In het recente ronde-tafel-interview met Goldfish vertelt Cobra over het aankomende Event en de gouden toekomst van de mensheid. Hieronder een paar fragmenten uit dit interview. We lijken nu op de drempel van de Event te staan. Cobra heeft in de voorgaande conferentie gezegd dat we ons in de volgende fase bevinden welke versneld naar de Event zal leiden.

Cobra reageert: “Ik kan niet te veel in detail gaan, maar ik zou zeggen dat bepaalde belangrijke cycli in juli zijn afgerond en we zijn net aan een nieuwe begonnen. Er was een sterke doorbraak op de niet-fysieke vlakken van de Veil. Het was geen volledige doorbraak, maar er was een sterke indicatie aanwijzing, waardoor een nieuwe fase is geactiveerd, die afgerond zal zijn op het moment van de Event. We spreken dus in principe van scheuren in de Matrix van de Veil. Deze technologie is niet meer 100% waterdicht. Het zal langzaam aan uit elkaar beginnen te vallen en wanneer dit begint zijn we heel dichtbij.

Louise: “Gaan we merken dat er iets imminent is? Of zal het ons in werkelijkheid gaan overvallen?”
Cobra: “Het zal ons in zekere zin gaan overvallen, omdat wanneer het eenmaal begint, het steeds sneller en sneller zal gaan. Wanneer het begint zullen mensen niet in staat zijn om plannen te maken. Het zal zeer, zeer snel gaan. Maar er zullen vooraf signalen zijn en er zijn nu al vooraankondigingen, maar als we spreken over de eigenlijke doorbraak zal het een verrassing zijn. Want als de definitieve doorbraak plaatsvindt zullen alle obstakels in één keer verwijderd worden. Het zal geen geleidelijk proces zijn.” 

Visualiseren van de nieuwe wereld

Cobra: “Een van de belangrijkste dingen is om de visie vast te houden. Iedereen heeft een bepaald begrip, gevoel, intuïtie of een zekere innerlijke kennis over de aanstaande verandering, over het nieuwe tijdperk, over de nieuwe cyclus en de nieuwe realiteit. Als we deze collectief vasthouden, gaan we het resonantieveld creëren om het te manifesteren. Dit is een van de redenen waarom ik aandring op de massameditatie, om daarmee een sterker resonantieveld te creëren en het sneller te laten manifesteren. 

Ik weet dat er vele vertragingen zijn geweest. Niemand had verwacht dat het zo lang zou duren, maar we moeten onze focus vasthouden. Dat is mijn boodschap. De controlerende krachten zijn al eeuwen aan het werk om hun focus vast te houden en dat is waarom men zo succesvol is geweest om de mensheid in slavernij te houden. Ongeacht hun verschillen en hun conflicten zijn ze in staat om hun krachten te bundelen en deze tegen ons te gebruiken. Maar nu moeten wij onze krachten opnieuw in lijn brengen om onze visie vast te houden. Ongeacht onze kleine verschillen moeten we onze visie over onze nieuwe realiteit voor deze planeet vasthouden.”

Monetair systeem

Cobra: “In feite is het monetaire systeem dat we op deze planeet hebben geïmporteerd van het sterrenstelsel de Orion Constellatie. Het is een schuld-slavernijsysteem dat in feite wordt gebruikt om de bevolking te controleren en absoluut onnodig. Wanneer de controlerende krachten worden verwijderd zal niemand meer in staat zijn om de geavanceerde technologieën te onderdrukken, die in staat zijn om wat dan ook uit de etherische stof te creëren.

We zullen dus replicators krijgen. Dit zijn niet alleen moleculaire replicators, ze materialiseren in feite de blauwdruk voor ieder fysiek object, waarbij deze blauwdruk op het fysieke vlak wordt gemanifesteerd.

Wanneer mensen replicators hebben zal geld als ruilmiddel zijn waarde verliezen, want iedereen zal een replicator hebben en thuis datgene wat men nodig heeft kunnen materialiseren. De echte waarde van uitwisseling is onze eigen essentie, onze eigen aanwezigheid. In de meer geavanceerde beschavingen, door heel het universum, gebeurt deze uitwisseling op energetische wijze als een daad van liefde.

Het is niet iets dat afgemeten hoeft te worden. Want alles is in overvloed en het monetaire systeem is gecreëerd vanuit het perspectief van schaarste, dat er niet genoeg is voor iedereen. En de enige reden dat er niet genoeg is, is omdat iemand de stroom van overvloed naar de planetaire oppervlakte onderdrukt. Dat is waarom we de quarantaine status hebben en wanneer de quarantaine status van de planeet verwijderd is, zal de stroom van overvloed door de hele mensheid stromen. Ik spreek hier over de fysieke en ook de spirituele overvloed en wanneer de sluizen van overvloed zullen openen is er geen noodzaak meer voor geld.

Natuurlijk kan dit niet meteen na de Event gebeuren. Er zal een bepaalde transitieperiode zijn, maar dat zal niet lang duren. Het zal lang genoeg zijn zodat de mensheid de veranderingen kan integreren en kan wennen aan de replicators. Nadat men alle verborgen informatie die zal worden vrijgegeven heeft verwerkt. Dus nadat de planeet door dit integratieproces is gegaan, is er geen noodzaak voor geld meer in welke vorm dan ook.” 

Teleportatie

“Teleportatie en materialisatie zijn twee aspecten van hetzelfde proces. Ik zou zeggen het is de vorming van een universele ruimte-tijd-veld en al de geavanceerde rassen in het universum weten hoe ze dit moeten doen. Zodra we het eerste contact hebben gelegd en wanneer we ons weer verbinden met onze sterrenfamilie, zal het een dagelijkse realiteit zijn. Dit is onze toekomst. 

Teleportatie is een proces waarbij je als het ware materie door een hyperdimensionaal wormhole duwt. Deze materie, vanuit een normaal ruimte-tijd continuüm, wordt geteleporteerd en komt zo ergens anders in een ruimte-tijd continuüm binnen. Het gaat door een andere portal en deze informatie reist door een wormhole, in een andere dimensie en in een andere realiteit en deze informatie arriveert ongeschonden bij zijn definitieve bestemming. Het is in feite een eenvoudig proces en iedereen zal het na de Event kunnen meemaken.”

Cobra denkt dat de mensheid klaar is voor deze nieuwe technologieën: “De mensheid is er altijd klaar voor geweest, het probleem was dat de mensheid gemanipuleerd is. Toegang tot informatie was beperkt, maar wanneer de mensheid alle verborgen basisinformatie heeft, nadat ze door een integratieproces zijn gegaan, zullen ze ervoor open staan en het accepteren. Ik zou zeggen dat meer dan 90% van de mensen er absoluut geen probleem mee zal hebben om het nieuwe te accepteren. De geavanceerde technologieën zullen hun horizon verbreden.”

Bijzondere begaafdheden

Louise: “Zullen we meer begaafdheden krijgen als de Veil uiteindelijk volledig instort?
Cobra: “Ja natuurlijk, want de Veil-technologie blokkeert onze hogere vermogens, En zodra de is Veil verwijderd, zullen die begaafdheden erg vanzelfsprekend zijn, vooral voor degene onder ons die vanuit andere sterrenstelsels naar deze planeet zijn gekomen. We zullen ons simpelweg opnieuw bewust worden van onze eigen innerlijke kracht. We gaan het terug krijgen. 

De 15-20-urige werkweek na de Event

Cobra denkt dat het mogelijk is om een economisch en maatschappelijk systeem te hebben waarbij een werkdag van vier uur of minder volstrekt normaal is. “Het is zeer realistisch, omdat we nu zelfs al op de planeet technologie hebben die de werkdag tot vier uur of minder kan reduceren. Met name in de ontwikkelde landen wordt het meeste werk uitsluitend gedaan om de Matrix in stand te houden.

Het is werk dat geen enkele waarde voortbrengt en alleen de huidige status quo handhaaft. De vooruitgang die beschikbaar wordt en de aandacht die naar iets productievers verschuift, zou de werkdag van vandaag naar vier uur of minder kunnen reduceren. De introductie van geavanceerde technologieën na de Event zou dit zelfs nog meer naar beneden kunnen brengen.”

Na de Event zal het werk niet zwaar meer zijn, maar het zal uit inspiratie en creativiteit vanuit zielendoel bestaan. We zullen geen energie hoeven steken in het behoud van onze fysieke lichamen. We zullen vrij zijn om creatief te zijn en vrijelijk onze echte innerlijke stem en roeping te volgen. We zullen niet meer gelimiteerd en geketend zijn zoals nu het geval is.”

Een volledige paradigma verandering

Cobra: “We gaan door een volledige paradigma verandering. Het is niet slechts een kleine verandering waar we doorheen gaan. Het is niet slechts de arrestatie van de Cabal, het is niet slechts disclosure (onthullingen van datgene wat verborgen is gehouden), het is niet slechts het vrijgeven van geheime informatie; het is een complete verandering van het leven op deze planeet zoals we dat nu kennen. Het is de ingang naar een nieuw realiteitssysteem zonder geld, zonder ploeteren, zonder lijden en zonder dualiteit. En het is een kosmische verandering, niet slechts een kleine schoonmaakoperatie aan het oppervlak van de planeet. Het is veel meer dan dat.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Originele artikel:
http://2012portal.blogspot.nl/2016/08/cobra-joint-interview-with-red-dragon.html

Volledige transcript:
http://nebula.wsimg.com/0a10490c7154ec2752f8cdddadf65c92?AccessKeyId=D024642E08D25FC38E4B&disposition=0&alloworigin=1 

Share.

About Author

Comments are closed.