Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 23 juni 2016

0

De radio-uitzending van Thomas Williams op 23 juni zat wederom vol informatie en ik raad daarom aan om deze zelf te beluisteren, omdat niet alles is opgenomen in onderstaande samenvatting. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden] Met de belangrijkste onderwerpen:

7:30   Thomas praat in het eerste uur over de Brexit-verkiezingen die tijdens de uitzending gaande waren. Hij benadrukt dat er tijdens dergelijke verkiezingen altijd verborgen agenda’s een rol spelen. Hij vraagt zich daarbij af of het hier gaat om de exit van de Britten of de exit van Baron de Rothschild, aangezien de Rothschilds nu naar Azië overgelopen zijn. Een andere agenda die uitgespeeld wordt is het plan om de EU te verbrijzelen, door bijvoorbeeld de vluchtelingenstromen vanuit o.a. Syrië. Ongeacht de uitkomst van de verkiezingen, bestuurt Groot-Brittannië in veel opzichten de EU en dat zal niet veranderen door de Brexit.

12:00   Het Pentagon en het belangrijkste deel van de Chinese regering hebben besloten om samen te werken en korte metten te maken met de facties in hun eigen land en de boel ‘schoon te vegen’. Op een deel van het Amerikaanse leger kunnen we volgens Thomas helaas op dit moment niet rekenen. Er zijn veel mensen bedreigd, inclusief hun gezin, en men durft daarom geen actie te ondernemen totdat er een platform is waardoor ze over kunnen stappen naar de ‘andere kant’.

17:00  Thomas gaat in op het bericht van Benjamin Fulford van afgelopen week. Hij is sceptisch over Generaal Joseph Dunford en zijn vermeende rol die hij momenteel volgens Fulford zou spelen, omdat hij daar geen enkel bewijs van ziet. Thomas denkt tevens dat de VS geen soldaten naar de VN zouden moeten sturen, omdat dit een corrupte organisatie is.

Thomas is eveneens sceptisch over andere claims die Fulford in hetzelfde artikel maakt met betrekking tot de vermeende rol van het Amerikaanse leger ten aanzien van Israël en de marine op de Chinese zee.

De onderhandelingen met de Rothschild waar Fulford in zijn artikel naar verwijst, zijn volgens Thomas leden van de Rothschild-familie die niet veel in de pap te brokkelen hebben. De leden hoger in rang zijn absoluut niet bereid om dingen op te geven of te helpen. Ze zijn er alleen op uit om hun eigen huid te redden. De Rothschild blijken bovendien geen deel uit te maken van de koninklijke illuminati-bloedlijnen en zijn slechts door huwelijken onderdeel van de Cabal geworden.

> Link naar Nederlandse vertaling van Fulford’s bericht van 20 juni 2016.

25:30   Thomas legt het verschil uit tussen een coup en een militaire overname van een corporatie. Een coup is een gewelddadige overname van de regering, waarbij het leger de leiding neemt over bestuurlijke zaken. Aangezien de VS momenteel geen regering heeft, maar gerund wordt door een corporatie (United States inc.), zou een militaire overname, de gewelddadige overname van een bedrijf betreffen.

32:00   Thomas reflecteert ook op de recente schietpartij in Orlando. Hij denkt dat deze valse vlag of hoax ook dient om de aandacht af te leiden van een rechtszaak en aanklacht tegen 11 staten waar gefraudeerd is bij de tussentijdse verkiezingen (voorselecties voor het Amerikaanse presidentschap) en ten gunste van Hillary uitpakte. De Institute for American Democracy and Election Integrity heeft de aanklacht ingediend naar aanleiding van enorme verschillen tussen de pols (prognoses) en de uiteindelijke uitslagen, oplopend tot wel 14%. Dit zijn volgens de organisatie statistisch gezien onmogelijke verschillen en een aanwijzing van fraude, omdat verschillen hoger dan 2% al verdacht zijn.

40:00   Een ander nieuwsbericht wat ondergesneeuwd werd door de Orlando-hype is een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat veelvuldige daders van verkrachtingen (serial rapists) meestal vrijuit gaan. De dossiers over de verkrachtingen vangen stof in de politiebureaus en worden meestal niet nageplozen, laat staan opgelost. Het oplossingspercentage is slechts 3%. In de staat Ohio alleen al zijn meer dan 5000 onopgeloste zaken. Er wordt een schatting gedaan dat er in de VS 400.000 serial rapists vrij rondlopen. Dit staat in schril contrast met de inspanningen die genomen worden om verkeersboetes te innen.

42:00   Thomas refereert ook naar recente artikelen over de verzelfmoorde bankiers en hun connectie tot het Libor-schandaal en de link met de Deutsche Bank.

1:08:20   In het tweede uur is Randy Maugans te gast, die vertelt dat er eind jaren ’90 – begin 2000 veel ongecensureerde informatie op internet te vinden was over: de illuminati, MK-ultra en ufo’s. Op een bepaald moment, zo rond 2011-2012, was er een omslagpunt waarna informatie verdween, en soms in geredigeerde vorm weer verscheen. Bloggers en alternatieve journalisten veranderden plotseling hun verhaallijn of ondergingen een duidelijke verandering in karakter. Het internet kwam in handen van de corporate controlled opposition en allerlei ‘spooks’ die zogenaamd alternatief nieuws brachten, maar in werkelijkheid voor een andere meester en ander doel bleken te werken.

1:30:30   David Wilcock is een voorbeeld van iemand die een persoonsverandering heeft ondergaan. Hij handelt vanuit financiële belangen. Hij had enorme belangen om iemand zoals Corey Goode aan boord te nemen, omdat Goode de benodigde content kon leveren voor de 40 afleveringen die hij moest maken vanwege een contractdeal voor Gaiam-TV. Chloé denkt dat mensen in een vergelijkbare rol als David ook vaak bedreigd worden en daarmee manipuleerbaar zijn.

David Wilcock is volgens Randy Maugans gehyped als een persoonlijkheid en heeft een carrière die door externe krachten gebouwd is. Het valt Randy ook op dat de arrogantie waarmee David zich de laatste jaren presenteert erg ego-gedreven is en niet een rolmodel voor iemand die zichzelf presenteert als een spiritueel leraar. Niet bepaald een persoon een van liefde en licht.

E*: Ik kan dit beamen. Ik was zelf een enorme fan van David Wilcock en hing aan zijn lippen tijdens de talloze uren video’s die ik beluisterd heb. Ook ben ik (nog steeds) erg enthousiast over de boeken die ik van hem gelezen heb. De arrogantie en egotripperij die hij echter de laatste tijd ten toon spreid veroorzaakt bij mij kromme tenen. Ik heb daarnaast nooit een goed gevoel gehad bij Corey Goode.

1:41:00   Er zijn krachten die er belang bij hebben om de Truth community te verdelen voordat deze groep de kritische massa bereikt. Het hele fenomeen dat nu op internet plaatsvindt, verwijdert mensen van persoonlijk bekrachtiging. Volgens Chloé proberen dit type spirituele leraren je allemaal naar hun cirkel van invloed te trekken en weerhoudt dit veel mensen ervan om hun eigen cirkel van balans te vinden.

Een ander aspect wat in het tweede uur ter sprake komt is het redding-van-buiten-concept wat door allerlei mensen gepredikt wordt, zoals de Blue Avions waar Corey Goode over spreekt. Thomas, Chloé en Randy zijn het er over eens dat we door niemand gered moeten willen worden. Niemand buiten de mens is superieur. We moeten ophouden te denken dat buitenaardsen beter zijn dan de mens. Ieder individu moet weer in zijn eigen kracht komen te staan.

Tenslotte spreken Randy, Chloé en Thomas over het belang om de hoeveelheid informatie die dagelijks over ons wordt uitgestort, goed te verwerken. Het is beter om minder berichten te lezen en de dingen even te laten bezinken.

2:41:35   Er is een vraag over de intel die Drake in zijn laatste show heeft gedeeld met betrekking tot het Plan. Volgens Drake gaat het Plan in de komende 6 tot 10 weken van kracht, en wacht men nog op 2 af te ronden zaken.

Het Plan, of liever diverse plannen, daar wordt momenteel aan gewerkt, zegt Thomas. Hij denkt echter dat het Plan zoals Drake het in 2012 in het interview met David Wilcock heeft uiteengezet, niet op die manier uitgevoerd gaat worden. Hij heeft is met name sceptisch over de RV (Revaluation).

Het Plan, waaronder het massa-arrestatiescenario van de Cabal, zal niet als dusdanig uitgevoerd worden, omdat het gaat leiden tot maatschappelijke onrust en chaos. Dit zou namelijk de aanleiding voor de Cabal zijn om Martial Law af te kondigen en dat is het laatste wat we willen, aldus Thomas.

2:45:00   De Cabal werkt echter overuren om de situatie te creëren die het uitroepen van Martial Law* rechtvaardigt. De mensen van de Vrijheidsbeweging die dit willen tegengaan, werken ook dag en nacht om dit te voorkomen.

E*: Martial Law is een situatie waarin de wettelijk vastgelegde noodwetgeving van kracht wordt en allerlei noodmaatregelen kunnen worden genomen. In de praktijk zou het neerkomen op willekeurige of doelgerichte arrestaties van politieke tegenstanders, zoals voorvechters van de Freedom Movement. De Cabal heeft Femakampen ingericht en operationeel om dergelijke politieke gevangenen vast te zetten. Deze arrestaties zouden plaatsvinden zonder dat mensen in staat van beschuldiging hoeven te worden gesteld, geen rechtsbijstand krijgen en voor onbepaalde tijd opgesloten mogen worden. Gezinnen mogen opgesplitst worden en privébezit mag zonder meer geconfisqueerd worden. De plannen voor deze Martial Law en de rol van de Fema-concentratiekampen zijn vergelijkbaar met wat de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. De Nazigroep in de VS die achter deze plannen van een nieuwe holocaust zitten, hebben destijds ook steun verleend aan Nazi-Duitsland.

2:46:00   Donald Trump is ingezet om de stemmen te verdelen en zich op een cruciaal moment in de politieke race terug te trekken, zodat Hillary al zijn stemmen zou krijgen. De rechtszaak die momenteel tegen Trump speelt, een mogelijk schandaal als gevolg van seksuele handelingen met een 13-jarig meisje, zou de aanleiding kunnen zijn voor die (vooraf geplande) terugtrekking. Trump is daarmee een pion in het spel van de Cabal, aldus Thomas. Hij is tevens van mening dat Trump niet op de hoogte is van het Plan, in tegenstelling tot Drake’s standpunt.

2:59:30   Er zijn in het derde uur diverse vragen over de Event. Welke event? vraagt Thomas steeds, want er zijn vele events. Chloé denkt dat mensen doelen op de Event zoals deze door Cobra wordt aangekondigd. Thomas: “De Event is in wezen al begonnen.” Er is een grote verandering gaande bij de mensen en de Event gaat voor Thomas over de mensen en niet zozeer over externe gebeurtenissen. (..) “We zijn dag voor dag het Event aan het ontvouwen. Ja, we wachten allemaal op hét moment, een belangrijke gebeurtenis, zoals de banken die gaan sluiten.” (…) “Dingen zijn nu erg flexibel en vloeibaar.” De tijd versnelt en dat is volgens Chloé een teken aan de wand. “Je zit nu in de Event, want je bent onderdeel van het Event. (E*: de grote transitie naar een nieuw tijdperk en die transitie vindt nu plaats) Het gaat om de mensen.”

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

Download de MP3 of luister online

Share.

About Author

Comments are closed.