Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 14 juli 2016

0

De Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams op 14 juli 2016. Hieronder de samenvatting. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden] Met de belangrijkste onderwerpen:

  • Valse-vlag-aanslagen
  • Fraudezaak van 350-500 miljard dollar waarbij Dick Cheney betrokken is.
  • Spectaculaire ontwikkelingen binnen het Amerikaanse rechtssysteem waarbij veteranen hun autoriteit claimen.
  • Onthulling van plan militaire politie VS om topbankiers te arresteren
  • De betekenis van de Amerikaanse vlag
  • Uitgelekt politierapport met schokkende onthullingen over de recente aanslag in de homoclub in Oregon en schietpartij in Dallas
  • Hillary Clinton wordt óf de nieuwe president óf wordt alsnog vervolgd vanwege een veel groter schandaal, namelijk m.b.t. de Clinton Foundation
  • De herhalende lus (loop) van 13.000 jaar en de Matrix
  • De Wave neemt toe en de Cabal probeert dit te saboteren
  • De veranderingen in de zon en ons zonnestelsel en de rol van chemtrails

9:20   De Cabal drukt hun meer extreme plannen nu verder door, samen met hun rituele spelletjes en valse-vlag-aanslagen. Dingen komen in een stroomversnelling. We hopen echter dat mensen er doorheen gaan prikken en een soort aha-moment krijgen.

29:00   Thomas bespreekt een fraudezaak in de bouwwereld naar aanleiding van de overstromingsramp Katrina, waar Dick Cheney en FEMA (Federal Emergency Management Agency) bij betrokken zijn. FEMA heeft 350-500 miljard dollar gestoken in een bouwplan om in het getroffen gebied 16.000 huizen te laten bouwen. (E*: dat zou grofweg zo’n $ 25.000.000 per huis zijn!!!)

Halliburton, het bedrijf van Dick Cheney, was hier ook bij betrokken. Halliburton faciliteerde de geldstroom en verloor 38 miljard dollar tijdens de oorlog in Irak. Het contract voor het bouwplan is later veranderd van 16.000 naar 16 huizen op palen geschikt voor hoogwater. Het hoofdkantoor van Halliburton was inmiddels verhuisd naar Dubai en het geld verdwenen. Halliburton kan hierdoor niet worden vervolgd.

38:00   De New World Order (NWO) en schaduw wereldregering bestaan al heel lang. Thomas noemt hurricane Katrina, 9/11 en Pearl Harbor als voorbeelden waarbij Amerikanen van binnenuit werden aangevallen.

Er zijn echter wel veel verschillende breuken zichtbaar in het NWO-bouwwerk. Er komen daarom ook steeds meer incidenten en aanslagen om ons van ons pad af te leiden.

1:12:00   Mensen in alle lagen van de bevolking vechten terug. Een van de manieren waarop ze dit doen is via het juridische systeem en daarbij het huidige onrechtssyteem af te breken. Thomas speelt vervolgens een audiofragment af van een interview dat gaat over de nieuwe rol die militaire veteranen hierin spelen.

USflag_gold_fringes

1:15:00   Mark Henry van de Light House Press Club (een leuke woordspeling op de White House Press Club) brengt een speciaal bulletin voor Amerikaanse veteranen en wetshandhavers uit. Mark Henry: “Als de top van de samenleving alleen uit criminelen bestaat dan komt het aan op mensen om het rechtssysteem te herstellen. Iedereen wordt dan procureur-generaal in dat proces.” Mark legt uit dat er in Amerika een nieuwe beweging op komst is, die opereert binnen het domein van de rechtszaal. In een Amerikaanse rechtszaal hangt altijd een ‘Yellow Fringed Flag‘. Dat is een Amerikaanse vlag met gele franjes en een gouden banier/koord. Dat is een militaire vlag en duidt aan dat er Admiralty Law of Maritime Law, wordt gehanteerd, wat in het Nederlands maritiem recht of zeerecht genoemd. Dit in tegenstelling tot landrecht of natuurrecht. (Zie kadertekst voor uitleg)

Maritiem recht versus landrecht

Vanaf het Romeinse tijdperk zijn er twee dingen op aarde: land en water. Als gevolg hebben we het recht van het land en het recht van het water. Het landrecht is het recht van de mensen die op het land wonen. Het maritiem recht (zeerecht) is internationaal en een handelsrecht. Het zijn de bankiersregels, handel wordt immers internationaal gedreven.

Op dit moment wordt er binnen de vrijheidsbeweging gedebatteerd of we moeten terugkeren naar Common Law (gewoonterecht), natuurrecht, of een andere rechtsvorm.

Gewoonterecht (Common Law)

Het gewoonterecht is een ongeschreven recht die mondeling wordt doorgegeven. Het is eeuwenlang de dominante rechtsbron geweest in West-Europa, maar is vrijwel geheel verdrongen door het wettenrecht.

De gewoonte moet bekrachtigd zijn door de persoon of groep die gezag uitoefent over de andere leden van de samenleving. Volgens de middeleeuwse doctrine is aan deze voorwaarde voldaan als de gewoonte in twee vonnissen als rechtsgrond is aanvaard.

Natuurrecht

Natuurrecht is verondersteld hoger of beter recht dat niet uit de wil van de overheid voortvloeit. Dit recht wordt dan beschouwd als van nature gegeven, in de natuurlijke orde van de dingen gefundeerd.

De mens is vrij van ‘recht’

Volgens Jeremy Locke is de term ‘recht’ een uitvindsel van de Cabal om de mensen op het verkeerde been te zetten. Hij schrijft dat ieder mens gewoon vrij is. Vrij zonder meer. Er komt dus geen recht aan te pas. Er zijn eigenlijk maar twee regels nodig: 1) Respecteer de natuur en 2) Leven volgens de Gulden regel.*

*) Input met dank aan Ruben Decloedt zie exituitdematrix.wordpress.com voor meer info

Zodra iemand de rechtszaal inloopt gaat men volgens het maritiem recht ‘aan boord van het schip van de staat’. Het komt er eigenlijk op neer dat je een militaire rechtbank betreed. Steeds meer mensen raken echter op de hoogte van wat er zich in werkelijkheid afspeelt en hóe het spel gespeeld wordt. De laatste tijd zien we dan ook steeds meer militairen die in uniform en in vol ornaat (met alle aanduidingen van rang en militaire onderscheidingen) de rechtszaal betreden.

Afhankelijk van hun rang — ongeacht of men gepensioneerd is of niet — kan men hoger staan dan de rechter. De rang die boven de rechter staat is waarschijnlijk een majoor of kolonel, maar Mark Henry en Vandijk zijn daar niet helemaal zeker van. Als de aanwezige militair hoger staat in rang dan de rechter dan is men in staat om de controle van die rechtszitting over te nemen. Dit is erg krachtig en dit gebeurt sinds korte tijd. Militaire veteranen beginnen de macht en de autoriteit die ze hebben te begrijpen.

Mark speelt vervolgens een audiofragment af van een conversatie die hij had met Hardford Vandijk (spelling onduidelijk). Vandijk vertelt dat er een verandering bij de rechters te bespeuren is, sinds de veteranen in vol ornaat de rechtszalen betreden.

1:20:00   Vandijk heeft ook een rapport onder ogen gekregen van de MP-afdeling binnen het Amerikaanse leger (militaire politie) die momenteel bezig is om voorbereidingen te treffen om in de hoogste kringen van het bankwezen mensen te gaan arresteren. Ze gaan de ‘grote schoonmaak’ houden. Vandijk heeft nog geen namen van bankiers doorgekregen, maar heeft deze intel uit eerste hand van iemand die bij deze operatie betrokken is. Hij denkt dat dit nog maar het begin is.

Er zijn door Hardford Vandijk speciaal voor de militaire veteranen instructiemanuals ontwikkeld om de betrokken partijen een beter begrip te bieden van wat er speelt in de handel en in het rechtssysteem. De groep achter dit initiatief werkt samen met National Liberty Alliance (NLA).

National Liberty Alliance

De National Liberty Alliance (NLA) is een organisatie van Amerikaanse burgers die via juridische wegen de rechtsstaat willen herstellen. Ze doet dit onder andere door het hanteren van Common Law. Zo worden er op eigen initiatief Common Law zittingen gehouden, via Skype of in de fysieke rechtbanken om recht te spreken bij allerlei juridische misstanden. Ook zijn mensen van de NLA regelmatig aanwezig bij reguliere rechtszaken (met rechtsspraak volgens het maritiem recht) en boezemen zij de rechters, aanklagers en advocaten inmiddels zoveel angst in dat vaak een zitting wordt geschorst en zich terugtrekt uit de zaak zodra men merkt dat er iemand van de NLA in de rechtszaal zit. Dit is het gevolg van diverse aanklachten die persoonlijk tegen rechters en aanklagers ingediend zijn, naar aanleiding van gerapporteerde juridische misstanden.

Daarnaast heeft de NLA een groot aantal juridische documenten verspreid en aan alle federale rechtbanken, het congres, de media, alle senatoren, sheriffs, staatsmilities, etc. gestuurd. Hun meest spraakmakende document is de Mandemus, een juridische aanklacht van hoogverraad tegen de Amerikaanse regering en Obama. In het artikel Het uur van de waarheid kun je daar meer over lezen.

Ondanks dat hun stukken en aanklachten juridisch goed onderbouwd zijn, is op dit moment het gebrek aan handhaving het grootste euvel.

1:26:00   Thomas benadrukt dat Amerikanen zich bewust moeten worden van de ware betekenis van de ‘star spangled banner’ (de stars en stripes van de Amerikaanse vlag), want deze is in werkelijkheid een militaire vlag. “De vlag is het symbool van hun overheersing over ons.” Amerikanen hebben geen land maar een corporatie; alles is ‘United States’, waar is ‘America’ gebleven?

De oom van Hardford Vandijk’s vader was degene die president Roosevelt op de hoogte bracht van de op handen zijnde aanval op Pearl Harbor aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nadat Hardford met 3 andere klokkenluiders Roosevelt en anderen gewaarschuwd had van deze geplande aanslag werden ze dagenlang gevangen gezet en voortdurend onder schot gehouden, totdat de Pearl Harbor aanval volbracht was. Roosevelt was dus onderdeel van het complot van de aanslag op het eigen volk. Thomas legt in het eerste uur in detail uit hoe dit destijds in zijn werk is gegaan.

1:31:00   Thomas hoopt dat mensen meer gaan samenwerken en hun onderlinge verschillen van inzichten op detailniveau opzij kunnen zetten. Hij geeft als voorbeeld de haperende samenwerking tussen National Liberty Alliance en Anna von Reitz. Al die discussies over verschil van inzichten is alleen maar een zoveelste vorm van het verdeel-en-heers-spelletje. Het is tijd om onze krachten te bundelen en vooruit te gaan. Speel gewoonweg hun spelletjes niet meer.

1:32:30   Er is een politierapport naar buiten gelekt over de valse-vlag-aanslag in de homoclub in Oregon. Daaruit blijkt dat er tussen 2 uur ’s nachts en 5 uur ’s ochtends niemand gestorven is. Maar volgens de officiële berichten was er sprake van een gijzelingssituatie en zijn er tussen 2 en 5 uur 48 mensen gestorven. Maar in werkelijkheid is er in die periode niemand doodgegaan.

Volgens de lijkschouwer zijn er pas na 5:15 uur mensen gestorven vanaf het moment dat het SWAT-team — wie dat ook geweest mogen zijn — naar binnen gingen en begonnen te schieten. Het was dus niet de vermeende moslimterrorist, met zijn type geweer dat ze proberen te verbieden, die de mensen heeft vermoord. Het is op dit moment discutabel of er daadwerkelijk een kleine 50 mensen zijn vermoord.

1:33:30   De zaak in Dallas speelt in op de psyche van het Amerikaanse volk. Dit incident heeft veel kenmerken van de moord op JFK, John F. Kennedy. Waar 5 politie-agenten zijn vermoord door slechts één vermeende schutter, een Amerikaanse veteraan, bleek dat er in werkelijkheid 4-5 schutters waren.  Volgens het politierapport bleek ook dat er 4-5 mensen gearresteerd zijn, maar na bevelen van hogerhand later zijn vrijgelaten. 3 van de arrestanten waren van de Department of Homeland Security. Eerder waren er al onbevestigde berichten dat de Department of Homeland Security 2 miljard stuks munitie had besteld. Waar hadden ze die voor nodig?

Thomas ziet in dit politierapport voldoende aanleiding voor de milities om in actie te komen en ziet het ook als hun plicht om hier tegen op te treden.

1:38:00   Thomas ziet heil in onderhandelingen met bepaalde mensen om deze er van te overtuigen over te lopen van de Cabal naar de vrijheidsbeweging om zo de mensheid te helpen. Zeker als daarmee bloedbaden worden voorkomen.

1:42:00   Ondanks dat Hillary niet vervolgd wordt vanwege haar emailschandaal, hangt er een veel grotere claim boven haar hoofd met betrekking tot de Clinton Foundation. Een groot aantal FBI-agenten binnen FBI-1 (de originele organisatie en niet FBI-2 die gedomineerd wordt door de Cabal) wilden haar vervolgen. 75 medewerkers dreigden ontslag te nemen en ophef te veroorzaken als ze niet vervolgd zou worden vanwege het emailschandaal. Ze hebben bewijs dat de Clinton Foundation de grootste fraudezaak in liefdadigheid ooit is. Ze kunnen in elke staat vervolgd gaan worden. Thomas weet dat er bepaalde mensen zijn die deze vervolging erdoor proberen te drukken. Hopelijk gaat dit voor november gebeuren, want anders zal zij de president in het Witte Huis worden, is de verwachting van Thomas.

1:45:35   We leven volgens lussen (loops of cycli) van 13.000 jaar. Deze loop is al 5 keer eerder herhaald met geavanceerde technologie die de Cabal heeft. Daarom herhaalt de geschiedenis zich. Shane the Ruiner denkt dat de film uitgespeeld moet worden en de mensheid aan het einde zegeviert. Thomas denkt dat we deze film niet hoeven uit te spelen. We kunnen weigeren om in hun film mee te spelen.

Er zal echter deze keer geen cyclus herhaald gaan worden, dus daarom moet er een transitie komen. Sommige ‘maatstaf gebeurtenissen’ (benchmark events) moeten uitgespeeld worden. Wij kunnen echter storingen in hun ‘film’ veroorzaken door onze eigen realiteit te manifesteren. Er komt hoe dan ook een ‘director’s cut’ (een verandering in de film doordat de regisseur de film snijdt) die het ‘toneel-spelletje’ zal veranderen.

Dat wat de Draco’s, de Cabal en de buitenaardsen hebben gedaan was fout, maar de mensheid was ook fout door te accepteren wat hen werd voorgeschoteld. De mensheid is namelijk machtiger en heeft een veel sterkere wilskracht dan die van de andere wezens en AI (Artificial Intelligence). We zullen dit gaan overwinnen. Luister verder naar dit fragment over de matrix vanaf 1:45:30 minuten.

2:15:00   De zon is feller en warmer en is onderhevig aan veranderingen. Deze veranderingen beïnvloeden tevens ons hele zonnestelsel die momenteel een transitie doormaakt. De Wave gaat via de zon. De frequenties van de Wave (afkomstig van de Galactische centrale zon) werken in op de zon en veroorzaken veranderingen. Alle elementen beïnvloeden elkaar, net zoals in scheikundige processen. Nu de Wave in intensiteit toeneemt verandert de zon. De aluminium die via chemtrails in de lucht worden verspreid reflecteren het zonlicht waardoor de intensiteit en ook de kleur van het zonlicht worden beïnvloed.

2:17:00   Tanaath en Sunfire hebben al in 2013 voorspeld dat door de veranderingen in de zon er op aarde een meer gematigd klimaat zal ontstaan, vergelijkbaar met het huidige mediterrane klimaat. (E*: Dit is in lijn met datgene dat Cobra voorspelt) Met een gematigd klimaat kan er op meer plaatsen op aarde voedsel verbouwd worden.

2:27:20   De Wave komt dichterbij en zal volgende maand 95% bereiken. De sabotage van de Wave wordt veroorzaakt door de Saturnus-Maan-matrix in combinatie met de spiegel-technologie die anderen zouden omschrijven als de hologram of de Veil (sluier). Maar hun pogingen voor sabotage zullen falen. In november vorig jaar waren er aanvallen op de Saturnus-Maan-matrix en deze veroorzaakten enorme schokgolven, direct gericht tegen de Cabal op plaatsen waar ze overheersen. Dit verklaart volgens Thomas ook hun paniek. Men zal voortdurend heftige gebeurtenissen orkestreren om ons af te leiden, of ze nou echt zijn of niet. Chloé benadrukt steeds weer het belang om in deze tijd in ons centrum te blijven staan.

2:27:45   De voedsel-replicator (een soort biologische 3D printer voor voedsel) zou een oplossing kunnen zijn voor dichtbevolkte landen waar momenteel een voedseltekort heerst en er weinig mogelijkheden voor landbouw bestaan.

2:37:00   Bill Clinton zal hooguit het einde van dit jaar halen vanwege een dodelijke ziekte. Hillary is echter onafhankelijk van haar man en heeft veel hulp om haar heen verzameld. Bovendien als iemand haar in de weg staat worden deze personen verwijderd en meestal in een lijkenzak weggedragen.

2:47:30   Als er in de VS een volksopstand komt zal die vanuit de zwarte samenleving ontstaan. De organisatie Black Lives Matter speelt daarin een dubieuze rol en is geïnfiltreerd door geheim agenten die de zwarten willen uitspelen. Tijdens de schietpartij in Dallas werd een van deze geheim agenten / leiders zogenaamd ‘gearresteerd’ om hem tijdelijk in veiligheid te brengen. Er is nog een groot event door de Cabal gepland, maar waar en wanneer precies blijft speculeren.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Download de MP3 of luister online

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati.

Share.

About Author

Comments are closed.