In deze speciale uitzending van de Truth, Honor & Integrity show is Shane the Ruiner te gast bij Thomas Williams en Chloé. Shane is opgegroeid in een illuminatifamilie en vanaf kinds af aan met allerlei zaken geconfronteerd waar de illuminati zich mee bezig houdt, inclusief gruwelijke offerrituelen. Hij zegt in contact te staan met de Parents en allerlei andere leden van geheime genootschappen. Daardoor kan hij een interessant perspectief bieden op wat er momenteel gaande is en waar we in de nabije toekomst naar toe gaan.

Zijn relaas is een soort waterval aan informatie waarvan maar een fractie is opgenomen in de onderstaande samenvatting. Ik raad daarom aan om zelf naar het interview te luisteren. De onderwerpen die besproken worden zijn o.a.:

  • De Wave
  • De transitie
  • De matrix
  • Het toenemen van valse-vlag-aanslagen en ander Cabal-spelletjes
  • Ascensie van 3D naar 4D
  • Artificial Intelligence
  • 13.000 jaar durende cycli en de geschiedenis die zich herhaalt
  • De vernietiging van de planeet Tiamat

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Shane_the_Ruiner

Shane the Ruiner

7:45   Introductie van Shane the Ruiner.

12:00   We moeten niet wachten op redding van buitenaf, maar van binnenuit zijn we allemaal in staat om de realiteit naar onze hand te zetten. Zodra we dit gaan ontdekken, zul je veranderingen gaan zien.

20:00   Over de Parents: er is niet veel veranderd. De Parents nemen niet veel actie op het moment.

23:00   Deze periode van disclosure (onthullingen) gaat in een versnelling. Datgene wat staat te gebeuren zal op korte termijn gaan gebeuren. Shane denkt wel dat men beter niet te veel kan focussen op het wanneer en te wachten op het moment dat het gebeurt, maar gewoon je gebruikelijk dingen te blijven doen en te zorgen dat we er (innerlijk) klaar voor zijn.

26:00   De Covens hebben geen significante rol in de machtsstructuur meer. Aspecten zoals pedofilie en kindermisbruik worden nu onthuld omdat veel onderdelen van de oude machtsstructuur gesloten worden. Helaas betekent dit niet dat dit soort zaken al helemaal verdwenen zijn.

28:50   De Wave wordt gedreven door een hogere kracht, een natuurkracht. De Wave is een soort een universele balans. Het is het proces waarbij er laagje voor laagje afvalt en het binnenste wordt blootgelegd. Deze energetische frequentie verheldert veel van de schaduwkanten in ons en dat geldt ook voor de illuminati, de zwarte projecten, de militairen, de Cabal, etc.

Het is zowel een wereldwijd, als ook universeel en galactisch proces. Alles zal naar buiten komen. Thomas denkt tevens dat dingen het komende half jaar in hoge mate in versnelling zullen komen.

De Wave is niet een gebeurtenis op een specifiek moment en een bepaalde dag, maar meer een proces en niet één event. Zelfs de piek van de Wave verloopt vloeiend en er is geen scherpe bocht.

32:50   Shane geeft een korte update over de Draco’s die grotendeels vertrokken zijn. Degene die achtergebleven zijn werken of voor de mensheid of de Cabal.

35:45   Thomas vraagt of het klopt dat mensen die onderdeel zijn van de Cabal steeds meer aftreden.
Shane: Dat hangt er vanaf wat je met de Cabal bedoelt. Mensen treden inderdaad uit het programma en hun functie in de lagere posities. Doordat mensen weglopen ontstaat er (voor de Cabal) een zwakkere situatie.

37:30   In de eerste maanden van de transitie zal het erg onduidelijk zijn wie nu de regie heeft. Er zullen ook mensen zijn die in die fase tot de geheime genootschappen, de machtsstructuur willen toetreden, ondanks dat anderen er van weglopen.

38:00   De transitie wordt ook een hele verwarrende periode. Het totaalbeeld zal groter en ingewikkelder zijn dan wat we nu overzien. Het is heel gevaarlijk om met name tijdens de transitie naar een redder uit te kijken, want iedereen zal deze redder gaan spelen. Elke demon en elke engel. Daarom moet je het zelf doen in plaats van te rekenen op die kracht buiten jezelf. Met de informatie die over ons zal worden uitgestort zal die periode nog verwarrender zijn dan dat het nu is. We moeten daarbij telkens opnieuw de dingen afleren die we net geleerd hebben om dingen bij te stellen en opnieuw te leren.

De aandacht moet daarom vooral naar binnen gericht zijn, ook om te voorkomen dat we afgeleid worden en in een nieuw machtssysteem verstrikt raken.

42:25   De tijd gaat daadwerkelijk sneller, omdat we een hogere trilling bereiken bewegen de dingen sneller, wat invloed heeft op tijd en ruimte.

43:30   Er ontstaan nu kleine foutjes (storingen) in de matrix waardoor er hele vreemde dingen gebeuren, zoals dingen die plotseling verdwijnen. De matrix verwijst naar het concept van simulatie en we zitten daar een paar lagen diep in. Beginnende bij de biologische hologram, wat mensen de Saturnus-Maan-matrix noemen, en daarnaast het holografische Draco-grid. Dit zijn twee verschillende typen matrixen. Deze hebben een gesimuleerde matrix over de daadwerkelijk realiteit geplaatst.

Daarnaast zijn er in de zwarte projecten andere gesimuleerde matrixen gecreëerd die tevens ons geheugen beïnvloeden. Ook worden geheugens gewist, met name van de mensen die in de Milab-projecten betrokken zijn geweest. Maar nu ze niet meer onder invloed van mind-control staan komen deze herinneringen deels terug. Daarnaast hebben we de multiversum realiteit van de originele hologram van de originele biologische creatie. Dit is een multiversum met een oneindig aantal dimensies en tijdlijnen.

Er zijn storingen ontstaan in de Saturnus-Maan-matrix technologie, zowel als toen de Draco-grid technologie uitgeschakeld werd. Deze technologie zou een wat mensen noemen, Mandela-effect creëren, waarbij men herinneringen krijgt van dingen die men zelf niet heeft meegemaakt en afkomstig zijn uit een andere realiteit dan deze. Zo zijn er verschillende aspecten die momenteel voor verwarring kunnen zorgen.

49:00   De Cabal gaat alles in stroomversnelling brengen en ten dele gebeurt dit al. Dit houdt in allerlei valse-vlag-aanslagen, waarbij men van eens in de paar maanden, gaat naar eens per maand, eens per twee weken, naar om de paar dagen. Het zal verdeling, boosheid en angst veroorzaken, zodat wij er klaar voor zijn en zij hun agenda kunnen doordrukken.

Thomas ziet dit vooral als een teken van wanhoop, gezien het feit dat ze om de zoveel weken een aanslag nodig hebben. Bovendien kaatsen veel dingen nu als een boemerang terug en hij ziet niet in hoe de Cabal daarvan kan profiteren, omdat steeds meer mensen ontwaken.

54:00   Shane denkt echter dat het onderdeel is van een plan dat ze lang geleden hadden en dat het steeds erger en erger wordt tot het punt dat dat mensen zien hoe erg het eigenlijk geworden is en met de vinger naar de Cabal wijzen en besluiten dat ze moeten vertrekken. Wat men zich dan wellicht niet realiseert is dat we al lange tijd een wereldregering hebben gehad waarbij iedereen binnen de Cabal al die tijd samenwerkte. Shane denkt ook dat Putin (nog steeds) onderdeel is van deze New World Order.

56:30   In het grote geheel (en Goddelijke plan) dient de Cabal het doel voor mensen om te ontwaken en voor het (echte) licht te kiezen.

57:45   De kracht van buiten of de genetische aanleg die een rol speelt bij de meest weerzinwekkende misdaden van de Cabal, neemt niet weg dat er altijd een aspect van vrije wil is om gehoor aan te geven. Men kiest uiteindelijk om dingen wel of niet te doen.

1:09:00   Wat betreft de plannen voor de nieuwe ‘spelletjes’ van de Cabal hebben ze maar een beperkt aantal trucjes in hun draaiboek: events die Martial Law vereisen, een buitenaardse dreiging, een virale pandemie, of een kunstmatige natuurramp zoals Fukushima en Katrina. Shane denkt dat een apocalyps van zombies het meest waarschijnlijke scenario is en het eenvoudigste af te wenden. De verschillende facties hebben controle over de verschillende type gebeurtenissen.

1:12:50   Thomas denkt dat de cycli van 13.000 jaar een loop is die al 5 tot 6 keer herhaald wordt. Veel mensen ervaren een gevoel van deja vu: “We hebben dit al een keer meegemaakt.” Shane denkt dat dit verweven is met het matrixsysteem waarbij een simulatie delen van de menselijke geschiedenis herhaalt.

1:29:30   Een van de redenen dat Caballeden en andere entiteiten betrokken zijn bij de meest weerzinwekkende activiteiten is dat ze al lange tijd niet meer zijn teruggekeerd naar de Bron. Shane denkt dat een andere reden is dat ze verkeerd geïnformeerd zijn over de Bron en misleid zijn. Sommige psychopaten kunnen echter makkelijk overgehaald worden door ze eenvoudigweg persoonlijk gewin te bieden.

1:33:00   Bij het seksueel en ritueel misbruik zijn verschillende entiteiten betrokken. Met name Satan, dat meer een imaginaire gedaante is van een bepaalde negatieve energie. Door ons collectief te evalueren kunnen we dit soort weerzinwekkende praktijken beïnvloeden. Dit soort programma’s worden nu beëindigd, al zijn ze nog niet volledig uit de wereld geholpen. Gezien alle actuele ontwikkelingen denkt Shane echter dat dit soort activiteiten niet langer kunnen blijven bestaan.

1:36:50   Shane denkt niet dat we op een positieve tijdlijn zitten als je vanuit een oppervlakkig perspectief naar de dingen kijkt. Maar als dit allemaal achter de rug is en we dan terugkijken, zullen we ons realiseren dat dit niet alleen voordelig is voor het menselijk ras, maar ook voor de planeet en ons zonnestelsel.

1:38:00   Thomas vraagt wat het verschil is tussen de 100% Wave en de ascensie naar 4D. Ascencie naar 4D impliceert een scheiding van mensen die nog in 3D zijn. De 100% Wave zal niet tot die scheiding leiden. De Wave zal vooral een verandering in perspectief (en verruiming van bewustzijn) teweeg brengen. Het hele verhaal van 5D, 6D en 7D is volgens Shane onzin en onderdeel van de nieuwe wereldreligie waarin men ons wil doen gaan geloven (…) Volgens Shane zijn we overduidelijk nog niet klaar met deze 3D dimensie.

1:44:30   Het gevoel van in de steek gelaten worden dat veel mensen ervaren kan ontstaan zijn door de inmenging van buitenaardsen in een ver verleden. Daarom acht Shane het concept van buitenaardse redding ook zo gevaarlijk.

Het gevoel van verlatenheid heeft ook diepe wortels in de vernietiging van de planeet Tiamat, die zich 80.000 jaar geleden vlakbij de aarde bevond, ten tijde van het Atlantis tijdperk. Er zijn toen brokstukken van Tiamat in de aarde geslagen waardoor grote leefgebieden zijn vernietigd. Veel mensen van Tiamat en op Aarde zijn toen geëvacueerd, omdat hun wereld vernietigd was. Dit onderwerp wordt uitgebreid besproken in het derde uur vanaf 2:12:30 minuten.

1:55:00   Shane legt uit welke vormen van AI (Artificial Intelligence) er zijn en hoe deze een rol spelen in de huidige machtsstructuur.

2:08:40   Shane denkt dat de Wave zowel een polariserend en enerverend effect zal hebben op mensen als ook het bewustzijn verhogen.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Audiolink van Truth, Honor & Integrity show.

Engelse transcript van de show.
Link op Truth, Honor & Integrity Show Facebookpagina.
Download PDF:
 
Truth, Honor & Integrity special show with Shane, July 11.2016 ~ Transcript

Blogs van The Ruiner:
http://theruiner777.blogspot.fr
http://thewholeworldlaughing.blogspot.fr

Share.

About Author

Comments are closed.