Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 21 juli 2016

0

De Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams op 21 juli 2016. Hieronder de samenvatting. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden] Met de belangrijkste onderwerpen:

  • Plannen om de VS in de uitverkoop te doen of te verwoesten
  • Korte terugblik op diverse valse-vlag-aanslagen in: Oregon, Florida, Parijs en Nice
  • Coup in Turkije
  • Onrust in Azië, Rusland en Europa
  • Nation States: de wereld opgedeeld in 5 regio’s
  • Het gevaar van de Pokémon Go-hype
  • De Wave en de matrix
  • De Plejaden

11:11    Er zijn wereldwijd veel dingen gaande, er is veel onrust en er zijn veel conflicten en aanslagen.

Er zijn ‘clowns’ die proberen Amerika en de Amerikanen te verwoesten. Tegelijkertijd zijn er veel mensen actief om dit te voorkomen. De ‘clowns’ doen hun uiterste best om interne conflicten in de VS te forceren. De ‘zwarte actiegroepen’ worden als vehikel gebruikt om chaos op straat te veroorzaken die tot Martial Law en uiteindelijk tot een burgeroorlog moet leiden. DeRay Mckesson is een betaalde agent binnen Black Lives Matter en werd tijdens een demonstratie in veiligheid gebracht.

15:40   Er was een nieuwe schietpartij in Florida, waarbij een ongewapende zwarte man, een behandelaar en zijn autistische patiënt betrokken waren. Daarbij raakte de behandelaar gewond. Het hele incident is op video opgenomen en brengt de politie in verlegenheid. Kinsey, het slachtoffer, verklaarde later vanuit zijn ziekenhuisbed: “Ik heb altijd gedacht dat zolang je je handen omhoog hebt er niet op je geschoten wordt. (…) Ik heb me daarin vergist.”

Er zijn geruchten dat er binnen de politie infiltranten zijn, die geprogrammeerd zijn om onrust te veroorzaken.

22:00   Er is onrust in diverse BRICS-landen. India stationeert tanks in het grensgebied bij Kashmir en Tibet, om zich voor te bereiden op een oorlog met China. Er is tevens een conflict rond de Zuid-Chinese zee en in het grensgebied rond Nepal.

21:00   Theresa May, de nieuwe premier in Groot-Brittannië is geen verbetering want zij is gelieerd aan de Nazi’s. Ze vertoont een opvallende gelijkenis met Hillary en Merkel, en Thomas impliceert dat zij genetisch gelieerd zijn.

25:05   Thomas dringt aan om geen soul reading te doen. Het is een vorm van bedrog en in bezitneming. In principe kun je informatie over je verleden zelf bereiken. Met een reading is er een gevaar dat je ziel in bezit genomen wordt en onder controle van een andere entiteit komt te staan.

27:00   Er worden veel spelletjes met de super soldiers gespeeld. Deze mensen hebben begaafdheden die je je niet eens kunt voorstellen. Ze zijn echter betrokken bij een zeer sinsitere agenda. Max Spiers bracht er veel berichten over naar buiten en “vertelde te veel”, waarschijnlijk is hij om die reden vermoord.

29:10   Bij de aanslag in Nice klopt van alles niet en het lijkt het op een geënsceneerd event. Het aantal mensen die gestorven zijn of gewond raakte, is onrealistisch hoog. Thomas zegt cynisch: We hebben blijkbaar magische kogels (Sandy Hook, Oregon), magische vliegtuigen (9/11) en nu hebben we magische vrachtwagens zonder enige deuk of bloedspatten op het voertuig.

Na de aanslagen in Parijs (begin dit jaar) was de noodtoestand afgekondigd en de noodwetgeving van kracht die rond 14 juli, de dag van de aanslag in Nice, zou aflopen. De werkelijke reden van de aanslag in Nice was om die noodtoestand met drie maanden te kunnen verlengen.

31:50   Ook in Turkije is er voor drie maanden de noodtoestand afgekondigd. Zie je een patroon?
Thomas vermoedt dat de coup ook is geënsceneerd om Erdogan steviger in het zadel te houden. Hij denkt dat Amerikanen moeten oppassen dat dit niet ook in de VS gebeurt. Turkije is wellicht een oefening (drill) geweest.

Alle tegenstanders van Erdogan zijn gearresteerd. Er zijn ruim 1800 journalisten gearresteerd omdat ze Erdogan beledigd hebben. Dit terwijl hij een paar jaar geleden een presidentieel paleis liet bouwen dat 30x groter is dan het Witte Huis. De coup heeft inmiddels al 50.000 slachtoffers gekost.

36:00   Putin heeft 50 van zijn hoogste generaals laten verwijderen die weigeren in de Baltische zee bevelen van de NAVO uit te voeren. Het lijkt er op dat Putin niet aan de kant van de mensheid staat. De Russen verwachten ondertussen een (burger)oorlog en slaan nu voedsel in.

37:10   Ook in Frankrijk slaan mensen wapens in, omdat de Fransen een burgeroorlog verwachten.

Er is wereldwijd dus veel chaos, precies zoals het voorspeld is. De Cabal brengt dingen in een versnelling en het wordt best beangstigend.

Vanaf september verwacht Thomas grote gebeurtenissen die wellicht tot Disclosure (van buitenaardsen) gaan leiden. Al blijft het voorspellen daarvan natte vingerwerk.

43:00   Soros heeft de details van zijn plan uiteengezet. De EU moet honderdduizend vluchtelingen per jaar opnemen en 30 miljard euro lenen, of het voortbestaan van de EU wordt bedreigd. Tegelijkertijd worden deze vluchtelingen vanwege oorlogsgeweld gedwongen om hun land te verlaten.

45:45   Er is momenteel een grote bespreking gaande voor een nieuw financieel systeem waarbij de IMF, World Bank en de Chinese Elders de TRN (Tresury Reserve Note) proberen af te dwingen.

De Chinese factie claimt alvast hun overwinning dat ze op 26 juli de VS in bezit hebben. De TRN zou de wereldwijde valuta worden. Met dit plan probeert men de VS en eigenlijk de hele wereld te kopen. Men dreigt wederom met het opblazen van de Yellow Stone vulkaan en San Andreas breuklijn als regeringen niet meewerken aan dit plan.

1:12:30   Het komt er op neer dat ze de VS in de uitverkoop hebben gedaan zodat ze de schuld kunnen afbetalen en weer opnieuw kunnen beginnen.

1:11:11   Enorme aantallen mensen hebben besloten de Cabal’s bevelen niet meer op te volgen. Dit speelt wereldwijd en het aantal loopt in de miljoenen. Er zijn echter binnen de militie en het leger mensen met invloed nodig, die kunnen voorkomen dat de VS wordt overgenomen door de Chinese factie.

1:12:50  Om te begrijpen hoe dit kon ontstaan moet je terug in de tijd. De verkoop van de VS begon in 1992 tijdens het presidentschap van Bush senior. Dit was het presidentieel besluit nr. 12803 waarmee Washington DC dacht het recht te hebben om de infrastructuur van het land te verkopen.

Aangezien Washington DC een buitenlandse entiteit is (het is een stad-staat binnen een natie) hadden ze dit recht niet. De infrastructuur hield in: wegen, tunnels, bruggen elektriciteitscentrales, spoorwegen, luchthavens, havens, waterwegen, waterzuiveringsinstallaties, afvalverwerkingsinstallaties, ziekenhuizen, gevangenissen, scholen en huisvesting. Kortom – alles in de uitverkoop. Deze lijst komt helemaal overeen met de lijst van  voorzieningen die tijdens Martial Law worden geclaimd. Luister verder naar dit fragment vanaf 1:16:00.

1:26:00   Mensen moeten in actie komen. Thomas: “We moeten het bericht naar buiten brengen. Er zijn mensen in Holland die verslag doen van deze show voor hun eigen mensen. Dat is wat de meesten onder ons kunnen doen.”

1:32:30   Een van de dingen waarmee de Cabal ons probeert te bespelen is de Nation States.

Nation States Project

Het uitgangspunt voor het Nation States Project was het onafhankelijk verklaren van alle 50 Amerikaanse staten. Deze mogen zichzelf onafhankelijk verklaren op het moment dat er sprake is van een interne of externe bedreiging. Inmiddels hebben alle 50 staten zich onafhankelijk verklaard van de United States Incorporated en zijn op papier onafhankelijke, soevereine natie-staten. Dit project gebeurde op verzoek van het Pentagon. Het vereiste papierwerk is in 2012 voltooid en geregistreerd bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Lees de aanleiding voor dit project en achtergrondinformatie in het artikel over het Plan.

De Cabal probeert het concept van de natie-staten nu op wereldschaal, waarbij men van onafhankelijke naties is gegaan naar de Verenigde Naties en nu naar Natie-Staten wil gaan. Eerst was er het plan om er 7 te creëren, maar Afrika en het Midden-Oosten werden ongeschikt bevonden, dus nu gaat men naar 5 regio’s. 5 is geen toevallig getal: 5 regio’s, 5 facties (van de Illuminati), 5 Annunaki-groepen, 5 regio’s die de Annunaki op deze planeet hebben geïmplementeerd, om te bepalen welke groep welk gebied kon domineren.

Chloé voegt later toe: Het nummer 5 (waarvan de positieve vibratie door de Cabal wordt omgekeerd) staat voor vrijheid en verandering. We zetten deze vrijheid en verandering naar onze hand. [1:45:10]

1:35:00   Het Pokémon Go-spel is een manier om meer informatie over mensen te verzamelen. Het is een vorm van data-mining. Er is ook een spel dat “Nation States” heet. Ook hier worden nation states in 5 regio’s ingedeeld.

Dit soort spellen zijn een haakje om mensen mee te vangen. Ze lokken ons hiermee in de val van virtueal reality. Als de groep die de weg van virtual reality inslaat groot genoeg is, dan zitten we straks in de volledige matrix. Een simpel spel dat vermakelijk is kan dus enorme implicaties hebben.

Deze show gaat over anders denken en anders handelen. Dus in dit geval is het letterlijk “speel hun spelletje niet meer.” Luister naar de details in dit fragment vanaf 1:35:00

1:56:00   Thomas heeft op Facebook een opmerking gemaakt over de ‘komende stormen’, en hij bedoelde daarmee geen letterlijke storm, maar het doordrukken van de plannen door de Cabal. Ze voeren de boel op, omdat hun tijd opraakt. Het is belangrijk voor de mensen in Europa en de VS dat we ze niet geven wat ze willen. Ze proberen conflicten met de vluchtelingen en moslims te forceren en ons in een burgeroorlog te manipuleren. In de VS is het belangrijk om niet in het verdeel-en-heers-speleltje van raciale conflicten te trappen. Dat zijn hun spelletjes, niet de onze.
Hoe lang deze ‘storm’ gaat duren, is voor iedereen de vraag, maar Thomas denkt wel dat het een ruige tijd wordt.

2:09:00   De Chimera-clan: Bush, Kissinger, Soros, Cheney en Rumsfeld zijn blijkbaar het moeilijkste om te verwijderen. Cobra noemt vier van hen “de onheilige vier”.

De paus is een Jezuïet en speelt hun spelletje niet meer mee.

2:14:00   Op een planetair, galactisch en zonnestelsel niveau ervaren we de Wave. Als je positief bent ingesteld zal dit versterkt worden, als je negatief bent en er nog niet klaar voor bent, dan ga je de ander kant op. Dat is een zielskeuze.

Het is waar dat we nu in een kunstmatig bouwwerk wonen en gaan terugkeren naar de natuurlijke planeet waarop we vrij zijn om ons multi-dimensionaal bestaan te kunnen ervaren. Dat kunstmatige bouwwerk is de spiegel-technologie, de Veil, Matrix, allemaal andere termen voor hetzelfde. De Satunus-Maan-matrix werkt niet meer. Andere technologieën die in de planeet waren verankerd, zijn inmiddels verwijderd. Thomas heeft vernomen dat we 87% op weg zijn om naar de natuurlijke planeet terug te keren.

De Satunus-Maan-matrix had te maken met het aspect tijd en daarom versnelt nu de tijd of ‘verspringt’ de tijd plotseling. De Matrix had ook te maken met de ziel-valstrikken (soul-traps). En het had betrekking op de verschillende lagen van de frequentie-verstoringen, waarbij mensen die heel ruimdenkende gedachtes hadden plotseling een migraine-aanval kregen. Een soort wereldwijde mindcontrol. Deze lagen waren heel subtiel.

Dan heb je ook nog de scalaire technologie-aanvallen die reageren op individuele loosh-energie, die ontstaan door negatieve emoties. Daarom kan Chloé niet voldoende benadrukken om onszelf te zuiveren van onze ‘schaduwkant’.

2:23:00   Chloé heeft met Shane gesproken over Billy Meier (de klokkenluider over Area 51). Shane denkt dat Meier werd gebruikt om een bepaalde boodschap naar buiten te brengen, onder andere over de Plejaden. De meeste Plajaden die hier zijn, hebben niet het beste met de mensheid voor, in tegenstelling tot de berichten die via channelings (AI) naar buiten worden gebracht.

2:31:00   Er zijn diverse geheime genootschappen. Er zijn genootschappen binnen genootschappen, binnen genootschappen. De ene groep weet niet wat de andere groep doet. Compartmentalization; opdeling in hokjes. Niet alle Vrijmetselaars of Tempeliers zijn slecht.

Sommige klokkenluiders proberen in een goed boekje te komen, om te voorkomen dat ze veroordeeld worden. Maar deze klokkenluiders kunnen misleidend zijn en niet zo goed zijn als dat ze zich voordoen.

Het is een strategie van de Cabal, waarbij het risico bestaat dat er klokkenluiders zijn die zogenaamd informatie lekken en mensen oppakken, om de nieuwe held te spelen, maar in werkelijkheid onderdeel zijn van de Cabal. Zo heb je Anonomous-1 (het origineel) en Anonomous-2, de Cabal-versie.

Download de MP3 of luister online

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.