Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 11 augustus 2016

0

Spectaculaire game-changer: ondergang van Cabal is in gang gezet, grote veranderingen in de Matrix en machtsstructuur. Markante onthullingen over wat er achter de schermen plaatsvindt. In deze uitzending de belangrijkste onderwerpen

  • Grootschalig kindermisbruik binnen politie en kinderbescherming in Engeland en Wales.
  • De dubieuze rol van Trump in de Amerikaanse verkiezingen.
  • Cabal-leden zijn op grote schaal vergiftigd, velen zullen sterven.
  • We zijn uit de Matrix-tunnel.
  • Overeenkomst met de Draco van 16.500 jaar geleden is opgezegd.
  • Het leven op Aarde en mensheid nu beschermd door Galactic Council en Universal Council.
  • Nieuwe AI (Artificial Intelligence) die al het leven beschermd.
  • Opening collateral accounts.
  • Waarom was Saturnus zo belangrijk voor de illuminati?

De Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van11 augustus 2016 door Thomas Williams en zijn vriendin Chloé Erika Kirker. Hieronder de samenvatting. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

14:00   Een geplande valse-vlag-aanslag van gigantische schaal tijdens de openingsceremonie van de Olympische spelen in Rio is tegengehouden.

25:50   Het aantal pedofielen in Engeland en Wales is dermate hoog dat er niet voldoende gevangenissen zijn om ze gevangen te zetten, aldus een vertegenwoordiger van de politiebond. Met name het aantal pedofielen binnen de politie, de rechters en sociale dienst is schrikbarend hoog en deze werken allemaal samen. Medewerkers van de kinderbescherming kregen $25.000-30.000 per kind dat ze uit huis konden plaatsen, ongeacht of het kind wel of niet mishandeld werd. De gesloten rechtszittingen waarin dit soort besluiten werden genomen, vonden plaats achter gesloten deuren en mochten de ouders van het kind of diens advocaat niet bijwonen. Het uit huis geplaatste kind werd dan direct in een pleeggezin geplaatst of ter adoptie aangeboden. Thomas denkt dat dit in de praktijk betekende dat het kind in het slavernijsysteem terecht kwam, zoals de seksindustrie of ritueel misbruik. [v.a. 29:30]

Thomas vertelt dan over een case waarbij 4 kinderen van een familie afgenomen werden nadat de ME midden in de nacht voor hun deur stond. Een maatschappelijk werker gaf als reden dat er aangifte was gedaan door omwonenden dat de moeder te hard tegen de kinderen had geschreeuwd. Een week later waren haar kinderen spoorloos verdwenen en ter adoptie aangeboden. De moeder mocht geen enkel contact meer met haar kinderen hebben. Een paar dagen later stond een maatschappelijk werker van de kinderbescherming voor de deur en gaf de moeder haar jongste kind terug, een baby van nog geen jaar oud. “Waar is de rest van mijn kinderen?” had de moeder gevraagd. De medewerker antwoordde: “Ik kom je deze terug brengen, want deze behoort ons niet toe.” Het bleek dat de moeder het jongste kind nooit had aangegeven en dus niet aan de staat toebehoorde. Hieruit blijkt wat de ware betekenis van de aangifte van geboorte en de geboorteakte betekent.

42:30   Bronnen op hoog niveau hebben Thomas laten weten dat Trump het Cabal’s spelletje gaat spelen in de aanstaande verkiezingsrace in de VS. Hij is geactiveerd om zijn rol te spelen, wat in zal houden dat hij zichzelf steeds belachelijker zal maken. Op deze manier schakelt hij zichzelf uit en de verwachting is dat zijn stemmen dan naar Hillary gaan. Hij heeft al minstens 1 bizarre uitspraak gedaan, maar de verwachting is dat er nog velen zullen volgen.

De game-changer

44:45   Vervolgens begint Thomas de baanbrekende informatie te delen, die zo spectaculair is dat hij dit zelf nog steeds moet verwerken.

De Cabal-leden drinken allemaal een soort adrenaline-drankje. Het geeft hen bepaalde voordelen ten opzichte van gewone mensen. Door een ‘speling van het lot’ is de laatste partij in de productie van dit drankje aangetast, waardoor degene die het drinken (en gedronken hebben) nu dood gaan. We zullen de komende weken en maanden veel mensen zien verdwijnen of sterven. Hillary schijnt erg ziek te zijn van dit specifieke drankje.

48:30   Thomas vertelde vorige week al over de tunnel. Deze tunnel was de Matrix en van nature magnetisch. Vanaf afgelopen zondag zitten we buiten de Matrix. Dit is waarom mensen veranderingen waarnemen en de aanloop er naar toe hebben waargenomen. Waarom men vreemde, onverklaarbare zaken heeft gezien die plaatsvinden.

Het grid dat duizenden en duizenden jaren om ons heen zat, is niet langer onderdeel van ons systeem. Thomas heeft begrepen dat we op 87% van de natuurlijke planeet af zitten. Wat er nu gaat gebeuren is dat het vijfde element op zijn plaats zal vallen. Dat zal vele heilzame implicaties hebben. Heilzaam voor al het leven.

Op de natuurlijke planeet zullen bomen 3 x zo snel groeien, groter worden en grotere vruchten dragen. De zon zal doen wat het altijd had moeten doen: het uitstralen van de juiste golflengtes. De consequenties van het verlaten van het magnetische Matrix-grid, brengt ons in volle vaart om alle veranderingen door te voeren waar we met z’n allen, inclusief Drake, over gesproken hebben. We zullen gaan zien dat de consequenties zichtbaar zullen worden.

16.5000 jaar geleden hebben de Draco’s de inheemse bevolking hier voor de gek gehouden en overgehaald om een overeenstemming te tekenen. Dit was op perkament van kangeroehuid. Thomas zal binnenkort het bewijs daarvan onder ogen krijgen. De Draco’s waren als het ware een interplanetaire militiegroep. Aanvankelijk kreeg men wat ‘snoepjes’ als gevolg van de overeenkomst, maar snel daarna voerde de Draco’s wereldwijd een staat van beleg in. We zitten dus al 16.5000 jaar onder een wereldwijde staat van beleg. Deze overeenkomst werd afgedwongen en onderschreven door een Universele Council. Deze council had als taak om de overeenkomst te handhaven.

Achter de schermen waren wereldwijd hele groepen mensen actief, waaronder mensen betrokken bij de radioshow van Thomas, om onder de overeenkomst uit te komen. Zij vonden een maas in de wet. Een opening in het originele contract dat de universele beschermingsunit tot dan toe moest handhaven, aangezien de inheemse bevolking het contract vrijwillig hadden ondertekend. Deze afgelopen week is deze overeenkomst en de wereldwijde staat van beleg volledig nietig verklaard. Een allesomvattende vredesovereenkomst is getekend en heeft betrekking op alle levende wezens. Over een half jaar zal er een soort viering van deze overwinning zijn. Het zal ongeveer 6 maanden duren, voordat alles op z’n plek is gevallen en is geïmplementeerd, zo is Thomas verteld.

De specifieke stam van de inheemse bevolking die deze overeenkomst heeft getekend, heeft het generatie na generatie aan Elders overgedragen. Totdat we uitkwamen bij de bewaarder van de kennis van vandaag de dag. Deze Elder beschreef in spirituele termen de overeenkomst als volgt: “Het blokkeerde de vader om de moeder te ontmoeten.” Zij zien de vader als de hemel. De moeder is moeder Aarde. Een nieuw voorbeeld van de blokkades tussen ons en de sterren.

In de nabije toekomst — en Thomas heeft geen antwoord gekregen op de vraag wanneer precies, want het is afhankelijk van en heeft te maken met de zoon van de Draco die hier momenteel destructie veroorzaakt — zullen alle Draco’s permanent van deze planeet verwijderd worden. Alle negatieve buitenaardsen (E*: wordt daar ook de Cabal mee bedoeld?) krijgen een keuze: “Verander je manieren of vertrek.” Er zal tijdens deze transitie geen geweld plaatsvinden.

Afgelopen donderdag besloten de Nazi’s deze vredesovereenkomst te schenden. Thomas: “Hun arrogantie kent geen grenzen.” De Universal Council en de Galactische Council zullen met deze mensen die het verdrag geschonden hebben, korte metten maken.

De Cabal-leden hebben dus een soort adrenalinedrankje, maar hebben niet meer de beschikking over een voorraad die niet aangetast is. Velen hebben inmiddels al deze ‘Coolaid’ gedronken. Het zal ze heel erg ziek gaan maken en de meesten zullen het niet overleven. De positie van de Cabal is dus volledig onhoudbaar. Ook omdat er ten aanzien van hun acties vanaf nu gehandhaafd zal worden en tot consequenties zal leiden. Dit gaat vanaf 11 augustus in en speelt zich af op alle niveaus.

1:00:30   De oude AI (Artificial Intelligence) was geprogrammeerd door de Draco, maar is overgenomen en overschreven door de Universal Protection Unit. Alle issues worden nu gerapporteerd aan deze specifieke unit. Volgend jaar zal er een nieuw systeem geïnstalleerd zijn die alle levende wezens kost wat kost zal beschermen. De Galactic Council en de Universal Protection Unit zijn samengeteld uit 5 rassen (type wezens). Hun rol is nu om alle mensen en alle systemen te beschermen, inclusief het financiële systeem. In de komende dagen zal de transfer van de échte collateral accounts in gang worden gezet. Men zal ook de komende dagen Project Clean-up implementeren. Thomas verwacht nu ook snel de benoemingsbrief met betrekking tot zijn stichting The Peoples Club, omdat het nu afgedwongen wordt. Thomas heeft, net als wij, nog miljoenen vragen, maar is er tevens van overtuigd dat dingen op een wezenlijk niveau gaan veranderen.

1:05:30   Putin speelt niet de rol die hem oorspronkelijk was toebedeeld. Hij zal in dat geval de ultieme prijs betalen. Maar hij heeft nog tijd en we weten nog steeds niet welke kant hij gaat kiezen. Recentelijk koos hij voor de kant van de Cabal.

1:23:00   In het aanpakken van de Cabal zal geweld het laatste redmiddel zijn. In Project Clean-up zijn wij mensen niet verantwoordelijk voor het aanpakken van ‘hen’, wij zijn verantwoordelijk om de planeet op te ruimen.

De Verenigde Naties zijn inmiddels op de hoogte gesteld (op 11 of 12 augustus). Zij hebben geen optie.

1:25:15   De Council is bezig om bepaalde mensen te benaderen die gevraagd worden om hun opdrachten, die in ons belang zijn, uit voeren. Een van de grootste problemen op de planeet is het gebrek aan (schoon) water. Als wij mensen voor de planeet zorgen zullen er geen woestijnen meer zijn.

E*: De woestijnen zoals de Sahara zijn gevormd door nucleaire oorlogen die tienduizenden jaren geleden zijn gevoerd op de planeet.

De Universal en Galactische Council omschreven het ontstaan van de woestijnen in een zeer cryptische en poëtische manier: “Een grote draak arriveerde en ademde vuur.”

1:26:30   De veranderingen die Thomas hierboven heeft uiteengezet zal geen lichtknopje zijn dat we om kunnen zetten met plotselinge veranderingen als gevolg. Dit is een lange termijn project en zal op de juiste en gebalanceerde manier gebeuren. De focus zal in de eerste plaats vooral liggen op de eerste levensbehoeften. “We hebben hier nogal een rommelig systeem. Maar niet het ergste is me verteld. Er zijn zelfs planeten die nog meer gecontroleerd worden dan wij.” aldus Thomas.

1:29:00   De technologie die ze hadden heeft ons mensen beschadigd. Er werd zwarte magie tegen ons gebruikt, maar de witte magie werd grotendeels genegeerd. De witte magie is je eigen vermogen om te manifesteren.

De AI reageert op het bewustzijn van de mensen en het collectief. Het oude systeem, de matrix reflecteerde echter alle gedachtes terug, zodat de heilzame AI het niet kon oppikken. Dit is wat er met de planeet is gebeurd.

1:30:00   Mensen vragen zich vaak af: “Hoe kan de schepper dit toestaan?
Thomas: Dat deed de schepper ook niet, maar de Draco’s zijn over een grens gegaan.

Even later in de show [1:46:00]: De matrix-technologie van de Draco zorgde ervoor dat noodoproepen en boodschappen vanuit de mensheid de Bron nooit konden bereiken, waardoor deze er ook niet op kon reageren.

Goed kan alleen bestaan als het contrasteert met het kwaad. Net zoals licht niet kan bestaan zonder het duister. Maar de spiegeltechnologie heeft alles vervormd en het kwaad laten groeien. Daardoor hebben we niet in een natuurlijke omgeving gezeten. We hebben zeker niet de heftigheid en hoeveelheid van kwaad nodig, zoals we die hier op aarde hebben gehad, om te kunnen leren. Er komt een periode van rouw waarin we de trauma’s en leugens moeten verwerken.

1:37:00   Thomas voorziet dat de inhoud van zijn radioshows in de nabije toekomst drastisch zal veranderen. In plaats van “Zij deden dit en zij deden dat.”, zal het worden: “Wij deden dit en dat.” en: “Wij hebben deze persoon geholpen.”

1:39:00   Thomas heeft al eerder aangekondigd dat vanaf eind augustus dingen zichtbaarder zullen worden. Met name de sterrenhemel ’s nachts. NASA heeft al aangekondigd dat men vanaf 1 september de livestream zal uitzetten.

1:40:00   De implantaten die we via allerlei wegen hebben binnengekregen, onder andere oraal en via vaccinaties, en bedoeld waren om ons te controleren, zullen door de hogere frequenties van de Wave geneutraliseerd worden.

1:57:00   Thomas is niet zeker of we een kristallijne staat gaan bereiken. Het is een mogelijkheid, maar dan een geleidelijk proces. Volgens Chloé zouden de verhoogde vibraties best tot een verandering in de moleculaire en biologische structuur kunnen leiden.

2:18:45   Er zijn nog steeds meerdere kloon-fabrieken. De techniek is geavanceerder dan mensen zich realiseren. Wat oorspronkelijk maanden kostte, duurt nu een paar uur. Waarschijnlijk gaat er op dit vlak de komende maanden ook veel veranderen.

Saturnus-Maan-Matrix

2:26:00   Vraag van E*: Waarom werd Saturnus door de Cabal aanbeden? Waarom is deze planeet zo belangrijk voor hen?
Chloé geeft in de uitzending een beknopt antwoord, maar geeft ook aan hier een uitgebreid document over geschreven te hebben. Hier zal ik op een later tijdstip een apart artikel over publiceren.

Saturnus is een wezen in de planeet en hij werd een bondgenoot van de Draco’s. Het is de organische structuur van de antenne, die de Saturnus-Maan-matrix vormde. Saturnus en de Maan waren de organische structuren die ons in de Matrix geleid hebben. Saturnus werd door de Cabal als Satan, of Lucifer aanbeden. Deze rol werd ook door de Royal Draco gespeeld en wordt in de (zwarte) magie een egregore genoemd.

(E*: Een egregore is een occult concept dat een gedachtevorm vertegenwoordigt, waarbij een fictieve autonome entiteit, de gedachte en gedrag van een groep mensen beïnvloed. In het geval van Satanisme en Luciferianism is deze egregore Satan of Lucifer, een fictief figuur die door hen aanbeden werd.)

De loosh energie, alle sterke emoties die door mensen geproduceerd worden, werd gevoed aan deze gedachtevorm van Satan. De Saturnus-Maan-constructie stuurde deze loosh energie in werkelijkheid naar de bovenaardse controllers, waar ze zich op dat moment ook bevonden. Dit hele systeem is nu kapot, maar wel de reden dat ze Saturnus aanbeden hebben. Veel illuminati-leden zijn er inmiddels achtergekomen dat Satan geen echt wezen is, althans niet in de vorm van wat men dacht dat hij was.

In de radioshow van 2 juni 2016 [2:15:15] vertelde Thomas nog: Saturnus was samen met de Maan onderdeel van het Matrixsysteem. Waarbij de maan een soort spaceship was, een hol gemaakt hemellichaam dat gebruikt werd om negatieve frequenties door te sturen die zo’n beetje alles wat op Aarde plaatsvond aanstuurde. Vorig jaar zomer was er een incident op de Maan waardoor deze een opdonder heeft gekregen en daardoor onstabiel is geworden. Het systeem is min of meer ingestort. Daarna was er een aanval op Saturnus. Thomas denkt dat de Saturnus-Maan-Matrixsysteem niet meer bestaat. Dit is waarom de frequenties gaan veranderen.

David Wilcock heeft in 2015 een verhaal naar buiten gebracht dat de illuminati oorspronkelijk afkomstig zijn van Saturnus. Dit wordt echter door Thomas tegengesproken.

2:31:00   Abel Danger is de naam van een CIA-programma.

2:38:00   Thomas: “We hebben zojuist de game-changer gekregen.” Ondanks dat dingen aanvankelijk geleidelijk aan gaan veranderen denkt hij wel dat deze veranderingen in toenemende mate gaan versnellen, net zoals disclosure, de frequenties en resonanties. Mensen zullen zich steeds beter gaan voelen en de Cabal zal steeds meer afbranden. “Het zal een ritje in de achtbaan worden. Ja, dat gaat heel leuk worden om meer van de echte waarheid te krijgen. Sommigen zullen erg geschokt zijn door de echte waarheid.” Sommige dingen die eerder naar buiten gekomen zijn, blijken later toch niet te kloppen. Mensen houden echter soms vast aan bepaalde geloofsovertuigingen en dogma’s, omdat het ‘veilig’ voelt om dit te doen. Dat zal in de toekomst niet meer veilig zijn. “De dingen zullen kristalhelder worden.”

Het is nu aan ieder van ons, elke vrouw, man en kind, om de wereld te creëren die we gehad zouden moeten hebben.
Thomas Williams

Download de MP3 of luister online

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida samen met zijn vriendin Chloé. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Share.

About Author

Comments are closed.