Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 4 augustus 2016

0

In deze uitzending wordt in het eerst uur de schrijnende situatie in Europa belicht. In het tweede uur wordt de Event-horizon uitgebreid besproken en biedt vooral een positief perspectief. Daarnaast komen tal van zaken aan bod, met de belangrijkste onderwerpen:

  • Steeds meer militairen op straat in Europa.
  • De Event-horizon: hoe de aarde uit de Veil komt en terugkeert naar de natuurlijke planeet.
  • Ascensie naar 5D
  • De arrestatie van de Cabal / illuminati
  • Artificial Intelligence (AI)
  • De 2e aarde en scheiding der zielen
  • Kwantumsprong in bewustzijn
  • Lucifer en het licht

De Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams op 4 augustus 2016. Hieronder de samenvatting. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

6:30   Er zijn steeds meer luisteraars uit Nederland. Het is fijn om te merken dat de samenvattingen op Ellaster.nl resulteren in een toenemend aantal belangstellenden.

Eerste uur:
– Het financiële systeem staat op instorten.
– Black Lives Matter wil compensatie voor slavernij.
– 9/11 is volgende maand 15 jaar geleden.
– Frankrijk: toenemende haat tegenover moslims. Dit is onderdeel van een oud illuminati-plan door Albert Pike.

23:20   In Japan was er afgelopen week een waarschuwing voor een grote aardbeving die de Japanse hoofdstad zou bereiken. Treinen kwamen tot stilstand en het mobiele netwerk lag plat en veroorzaakte enorme paniek. Er werden via een app berichten gestuurd dat de op handen zijne aardbeving heviger zou zijn dan die van Fukushima in 2011. Volgens Thomas riekt dit incident naar een drill, een oefening van iets dat ze gepland hebben.

24:40   In steeds meer Europese landen verschijnen militairen op straat voor zogenaamde onrusten. Onder andere in: Duitsland, Frankrijk en Portugal. In Oostenrijk worden 110 politieagenten die 24 ambassades bewaken vervangen door militairen. De situatie in Europa wordt steeds alarmerender. Een recente steekpartij in Londen wordt wellicht ook weer een excuus om militairen op straat te laten patrouilleren. Dit is allemaal onderdeel van de totalitaire sluiproute.

28:00   De militarisering van Europa heeft waarschijnlijk ook met de wankele economische situatie te maken. De Deutsche Bank is in feitje kopje onder gegaan en overgenomen door de Chinezen. Ook de Bank of England kampt met problemen. Duitsland zit in de problemen omdat ze de Europese schuld op zich moeten nemen.

Er is steeds meer publieke onrust en veel is georkestreerd door onze ‘vriend’ Soros. Het vluchtelingenprobleem heeft een sinistere onderliggende agenda. Het is een rookgordijn zodat bepaalde buitenaardse entiteiten zich kunnen verplaatsen. Het is allemaal ontworpen om de Europese Unie neer te halen. De mensen worden vanuit het Midden-Oosten, de regio van het kalifaat, naar Europa gedwongen om daarmee de EU en de Europese economie te laten bezwijken.

40:00   Het recente interview van Simon Parkes door Kerry Cassidy was interessant volgens Thomas. Simon Parkes voorspelt bank-runs in de nabije toekomst.

1:08:00   Negeer de berichten die alleen maar angst oproepen. Niburu, San Andreas breuklijn, Ebola-virus, Zika-virus, enzovoort.

De Event-horizon

1:18:30   Dit volgende stuk gaat over een belangrijke gebeurtenis die vorig weekend heeft plaatsgevonden en Thomas van zijn stuk heeft gebracht. Hij had iets tijdens zijn ‘nachtelijke uitstapjes’ gezien. Vervolgens heeft hij bij andere bronnen geïnformeerd en hetgeen hij gezien heeft geverifieerd gekregen.

Vroeger zag Thomas de aarde met de Veil er omheen, vanaf 2013 zag Thomas de aarde in een tunnel. Deze tunnel kan ook gezien worden als een soort portal, een stargate, of wormhole. Als je met een camera en een extreem lange sluitertijd de sterrenhemel vastlegt, zie je dat de sterren draaien. Dit is een indicatie dat we ons in een tunnel bevinden, want het zou niet zo moeten zijn. Thomas had de theorie dat we ons in een zwart gat bevinden en (in het verleden) zijn afgedaald in ‘duistere tijden’.

In dit zwarte gat (de tunnel) heb je twee trechters, de ene is zoals een V naar boven en de ander als een V naar beneden. Daartussen heb je een singulariteit, net als de zon. Wij zitten al een hele lange tijd in dit zwarte gat, de tunnel, de Veil of hoe je het noemen wil. Sommigen beweerden dat dit voor onze bescherming was, maar dat is niet zo.

Dit beeld had Cobra op zijn website heeft geplaatst en komt overeen met de beschrijving van Thomas. Thomas denkt alleen niet dat we naar 5D gaan.

Dit beeld had Cobra op zijn website geplaatst en komt overeen met de beschrijving van Thomas. Hij denkt alleen niet dat we naar de 5e dimensie gaan.

Cobra en velen anderen spreken over de Event of van een serie Events. Als je in een zwart gat (in een wormhole) zit, en je gaat richting het licht, waarbij je uit de koker komt, dan wordt dat de Event horizon genoemd. Aan de andere kant is een andere aarde. Thomas heeft het gezien. Het is groener dan de huidige aarde en het heeft geen woestijn. De woestijnen op de huidige aarde zijn veroorzaakt door oorlogen in de oudheid. waarbij zeer geavanceerde wapens zijn gebruikt. De aarde had oorspronkelijk geen woestijnen.

Afgelopen weekend was er een gebeurtenis in de tunnel, een soort supernova (het verschijnsel waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert), iets vergelijkbaars. Dit veroorzaakte een resonantie in de tunnel en zorgde ervoor dat de aarde dichter richting de Event horizon geduwd werd. Daarom ontstaat het Mandela-effect en schieten de frequenties alle kanten op.

Vanaf het weekend is de resonantie-frequentie dramatisch toegenomen en zijn we dichter bij de natuurlijke aarde. Niet de holografische projectie, want als je in een tunnel zit kun je op het ‘scherm’ projecteren. Er zijn wezens van buiten die technologie hebben van een dermate grote schaal, dat die je voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Dit gaat veel, veel verder dan sciencefiction.

De nieuwe aarde is klaar. Thomas kan geen datum geven, maar weet dat we dichter naar de Event-horizon geduwd worden. De frequenties gaan erg toenemen. Het is daarom nog belangrijker dat je gaat gronden.

Thomas denkt dat we opzettelijk in deze tunnel geleid zijn, wellicht zo ver terug als 13.000 jaar geleden. De experimenten met CERN waren er op gericht om de tijd terug te draaien en te voorkomen dat we uit die tunnel/wormhole zouden komen en terug naar de natuurlijke aarde zouden gaan.

1:48:00   Thomas kan zich in grote lijnen vinden met de berichten die Cobra naar buiten brengt. Hij is het niet met alles eens. Thomas en Chloé hebben hem verschillende keren gesproken en hebben wel moeite met sommige namen die hij naar buiten brengt, zoals Ashtar Command. Maar ze zijn van mening dat Cobra voor de rest interessante dingen naar buiten brengt.

1:56:00  Je zult zien dat op het gebied van wetenschap de komende twee jaren een enorme uitbreiding aan technologieën zal zijn. Het zal de komende jaren een pad van ontdekkingen zijn. Sommige onthullingen (van verborgen technologieën) zal de wetenschap zoals we die tot nu toe hebben geleerd buitenproportioneel ombuigen en verdraaien. Sommige wetenschappen zijn totale onzin, net zoals de officiële geschiedenis. In het komende jaar zullen we volgens Thomas échte wetenschap gaan zien en deze zal mensen versteld doen staan.

Ascensie naar 5D

1:58:30   Thomas is van mening dat degene die spreken over de onderhandelingen en overgave van de Rothschilds niet de waarheid spreken. Dit soort berichten worden, net als New Age-religie, met name door de illuminati verspreid. Zo gelooft hij ook niet dat we van 3D naar 5D gaan, en ook niet in de ascensie-verhalen. Je kunt mensen niet leren om spiritueel te zijn, je bent het of niet. Je hebt geen goeroes nodig om spiritueel te zijn.

De Cabal / illuminati

2:18:00 Vraag van nieuwe luisteraar: “Bestaat de Cabal echt en is het dezelfde groep als de illuminati?”
Thomas: “Ja en ja.” Hij verwijst naar de radioshow over de facties binnen de illuminati.

Andere linkjes:

De illuminati zelf heeft nu verschillende vermommingen, net als de Cabal. Daarbij is de term Cabal allesomvattend en houdt in: de Pinakel/Pindaar (dat was de Draco), daaronder had je de Parents, daaronder de Covens en vervolgens de illuminati.

Het zijn vooral de onbekende namen binnen de illuminati die een probleem zijn. De namen die meer naar voren treden zijn, zoals Soros, zijn vooral marionetten. Zij volgen de bevelen op van de verborgen werelden achter de schermen. Net als bij het Vaticaan. De paus is niet het hoofd van het Vaticaan, maar het zijn de wezens die 10 verdiepingen daaronder zitten, die dit instituut aansturen.

Ja, de Cabal en de illuminati bestaan, maar de illuminati bestaat niet meer als een groep, nu ze in 5 á 6 facties opgedeeld zijn. Want ze zijn allemaal om macht en controle over de aarde aan het vechten, inclusief het monetaire systeem. De verschillende facties hebben verschillende agenda’s voor de aarde. Wij de mensen hebben daar andere ideeën over en de Cabal’s plannen zullen een dezer dagen in rook opgaan..

Overgave Cabal en (massa)arrestaties

2:21:00   De Cabal heeft zich niet overgegeven, alleen elementen binnen de Cabal. De sleutelfiguren echter niet. Als ze dat wel zouden doen, verandert dat alles op deze planeet. Chloé voegt toe dat degene die berichten verspreiden dat ze zich wel overgegeven hebben, als doel hebben om mensen te deprimeren, want er is immers niks binnen hun leven veranderd of verbeterd. Thomas bevestigt wel het bericht dat Cobra naar buiten heeft gebracht met betrekking tot de voorwaarden tot overgave. Enkele van de voorwaarden zijn inmiddels iets teruggeschroefd.

Drake heeft eerder over massa-arrestaties gesproken. Thomas denkt dat er uiteindelijk niks en masse gaat gebeuren, omdat hun aantallen uiteindelijk niet hoog genoeg zullen zijn voor massa-arrestaties. Hij denkt dat hun positie uiteindelijk onhoudbaar gaat worden. Het bewustzijn op deze planeet gaat steeds verder omhoog en daar worden ze heel erg onrustig van. Met name de buiten- of bovenaardse entiteiten. Zij zullen het deze week erg moeilijk krijgen, omdat ze de trilling niet aankunnen.

Artificial Intelligence (AI)

Ze hebben geprobeerd met de AI (Artificial Intelligence) te knoeien. Daarom wordt dit een probleem, maar Thomas denkt niet dat de AI allesomvattend is. Hij denkt dat het een basisprogramma is dat zich aanpast aan negatieve zaken, zoals angst, geweld en misdaad. Deze negatieve dingen worden deels veroorzaakt door de agenda van degene die de AI hebben geprogrammeerd. Het programma reageert op het bewustzijnsniveau en gedrag van mensen. Maar als mensen veranderen richting compassie en liefde, en dit is al gaande, verandert ook het programma.

De 2e aarde en scheiding der zielen

2:26:50   De scheiding der zielen: Degene die de hogere trilling omarmen, die meer positief zijn ingesteld, worden positiever en trekken meer positieve mensen aan. En degene die negatiever zijn vallen weg uit hun leven. Veel mensen worstelen met relatieproblemen vanwege de verschillen in trilling. Het is niet goed of slecht, maar een leercurve. De negatievelingen willen wellicht hun leercurve op die lagere trilling op zielsniveau voortzetten.

Chloé benadrukt dat we misschien gewoon in 3D blijven als we hier uit zijn gekomen. “Dat is eigenlijk best leuk, want we maken hier dingen met onze handen. Dit is een van de meest praktijkgericht dimensies om in te bestaan.”

De theorie van de 2e aarde heeft wellicht betrekking op de hologram, de replicatie van de andere aarde en de situatie waarin we ons nu bevinden zoals die hierboven door Thomas is verteld.

Kwantumsprong in bewustzijn

2:33:40   Het is niet zozeer dat we op het punt staan om een kwantumsprong in bewustzijn te maken, maar we zitten er middenin en hebben deze sprong al gemaakt. De meesten zouden niet eens naar deze radioshow luisteren (of dit artikel lezen) als er geen kwantumsprong had plaatsgevonden.

2:36:00   De berichten over de dreiging van een EMP-attack van Benjamin Fulford en Neil Keenan is oud nieuws. Thomas blijft benadrukken dat er volgens hem geen grote vernietigende gebeurtenis op deze planeet zal gaan plaatsvinden.

Lucifer en het licht

2:52:20   Vraag: Lucifer wordt beschreven als ‘de engel van het licht’, in hoeverre is dan de ‘overwinning van het licht’ niet zozeer de ‘overwinning van Lucifer’?

Chloé: De “victory of the light” is een uitspraak van Cobra. Om de goede intentie die Cobra hiermee beoogd duidelijk te maken, vraagt dit enige uitleg over de creërende en planetaire wezens die ieder een gebied van leven besturen.

Chloé weet niet precies hoe de ‘brenger van het licht’ op een bepaald moment aan Lucifer’s naam werd toegevoegd, want oorspronkelijk was hij het creërende wezen met als taak om kinderen te beschermen. Hij was dus een van de velen creërende wezens die hielpen om te creëren en te beschermen.

Ze weet niet veel meer over de ‘val van Lucifer’ dan dat hij op een bepaald moment, toen het allemaal begon, gepakt werd door de oude illuminati. Hij werd in een energie-ombuigende kooi gevangen gehouden. Zijn energie werd omgedraaid om kinderen pijn te doen. Dat was heel pijnlijk voor hem.

Hij is nu vrijgelaten. Echter in de misdaad om zijn energie te verdraaien, gebruikte men zijn energie niet alleen om kinderen pijn te doen, maar creëerde ook die fictieve personage die we Satan noemen. Dit was een rol, een archetype die gebruikt werd om ons bang te maken. Dit gaat al ver terug. Het werd gebruikt om de concepten ‘zonde’ en ‘slecht’ voor normale menselijke dingen in te prenten. Dit was een rol die vertolkt werd door verschillende wezens, niet alleen de Draco.

Ze begrijpt echter de strekking van de vraag, omdat ‘overwinning van het licht’ omgedraaid lijkt te zijn en ‘de overwinning van Lucifer over de planeet’ lijkt te impliceren. Maar Lucifer is ook niet datgene hoe hij gepresenteerd is. Degene die veel van onze ‘loosh-energie’ ondermijnden, zoals de angst en het trauma, leverden die aan Satan / Lucifer. Echter dat is een gecreëerd fictief wezen. Er zitten in werkelijkheid andere wezens achter, maar dat is niet Lucifer. De échte Lucifer is nu op een goede plek en is aan het helen. Hij is ver weg van onze planeet

Download de MP3 of luister online

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.