Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 1 september 2016

0

De Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 1 september 2016 door Thomas Williams en Chloé Erika Kirker met als gast Karl Appel van de National Liberty Alliance. Hieronder de samenvatting. De tijdsaanduiding van de audiolink is gebaseerd op de MP3 zonder muziek (download onderaan dit artikel) en aangegeven met [00:00 minuten:seconden]. Deze kan afwijken van de online audiolink.

10:00   De medical pedophile protection act is een nieuw wetsvoorstel in Californië die journalisten criminaliseert die verslag doen van misbruik door medisch personeel. Het gaat om undercover onderzoek met verborgen camera’s waarbij medisch personeel wordt opgenomen. Dat betekent dat elke journalist die bijvoorbeeld misbruik in bejaardentehuizen filmt in de gevangenis kan belanden. Journalisten mogen geen verslag meer doen van de waarheid. Dat wisten we al een hele tijd, daarom hebben we de alternatieve media.

27:00   De Nieuwe Amerikaanse Republiek (New Republic) is een façade om het faillissement van de VS te maskeren. Luister naar dit fragment vanaf 27:00 minuten

38:00   Tijdens de ramp in Louisiana werden allerlei opvangkampen overgenomen door het Rode Kruis en zij weigerden giften zoals: kleding, donaties en aanbiedingen van diensten door verscheidene vrijwilligers als men niet in dienst was van het Rode Kruis. In de praktijk betekende dit dat voedsel, medicijnen, water en kleding die gedoneerd waren allemaal weggegooid werden. Het wordt tijd dat men de waarheid rond het Rode Kruis gaat ontdekken. Ze zijn Cabal en komen voort uit de Rozekruizers.

45:00   In het tweede uur komt Karl Appel van de National Liberty Alliance (NLA) aan het woord. NLA is een organisatie die door middel van Common Law de rechtstaat in de Verenigde Staten wil herstellen.

Thomas denkt dat alleen al de educatieve rol van de National Liberty Alliance bijzonder waardevol is. “De meeste van ons hebben geen idee hoe corrupt het juridisch systeem werkelijk is, (…) totdat ze zelf de pech hebben om voor de rechtbank to komen staan en merken dat het systeem tegen ze werkt.”

Common Law is de echte wet van Amerika die was ingesteld door de grondleggers (founding fathers) van de VS. Er zijn in de VS twee verschillende rechtssystemen. De ene is statutaire wetgeving, die aanvankelijk voornamelijk toegepast zou worden op mensen in de overheid en commerciële zaken. De andere is de wet voor “Wij de mensen”, die gaat over de rechten van de mens: het recht op bezit, het recht op leven, het recht op vrijheid enzovoort. (..) Als men uiteindelijk over Common Law leert, wat in wezen natuurrecht is, gaan de ogen open en beseft men dat we ontzettend misleid zijn. Luister naar dit fragment vanaf 48:10

52:00   National Liberty Alliance (NLA) is een aanbieder van onderwijs over de grondwet en Common Law. De organisatie wordt gerund door gewone mensen die gewone mensen in juridische vraagstukken bijstaan.

Lees eventueel deze artikelen over meer achtergrondinformatie over de NLA en Common Law:

> De macht van de Common Law beweging: “De Cabal staat te trillen op hun benen”
> Common Law en natuurrecht: oorspronkelijke rechtsvormen om het onrecht te herstellen

1:08:00   Common Law is vooral common sense (gezond verstand), waar in deze wereld momenteel een gebrek aan is. Common Law is gebaseerd op de principes van natuurrecht. In de afgelopen eeuwen is Common Law geëvalueerd en geperfectioneerd, waardoor het steeds meer is opgeschoven richting natuurrecht en in wezen min of meer hetzelfde is. Common Law is de implementatie van natuurrecht, al ging dat niet altijd goed. Zo bestond er in het verleden tijdens de toepassing van Common Law ook slavernij, waarvan men nu inziet dat het misstap is. Je zou kunnen zeggen dat natuurrecht statisch is. Zoals de basisprincipes van onze schepper, is Common Law de beste manier om natuurrecht te implementeren.

1:20:00   Aanstaande woensdag 7 september komt de zogenaamde ‘Bundy-rechtszaak’ voor. Men verwacht een grote belangstelling en men heeft zelfs een extra ‘overloop-rechtszaal’ geregeld, want dit is een belangrijke zaak. Het gaat niet alleen over eigendomsrecht, maar de zaak heeft tevens veel media-aandacht gekregen. De NLA heeft juridische documenten ingediend die voor hun kant (als vertegenwoordigers van de Bundy’s) pleiten. Vanuit een juridisch standpunt heeft de overheid de zaak slecht voorbereid, wat goed is voor de NLA. Als dit goed uitpakt kan deze zaak een kettingreactie veroorzaken, waardoor mensen voor hun rechten gaan opkomen.

1:30:00   De komende verkiezingen in de VS gaan niet zozeer om de keuze welke presidentskandidaat in het Witte Huis komt. Het biedt vooral kansen om bepaalde lokale machthebbers te kiezen. Men streeft ernaar om bepaalde sheriffs verkozen te krijgen, zodat het beleid van de NLA gehandhaafd kan worden. De komende verkiezingen bieden daarom ook veel kansen om juist op lokaal niveau mensen in overheidsposities te krijgen die voor impact in de samenleving gaan zorgen. [1:42:00]

133:30   Een van de successen van de NLA die Karl benoemd is allereerst de rechtbankwaarnemers die er bijvoorbeeld voor gezorgd hebben dat uit huis gezette kinderen terug gingen naar hun ouders, en niet onrechtmatig werden afgenomen. Ook leidde rechtbankwaarnemers er soms toe dat rechters opstapte en zich terug trokken uit een zaak (E*: Omdat ze wisten dat ze nat zouden gaan als ze hun voorgenomen onrecht zouden voortzetten).

Een ander succes is dat men merkt dat de juridische documenten die naar overheidsinstanties worden gestuurd, niet gearchiveerd worden, maar verstopt worden. Men weet namelijk dat wanneer men het archiveert het game over voor ze is. Er is behoorlijke paniek ontstaan over alleen al de juridische stukken die zijn verzonden.

1:41:00   Thomas voegt toe: “Als voldoende mensen uit het systeem stappen moet het systeem wel instorten. Dat is de kracht in aantallen.”

1:43:00   Er is een verschil tussen de National Liberty Alliance (NLA) en en de Unified United States Common Law Grand Jury. Deze Grand Jury bestaat uit duizenden mensen en is gevormd vanwege de buitengewone tijd waarin we leven. Deze Grand Jury stuurt allerlei juridische documenten met aanklachten en is gerechtigd om juridische bindende uitspraken te doen.

1:48:00   In Colorado (locatie van veel satanisten en de Satanische tempel) bereidt men een valse-vlag buitenaardse aanval voor. De Council heeft verzekerd dat hun verblijf in Colorado zo onplezierig mogelijk zal zijn.

1:55:30   Toen ‘M’ (de zoon van de Draco’s) verwijderd werd, werden de ‘onderdanige knechtjes in een bewegingloze staat gehouden. Ondanks dat het de bedoeling is dat ze terug keren naar de Bron (waarbij hun levenskracht verwijderd wordt), kan dat op dit moment nog niet plaatsvinden omdat het gaat om zeer publieke figuren. Als alle 100-150 prominente figuren allemaal in een keer sterven, dan heeft dat een te grote impact op de samenleving. Om die reden wordt deze figuren tot begin volgend jaar in bedwang gehouden.

2:00:00   De Silver Legion (de organisatie waar Tanaath toe behoort) was niet geraadpleegd in relatie tot de vredesovereenkomst.

2:08:20   Er is goede hekserij en er zijn goede Wicans en Warlocks. De basis van goede en donkere magie, is afhankelijk van de intentie. Er zijn Wicans die absoluut pro-life zijn.

2:14:00   Volgens een 100-jaar oude overeenkomst, had het huidige financiële systeem eind december 2013 vanuit het Westen overgedragen moeten worden naar het Oosten. Deze datum hangt samen met het aflopen van de Federal Reserve Charter. De Federal Reserve heeft op dit moment geen autoriteit.

In de afgelopen decennia heeft er een grote transfer in welvaart, banen en industrieën plaatsgevonden van het Westen naar het Oosten. Dit had deels te maken met de goedkopere arbeid. Anderzijds had het te maken met het einde van het controlesysteem van de Federal Reserve. De geplande transfer van het monetaire systeem naar Azië heeft niet plaatsgevonden. Sommige Westerse facties binnen de illuminatie wilden hun macht niet opgeven. De Dragon-families en de Rothschilds wachten op deze transfer, maar Thomas denkt dat ze daar heel lang op kunnen wachten.

> Download van MP3 zonder muziek

> Beluister online of download MP3 met muziek

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida samen met zijn vriendin Chloé. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.