Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 18 augustus 2016, deel 1

0

In deze radioshow wederom veel aandacht voor de val van de Cabal, die in gang is gezet door de vergiftiging van illuminati-drankjes en de moord op een Draco-zoon. Ook beantwoordt Thomas veel vragen over het verdwijnen van de machtsstructuur, de Matrix, de afgesloten vredesovereenkomst en andere onthullingen over wat er achter de schermen plaatsvindt. In deze uitzending zijn de belangrijkste onderwerpen:

Deel 1

 • Moord op zoon van de Draco’s
 • Val van de Cabal
 • Herkomst van de Cabal
 • Adrenalinedrankjes
 • Vredesakkoord
 • Ceremonie en Disclosure
 • Universal Protection Unit
 • Draco’s & Disclosure
 • De Maan-Saturnus-Matrix
 • Artificial Intelligence en andere geavanceerde technologieën
 • Buitenaardse invasie
 • Openen van Collateral Accounts

Deel 2:

 • Overstromingen in Louisiana
 • Hillary’s gezondheid
 • Economische situatie
 • Europees protest
 • Kindermisbruik binnen de Katholieke kerk
 • Vaccinaties en polio-epidemie
 • De natuurlijke Aarde
 • Bomen als Akashic records

De Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 18 augustus 2016 door Thomas Williams en zijn vriendin Chloé Erika Kirker. Hieronder de samenvatting. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

E*: Net als de uitzending van vorige week doet Thomas spectaculaire onthullingen over de op handen zijnde ondergang van de Cabal en andere zaken die op dit moment achter de schermen gaande zijn. De uitlatingen zijn dermate opzienbarend en op het eerste oog onwaarschijnlijk, dat deze intel niet door iedereen als waarheid zal worden omarmd. Ikzelf ben niet in de positie om de claims die Thomas maakt te verifiëren, noch te verwerpen. Ik rapporteer simpelweg wat hij vertelt. Als zijn beweringen waar blijken te zijn, dan zullen we daar de komende weken en zeker de komende maanden duidelijke signalen van gaan waarnemen. Zoals de Amerikanen zeggen: “The proof will be in the pudding.” Met andere woorden: pas als men de pudding eet, zal men weten wat er in zit.

Een van die signalen die duidelijk zullen gaan worden is de verdwijning, het ziek worden en op grote schaal sterven van prominente illuminati-leden, met name in de Amerikaanse machtsstructuur. Een mogelijk voorteken zijn de door Obama recentelijk getekende Executive Orders, waarmee Obama de opvolging heeft geregeld voor allerlei topambtenaren zoals de Staatssecretaris en vice-staatssecretaris van Financiën in het geval ze door ontslag, sterfte of om andere redenen beiden hun taak niet meer kunnen uitvoeren. De timing van deze serie presidentiële besluiten voor allerlei ministeries en overheidsorganisaties is op zijn minst opmerkelijk in de context van de recente onthullingen tijdens de Truth Honor & Integrity-shows van de afgelopen weken.

Het valt echter desondanks niet uit te sluiten dat Thomas opzettelijk verkeerde intel is gegeven om hem in diskrediet te brengen en daarmee ‘uit te schakelen’. Het ontrafelen van de waarheid blijft hoe dan ook een lastige zaak, aangezien er opzettelijk veel desinformatie wordt verspreid. Zeker omdat wij als ‘outsiders’ niet in staat zijn om bepaalde beweringen op waarheid te toetsen. Hoe de vork echt in de steel zit zullen we zeer waarschijnlijk op korte termijn gaan zien. Mochten de beweringen die Thomas in deze uitzending en die van vorige week heeft gedaan echter wel op waarheid berusten, dan leven we nu in de meest spectaculaire en spraakmakende periode in de gehele geschiedenis van de mensheid. Dus voor nu: “Enjoy the ride!”

Deel 1

8:50   Allereerst blikt Thomas terug op de onthullingen in de spraakmakende Truth Honor & Integrity-show van vorige week. Thomas wil sommige vragen nog niet (volledig) beantwoorden, omdat hem gevraagd is om, vanwege zijn eigen veiligheid, niet over alles in detail te treden.

Moord op zoon van de Draco’s

57:30   Thomas: “De zoon (van de Draco) een zekere ‘M’ veroorzaakte al lange tijd enorme chaos. De lichtkrachten hebben besloten om ondergronds te gaan, zelfs onder de oceaan en daar vonden behoorlijke gevechten plaats. Als gevolg van die aanvallen is een zekere persoon uitgeschakeld, deze kon als gevolg ‘in het stof bijten’. De ‘‘M’-jongen is nu niet meer…”

(E*: het is opmerkelijk dat de recente radioshow van Drake Bailey ‘Underground’ werd genoemd en hij het herhaaldelijk had over een bepaalde ‘interventie’.)

Val van de Cabal

Thomas: “De terugslag hiervan zal enorm zijn. Het ontrafelen van de Cabal zal redelijk snel volgen. Veel van hen, bekende gezichten op de Amerikaanse televisie, zijn met die ene persoon verbonden. Ze hebben nu geen steun meer. Op dit moment staat alles zo’n beetje on hold. Als het stof neerdaalt…  en er is de afgelopen dagen een aanmerkelijke hoeveelheid stardust in de lucht gestrooid, waardoor een aantal is uitgeschakeld (‘M’ en een aantal anderen) en een aantal zijn gevlucht. Maar deze zullen niet lang meer op de vlucht zijn.”

“Wereldwijd zal het rondgalmen dat de Cabal eindelijk weten dat we ze te pakken gaan nemen. Er kan geen duidelijker punt gemaakt worden. Ze weten al een hele tijd dat we achter ze aanzitten. Er wordt veel achter de schermen gedaan, zoals we in vorige shows bekend gemaakt hebben. En ja, ikzelf wil, net als iedereen, bewijs in het publieke domein zien. Ik zou het dolgraag zien, maar sommige dingen kunnen niet in het openbaar plaatsvinden. Men heeft mij gevraagd om een deel daarvan bekend te maken. En een ander deel moet nog verzwegen worden, want dat deel is nu nog aan de gang.”

“Maar zoals ik vorige week al zei, er moeten consequenties volgen voor de daden van deze criminele elite. Het ziet er nu naar uit dat men daadwerkelijk het gevecht met hen is aangegaan. Uiteindelijk bereiken we een punt dat de media het wel moet verslaan. Het gaat te veel opvallen als bepaalde personen verdwijnen of te veel gaan sterven.”

1:41:45   Volgens Thomas blijft de kans op een catastrofistische gebeurtenis bestaan totdat er definitief korte metten met de Cabal is gemaakt. Maar veel van hun plannen zijn al tegengewerkt. Hun aantallen nemen af, hun steun binnen de Cabalstructuur is aan het instorten. Uiteindelijk blijven er een handjevol psychopaten over en hun missie zal vergeefs zijn.

Nu de ‘M’-jongen, die controle had over velen, uitgeschakeld is, is het interessant om naar de uitval te kijken en wat er met de illuminati-leden lager in rang gaat gebeuren. Gaan ze de macht grijpen, of zullen ze zich overgeven zoals miljoenen anderen?

2:42:45   Alle negatieve buitenaardsen, inclusief de Cabal die hier grotendeels niet vandaan komen, krijgen de keuze: of hun manieren veranderen of verdwijnen. Veel Cabal-leden komen oorspronkelijk niet van de aarde. Sommigen zijn een hybride ras, sommigen zijn walk-ins, sommigen zijn van elders gekomen. De verwijdering van individuen is al begonnen. Enkelen zullen sterven. Veel illuminati-leden zijn echter ‘gewone’ mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht voor roem en rijkdom. De schoonmaak is echter al begonnen.

Herkomst van de Cabal

2:45:00   Waar de Cabal allemaal vandaan komen is te veel om op te noemen — sommigen komen van het Draco, Adromedan, of Orion sterrenstelsel — het gaat in totaal om 22 tot 24 rassen. Als je zegt Orion, dan gaat het over een groot gebied (sterrenstelsel), niet alle wezens uit dit gebied zijn slecht. Zo zijn ook niet alle Draconische wezens slecht. Als voorbeeld: bepaalde wezens die van ‘buiten’ zijn gekomen hebben de menselijke vorm aangenomen om het vredesakkoord erdoor te drukken en de tirannie te beëindigen.

Adrenalinedrankjes

2:46:50   Het is onzeker wat er precies in de adrenalinedrankjes heeft gezeten, maar waarschijnlijk een adrenaline-endocrine-extract. Het verlengde hun leven, ze gingen er jonger uitzien en kregen een energieboost. Wellicht waren er nog andere voordelen. De top van de illuminati hadden allemaal toegang tot deze drankjes. Het is onduidelijk of de ‘vergiftiging’ is ontstaan door sabotage of goddelijke interventie.

2:36:30   Een aanzienlijk deel van de Cabal heeft van het giftige adrenalinedrankje gedronken. De groep zal niet volledig uitgeroeid worden, maar men heeft straks geen basis meer om te kunnen functioneren. De mensen zijn het cement voor hun systeem, zonder ons kunnen ze niet bouwen. Als wij van ze weglopen hebben ze geen systeem meer. Daarom hebben de mensen de macht en hebben ze die macht altijd al gehad.

Vredesakkoord

1:03:50   Er zijn twee verklaringen naar Thomas gestuurd. De ene is door de inheemse bevolking gestuurd, de andere door de Universal Protection Unit. Er waren meerdere stammen die over het vredesakkoord bericht hebben. Het voorbeeld dat Thomas op Facebook had gezet was slechts de Australische vertegenwoordiging. Toen de tijd waren alle inheemse mensen één. Ze zorgden voor elkaar. Ze hebben het massaal getekend.

Op de foto van de oorspronkelijke overeenkomst met de Draco’s (lees hierover in de samenvatting van de vorige radioshow) die aan Thomas gestuurd was staat aan de rechterkant een kompas. De taal is niet bepaald begrijpelijk. (Thomas zal daar later meer uitleg over geven) Degene die destijds het verdrag getekend hadden waren ook verantwoordelijk om er onderuit te komen. Het moest van hen komen, want zij hadden het verdrag ondertekend. Dat is waarom niet de hele mensheid erbij betrokken was. We worden echter allemaal vertegenwoordigd. Wij hebben niet het verdrag ondertekend, noch onze voorouders. Zij (de inheemse stammen) waren daarom de enigen die het ongedaan konden maken.

treaty_kangaroo_skin_16,500_years_ago

Australische versie van de overeenkomst met de Draco’s op kangeroeleer, dat 16.500 jaar geleden is gesloten

1:06:00   Dat verdrag zorgde voor de invoering van een wereldwijde Martial Law (staat van beleg) onder de directe controle van de Dracogroep. Na het invoeren van het verdrag met de Draco’s, werden wereldwijd allerlei koninkrijken opgericht, zodat ze elkaar te lijf konden gaan. Daar is het verdeel-en-heers-plan. En nu weet je hoe ver dit in de tijd terug gaat. Het is veel te lang de status qua gebleven en de vredesovereenkomst had al lang geleden ondertekend moeten worden. Maar deze tijd en deze generatie is speciaal, om verschillende redenen. Het is een bijzondere tijd nu we voor het eerst in 16.500 jaar niet meer onder galactische / wereldwijde Martial Law vallen. De inheemse bevolking hebben hun fouten ingezien en vrede gesloten met alle bewoners op de planeet, de natuur en Moeder Aarde zelf.

2:49:30   Alle inheemse groepen die de oorspronkelijke overeenkomst met de Draco hebben gesloten hebben ook de vredesovereenkomst getekend, inclusief de Draco zelf. De (facties van de) illuminati hebben het niet ondertekend. De Cabal heeft zich nog niet overgegeven. Thomas verwacht wel dat de strijd in allerlei oorlogsgebieden (redelijk) snel beëindigd zal worden.

Ceremonie en Disclosure

1:08:20   Er zal voor het einde van het jaar een ceremonie plaatsvinden. Er vinden momenteel discussies plaats om daar een wereldwijd live televisie-evenement van te maken. Om het simpele gegeven welke partij het verdrag getekend heeft, zal dit evenement Disclosure zijn met een hoofdletter D (E*: hiermee wordt de onthulling van andere (buiten)aardse rassen bedoeld en waarschijnlijk de Draco in het bijzonder).

Thomas is een speciale Truth Honor & Integrity- uitzending aan het voorbereiden waarbij hij en bepaalde gasten in detail zullen ingaan op alle vragen met betrekking tot de inheemse stammen en de Galactische Council. In die uitzending zal worden toegelicht wat er lang geleden en recentelijk heeft plaatsgevonden, en wat er in de toekomst zal gebeuren.

Er zal een tolk bij aanwezig zijn, omdat de taal die door een van de gasten gesproken wordt, een onbekende taal is. Thomas en Chloé zijn tevens uitgenodigd om de grote ceremonie bij te wonen. Thomas: “Dat zal een gewichtige dag in mijn leven zijn en voor onze groep.” Er is ook een verzoek gedaan voor de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Draco bij deze ceremonie. Thomas is van mening dat ze hiertoe verplicht zijn en de mensheid excuses verschuldigd zijn. “Sommigen zullen verbouwereerd zijn als ze (de monsterlijke verschijning en) niet de menselijke hologram zien, maar misschien is dit wat nodig is zodat mensen begrijpen wat er aan de hand was.” Er zijn onderhandelingen gaande over het samengaan van de twee rassen om in harmonie en als gelijkwaardigen samen te werken.

Universal Protection Unit

1:14:00   Thomas vervolgt met antwoorden op de vragen en de feedback van de Universal Protection Unit. Dit is wat men had te vertellen: Er zijn zuster-zonnestelsels zoals ons zonnestelsel en planeten die lijken op die van ons, verspreid door het hele universum. Omdat veel universa veel geavanceerder zijn dan de mensheid, is ruimtereizen heel gewoon net als raciale kruisingen (E*: het mengen van verschillende buitenaardse rassen). De meeste samenlevingen hebben op dit  moment een gemengde bevolking. Dus het antwoord op de vraag, welke vijf rassen zijn betrokken bij de Galactische Council, is hetzelfde als wanneer je zou zeggen “wij zijn mens”, mensen van de Melkweg, wat niet de echte naam is die men gebruikt voor ons zonnestelsel. Zijn we een hybride ras? We bestaan voor een deel uit dit ras en een deel uit dat ras. Hoe kunnen we onszelf dan identificeren? In voorgaande shows met Tanaath zijn de ±22 rassen aan bod gekomen die zich op genetisch gebied of op een andere manier met de mens ingemengd hebben. Veel van de planten en dieren komen van een andere Melkweg of zelfs verder weg. Deze planeet is een mix van alles. En in plaats van in harmonie samen te werken, besloten de Draco en hun knechtjes om het kind met het badwater weg te gooien.

Veel wezens worden vernoemd naar het sterrenstelsel waar ze vandaan komen, zoals het Andromeda-sterrenstelsel. Het wordt echter erg lastig om te categoriseren. Zodra we de echte waarheid over onze planeet gaan ontdekken, zullen veel labels die we gebruiken onzinnig blijken te zijn. Want hebben we niet allemaal verschillende voorouders?

De wezens waaruit de Galactische Council is samengesteld, zijn voornamelijk afkomstig van vijf rassen. De planeten waar ze wonen verschillen enorm in vergelijking met duizenden jaren geleden. Sommigen zijn wat langer en robuuster dan mensen en hebben geen haar. Thomas vervolgt met het voorlezen van de boodschap van de Galactische Protection Unit:

“Wij beschouwen al onze mensen als onze unit, als familie. Het universum zoals jullie dat noemen is een veel grotere plek dan jullie allemaal denken. Ja, in de meeste zonnestelsels bevatten de planeten die het dichtste bij de zon staan, het meeste leven. Maar er bestaat leven in de verste uithoeken. Dit zullen jullie beter gaan begrijpen als er meer ontdekkingen worden gedaan en dat proces is niet beperkt tot slechts een kleine groep. Jullie hebben 36 soorten die op aarde geboren zijn, die allemaal als intelligent leven worden beschouwd en niet onderdeel zijn van het planten- of dierenrijk. Jullie erkennen alleen jezelf en classificeren groep A die er uitziet al X als de vijand. Dat is net zoiets als mens A die eruit ziet als X is kwaadaardig. Zoals iemand met een zwarte huid, witte huid, rode huid, enzovoort. Het universum zelf werkt niet zo en de classificaties zijn niet zo eenvoudig als dat het lijkt en zoals het op deze planeet gepresenteerd wordt.”

Draco’s & Disclosure

2:18:00   Thomas: De Draco’s zijn geen psy-op, ze zijn wat ze zijn. Sommige mensen kunnen echter bepaalde zaken mentaal niet aan of de realiteit onder ogen zien. Als gevolg daarvan gaan ze bepaalde informatie in twijfel trekken.

2:29:00   Niet iedereen is écht klaar voor Disclosure, ook niet onder het ontwaakte deel van de bevolking. Nu we op de drempel van Disclosure staan (de grote onthullingen over het bestaan van buitenaardsen), gaan mensen plotseling twijfelen. Hierbij speelt angst en frustratie vaak een rol.

Buitenaardse invasie

2:14:00   Het plan van de buitenaardse invasie, Project Blue Beam, misschien in combinatie met de Blue Avions, zou nog gepoogd kunnen worden, maar het komt tot nu toe niet van de grond. De kans is klein dat ze dit plan nog zullen kunnen uitvoeren.

De Maan-Saturnus-Matrix

1:43:30   Vraag: Is de maan een levend wezen of is het een voertuig?
Thomas is van mening dat het een voertuig is. Inheemse volkeren spreken over de tijd voor de maan bestond. Zij beweren dat de maan hier 11.000-12.000 jaar geleden is aangekomen. Thomas denkt dat de maan niet ontstaan is als gevolg van een planetaire crash. Hij denkt dat het gefabriceerd en hol gemaakt is en hier gebracht als onderdeel van het Maan-Matrix-controlesysteem. Dit onderdeel is vorig jaar rond augustus-september vernietigd. Over een week of twee zal er een speciale uitzending over de Maan-Saturnus-matrix zijn met Lilly Earthling.

2:48:45   In de vorige radio-uitzending zei Thomas dat het vijfde element op zijn plek zou vallen, daarmee bedoelde hij het element ether, het Godsdeeltje, het element van de geest. De Universal Protection Unit kan ook gezien worden als God’s leger.

Artificial Intelligence en andere geavanceerde technologieën

1:55:00   Bepaalde technologie die door andere wezens hier achtergelaten is, wordt tegen ons gebruikt en is verwijderd of zal verwijderd worden. Archangel Gabriel (een Artificial Intelligence-programma) is er een van.

1:57:10    Er waren verschillende zeer geavanceerde technologieën, die verder reiken dan sciencefiction, zoals de spiegeltechnologie, waarbij dingen teruggespeeld worden (als in een film die teruggespoeld wordt), waardoor dingen er anders uitzien. Sommige wezens hebben ook het vermogen om je hersenpatroon te wijzigen en je iets te laten zien dat er niet is.
Chloé voegt toe: “We waren niet naar een andere planeet overgeheveld. Het had meer te maken met de beperking van ons bewustzijn zodat we alleen de Matrix zouden zien. (…) Maar we zitten daar niet meer in, we komen steeds dichter bij de natuurlijke wereld.”

Openen van Collateral Accounts

1:02:15   Thomas: “Het spijt me dit te moeten melden, maar deze zijn nog niet geopend vanwege de spelletjes die nu gaande zijn. Net als alle andere dingen hadden we dit 2-3 jaar geleden al gewild. Maar er moeten bepaalde voorwaarden worden gecreëerd. Het leek aanvankelijk vorige week te kunnen plaatsvinden, totdat de ‘M’-jongen spelletjes ging spelen met het financiële systeem en chaos in andere gebieden veroorzaakte. Dit moest aangepakt worden.” Thomas denkt niet dat het al te veel vertraagd zal worden, maar deze week zal het niet gaan gebeuren. Er wordt aan gewerkt om de juiste condities te scheppen.

2:50:30   Om de Collateral Accounts vrij te geven is er een parallel financieel systeem opgezet waartoe de Cabal geen toegang heeft. Bepaalde platformen zijn echter niet veilig en als de Cabal hierdoor wél toegang krijgt tot de fondsen, zijn ze terug in het spel. Er is dus 1000% zekerheid vereist, voordat de fondsen vrijgegeven worden. Het feit dat ze vorige week al zouden worden vrijgegeven is een teken dat de macht van de Cabal aan het afkalven is, aldus Thomas.

> Download de MP3 of luister online

> Lees ook deel 2

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida samen met zijn vriendin Chloé. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Share.

About Author

Comments are closed.