Interview Alexandra Meadors Open Your Mind Radio 25 september 2016

0

Alexandra Meadors van Galactic Connection is een van de meest inspirerende figuren in de vrijheidsbeweging en absoluut een rolmodel. In een recent interview met Open Your Mind-radio vertelt ze haar persoonlijke relaas over de transitie van haar oude ‘3D-zelf’ naar de huidige rol in de vrijheidsbeweging. Met haar blog galacticconnection.com slaat ze een brug tussen de harde conspiracy wereld en de spirituele en galactische wereld inclusief de UFO-community. Het is die unieke combinatie die haar blog zo bijzonder maakt. Waar Alexandra aanvankelijk gefocust was op de geheimen van duistere complotten, richt ze zich nu meer op spirituele missies.

Voor mensen die meer gericht zijn op het spirituele aspect, biedt Alexandra dan ook concrete handvatten om je op die wijze ook in te kunnen zetten voor het ombuigen van kwaadaardige en gruwelijke zaken. Ondanks haar aanstekelijke optimisme keert Alexandra Meadors zich namelijk niet af van de meest duistere en weerzinwekkende misdaden van de Cabal. Haar voornaamste missie is een einde te maken aan satanisch ritueel misbruik. Dit onderwerp is niet toevallig, aangezien zij een enorme betrokkenheid voelt voor de missie van Kevin Annett, die via het ITCCS juist deze afschuwelijke misdaden aan de kaak stelt.

Alexandra’s bijdrage vindt vooral plaats op innerlijk niveau. Ze herinnert mensen eraan dat zij krachtige scheppers zijn en alles dat zij niet willen kunnen ombuigen. Alles dat we juist wél willen, kunnen we creëren en manifesteren waarbij we moeten beginnen bij ons innerlijke. Dit werkt nog krachtiger als je het in groepsverband doet. Zo kun je namelijk hulp van ‘hogere’ wezens oproepen. [38:00]

Opvallend genoeg benadrukt ze dat dit innerlijke werk niet per se via meditatie hoeft te gebeuren. Het is vooral cruciaal om vanuit je hele ziel iets te willen veranderen. Ten tweede moet je de keuze maken om iets te gaan veranderen en actie te ondernemen. Dit is iets wat we veel te vaak nagelaten hebben; geen keuze maken en geen actie ondernemen. Ten derde doe je het met de absolute zuiverheid van het hart, wetende dat er voor jou persoonlijk niks te halen is, behalve dat je liefde en licht in deze wereld brengt. [48:00]

Alexandra: “En als je je ogen sluit en je hoeft daarbij niet in meditatie te gaan… dit is de nieuwe realiteit; er zijn geen regels! Wij creëren onze nieuwe realiteit. We beginnen met een schone lei. Een van de belangrijke dingen daarbij is om het niet gecompliceerd te maken.” Ze vervolgt door te vertellen dat als je daarbij de overtuiging hebt dat je het kúnt veranderen en je volledig gefocust bent op hetgeen je wil bereiken, de resultaten zich ook kunnen manifesteren in de fysieke wereld. Visualisatie is daarbij een van de technieken die daarvoor ingezet kunnen worden. Veel van de successen die zij en andere ‘lichtwerkers’ hebben bereikt, worden echter niet bericht in het (alternatieve) nieuws, maar zoals Alexandra zegt: “daar gaat het ook niet om.”

Alexandra spreekt verder over de archonten, de hulp van hogere wezens, de behaalde successen in de financiële sector, de veranderende tijdlijnen, de Waves van energie en de Event die volgens haar ergens in 2017 gaat plaatsvinden. Ze is echter erg terughoudend in het noemen van specifieke data, omdat alles voortdurend aan verandering onderhevig is en allemaal met elkaar samenhangt. “Als je een datum hoort van de financiële reset, komt die niet van het licht.’ Het focussen op een bepaalde datum, zoals 1 oktober, kan juist een averechts effect hebben. Dit omdat de aandacht en energie naar het verkeerde aspect gaat en mensen gedesillusioneerd worden als deze specifieke datum weer niet behaald wordt. [1:36:00]

De reden dat de transitie zo lang duurt, is omdat er ongelooflijk veel personen, organisaties en factoren een rol spelen. “Dit is als een schakelketting.” Ook aspecten buiten de aarde spelen een rol. Alexandra benadrukt dat niemand dit proces nog eens een keer wil overdoen, omdat de missie mislukt is vanwege overhaaste en slecht doordachte beslissingen. “Daarom zijn we ontzettend, ontzettend pietluttig, zorgvuldig en voorzichtig in hoe we dit ontplooien.” [1:42:00]

Ze verwijst hier ook naar de undercover agenten die officieel voor allerlei duistere organisaties en financiële instellingen werken, maar in werkelijkheid voor het licht werken. Ze is zeer optimistisch over de veranderingen binnen de financiële sector. In dit interview worden dan ook vooral de positieve aspecten van de transitie belicht. “Het gaat zeker binnen ons leven plaatsvinden, want het is onderdeel van het goddelijke plan.” Voor diegene die nog een extra bevestiging willen krijgen of bemoedigd willen worden is het dan ook een aanrader om naar dit interview te luisteren. [1:37:00]

Het interview met Alexandra begint rond ±13:30 minuten. Aangegeven tijden tussen haakjes zijn gebaseerd op de audiolink op de Open Your Mind-radio en Youtube video.

> Link naar Open Your Mind-radio
> MP3 bestand van de uitzending

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Share.

About Author

Comments are closed.