daar een metafysische ervaring. Zijn gastheer wees op een glas-in-lood raam met een zwarte cirkel en zei: “Dat is onze god.” Op dat moment leek de hele ruimte, de hele kathedraal, te verdwijnen. Wat er overbleef was een zwarte, zuigende leegte. Ze toonden ook een zwart-witte dynamo (generator) die iets produceerde. Het was een uiterst bizarre ervaring. Wat ze hem in feite lieten zien, was dat de hele wereld digitaal is.

Volgens hem voert dit terug tot de ultieme basis van ons bestaan. Er kan alleen iets bestaan als het kan contrasteren met niets. En dit is vergelijkbaar met nullen en eentjes (=digitale basiscode). Benjamin Fulford denkt dat we in de kern in een digitale structuur leven. Dit is volgens hem het fundamentele probleem waar we mee kampen.

Desondanks hebben we nu een wereld die we kunnen zien, voelen en aanraken. Daar moeten we ons nu op concentreren. Ondanks dat deze lieden (de Cabal) op het hoogste niveau onder controle staan van zeer mysterieuze krachten, denkt hij dat wij het echter nu voor het zeggen hebben. Wij mensen hebben nu de controle over deze realiteit. Hij is van mening dat deze lui al die esoterische zaken maar even moeten vergeten en zich op het hier en nu moeten concentreren. En dat doen we ook door deze planeet en deze realiteit tot een betere plek te maken. Daarbij is het belangrijk om ons te verwijderen van de virtuele realiteit (gestimuleerd door smart phones, ‘sociale’ media, tv en entertainment) en terug te keren naar de echte realiteit.

59:40  Wat deze groep (P2, Italiaanse Zwarte Adel) hem ook vertelden was dat zij 26.000 jaar geleden de overlevenden van de planeet waren en speciale technologie verkregen hadden om daarmee het verloop van de wereldgeschiedenis volgens een bepaald plan te laten verlopen. Ze hebben bijvoorbeeld technologie om stormen te veroorzaken, ze gebruiken politieke moorden, propaganda, de controle over de voedselvoorraad, om daarmee de wereld te beheersen. Dit plan liep echter eind 2012 af, niet wetende wat er vervolgens zou gebeuren. Er waren verschillende groepen met verschillende ideeën. De global-warming-groep wilde Prins William de nieuwe Messias maken met Jeruzalem als de nieuwe wereldhoofdstad. De andere groep, de Nazi’s, wilde een nieuw Nazi-rijk stichten en 90% van de wereldbevolking uitroeien. Geen van deze beide groepen handelden volgens het antieke plan.

Los van de hierboven beschreven esoterische zaken, heeft Benjamin Fulford tijdens zijn bezoek aan Italië destijds gezien dat er een groep is die een nieuw wereldwijd Romeins rijk wil stichten met een centrale wereldregering. Hun motto is daarbij ‘Ordo ab Chao’ (Orde uit Chaos). Deze groep zijn afstammelingen van de oude Romeinse keizers.

1:02:00  Benjamin Fulford’s standpunt is dat we het als mensheid zelf moeten gaan bepalen en doen. Hij denkt dat het mogelijk moet zijn om iedereen in welvaart te laten leven. Het is geen financiële zaak, het is een politieke en sociale kwestie. Hij pleit daarom voor de oprichting van een wereldwijd Planbureau (Planning Agency), waarbij de slimste mensen zich buigen over de meest dringende zaken. Zaken zoals: wereldwijde armoede, vernietiging van het milieu, onnozelheid en onwetendheid en ziektes, moeten onze nieuwe gezamenlijke vijanden worden. Het huidige economische systeem dat gebaseerd is op schuld is niet levensvatbaar. Een kwijtschelding van alle schulden zal daarentegen de grootste economische groei veroorzaken.

1:16:00   Mike Harris brengt de Disclosure ter sprake. Hij is van mening dat als men alleen al met dit ene onderwerp schoon schip zou maken en de waarheid zou vertellen, dit tot een paradigma verandering zou leiden en de manier van denken van iedereen zou veranderen.

Benjamin Fulford reageert hierop: als we er inderdaad achter komen dat alles een digitale structuur is gedicteerd vanuit het allerhoogste niveau dan kunnen we een geheel nieuw besturingssysteem bouwen. Dan kunnen we een oneindig aantal planeten onderzoeken en koloniseren en kan ieder z’n eigen planeet hebben. Er is hem door diverse mensen van de Disclosure beweging verteld dat de mensheid al lang de ruimte heeft geëxploreerd en grote delen heeft gekoloniseerd. En ondertussen zitten we hier vast op een draaikolk uit de 20e-21e eeuw. Benjamin Fulford zit echter niet te wachten op gigantische ruimteschepen die ons hier komen bevrijden. Hij denkt dat we dit zelf moeten doen.

1:23:30   Om de Cabal (wat Fulford de Khazarische Maffia noemt) te verslaan moeten we naar de top, ‘het hoofd van de octopus’. De tentakels van de octopus zijn hun handlangers. We geven hun handlangers nieuwe verantwoordelijkheden en de kans om eindelijk goed te gaan doen. Maar het geduld begint wel op te raken en men bereikt misschien een punt waarop beloningen op het leven van top Cabal-leden worden uitgeloofd.

Deze machtsstructuur kan alleen in de schaduw bestaan. Het licht moet daarom het duister verslaan. We moeten er het licht op laten schijnen en ze publiekelijk verantwoording laten afleggen.

1:28:00   Benjamin Fulford ziet dat er een enorme groep insiders binnen het militaire industriële complex en de overheidsinstellingen zijn (zoals de NSA) die ons helpen. Dit zijn de goeie jongens, ze vechten in ons belang en laten de waarheid naar buiten komen. “Ze zijn aan het winnen, dat zien we aan zoveel dingen. Het is frustrerend dat het zo’n langzaam proces is, maar het is aan het gebeuren.”

1:29:00    Mike Harris observeert dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van wat er gaande is, ook op afgelegen gebieden, zelfs over onderwerpen zoals reptilianen. Benjamin Fulford denkt dat het reptilianen-onderwerp goed werkt als een metafoor, een verwijzing naar het oudste en meest primitieve deel van ons brein dat het overlevingsmechanisme aanstuurt. “Ik heb velen van die zogenaamde reptilianen persoonlijk ontmoet, en voor zover ik kon waarnemen zien ze eruit als normale mensen.”

1:30:20   Hij benadrukt dat deze mensen (van de illuminati) in een familiestructuur geboren zijn waarbij men generaties terug een plan heeft uitgestippeld. Daardoor wordt men geïndoctrineerd om dit plan verder uit te rollen. Als men tegen hun eigen familie zou gaan, wordt men gedood. In wezen zijn ze dus slaaf van hun eigen systeem. Maar dit systeem heeft een zwakke plek, de macht is namelijk gecentraliseerd. Als je dan vervolgens naar de centrale top van deze structuur gaat en de machthebbers verslaat, zal alles onderaan deze structuur mee gaan veranderen.

1:46:00   Benjamin Fulford ziet veel heil in internationale samenwerking. Hij denkt dat de samenwerking tussen het Chinese, Russische en Amerikaanse leger de sleutel is om dingen te veranderen. Er zijn mensen die dit proces saboteren en Putin als de boeman neerzetten en de Chinezen als de vijand doen voorkomen. Men probeert ons te manipuleren zodat we elkaar bevechten, want dat was de manier waarop men de macht had en ons bestuurde.

1:47:00   Benjamin Fulford heeft verschillende mensen uit het geheime ruimtevaart-programma ontmoet die beweerden op Mars te hebben gewerkt of afkomstig zijn van de Plejaden, maar verder “volstrekt bij hun volle verstand leken te zijn”. Hij denkt dat als dit een virtuele simulatie is, er buiten deze vele andere simulaties hebben plaatsgevonden, waarvan sommige betrekking hebben op enorme uitgestrekte gebieden in het universum. We staan nu op het punt om de hele zaak te resetten. Alles zal dan naar een totaal nieuw niveau van bestaan gaan. Dit wordt volgens hem de grootste evolutionaire verandering op deze planeet sinds de Cambrische explosie.

“Ik denk dat we deze planeet in een paradijs kunnen veranderen.” De focus moet volgens hem liggen op het eindigen van de destructie, zoals de vernietiging van het milieu. Zaken zoals wereldarmoede kunnen volgens hem in een kwestie van maanden opgelost worden. “We beginnen bij de dingen waar we het allemaal over eens zijn en dat is genoeg.”

Vertaling en samenvatting van Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

Video / MP3 download:
Short End Of The Stick with Mike Harris: Benjamin Fulford is the guest

Share.

About Author

Comments are closed.