Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 27 augustus 2016

0

De Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 27 augustus 2016 door Thomas Williams en zijn vriendin Chloé Erika Kirker met als gaste Lily Earthling. Hieronder de samenvatting. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden] Deze kan afwijken van de online audiolink.

23:30   Thomas blikt terug op de baanbrekende show van afgelopen donderdag. Hij geeft toe dat hij op een bepaald moment zo opgewonden was dat het hem moeite kostte om zich in te houden. Hij had de neiging om op en neer te springen en te schreeuwen “Holy F@%! gebeurt dit echt?”

Dit enthousiasme werd gedeeld door de Galactic Council en UPU. Vlak voor de uitzending toen Thomas het signaal gaf dat men live in de uitzending zou gaan, stond de microfoon van de Galactics nog open. Zij lieten een zeer hoge en schelle toon horen, hun manier om blijdschap uit te drukken.

26:30   Een van de dingen die bij Thomas echter niet zo goed viel was de mededeling dat de grondstoffen van de aarde van waarde zijn buiten onze planeet. Er vindt intergalactische handel plaats. Sommige grondstoffen zoals water, goud en andere stoffen, zijn van de planeet weggesluisd. Het waren de mensen van het Secret Space Program en de break-away groepen die deze grondstoffen verhandeld hebben. Er is Thomas echter gegarandeerd dat er absoluut geen interplanetaire handel meer zal plaatsvinden totdat alle mensen in hun basisbehoeften zijn voorzien. De nieuwe Galactic Council (die nu niet meer beheerst wordt door de Draco’s) zal niet toestaan dat de aarde in de uitverkoop wordt gedaan zonder dat mensen hier weet van hebben.

30:30   Eén van de aardse grondstoffen waar buitenaardsen in geïnteresseerd zijn is ons water. In de ruimte en elders in het universum is er ijswater. Ons water is anders. Het is levend water. Het komt van moeder Aarde en sijpelt door de grond, wordt gevoed door de planten en bomen. Het wordt als het ware geëlektrolyseerd.

33:50   Er is gegarandeerd dat er geen radicale beslissingen genomen zullen worden namens iemand anders zonder onze toestemming.

36:00   Er moet zo veel hersteld worden dat het onmogelijk is om dit allemaal in een keer te doen. Ook niet in een paar jaar. Er moet nog zo veel van wat verborgen is, onthuld worden.

43:30   Datgene dat Thomas graag zo snel mogelijk beëindigd wil zien is het ritueel misbruik van kinderen. Veterans Today heeft net bekend gemaakt dat er 70.000 namen van prominente figuren op een pedolijst staan. Thomas denkt dat dit aantal in werkelijkheid veel hoger is. Kinderen worden op allerlei manieren misbruikt, ook voor de adrenaline energiedrankjes die bepaalde entiteiten en psychopaten hebben gebruikt. Het aantal kinderen dat jaarlijks vermist worden, valt zo ver buiten de grafieken, daar val je steil van achterover. Dit moet echt aangepakt worden.

49:15   De Galactic Council heeft nu een kleine groep van aardse vertegenwoordigers. Dat aantal zal in de toekomst toenemen. De Council vroeg om korte metten met zoon ‘M’ te maken. Deze ‘M’ werd geconfronteerd met de consequenties van zijn acties. De Council acteerde dus in het belang van de mensheid die om hulp vroegen.

2:13:00   De Cabal en negatieve entiteiten kunnen niet in onze frequentie bestaan als we als mensen zij aan zij staan. Deze wezens zijn ook lafaards, ze verstoppen zich in het donker als kakkerlakken en zodra je het licht aan doet, klappen ze allemaal uit de school (they’ll sing like a canary).

2:36:00   De gast van de show Lily Earthling benadrukt dat wij collectief voor de verandering kunnen zorgen door ons te verenigen. We moeten de verdeling waartoe we gemanipuleerd zijn overwinnen. We moeten ervoor zorgen dat elk levend wezen op deze planeet op de tijdlijn komt die pro-leven is. Inclusief de verbinding met de planeet. Lily: “We kunnen het duister pas herstellen als je het onder ogen kunt zien.”

2:39:00   Chloé reageert: “We gaan het volledige spectrum van frequenties binnen, die hen (de Cabal) buitensluit, want hun frequentie-reikwijdte waarbinnen zij zich prettig voelen is zo beperkt en staat in geen enkele verhouding tot waar we naar toe gaan, als we onszelf zuiveren.”

Thomas: “Als je binnen je eigen soevereiniteit staat, heb je automatisch een energetische connectie met moeder Aarde, want dat is de resonantie die zij uitzendt.”

2:42:00   En omdat het zo belangrijk is om ons onderling te verbinden benadrukt Chloé dat het verspilde energie is om te wedijveren binnen de Truth Community. We hebben allemaal een iets andere manier van vertellen. Misschien geldt dat niet voor degene die voor de illuminati werken, die als doel hebben om mensen om de tuin te leiden. “Maar accepteer en bewonder het als anderen het in een iets andere manier of betere manier vertellen.”

2:47:00   Er komt steeds meer informatie naar buiten, ook met betrekking tot de meer weerzinwekkende dingen, zoals misbruik van kinderen. Lily zegt tegen Thomas: “Je sprak over andere dingen waar kinderen voor gebruikt werden.” (E*: Lily doelt waarschijnlijk op de adrenaline-drankjes die de Cabal drinkt)

Ze vertelt ook dat er uit Rusland, haar vaderland, allerlei informatie naar buiten komt over mensenhandel waarbij kinderen uit Rusland en de Oekraïne in opdracht van de Cabal worden meegesmokkeld, omwille van offerdoeleinden en seksueel misbruik. Volgens Lily maakt Putin deel uit van het systeem dat dit mogelijk maakt. Lily vraagt zich af of de mensheid en de alternatieve media er klaar voor is om met deze onthullingen om te gaan.

Later legt ze uit dat het belangrijk is om naar de duistere zaken te kijken, omdat we het dan kunnen veranderen. “Als wij het nog een seconde langer toelaten, zijn we medeverantwoordelijk.” [3:02:00]

2:50:00   Volgens Lily zijn ook de Aziatische Dragon-families betrokken bij gruwelijke praktijken die met kindermisbruik te maken hebben. Ze is van mening dat de agenda van deze Dragon-families niet gesteund moet worden, omdat ze veel (kinder)bloed aan hun handen hebben.

Chloé waarschuwt ook voor de behoefte aan de ‘externe redder’. De mensen van wie we denken dat ze onze redder zijn, zijn betrokken bij dubieuze praktijken. Er is veel misleiding en bedrog.

2:58:30   Volgens Thomas zijn geen van de Dragon-groepen van enige waarde voor de mensheid.

3:01:30   Desondanks is Lily Earthling erg optimistisch en ziet ze heel veel positieve veranderingen en bewegingen. “Er zijn zoveel dingen die verdwijnen die ook moeten verdwijnen.”

Download de MP3 of luister online

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida samen met zijn vriendin Chloé. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.