De opkomst van Kevin Annett en het ITCCS en het plan om hem neer te halen

0

English version

Wie is Kevin Annett?

Kevin Annett is de drijvende kracht en het gezicht van het ITCCS, het International Tribunal into Crimes of Church and State, een internationaal gerechtshof in Brussel dat recht spreekt op basis van het Common Law. 

Kevin is een Canadese predikant die zich al decennialang inzet voor de inheemse indianenbevolking in Canada welke al generaties lang slachtoffer zijn van systematisch misbruik, mishandeling en genocide. Deze misdaden werden vooral georkestreerd door de katholieke kerk. Het Britse en Nederlandse koningshuis speelden hierin ook een rol. 

Op een bepaald moment kwam Kevin in contact met een Ierse actiegroep bestaande uit slachtoffers van misbruik door de katholieke kerk in Ierland. Samen met deze actiegroep besloot men in 2010 om het ITCCS op te richten. Het oorspronkelijke ITCCS was een samenstelling van vergelijkbare actiegroepen uit Ierland, Engeland, de Verenigde Staten, Canada en Italië. 

Wat is het doel van het ITCC?

Het ITCCS is opgericht om wereldwijd de overlevenden van genocide en kindermartel-praktijken te verenigen, vooral met het oog op de misdaden die door de kerk en staat zijn gepleegd. Daarnaast wil men een politieke, spirituele en juridische beweging op gang brengen om zo het Vaticaan, andere kerken en overheden te ontmantelen. Zij zijn in hun ogen verantwoordelijken voor de aanhoudende misdaden tegen kinderen en de mensheid.

Het internationale Common Law gerechtshof

In september 2012 vestigde het ITCCS een juridische tak, het ICLCJ (International Common Law Court of Justice). Het ICLCJ bestaat uit juristen en advocaten uit België, Engeland en de VS. Sinds de oprichting zijn er inmiddels in 26 landen vergelijkbare gerechtshoven en meer dan 50 aanverwante groepen opgestart. 

In februari 2013 werd de voormalige paus Benedictus, aka Joseph Ratzinger vervolgd en uiteindelijk bij verstek veroordeeld vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Inclusief mensensmokkel van kinderen en het helpen en beschermen van priesters die kinderen verkracht hadden. 

Ook de Britse koningin Elizabeth Windsor, Canadese minister-president Harper en 27 andere hoogwaardigheidsbekleders werden vervolgd en bij verstek veroordeeld. Het ITCCS is de eerste rechtbank in de geschiedenis die een gerechtelijke uitspraak tegen het Vaticaan als instituut en de Britse Kroon heeft gedaan. Vlak na de vervolging door het ICLCJ stapten paus Benedict en Kardinaal Tarcisio Bertone op en traden uit hun functie.  

Hoe ging zo’n Common Law gerechtshof in zijn werk?

Het hoofdkwartier van het ITCCS stond officieel geregistreerd in Brussel, maar waarschijnlijk is dit nooit meer dan een postadres geweest. Kevin Annett heeft nooit prijsgegeven waar de rechtszittingen hebben plaatsgevonden en welke rechters en juryleden daarbij betrokken waren. Zijn verweer is dat deze informatie de levens van de betrokkenen in gevaar zullen brengen. Uit een interview dat Kevin jaren geleden hield met betrokkenen bij de oprichting van een Nederlandse tak van het ITCCS (het Volkstribunaal) maakte ik op dat men vooral gebruik heeft gemaakt van Skype of een ander online conferentiemedium. Ook de Common Law beweging in de VS gaat vaak op die manier te werk, aangezien hen de toegang tot de reguliere rechtszalen meestal wordt geweigerd.

Lees in het artikel “Common Law en natuurrecht: oorspronkelijke rechtsvormen om het onrecht te herstellen” meer over het rechtssysteem en de procedures omtrent Common Law rechtbanken. 

Wat was het belang voor Nederland?

Nadat Kevin in contact was gekomen met de getuige Toos Nijenhuis kwamen ontzettende schokkende verhalen naar buiten van misbruik door katholieke priesters, Prins Bernhard en voormalige paus Joseph Ratzinger.

Later legde een tweede getuige, Anne Marie van Blijenburgh, eveneens schokkende getuigenverklaringen af over pedo-, martel en moord-feestjes, waarbij de Nederlandse Kroon en politieke top betrokken waren. Volgens deze getuige speelde koningin Beatrix daarbij een grote rol. Volgens deze getuige bestaat er een direct verband tussen Marc Dutroux, Robert M. en de Nederlandse en Belgische koningshuizen. Ook vertelde zij over massagraven waar de kinderlijken gedumpt werden.

Deze rituele moorden gebeurde niet alleen tijdens de ambtsperiode van Beatrix, maar speelde zich af over een periode van ten minste 70 jaar en gaat zelfs zover terug als de Tweede Wereldoorlog toen de koninklijke familie naar Canada gevlucht was en daar deelnam aan Negende Cirkel-rituelen op de Mohawk Indian school. 

Bij het ITCCS ingediende documenten* tonen aan dat om het Nederlandse koningshuis te helpen en hun betrokkenheid bij deze sekte-moorden verborgen te houden, ze van de Canadese overheid en het Privy Council Office in Londen, speciale extraterritoriale vrijstelling kregen toegekend, en vrijgesteld werden van alle strafrechtelijke, civielrechtelijke en militaire rechtspraak terwijl ze in Canada verbleven.
(* The Canada Gazette, Issue No. 232, December 26, 1942, Ottawa)

Een van de Nederlandse koninklijke deelnemers aan de verkrachting en moord op Mohawk-kinderen en pasgeborenen was destijds onder andere prins-gemaal Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Ook prins Bernhard werd genoemd als fervent deelnemer aan sadistische martel- en moordpraktijken die later plaatsvonden.

Is het ITCCS een oprecht initiatief of farce van het Vaticaan?

Kevin Annett komt op mij over als een integere man die een spirituele missie heeft om het onrecht in de wereld — met name het misbruik van de zwaksten, kinderen en de onderdrukte inheemse bevolking — recht te zetten. Zijn gedrevenheid in deze missie gaat verder dan alleen het juridische stuk. Hij is met name bezig om een bewustwordingsproces op gang te brengen. Door mensen te wijzen op de rechten die ze van nature hebben, wars van autoriteit of hiërarchie. Door hen tevens aan te sporen deze rechten op te eisen zorgt hij voor een bekrachtiging van die bewustwording en de vrijheidsbeweging die wereldwijd op gang is.

Uit niets blijkt dat hetgeen waar hij zich al decennialang voor inzet slechts een toneelstukje is dat voor de schijn wordt opgevoerd. Dat had namelijk best een strategie kunnen zijn van het Vaticaan en de koningshuizen, om daarmee de potentiële getuigen in kaart te brengen en onschadelijk te maken. 

Ook is het niet ondenkbaar dat Kevin en het ITCCS gebruikt is door de Amerikaanse Nazi-Zionists om te proberen door de onthullingen van hun misdaden de macht bij het Vaticaan en de West-Europese koningshuizen weg te halen. Het is namelijk verdacht dat er via het ITCCS nog weinig zaken zijn onthuld over de pedonetwerken in Washington DC en verkrachtingen en satanische rituelen tijdens de Bohemian Grove conferentie. Maar dat hangt deels af van de getuigen die zich gemeld hebben en is in die zin dan ook dat is slechts een kwestie van tijd, want uiteindelijk zijn deze pedonetwerken wereldwijd met elkaar verbonden. 

We moeten er in ieder geval rekening mee houden dat de Cabal een meester is om organisaties die vanuit oprecht idealisme zijn opgezet te infiltreren en voor hun eigen gewin te gebruiken. Ondanks dat ik Kevin Annett zelf het voordeel van de twijfel geef en denk dat hij handelt vanuit een intrinsieke motivatie, valt echter niet uit te sluiten dat het Vaticaan via hun agenten het ITCCS heeft geïnfiltreerd om zo op het hoogtepunt de beweging ten val te brengen. 

Waarom kwam Kevin Annett in opspraak?

Kevin had via Alfred Webre een vast podium om met grote regelmaat zijn bevindingen naar buiten te brengen. Door regelmatige interviews kon hij zo ruchtbaarheid geven aan de vorderingen van het ITCCS. Alfred Webre liet echter eind 2014 Kevin Annett als een baksteen vallen. Alfred verweet Kevin dat het ITCCS-gerechtshof nooit bestaan heeft en de vermeende rechtszaak tegen het Vaticaan en Britse koningshuis nooit had plaatsgevonden. Bovendien insinueerde Alfred dat Kevin als een soort Wizard of Oz achter de schermen in zijn eentje opereerde om zich zo onterecht voor te doen als een veel grotere organisatie

Kevin weigerde echter om namen van betrokken rechters, aanklagers of juryleden prijs te geven of zelfs om Alfred daarmee in contact te brengen en anoniem te laten interviewen. Dit omdat hij bang was dat daarmee hun anonimiteit verloren zou gaan en zo hun leven in gevaar zou komen. Alfred Webre verbrak daarop zijn banden met Kevin, maakte hem zwart en bracht het hele ITCCS, inclusief getuigen, in diskrediet.

Dat Kevin al die tijd solo heeft geopereerd lijkt me sterk, al is het best mogelijk dat hij de dingen wat grootser heeft gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren. Zijn weigering om de bij het gerechtshof betrokken personen te onthullen heeft wellicht te maken met keiharde afspraken die hij met de betrokken mensen heeft gemaakt. Kevin lijkt me niet het type persoon die dit soort afspraken verbreekt. 

Smaad en lastercampagne tegen Kevin Annett en het ITCCS

Kevin was ondertussen al jarenlang ‘slachtoffer’ van een smaad- en lastercampagne die hem via allerlei speciaal daarvoor opgetuigde blogs en allerlei Youtube-filmpjes zwart probeerden te maken. Inclusief allerlei ‘getuigenverklaringen’ van ex-vriendinnetjes die verklaarden dat Kevin niet zo’n trouwe geliefde was geweest…who cares? 

Heel veel effect had deze lastercampagne echter niet en Kevin tufte ongestoord door met zijn missie. Er was dus wel iets meer nodig om het werk van Kevin en het ITCCS een flinke deuk op te laten lopen. Ongetwijfeld was deze sabotage al jarenlang voorbereid en het was slechts wachten op het moment suprême. 

De mislukte poging om Kevin onderuit te halen 

Nu het ITCCS eind 2014 steeds meer momentum begon te krijgen was dat blijkbaar een geschikt moment om de ‘genadeklap’ uit te delen. Dat was in mijn ogen de breuk met Alfred Webre. Wat ik daarbij opvallend vind is dat Alfred wel eens heeft laten vallen dat hij een Jezuïeten-achtergrond heeft waarvan een familielid een hoge positie in het Vaticaan had. Uiteraard doet Alfred voorkomen dat hij volledig met de Jezuïeten heeft gebroken. Maar wie zegt mij dat Alfred Webre niet een vergelijkbare rol speelt als Alex Jones, die een Zionistische achtergrond heeft en nog steeds ‘part of the (Cabal’s) club’ is?

Deze breuk en zwartmakerij had wel degelijk effect. Het zaaide twijfel, ook bij mij en zorgde er ongetwijfeld voor dat mensen gingen afhaken. Kevin trok zich terug en ging een tweetal romans schrijven, een soort autobiografieën met fictieve karakters. Veel doelstellingen van het ITCCS bleven liggen, aanklachten tegen nieuwe verdachten bleven uit, onderzoeken werden gestaakt, et cetera.

De focus die ooit gericht was op de misdaden door staatshoofden op het Europese continent verschoof naar de misdaden met betrekking tot de Canadese inheemse bevolking en de onafhankelijkheidsbeweging daar. De club mensen waarmee Kevin in Europa had samengewerkt zette blijkbaar hun werk niet voort sinds Kevin uit Europa was vertrokken of gaven daar in ieder geval niet veel ruchtbaarheid aan. 

Waarom zijn de paus en koningin Elizabeth nooit gearresteerd? 

Ondertussen was er wereldwijd een groeiende groep mensen die zich bewust was geworden van de gruwelijke misdaden die de paus en andere hoogwaardigheidsbekleders binnen het Vaticaan en koningshuizen in Groot-Brittannië en Nederland hadden gepleegd. Hun positie bleek echter (vooralsnog) onschendbaar, ondanks dat de juridische aanklachten en veroordelingen wel degelijk rechtmatig en gegrond waren.  

Ondanks de uitgebleven arrestaties zijn alle schuldigen vanaf hun veroordelingen ‘vluchtelingen’. Vluchtelingen die proberen aan hun straf te ontsnappen en zich verschuilen in hun paleizen. Zij zijn voor hun veiligheid volledig afhankelijk van de ‘poppetjes’ om hen heen die hen vooralsnog in bescherming nemen. Als deze beschermingslaag wegvalt ziet het er niet zo gunstig uit voor deze ‘onschendbaren’.

Er zijn echter wel degelijk arrestatiebevelen uitgevaardigd en zelfs pogingen gedaan om de paus en koningin Elizabeth tijdens haar bezoek aan Rome te arresteren. Deze burgerarrestatie kon echter niet uitgevoerd worden omdat zowel paus Francis als koningin Elizabeth door de Italiaanse Nationale politie beschermd werden. De vraag is echter hoe lang de elite nog beschermd zal worden.

De toekomst van het ITCCS

Ondanks de breuk met Alfred Webre, de lastercampagne, bedreigingen en sabotagepogingen, gaat Kevin Annett gewoon door met zijn werk om de misstanden door de kerk en staat aan het licht te brengen. Als Kevin Annett daadwerkelijk zuiver vanuit integriteit en een persoonlijke spirituele missie handelt, en daar lijkt het sterk op, dan zal hij vanuit een hogere kracht beschermd en gesteund worden. In dat geval zal hij zich door geen enkele tegenslag laten afhouden van zijn missie. In dat opzicht zijn het juist mensen zoals Kevin die onschendbaar zijn. Dit weet de Cabal en dat moet een beangstigende gedachte zijn. 

De paniek bij de Cabal is hier en daar ook al zichtbaar. Zo verscheen er recentelijk een bericht van een Canadese bisschop die verklaarde dat kinderen niet meer alleen met katholieke priesters mochten zijn. Hoe duidelijk wil je een schuldbekentenis hebben? Ook is er recentelijk een memo uitgelekt die binnen de Canadese regering is verspreid om getuigen gelieerd aan het werk van het ITCCS, ofwel gevangen te nemen, ofwel te “elimineren”. De Cabal is kwetsbaar, en zoals Kevin zelf zegt: “Ze weten dat ze schuldig zijn“.

Uiteindelijk wordt de waarheid omtrent hun misdaden bij het grote publiek bekend en zal het recht zegevieren. Als de getuigen publiekelijk via de grote mediakanalen naar buiten treden zullen er nog veel meer getuigen naar voren komen die nu uit angst hun mond houden. Het is dan ook interessant om te zien hoe dit spel uitgespeeld zal worden. 

Of de elite ook daadwerkelijk via het ITCCS of een ander gerechtshof zal worden berecht is onzeker, maar een Common Law gerechtshof biedt wel de meeste garantie op een rechtmatig en eerlijk proces. Wel denk ik dat het van groot belang is dat deze rechtszaken in alle openbaarheid gaan plaatsvinden. Bij voorkeur via live televisie. Niet alleen voor de transparantie, maar ook als vorm van disclosure waar de mensheid en elite lering uit kunnen trekken. Want de misdaden die het ITCCS heeft blootgelegd, die mogen in de toekomst nooit meer plaatsvinden.

> Lees ook: Common Law en natuurrecht: oorspronkelijke rechtsvormen om het onrecht te herstellen

> Lees ook: “Op het spoor van pedofilie en rituele mishandeling”

> Link naar website ITCCS: itccs.org

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.