ITCCS: Wordt Rusland het breekijzer om macht Vaticaan en Engelse Kroon te breken?

0

Het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) probeert al jaren om elitaire leiders, onder andere binnen het Vaticaan en de Engelse Kroon, die zich schuldig maken aan het verkrachten en vermoorden van kinderen, gearresteerd te krijgen. Wellicht komt er binnenkort hulp vanuit een wel heel onverwachte hoek. Het ITCCS heeft in augustus namelijk een bericht van iemand binnen de Russische regering ontvangen. De Russen waren erg bezorgd naar aanleiding van recente berichten die het ITCCS naar buiten had gebracht, over de activiteiten van de Negende Cirkel-sekte. Met name over de situatie in Canada waar de Canadese regering een beleid heeft gelanceerd om de getuigen van dit soort misdaden het zwijgen op te leggen.

In een reactie verklaarden de Russen dat de Canadese regering in samenwerking met de monarchen in Londen en het Vaticaan in Rome, misdaden tegen de menselijkheid pleegt, met name gericht op de Canadese inheemse bevolking. Men opperde het idee om economische en juridische sancties tegen de Engelse Kroon en het Vaticaan door te voeren. Dit standpunt was een reactie van Rusland nadat de Verenigde Naties eind april een verzoek om maatregelen te nemen tegen mensensmokkel en kinderhandel genegeerd had.

Het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) is blij met de reactie van Rusland en de BRICS. Men interpreteert dit als een teken van openlijke steun vanuit Rusland voor het werk van het ITCCS. Het ITCCS wil dan ook op 1 september een diplomatieke communiqué afleveren bij Vladimir Putin, om aan Rusland praktische steun te vragen bij de aanpak van de misdaden zoals moord op kinderen door de Negende Cirkel-sekte.

De misdaden van deze Negende-Cirkel-sekte zijn onder andere kindofferrituelen, die standaard jaarlijks op allerlei occulte data en specifieke locaties plaatsvinden. Ondanks pogingen van het ITCCS om met speciale Direct Action Units dit soort rituele misbruikpraktijken tegen te gaan, waarmee men in het verleden succes heeft geboekt, heeft men niet kunnen voorkomen dat er op de nacht van 15 augustus een van de grootste kindofferrituelen hebben plaatsvonden in Montreal, Washington DC, Rome en Londen.

Het ITCCS vraagt nu hulp aan de Russische overheid, om binnen het rechtssysteem en samen met het Russische leger in te grijpen in de praktijken die door de Negende Cirkel-sekte worden gepleegd. Daarnaast wil men hulp bij de uitvoering van de arrestaties op basis van de uitstaande arrestatiebevelen tegen onder andere de leiders van het Vaticaan en koningin Elizabeth.

Maar hoe gaat men de arrestatiebevelen af dwingen tegen deze leiders? Het antwoord is eenvoudig: met de tijd en hulp van andere naties zullen we onze gerechtelijke uitspraak afdwingen. Dat was onze hoop en ons verzoek aan de wereld. En eindelijk is dat verzoek gehoord.”

Volgens Kevin Annett, woordvoerder van het ITCCS is het recente bericht van Rusland een belangrijke ontwikkeling, waarbij wellicht een wereldmacht zich hard kan maken om dit soort misdaden te kunnen stoppen. Als internationaal erkend rechtsorgaan heeft het ITCCS het recht om dit soort diplomatieke berichten uit te sturen en weet uit ervaring dat deze zeer effectief kunnen zijn. Toen paus Benedict door het ITCCS veroordeeld was vanwege zijn betrokkenheid bij ritueel misbruik en de moord op kinderen, is hij afgetreden als gevolg van een diplomatiek bericht dat vanuit de Spaanse regering naar het Vaticaan is gestuurd.

Kevin Annett ziet het als de plicht van Rusland om op te treden, tegen met name het Vaticaan dat zich niks aantrekt van mensenrechten en het rechtssysteem van de landen waarbinnen ze opereren en daardoor een bedreiging vormt voor de internationale vrede. Het Westerse blok heeft nooit wat tegen de Roomse leiders of Engelse kroon ondernomen, dus het komt aan op een andere wereldmacht om in te grijpen. Het communiqué komt echter niet uit de lucht vallen, maar is een directe reactie op het bericht dat door een Russische vertegenwoordiger aan het ITCCS is gestuurd.

Kevin Annett is echter realistisch en maakt zichzelf geen illusies over welke wereldleider dan ook. Maar Rusland heeft een zwakke plek bij hun vijand gesignaleerd en heeft besloten dit uit te buiten. In oktober zal een officiële delegatie van het ITCCS, waar Kevin Annett ook deel van uit maakt, naar Rusland vertrekken. Het is de bedoeling om daar concrete acties voor te bereiden, waarmee men de misdadigers ook daadwerkelijk een halt toe kan roepen. Kevin Annett verwacht dat ze hiermee hun zaak kunnen valideren en meer onder de aandacht kunnen brengen.

De activiteiten van de afgelopen maanden hebben in ieder geval ook de aandacht van het Vaticaan zelf getrokken, want volgens Kevin Annett is er een interne strijd binnen het Vaticaan waarbij een factie het werk van het ITCCS (heimelijk) steunt. Deze groep bezorgd het hof allerlei inside-informatie die de ITCCS in hun strijd kan gebruiken. Volgens Kevin Annett is het een broodje van eigen deeg, waarbij het eeuwenoude verdeel-en-heers-spelletjes dit keer tegen hen zelf wordt gespeeld.

Kevin Annett is er van overtuigd dat het Vaticaan intern inmiddels in een staat van chaos verkeerd. Een van de tekenen zijn de tegenstrijdige verklaringen die door het Vaticaan naar buiten worden gebracht. Er zijn volgens hem duidelijk twee of meer groepen binnen het Vaticaan die parallel van elkaar opereren. Het is de vraag welke factie deze interne strijd gaat winnen. De groep rond Ratzinger en de West-Europese Cabal of de groep rond Bergoglio. Volgens Kevin Annett komt hun hele kaartenhuis naar beneden, het is nu nog slechts een kwestie van tijd.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Kevin Annett: A BREAKING GLOBAL NEWS RELEASE- August 23, 2016

Persbericht van ITCCS:
> ITCCS Directorate to issue a public appeal to President Vladimir Putin: “Help us stop the child killers”

Share.

About Author

Comments are closed.