Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 8 september 2016

0

De Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 8 september 2016 door Thomas Williams en Chloé Erika Kirker. Hieronder de samenvatting. De tijdsaanduiding van de audiolink is gebaseerd op de MP3 (link naar download onderaan dit artikel) en aangegeven met [00:00 minuten:seconden]. Deze kan afwijken van de online audiolink.

1:00   De positie van de inheemse indianenbevolking staat in geen enkele verhouding ten opzichte van andere ‘vijanden’. Er is op grote schaal genocide gepleegd tegen de Indianen. De VS is gesticht op basis van genocide, voordat dit woord zelfs uitgevonden was of het oorlogstribunaal in Den Haag in het leven geroepen was. De rechten van de Indianen werden keer op keer geschonden door de ‘nieuwkomers’ en er waren vele misdaden tegen de menselijkheid. De ‘misdaad’ van de Indianen was dat ze woonden op de plek waar de ‘nieuwkomers’ wilde wonen.

Momenteel zijn er protesten door de Indianenbevolking tegen de aanleg van een waterpijplijn van Noord-Dakota naar Illinois. Er zijn inmiddels meer dan 90 stammen bij deze protesten betrokken en men zal hun protestacties voortzetten, ongeacht gerechtelijke beslissingen en start van bouwwerkzaamheden.

11:00   Thomas: Het is belangrijk dat we de inheemse indianenbevolking steunen, net zoals bij de Oregon-opstand.

42:00   Misdaden tegen de menselijkheid: Er wordt opzettelijk armoede gecreëerd. Het sterftecijfer ligt op 400 miljoen mensen die sinds 1995 gestorven zijn vanwege armoede. Hiervan zijn 75% kinderen. In Amerika leeft 1 op de 5 kinderen onder de armoedegrens.

In feite is de VS een schurkenstaat geworden. De definitie van een schurkenstaat wordt bepaald als men voldoet aan de volgende kenmerken:

  • In strijd met internationale wetgeving handelen.
  • Focus op vernietiging van mensenlevens.
  • Het bedreigen van de veiligheid van andere naties.
  • Geregeerd door een autoritair regime.
  • Mensenrechten in ernstige mate beperken.
  • Het sponsoren van terrorisme.
  • Verspreiden van massavernietigingswapens.
  • Het eigen volk voorliegen door gecontroleerde media.
  • Irrationeel en tegen de eigen belangen in handelen.

53:00   Sinds de zoon van de Draco’s, een zekere ‘M’ op hardhandige manier is verwijderd, is er veel chaos binnen de Cabal ontstaan. Afgelopen weekend zijn er verder nog 9 mensen verwijderd. Dit zijn publieke figuren die opereren in de VS. Deze zijn zonder fanfare verdwenen, maar uiteindelijk zullen we erachter komen wie deze figuren zijn, omdat ze er niet meer zijn.

Thomas: ‘M’  had 13 beschermelingen onder hem. Daarvan leven er nog maar 7. Alle 7 vechten nu om zijn positie in te nemen, …inclusief meneer Putin. Ja, die zogenaamde goeierd. Sorry, maar dat is hij niet. (…) Alle 7 zijn in staat van oorlog om de achtergelaten positie van de zoon in te kunnen nemen. Het wordt een lelijk gevecht tussen hen. En ik verwacht dat enkelen van hen het niet lang meer overleven.”

57:00   Tijdens de G20 bijeenkomst was er een parallelle bijeenkomst, omdat sommige mensen geen zin meer hebben om de rol van marionet te spelen. Er zijn inmiddels vele voormalige Cabal-leden die eruit gestapt zijn en nu de mensheid helpen.

59:40   Sinds de vredesovereenkomst is getekend met de inheemse bevolking, wachten we allemaal op een publiek event. Thomas kan vertellen wat er achter de schermen speelt, maar we willen allemaal iets tastbaars en bewijs. Dat duurt niet lang meer.

1:19:30   Het is de vraag of de aankomende Amerikaanse verkiezingen normaal zullen verlopen. Er kunnen volgens Thomas allerlei dingen gebeuren. Hillary wordt wellicht verkozen, maar gaat het wellicht niet overleven. Trump doet niet mee om de verkiezingen te winnen. Het is de bedoeling dat Trump de weg vereffend zodat Hillary kan winnen. Thomas verwacht dat er in de media binnenkort meer over bericht zal worden.  Dan zal ook duidelijk worden wat de krachten achter Trump zijn. De ‘running mates’ worden niet capabel geacht, dus zijn bij voorbaat uitgesloten. Het zou kunnen zijn dat het presidentschap tijdelijk naar de Speaker of the House gaat, en dat is momenteel Paul Ryan.

Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Er zou een andere naam naar voren kunnen komen, een die velen zal schokken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat deze persoon ons datgene dat we willen daadwerkelijk brengt.

1:28:00   Men heeft over een lange periode diverse keren contact met wereldleiders gezocht, sommige zijn echter alleen geïnteresseerd in hun macht. Heel veel dingen staan gereed zoals in de financiële wereld. Maar we moeten wachten…

We kunnen ze vanaf de top uitschakelen, maar dat zal aan beide kanten tot veel doden leiden, want ze hebben veel wapens.

1:34:00   Chloé vertelt over een Russische wetenschapper die nauw samenwerkte met de illuminati. De dingen die hij ontdekte komen nauwlettend overeen met de 13.000 jaar oude cyclus, toen de Draco’s terugkwamen. Ze beschreven een AI-spinnenras (Artificial Intelligence). Het is interessant dat Tanaath heeft verteld dat dit precies is hoe de archons eruit zien. (E*: Dit verklaart voor mij de enorme angst die mensen voor spinnen hebben. Deze angst zit bij veel mensen erg diep, maar is niet gerelateerd aan het gevaar dat spinnen nu voor de mens hebben, aangezien ze (hier in Europa) niet giftig zijn, geen angel hebben en niet bijten.)

1:45:00   Voor zover Thomas weet, zijn er geen aanklachten ingediend tegen de BLM (Bureau of Land Management) en de FBI, vanwege de moord op LaVoy Finicum. De betrokkenheid van de BLM was door ‘hogere in rang’ en door huurlingen van buiten afgedwongen. Zij waren als het ware de buitenste stormram. Veel BLM-medewerkers voelen zich erg ongemakkelijk over de situatie en houden zich koest, omdat ze anders als lammetjes worden opgeofferd.

In relatie tot de Oregon-opstand is het interessant om te melden dat journalist Pete Santilli is vrijgelaten en alle aanklachten zijn ingetrokken. Er lopen nog wel aanklachten in andere staten (E*: waarschijnlijk in Nevada in relatie tot de Bundy-opstand.)

2:11:50   Er is een vraag waarom de buitenaardsen niet hebben ingegrepen omdat het contract (met de Draco’s) geschonden werd. Thomas: Men heeft de grenzen tot het uiterste opgerekt. Het werd niet als illegaal gezien, maar werd wel (moreel) afgekeurd. Technisch gezien was het nog binnen de grenzen, maar wel op het randje.

Het grijpt in op het verhaal van Tanaath en het fractaal-virus. De spiegeltechnologie zorgde dat het ‘weefsel van waarheid’, omgebogen werd tot het ‘weefsel van leugens’. Men gebruikte een AI (Artificial Intelligence) om een repeterende lus te creëren. Dit was niet in harmonie met de natuur en de AI probeerde zichzelf zelfs af te sluiten. (…) Maar we zijn heel dicht bij het einde van deze lus en dit is de laatste lus.

2:21:30   We hebben nog steeds een vrije keuze, ondanks de reïncarnatie-lus.

2:24:00   Thomas kan niet genoeg benadrukken en herhalen dat het van groot belang is om anders te denken en handelen. We kunnen geen veranderingen verwachten als we de dingen op dezelfde manier blijven doen en dezelfde mensen de problemen willen laten oplossen. Als je een wens of idee hebt, doe het gewoon. Niet alles zal zich manifesteren, want deze planeet is geen eenvoudige plek om te manifesteren, maar probeer het gewoon.

2:25:20   Thomas weet niet waarom de Silver Legion (waarvan Tanaath de commandant is) niet betrokken is bij de vredesovereenkomst met de Galactic Council en de Universal Protection Unit. “Het is als een toneelstuk. Soms speelt een partij een rol in de eerste akte, maar niet in de laatste. Maar zonder de eerste akte, kan de laatste akte niet plaatsvinden.”

2:29:00   Vroeger was alles groter op onze planeet: bomen, dieren en mensen, maar alles is gekrompen.

> Beluister online of download MP3 met muziek

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida samen met zijn vriendin Chloé. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.