Wie de berichten van Ella Ster al een aantal jaren volgt weet dat ik in met name in 2014 erg actief was om de misdaden omtrent pedofilie en rituele mishandeling die via het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) onthuld werden, naar buiten te brengen. Aangezien dit direct betrekking had op de Nederlandse koninklijke familie is het belangrijk om dit opnieuw onder de aandacht te brengen. Hieronder mijn relaas hoe ik op dit spoor van deze misdaden kwam en mijn diepe motivatie en gedrevenheid om deze bloot te leggen.

English version

 Een van de meest markante momenten in mijn ontwakingsproces was het moment dat ik op klaarlichte dag de situatie in de wereld aan het overpeinzen was en met een schok ‘wakker’ werd met de wetenschap dat ik een taak te doen had. Zeg maar een levensmissie. Het was zo’n aha-moment waarbij ik kippenvel had over mijn hele lijf. Ik wist gewoonweg dat ik geboren was met de missie om op een bepaald moment in actie te komen… en dat moment was aangebroken. Het gekke was dat ik totaal niet wist wat ik precies moest doen en hoe, maar dat zou snel duidelijk worden.

Ik heb al mijn hele leven terugkerende dromen, met name in mijn pubertijd, waarin ik onderdeel ben van een verzetsbeweging en me in een oorlogssituatie bevind. Het was geen klassieke oorlog met tanks en bombardementen, maar er ging wel een enorme dreiging vanuit. In deze dromen had ik de taak om achter de schermen te strijden voor vrijheid en rechtvaardigheid tegen een sterke, maar onzichtbare macht. Nadat ik tijdens mijn ‘ontwakingsproces’ in een versneld tempo bewust was geworden van de New World Order en de wereldwijde aanval op de mensheid, werd de symboliek en het gevoel van die dromen in een klap ontzettend concreet.

Ik was nog maar net bekomen van de enorme schok dat er concentratiekampen in de VS waren gebouwd, de zogenaamde FEMA-kampen. Ik was er achter gekomen dat er een nieuwe holocaust was gepland en wist: “De Nazi’s zijn terug.” Ik moest iets doen, passief toekijken was geen optie. Wat dat ‘iets’ dan precies was, wist ik nog niet, maar ik besloot het dicht bij mezelf te houden en iets te doen met mijn ervaring binnen het communicatievak. Ik besloot een vraag ‘in het universum’ uit te zetten met het vertrouwen dat ik daarna snel op het juiste spoor zou komen.

Aangezien ik al op jonge leeftijd had gebroken met mijn katholieke achtergrond, omdat ik altijd al gevoeld had dat het niet klopte en het instituut het tegendeel was van wat het beweerde te zijn, had ik geen religieuze rituelen die ik kon benutten om in contact te komen met de Goddelijk Bron. Ondanks mijn interesse in spiritualiteit, heb ik me ook altijd afzijdig gehouden van de New Age Movement, omdat ik voelde dat dit een nieuwe religie was. En religie, dat vertrouwde ik niet. Dus met een gebrek aan spirituele rituelen stelde ik op een enigszins onbeholpen manier de vraag aan de universele Bron wat mijn taak in zou houden: “Ik ben beschikbaar, toon me de weg en ik zal de taak volbrengen.”… zoiets dus.

Als mensen denken aan een spirituele missie, heeft men snel de associatie met liefde en licht. Maar uitsluitend focussen op de mooie kant van het leven, of je via meditatie volledig af te sluiten van de duistere kant, daarmee los je de ellende in de wereld niet op. Ik zag het dan ook vooral als mijn missie om juist die verborgen duistere kant te belichten. Deze duistere zaken kunnen alleen bestaan met de gratie van geheimhouding. Door ze bloot te leggen is de eerste stap gezet om het probleem op te lossen.

Niet lang daarna kwam ik op het spoor van Kevin Annett en het ITCCS, het International Tribunal into Crimes of Church and State. Binnen deze nieuw opgetogen Common Law rechtbank werden de meest gruwelijke misdaden onthuld die het Vaticaan, de katholieke kerk en de West-Europese koningshuizen (met name het Britse en Nederlandse koningshuis) hadden gepleegd. Er werden schokkende getuigenverklaringen afgelegd van misdaden die zo ongelooflijk weerzinwekkend zijn, dat het je voorstellingsvermogen ver te boven gaat.

Er werd melding gemaakt van grootschalige georganiseerde pedonetwerken en pedofeestjes waaraan de politieke top deelnam. Er werd verteld over satanische rituelen waarbij kinderen gemarteld, verkracht en vermoord werden. Er werd getuigd over menselijke jachtpartijen waarbij de koninklijke families op jacht gingen naar kinderen en pubers die voor hun leven naakt door de bossen rond de Nederlandse en Belgische paleizen renden.

Ik hoorde van satanische rituelen waaraan pauzen en andere hooggeplaatsten binnen het Vaticaan verplicht moesten deelnemen, vastgelegd in het document ‘Magisterial Privilege’. Ook de getuigenverklaringen van het grootschalige misbruik en genocide van de inheemse indianenbevolking in de Canadese weeshuizen door de katholieke kerk, bevestigde mijn voorgevoel dat ik altijd ten aanzien van de katholieke kerk had gehad, het instituut deugde voor geen meter.

Magisterial Privilege

Citaat van het ITCCS:
“Het gerechtshof heeft ook bewijsmateriaal ontvangen dat er in documenten van het Vaticaan gerefereerd wordt naar de Negende Cirkel-sekte. Deze documenten beschrijven dat de deelname aan de Negende Cirkel-sekte voor elke nieuwe paus voor hun ambtsaanvaarding verplicht is. De vermeende documenten verwijzen naar sekte-achtige rituelen omschreven als het Magistrale Privilege wat de ceremoniële moord van pasgeborenen inhoudt en het drinken van hun bloed tijdens Negende Cirkel-rituelen.”

Voor de duidelijkheid, ik ben zelf nooit slachtoffer geworden van (seksueel) misbruik noch door de kerk, noch daarbuiten. Die emotionele ballast hoef ik dus niet te dragen, maar wie kon er dan beter deze dingen uitdragen dan een ex-katholiek, iemand die de spirituele banden met de kerk al lang geleden had doorgesneden?

Ik was daarbij ook niet gehecht aan het koningshuis. Voordat ik ‘wakker’ werd had ik de koninklijke familie altijd het voordeel van de twijfel gegeven. Het was weliswaar een raar feodaal construct dat op gespannen voet stond met democratie, maar ik dacht destijds dat de monarchie ook vast voordelen zou opleveren. Bovendien leken het best sympathieke mensen. Nu ik er achter gekomen was bij welke monsterlijke misdaden deze K-families betrokken waren, besefte ik de noodzaak om dit naar buiten te brengen.

Vanaf dat moment nam ik de taak op me om de bevindingen van het ITCCS en met name de misdaden van de Nederlandse K-familie, aan het licht te brengen. De verhalen die via getuigen naar buiten kwamen logen er niet om. Je had een behoorlijk sterke maag nodig om deze misselijkmakende verhalen aan te horen. Desondanks is het van cruciaal belang dat deze verhalen niet in de doofpot blijven zitten.

Nederlanders moeten weten wie hun staatshoofd is (geweest) en wat de politieke top op hun satanische pedofeestjes uitvreet. Het “ik wil het niet weten” en de kop daarbij in het zand stoppen is daarom geen optie. Het zijn immers de meest kwetsbaren die slachtoffer zijn van dit soort praktijken: baby’s, kinderen en jeugddelinquenten. Juist voor deze groep moeten mensen op de bres springen, omdat zij dit zelf niet kunnen doen.

Om die reden zal ik in een serie artikelen deze getuigenissen over pedonetwerken en ritueel misbruik van kinderen uiteenzetten, die onder andere via het ITCSS naar buiten zijn gekomen.

> Lees ook het artikel: “De opkomst van Kevin Annett en het ITCCS en het plan om hem neer te halen

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Links:

Recent interview van Kevin Annett door Alexandra Meadors
In dit recente interview door Alexandra Meadors van Galactic Connection vertelt Kevin over de uitgelekte memo waaruit blijkt dat de Canadese regering beleid voerde om getuigen van seksueel misbruik en andere vormen van mishandeling door de kerk en staat, op te sluiten of te “verwijderen”.
https://www.youtube.com/watch?v=ynvU5iYWZ9g
Nederlandse top lijkt betrokken bij rituele kindermoorden
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8055:nederlandse-top-betrokken-bij-rituele-kindermoorden&catid=37:wereld&Itemid=50
Paus veroordeeld tot 25 jaar cel
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4292:paus-veroordeeld-tot-25-jaar-cel-video&catid=37:wereld&Itemid=50
Paus Francis betrokken bij rituele kinderofferingen
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7713:paus-franciscus-betrokken-bij-rituele-kindofferingen&catid=69:occult&Itemid=81
Maxima beschuldigd van omkoping paus en bescherming Robert M.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8655:maxima-beschuldigd-van-omkopen-paus&catid=69:occult&Itemid=81

Share.

About Author

Comments are closed.