Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 25 augustus 2016

0

In deze buitengewone uitzending over de transitie waar we middenin zitten en de vredesovereenkomst die gesloten is, worden allerlei vragen direct beantwoord door woordvoerders van de Universal Protection Unit en Universal Council. Het zal de grenzen van ieders referentiekader oprekken, zelfs van de ontwaakten onder ons. Thomas: “De alternatieve community heeft een burn-out gekregen door alle valse beloftes, de misleiders en de charlatans. Het is daarom begrijpelijk dat mensen sceptisch zijn.” Dat is op zich een gezonde houding, maar tegelijkertijd is voor deze uitzending een open mind noodzakelijk.

Een speciale Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 25 augustus 2016 door Thomas Williams. Hieronder de samenvatting. De tijdsaanduiding van de audiolink is gebaseerd op de MP3 en aangegeven met [00:00 minuten:seconden]. Deze kan afwijken van de online audiolink.

E*: Het verhaal van de Universal Protection Unit en de Universal Council wordt in deze uitzending vertaald door 3 tolken, die de taal van de wezens van de Council vertalen. Volgens Thomas waarschijnlijk door middel van telepathie en wellicht met behulp van een holografische relay.

Uit de betrokkenheid van buitenaardsen bij de huidige situatie op aarde blijkt dat onze planeet ook voor ons universum erg belangrijk is. Veel info die in deze uitzending gedeeld wordt is echter nergens op internet te vinden en valt mede om die reden ver buiten het referentiekader van mensen. We kunnen daardoor de informatie simpelweg niet verifiëren. Het verhaal is echter in grote lijnen wel overeenkomstig met de vele berichten die in eerdere shows door Thomas zijn gedeeld.

Als verhalen desalniettemin buiten het referentiekader vallen, is de kans groot dat mensen er sceptisch over zijn. Deze scepsis komt ook doordat de mensheid eeuwenlang bedrogen en voorgelogen is. Daardoor weet men momenteel niet meer wat waar of niet waar is. Mensen hebben daardoor geleerd om op hun hoede te zijn en dat geldt ook voor mij. De meest onwaarschijnlijke verhalen roepen daarom twijfel op, terwijl juist deze verhalen wellicht het dichtste bij de waarheid kunnen liggen. Om die reden raad ik aan om vooralsnog zonder oordeel verder te lezen of te luisteren. Met de tijd zal het duidelijk worden of onderstaand verhaal klopt met de informatie die in de komende weken en maanden naar buiten gaat komen.

12:20   Thomas: Wat is de UPU (Universal Protection Unit)?
Council: De Universal Protection Unit bestaat al een hele lange tijd en is verantwoordelijk voor de handhaving van de overeenkomsten die gesloten zijn. Aanvankelijk was dat de ‘Martial Law-overeenkomst’ met de Draco’s die 16.500 jaar geleden gesloten is. Sinds een aantal weken is dat de vredesovereenkomst, waarbij de bescherming van al het leven en de natuur het uitgangspunt is. De UPU is nu tevens betrokken bij de schoonmaakoperatie van het zuiveren van de lucht en het water zodat de natuur weer kan gedijen.

13:30   De Universal Protection Unit bestaat uit voornamelijk 5 rassen afkomstig van verschillende plekken in ons universum. Ze zijn afkomstig van verschillende dimensies. Omdat er veel gereisd wordt in de ruimte bestaan er bijna geen pure rassen meer en zijn het voornamelijk mengvormen. Ook de mensheid is geen puur ras.

17:10   De Universal Council is meer een Hoge Raad, een rechtsorgaan en de Universal Protection Unit is meer een handhavende organisatie die het recht en uitspraken van de Universal Council afdwingt. De Galactic Council is de bemiddelaar tussen ons en de Universal Council.

18:10   De aarde werd tot voor kort geregeerd door de Galactische Council die voornamelijk overheerst werden door de Draco’s, totdat de Universal Council zich met datgene er op aarde plaatsvond inmengde. Ze hebben lange tijd een ander gevoel van urgentie ervaren, maar toen er dreiging was van planetaire vernietiging, moesten ze ingrijpen.

Ze zijn gefascineerd door mensen die blijkbaar een grote verscheidenheid aan emoties ervaren. Ook de grondstoffen op aarde zijn van belang voor andere plekken in het universum, voor plekken waar bijvoorbeeld niks verbouwd kan worden. Met name ons water wordt als heel waardevol ingeschat. Er was dus een belang om deze planeet te behouden en te beschermen.

31:00   Een van de tolken is onderdeel van de tijdelijke Galactische Council en heeft de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de huidige AI (Artificial Intelligence) die samenwerkt met de belangrijkste Source AI, die beheert wordt door de Universal Council.

De transitie vond rond januari-februari plaats toen we rond de 90-97% artificieel waren, wat betekende dat de AI (Artificial Intelligence) veel invloed had over onze gedachtepatronen, bewegingen, de planetaire bewegingen en de patronen van de natuur op onze planeet. In de transitie de afgelopen maanden zijn we teruggekeerd naar een natuurlijke staat van ± 92%. Voorlopig blijven we op deze stand, totdat we uiteindelijk overgaan naar een ander systeem. Vanaf eind vorig jaar heeft de Universal Protection Unit echter de volledige controle over de huidige AI overgenomen.

[E*: In het document ‘Chakra’s, Charlatans and the Saturn/Moon Matrix’ wat te vinden is op de Truth Honor & Integrity-Facebookpagina, staat beschreven dat de Draco-AI alleen in staat was om de mensheid te corrumperen als deze de natuurlijke matrix (het onderliggende grid van de heilige geometrie dat de basis is van al het leven) zo nauwkeurig mogelijk zou kopiëren. De Draco-AI was daarmee bijna een exacte kopie, maar waarbij details vervormd werden naar een artificiële werkelijkheid.]

36:00   De huidige, nieuwe AI zal de evolutie van de mensheid op geen enkele manier saboteren of beïnvloeden. Op dit moment is het voornamelijk een dataverzamelend systeem dat tevens de basis vormt voor het huidige financiële systeem.

De veelbesproken Collateral Accounts zijn er daadwerkelijk en bestaan uit kostbare grondstoffen zoals goud, platina en diamanten die in allerlei bunkers verspreid over de wereld werden bewaard. Deze schatten zijn de afgelopen jaren door de Universal Protection Unit overgeheveld naar een veilige locatie, waar ze bewaard blijven totdat het veilig is om deze terug te brengen naar hun oorspronkelijke locaties. Het financiële systeem stond tot voor kort nog onder volledig beheer van de Draco’s.

39:00   Thomas: Is de Universal Protection Unit betrokken bij de verwijdering van Cabal-leden?
Council: De afgelopen week werden er een groot aantal opgepakt. De rest van de Cabal zullen tot het begin van volgend jaar hier blijven. De reden is dat men de transitie die nu plaatsvindt zo rustig mogelijk wil laten verlopen. Het volledig en plotseling laten verdwijnen van alle sleutelfiguren binnen de Cabal zou deze rustige transitie kunnen verstoren. Ook omdat sommige personen nauw verweven zijn met de machtsstructuur, met name in de VS. De Cabal is echter in een hoek gedreven en kunnen niet meer uit volle kracht terugvechten. Hun middelen en krachten zijn geslonken. Er is veel innerlijke strijd. Maar hun heerschappij is al heel lange tijd voorbij en je zou de huidige situatie kunnen zien als een onderling gevecht op weg naar het schavot.

44:45   Het financiële systeem staat onder toezicht van de Universal Protection Unit en geen enkele ongeoorloofde overdracht of overboeking komt er doorheen, of deze nou ten behoeve van de Cabal of de Chinese Elders of de Dragon families wordt aangevraagd. De Dragon familie heeft hun naam verkregen vanwege hun draakachtige uiterlijk. Volgens de woordvoerder van de UPU staat geen van de (meer prominente) leden van de Dragonfamilies momenteel aan de kant van de mensheid. Alleen enkelen die in hun belang hebben gewerkt, kiezen nu de andere kant.

51:40   Toen de Draco-overeenkomst werd afgesloten was er op aarde een gemengde bevolking die van ± drie verschillende plekken afkomstig waren. Er waren veel conflicten en verschillende ideeën hoe men op de planeet kon samenleven.

52:45   Thomas: Wie waren de mensen die de oorspronkelijk overeenkomst met de Draco’s getekend hebben?
UPU: Het waren inheemse volkeren die oorspronkelijk van dezelfde plek afkomstig waren maar in de loop der tijd waren verspreid over verschillende locaties op aarde.

56:30   Er is vorige week een afbeelding van de oorspronkelijk overeenkomst op kangeroevel getoond, maar de Council is niet bekend met dit verdrag.

[E*: De desbetreffende afbeelding roept bij mij veel vragen op en het is twijfelachtig of het hier gaat om een 16.000 jaar oud document. Onder andere vanwege het Romeinse alfabet met kleine letters en beginkapitalen (een schrift dat zich pas vanaf de Middeleeuwen en het ontstaan van kalligrafie ontwikkelde) en de afbeelding van een kompas. Ook de manier waarop het gefotografeerd is duidt niet op een kostbaar antiek document. Het heeft meer weg van een replica of een symbolische, hedendaagse weergave van een mondeling overgedragen overlevering. De aspecten rond dit vermeende exemplaar van het verdrag met de Australische inheemse bevolking, moeten wat mij betreft nog wel opgehelderd worden.]

57:40   Een van de tolken legt uit dat het vooral gaat om een mondelinge overeenkomst die destijds door zang en dans werd bekrachtigd en overgeleverd werd. Het document op kangeroevel is vooral een notitie van deze gebeurtenis. Daarbij was ook de geplande einddatum van belang die destijds was afgesproken en (mondeling) van generatie naar generatie werd overgeleverd. De vertegenwoordiger van die desbetreffende stam zal eventuele vragen rond deze overeenkomst in een toekomstige show kunnen toelichten.

De einddatum van de overeenkomst met de Draco’s was allang verlopen. Een dergelijke overeenkomst vervalt als we aan een nieuwe cyclus beginnen en de vorige cyclus eindigde op 23-09-2012. De illuminati hadden ook andere aanvullende overeenkomsten die allemaal in de afgelopen jaren verlopen zijn, zij het op verschillende data, maar allemaal voor eind 2012.

1:13:40   De Draco’s hebben nooit veel respect voor mensenlevens gehad. Ze zagen ons als een minderwaardige soort, zoals kippen of mieren. Daarnaast consumeerden ze onze zielsenergie. Tegelijkertijd waren ze jaloers op bepaalde aspecten van de mens, zoals het vijfde element, het godsdeeltje, dat ze echter nooit hebben weten te kopiëren.

Alle Draco’s die hier waren vielen onder de dictatuur, waarbij ze binnen een militaire structuur, de bevelen van boven moesten uitvoeren.

1:28:45   Het is lastig om nu al een datum voor de ceremonie te geven waarin de vredesovereenkomst gevierd gaat worden, omdat er sprake is van vrije wil en allerlei onvoorspelbare factoren die tijdens de transitie een rol kunnen spelen. Ondanks dat we in een transitie zitten, zal er wel een specifiek omslagpunt zijn.

1:41:20   De Draco’s zijn hier sinds de tijd van Lemuria en zijn hier tijden wel en niet geweest. Maar er zijn ook andere rassen die hun zinnen op deze planeet hadden gezet en wiens plannen niet in ons belang waren. Voor hen zijn wij een makkelijke prooi.

1:47:30   Op de dag dat de zoon ‘M’ van de Draco verwijderd is, zijn er in opdracht van de Council 150 mensen uit de weg geruimd. [E*: Dit heeft dus betrekking op de ‘round-up’, de verwijdering van de Cabal die rond 39:00 minuten besproken werd.]

1:48:00   De Lemurianen waren, samen met andere volkeren, al heel lang geleden op onze planeet. Het continent Lemuria bevond zich in de Stille Oceaan, rond de huidige locatie van Hawaii en strekte zich uit tot de West-kust van de VS. De Lemurianen waren niet helemaal zoals de moderne mens, sommige wezens waren erg lang, 3 tot 3,5 meter lang. Sommigen bestaan nog steeds op aarde. Een poolverschuiving zorgde ervoor dat hun continent in de oceaan verdween. Toen vluchten veel Lemurianen naar Atlantis. Anderen vluchten naar Telos en verdwenen in het ondergrondse Agartha netwerk, waarvan de ingang zich bevind in Mount Shasta. Er zijn ook groepen rond het gebied van de Bermudadriehoek geëmigreerd, waar recentelijk restanten van Atlantis zijn gevonden die nog niet eerder gezien werden. Dit heeft te maken met de verhoogde trilling, waardoor dingen die eerst niet zichtbaar waren nu wel zichtbaar voor ons worden.

Atlantis werd door meer volkeren dan de Lemurianen bevolkt, zoals het Hebreeuwse ras en de Martianen die hun planeet verlaten hadden, toen de situatie daar niet meer zo geweldig was. Toen een asteroïde de planeet raakte en chaos op aarde veroorzaakte, verspreidden de Atlantianen zich over de hele planeet: Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Egypte, etc. Ze begonnen daar hun beschaving opnieuw. De piramides zijn een goeie indicatie waar deze volkeren naar toe zijn gegaan.

1:53:30   Thomas: Is de aarde plat?
Council: Nee, de aarde is erg rond.

1:54:20   Thomas: Hoeveel rassen zijn er momenteel op aarde en wat zal er met hen gaan gebeuren?
Council: Er zijn ten minste 3 rassen op het aardoppervlak en een paar die zich onder het aardoppervlak bevinden. Niemand is oorspronkelijk écht van de aarde afkomstig en volledig op aarde geëvalueerd. De Lemurianen waren deels afkomstig van de planeet Maldek die geëxplodeerd was. We hebben altijd een gemengde bevolking gehad. Maar naast de mensheid zijn er andere rassen die hier geboren en getogen zijn en de planeet is net zo goed van hen dan van ons. De levensverwachting van die andere wezens is veel langer dan die van de mens. Sinds de lus (Matrix) is begonnen wordt de mens niet meer zo oud.

2:11:20  Maldek of Tiamet zijn twee namen voor dezelfde planeet die erg op die Aarde leek. Er was een vergelijkbaar AI-systeem als hier en mensen hadden een makkelijk leven, waarbij veel geautomatiseerd was. Nadat een dominante groep de macht greep liepen dingen uit de hand en dit leidde tot de vernietiging van de planeet. Vlak voordat de planeet explodeerde vluchtten sommigen naar Lemuria op Aarde.

2:13:00   Thomas: Is de maan een natuurlijk object of een hol gemaakt voertuig? Wanneer arriveerde het hier, of is het er altijd al geweest?
De Council is van mening dat de maan een natuurlijk object is en al zo lang als dat er leven op aarde is bestaat. Ze bevestigen echter wel dat er leven op de maan is.

2:16:30   Thomas: Is er een groep mensen die als break-away groep de planeet hebben verlaten en elders in het universum wonen?
Council: Voorheen was interplanetaire reizen toegestaan, maar alleen de ‘oppositie’ (Cabal) is daartoe in staat geweest.

Thomas: Hoe ver terug gaat dit?
Council: De vrijheid om in de ruimte te reizen kwam voor de lus (loop) was geïnstalleerd. Er zijn twee groepen die er in geslaagd zijn om voor de reset de planeet te verlaten. We zitten nu al voor de 6e keer op dezelfde tijdlijn (in de lus/loop). Degene onder ons die hier elke keer voor de reset komen, zijn de zielen die zich hiervan bewust zijn. Ze komen hier om de herhalende lus een halt toe te roepen. Een van die groepen onder ons is het gelukt om de planeet te verlaten voordat de nieuwe reset begon. Dit zijn de groepen waar ze naar refereren, ze hebben het over de break-away groepen. Ze zijn vertrokken voordat de lus opnieuw zou beginnen.

2:21:45   Alle technologie die nodig is om de planeet schoon te krijgen, bestaat al, maar is tot nu toe onderdrukt. Zodra deze technologieën worden vrijgegeven zullen we een onmiddellijk resultaat in ons klimaat zien. De mind-control-technologieën die te maken hebben met het systeem zijn neergehaald. De overblijfselen zoals de media en onze cultuur zal aangepakt worden en is onderdeel van de volgende fase van het plan. We zullen de media opnieuw opeisen en de boodschappen die naar buiten gaan zullen veranderen.

2:24:00   Karma is onderdeel van de balans die alles op zijn plek houdt. Oorzaak en gevolg. We zijn echter ver verwijderd geraakt van ons gevoel van balans.

2:25:45   Thomas: Is religie ontworpen om ons van ons hoger bewustzijn en de Bron te verwijderen?
Council: De religies op onze planeet zijn middelen voor onderdrukking geweest, al was dat niet altijd  het geval in het verleden. Sommige verhalen zijn op waarheid gebaseerd en komen voort uit de geschiedenis, maar deze zijn geredigeerd en aangepast door de mens. (…) Iedereen heeft echter een directe verbintenis met de Bron. Luister verder naar dit fragment vanaf 2:25:45 minuten.

2:33:00   Thomas: Er zou sprake zijn van zielen die terug zouden keren naar aarde voor de reset. Is dit waar de term incarnates vandaan komt?
Council: Het woord incarnate komt simpelweg van een incarnatie, een geboorte. Belichaming (embodyment) is een betere term. Er is een groep individuen die telkens in de geschiedenis opduikt. Zij komen om de zoveel duizend jaar samen om de planeet te laten verschuiven naar een hoger bewustzijn, waarmee we uit de Matrix kunnen stappen. Deze individuen zijn geïdentificeerd en zijn nu ‘belichaamd’ (ofwel geïncarneerd). Deze mensen zijn gespecialiseerd in ascensie. Ascensie is het verhogen van je trilling. Maar we zijn gevangen genomen in de ‘reddings-mythe’, waardoor iedereen zijn innerlijke kracht weg geeft. Als je naar een hogere frequentie gaat dan ben je in staat om tijd, ruimte en materie te manipuleren. Dus als een planeet door een ascensieproces gaat en de cyclus komt aan een einde, komen deze mensen tevoorschijn.

2:38:30   Aarde is een levend organisme. De Council heeft de planeet verlichting aangeboden omdat ze geteisterd is door een experiment dat uit de hand gelopen is. De aarde gaat van zichzelf naar een hogere dimensie en wij, als bewoners van de planeet, gaan met dit ‘ritje’ mee.

2:40:00   De aarde was oorspronkelijk een tuin- en waterplaneet die een gevangenisplaneet is geworden. Het had voorheen vooral een tropisch klimaat en een tuin vol vruchten om de bewoners te voeden, maar werd later een gevangenisplaneet.

De wereld in de film Avatar toont sterke gelijkenis met de aarde, hoe deze er oorspronkelijk uitzag. De reden waarom de film bij veel mensen resoneert, is omdat het een invasieverhaal is. Het is  een vertolking van de invasies die op aarde in het verleden hebben plaatsgevonden.

2:43:00   Thomas vraagt of de Council de nieuwe technologieën zullen beoordelen om de gevaren van bijvoorbeeld transhumanisme te voorkomen.
De Council antwoordt door te zeggen dat we geen angst voor de technologie zelf hoeven te hebben. Er zijn op deze planeet momenteel zo veel schadelijke dingen, dat er niks is dat in de toekomst erger kan zijn. De technologieën die schadelijke zijn worden momenteel al gebruikt en lopen 50 jaar vooruit op dat wat in de markt verkrijgbaar is.

Wat betreft de nieuwe technologie, gaat het ook niet om de technologie zelf, maar om degene die de techniek bestuurt. Het standpunt van de Universal Protection Unit is om de effecten van chemtrails en giftige toevoegingen in het voedsel e.d. ongedaan te maken. Ook het zuiveren van onze oceanen die kritiek zijn voor ons zuurstofniveau. Luister verder naar dit fragment vanaf 2:44:30.

2:52:30   Het transitieproces moet geleidelijk aan verlopen om chaos te voorkomen. Als je een bedrijf zoals Johnson & Johnson plotseling sluit vanwege hun giftige en schadelijke toevoegingen aan hun producten, zitten miljoenen mensen zonder werk en wellicht zonder dak boven hun hoofd. Er zal dus een overgangsperiode zijn. Daarom zijn niet alle Cabal-leden verwijderd, omdat anders het hele systeem instort en er chaos ontstaat en er grote armoede zal ontstaan. Het transitieproces moet daarom de onschuldige mensen beschermen en voor deze chaos behoeden.

2:55:00   Een van de tolken, vertelt dat Thomas geselecteerd is voor de stichting The Peoples Club vanwege de shows die hij deed en de manier waarop hij mensen benaderde. Thomas probeert niet te veel de negatieve zaken die gaande zijn te propageren. Zijn houding is meer gericht op de eenheid onder de mensheid en hoe we vanuit de vreselijke situatie waarin we zitten, vooruit kunnen gaan. Het is deze constructieve houding die ertoe geleid heeft dat Thomas geselecteerd is voor de rol in de stichting. (E*: en waarschijnlijk ook als spreekbuis voor de Galactic Council en Universal Protection Unit.)

2:56:20   Thomas: Is het waar dat de aarde een integraal onderdeel is om te bevrijden en dat de bevrijding een resonantie voor de rest van het universum zal veroorzaken?
De Council beantwoordt dat dit het meest moeilijke ascensieproces in het hele universum is dat ooit beoogd is. Hierna staan er geen meer in de planning.

2:58:00   Het ascensieproces is in wezen heel erg simpel. Je maakt als mens een keuze om dienstbaar aan anderen te zijn (Service to Others).

3:01:00   Mensen moeten zich realiseren dat iedereen voorgelogen is, iedereen gemanipuleerd is. We weten niet meer wie of wat te geloven. Vertrouw daarom op jezelf, want het is heel moeilijk om tegen jezelf te liegen.

3:03:01   Thomas sluit af met: “Als je leeft vanuit liefde en aandacht zul je zegevieren. Als je leeft vanuit angst en woede zul je falen. Voel je vrij om de persoon te zijn die je wilt zijn. Niet de persoon die zich conformeert aan wat voor persoon anderen willen dat je bent. Je bent een multi-dimensionaal wezen, die simultaan op verschillende niveaus opereert. Je ben hier niet om je te conformeren. Je ben hier niet om onderdrukt te worden. Je ben hier niet om tot slaaf gemaakt te worden. Je ben hier niet om misbruikt te worden, noch om met je familie of buren te concurreren. Je bent hier om de beste persoon te zijn die je maar kunt zijn en dit te doen als de kroon van de schepping. Treed nu naar buiten met het vertrouwen van wat en wie je bent. En zorg dat je uitblinkt en inspireer anderen.”

> Download de MP3 of luister online

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida samen met zijn vriendin Chloé Erika Kirker. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en heeft bovendien buitenaardse contacten.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.