Ella Ster in gesprek met Kevin Annett | 15 oktober 2016

0

In het recente interview met Kevin Annett, de drijvende kracht achter de ITCCS (International Tribunal of Crimes of Church and State), blikken we allereerst terug op 2014. Dit was een belangrijk jaar voor de ITCCS, maar ook voor Nederland omdat veel onthullingen omtrent de misdaden van het Nederlandse koningshuis en politieke top aan het licht zijn gekomen. We spreken kort over de breuk met Alfred Webre en de pogingen om Kevin en zijn werk in diskrediet te brengen. De progressie van de ITCCS leek hierdoor te stagneren. Om de zaken weer op te pakken, blikken we terug op een aantal dossiers en getuigen die toendertijd ter sprake zijn gekomen. Er komende schokkende beschuldigingen ter sprake, misdaden waarbij volgens getuigen onder andere Mark Rutte en de koninklijke familie betrokken zijn.

Veel zaken die ruim twee jaar geleden aan het licht zijn gekomen, zijn echter nog steeds in onderzoek. Kevin legt uit dat alles met elkaar samenhangt, waardoor maar heel weinig nieuwe dingen naar buiten gebracht kunnen worden, omdat het andere getuigen in gevaar zou kunnen brengen. Ook zou ander bewijsmateriaal mogelijk verduisterd of vernietigd kunnen worden.

Omdat veel verdachten bescherming krijgen uit de hoogste kringen, moet men buiten het reguliere politie- en justietieaparaat te werk gaan en dat gaat een stuk langzamer dan men zou wensen. Daardoor lijkt het alsof er niks meer gebeurd maar er wordt nog steeds door veel partijen gewerkt aan het ontrafelen van de misdaden die gepleegd zijn door kerkelijke leiders en staatshoofden. Dit lijkt ook de impliceren dat als er één dominosteen valt, de hele meute als een kettingreactie meegetrokken wordt.

Zware beschuldigingen aan het adres van het Nederlandse koningshuis

We spreken over de schokkende onthullingen van Anne Marie van Blijenburgh over martelfeestjes en moordpartijen georganiseerd door koningin Beatrix waarbij ook Mark Rutte en andere politici aanwezig zouden zijn geweest, en jachtpartijen op kinderen in de bossen rond de koninklijke paleizen. Daarnaast gaan we ook kort in op andere revelaties. Zoals bijvoorbeeld de claim dat Maxima de huidige paus, destijds aartbisschop in Argentinië, heeft omgekocht om zaken omtrent haar familiegeschiedenis te verbergen. Ook schijnt Robert M. (Mickelsons) in dienst van Maxima te zijn geweest en spreken we kort over waarom hij, volgens de ITCCS-getuige, beschermd werd door het koninklijk paar.

Kevin Annett had namelijk in een interview in 2014 verteld dat het koninklijk paar wel eens de rechtbank binnenliep op het moment dat Robert M. aangeklaagd dreigde te worden en de rechter een signaal gaf om hem vrij te spreken. Dit zijn nogal buitensporige uitspraken die afkomstig blijken van getuige Anne Marie van Blijenburgh.

Juridische consequenties van gemaakte claims

Gezien haar achtergrond, ze is juriste en opereerde binnen het gerechtelijk systeem, moet van Blijenburgh zich wel degelijk bewust zijn geweest van de juridische consequenties van haar beweringen. Bovendien had ze banden met zowel de georganiseerde misdaad (door haar huwelijk met Kees van Korlaar) en verkeerde door haar positie tegelijkertijd in de hoogste kringen, waarbij ze werd meegenomen naar de martelfeestjes van de elite. Het was dus niet zomaar een getuige. Uiteraard is zij precies om die reden als getuige in diskrediet gebracht, al heeft men zich formeel nooit tegen deze aanklachten verweerd.

Ook Kevin Annett, of andere medewerkers van de ITCCS, hebben nooit een aanklacht wegens smaad en laster aan hun broek gekregen. Dit ondanks de zeer serieuze beschuldigingen tegen enkele van de meest machtige en rijke personen op aarde. Niemand heeft de beschuldigingen die het ITCCS heeft gemaakt ooit verworpen of ontkend. Een lastercampagne tegen Kevin Annett en andere klokkenluiders, is iets dat men wel veelvuldig toepast.

Wie stilzwijgt stemt toe

Het uitblijven van verweer door de personen die van allerlei zeer serieuze misdaden worden beschuldigd, heeft overigens ook juridische consequenties, omdat dit wordt gezien als een schuldbekentenis. Het is daarom kortzichtig om de getuigenverklaringen zo maar even van tafel te vegen en af te doen als een of andere gek die maar iets beweert. Zeker een getuigenverklaring onder ede wordt gezien als de waarheid, tenzij het wordt weerlegd door de aangeklaagde. Het ITCCS zegt in het bezit te zijn van velen van dergelijke getuigenverklaringen tegen de koninklijke, politieke en kerkelijke elite. Ook de getuige Toos Nijenhuis schijnt haar getuigenis schriftelijk te hebben vastgelegd.

E*: Toen Anne Marie van Blijenburgh in 2014 naar buiten kwam met haar beschuldigingen aan het adres van Minister President Rutte en voormalig staatshoofd Beatrix — en deze wereldwijd gepubliceerd werd — heb ik diverse keren mails naar kamerleden gestuurd om de Minister President ter verantwoording te roepen. Dit was in de periode dat er kamervragen over de zaak Demmink gesteld werden. Mijn stelling was: ofwel Rutte distantieert zich openlijk van de beschuldigingen en onderneemt juridische actie omdat de reputatie van het staatshoofd is aangetast, ofwel er komt een juridisch onderzoek naar de misdaden van het staatshoofd. Er is nooit enige reactie op die mails gekomen.

Als mensen destijds ook met kamerleden of politieke partijen over deze kwestie hebben gecorrespondeerd, zou ik daar graag een kopie van ontvangen.

Het netwerk van de georganiseerde misdaad

Anne Marie van Blijenburgh, die volgens Kevin momenteel ondergedoken is, beweerde ook jarenlang vergeefs aangifte te hebben gedaan bij politie, Interpol en justitie om zo een gerechtelijk onderzoek te starten naar de misdaden waar zij onvrijwillig getuige van was geweest. Het Nedrangheta maffianetwerk — die betrokken is bij mensenhandel, pedofilie, drugssmokkel en witwaspraktijken — lijkt dicht verweven te zijn met het justitie-apparaat.

Desondanks is er in 2014 ook een grote arrestatie-actie geweest van Interpol met meer dan 1000 arrestaties, waarbij 30 kinderen (potentiële slachtoffers van satanische of andere rituelen die gevangen werden houden), zijn vrijgelaten. Volgens Kevin Annett komen veel slachtoffers uit arme landen, zoals: Roemenië, Portugal, Noord-Afrika en uit die delen in de wereld waar (natuur)rampen hebben plaatsgevonden en veel kinderen ‘beschikbaar’ zijn.

Hulp uit onverwachte hoek

Die samenwerking met Interpol lijkt een paradox met de statement van Anne Marie, maar binnen allerlei (overheids)organisaties zijn er vaak verschillende facties: degene die voor de Cabal werken en de zogenaamde White Hats die toewerken naar de berechting van het crimineel syndicaat. Dat betekent dat de ITCCS kan samenwerken met een bepaalde factie, terwijl andere personen van dezelfde organisatie juist aangeklaagd worden. Zo vertelt Kevin Annett dat er binnen het Vaticaan ook een factie is die samenwerkt met het ITCCS en hun belangrijke informatie en bewijsstukken levert. Men blijft daarbij echter wel alert, want men realiseert zich dat er een verborgen agenda kan zijn.

We spreken ook kort over de fondswerving van het ITCCS. Kevin verteld dat er miljonairs zijn, die het werk van het ITCCS ondersteunen. Dit waren ook de sponsoren van de € 10.000 beloningen voor getuigen die informatie hadden over misdaden door kerkelijke leiders, staatshoofden en overheden. Als gevolg van die in 2014 uitgeloofde beloningen, zijn er inmiddels vele getuigen naar voren getreden. Het gaat daarbij niet alleen om getuigenissen, maar ook om documenten en ander bewijsmateriaal dat nu zorgvuldig bewaard wordt in een verzegeld archief totdat de onderzoeken zijn afgerond.

Ritueel misbruik is vorm van spiritueel vampirisme

Ook het occulte aspect rond satanische offerrituelen komt ter sprake. Kevin heeft wel eens een uitspraak gedaan over de lizard-like royals (reptielachtige royals) en geeft toe dat meerdere getuigen, overlevenden van rituele verkrachtingen, hun daders van gedaante hebben zien veranderen (en niet perse in reptielen). Hij is echter voorzichtig om hier een stellig standpunt over in te nemen, want als slachtoffers gaan spreken over shapeshiftings en halucinaties kan dit juridische implicaties hebben. Dan wordt hun getuigenverklaring niet meer serieus genomen, omdat ze zouden lijden aan false memory syndrome.

Los van het juridische aspect wil hij zich ook focussen op het menselijke aspect, al geeft hij toe dat er bij ritueel misbruik sprak is van spiritueel vampirisme. De misdaden omtrent ritueel misbruik zijn echter veel omvangrijker en complexer dan simpelweg een aanval op de mensheid door een ander ‘ras’ of onzichtbare duistere kracht.

In de kern gaat het om een energie transfer, die ook op andere terreinen in de samenleving voortdurend plaatsvinden. Er is volgens hem een bewustzijns-verandering nodig waarbij we ons realiseren dat we de elite niet nodig hebben om problemen op te lossen, maar het heft in eigen hand kunnen nemen. “De autoriteit ligt in onszelf en dat is de worsteling waar we ons bewust van moeten worden”, aldus Kevin. “We hebben onze capaciteit om dapper te zijn verloren.” Tegelijkertijd is hij optimistisch, omdat er wereldwijd een enorme ontwaking plaatsvindt. Hij roept op om vooral op lokaal niveau zelf actie te ondernemen. Door misdaden vast te leggen en zelf Common Law gerechtshoven op te richten, sturen we golven van hoop naar buiten.

Steunen van het ITCCS en het werk van Kevin Annett

In de afgelopen twee jaar schreef Kevin drie boeken. Met de aanschaf van zijn boek wordt ook zijn werk ondersteund. Donaties aan het ITCCS kunnen gedaan worden via de donatieknop op de ITCCS-website of stuur een e-mail naar: itccsoffice@gmail.com. Mensen die direct contact willen opnemen met Kevin Annett kunnen hem mailen op hiddenfromhistory1@gmail.com.

Deze video zal Nederlands ondertiteld worden. Deze vertaalde versie zal hopelijk volgende maand beschikbaar zijn.
Belangrijkste onderwerpen in het interview:
 • Terugblik op het jaar 2014 en de breuk met Alfred Webre. [1:14:00]
 • Er is veel bewijsmateriaal gedocumenteerd na getuigenis Toos Nijenhuis en Anne Marie van Blijenburgh. [6:45]
 • Maxima heeft Bergoglio (huidige paus Francis) omgekocht, om haar familiegeschiedenis te verbergen. [7:40]
 • Meerdere getuigenissen tegen Paus Francis en zijn betrokkenheid bij moord op Argentijnse politieke gevangenen en kindoffers. [9:20]
 • Het ITCCS bezit gefilmd bewijsmateriaal waar hooggeplaatste personen aanwezig zijn bij rituele moord op kinderen. [12:15]
 • Doorlopend onderzoek naar aanleiding van beschuldigingen Nederlandse Kroon. [13:55]
 • Een Oost-Europese filmploeg werkt momenteel aan een documentaire over kindermisbruik en pedonetwerken in Oost-Europa en Rusland. [16:30]
 • Getuigenis door militair over jachtpartij op kinderen door Belgische en Nederlandse koninklijke families en politici. [17:17]
 • Geen aanklacht wegens smaad ondanks serieuse aantijgingen tegen Beatrix, Prins Friso en Mark Rutte. [20:00]
 • Het bewustzijn van onze rechten en onze autonomie is onderdeel van de strijd die nu gevoerd wordt. [26:30]
 • Satanische rituelen zijn een wereldwijd fenomeen. [29:05]
 • Zwolle is knooppunt van internationale mensenhandel en pedonetwerken [32:20]
 • Er bestaat een schaduwdossier in de Marc Dutroux-zaak waarin de koninklijke familie met de moorden in verband wordt gebracht. [36:00]
 • Robert M. werkte voor Maxima en werd door haar beschermd. [39:15]
 • Het ITCCS wordt gesteund door rijke donateurs, maar een duidelijk mandaat behoedt hen voor partijdigheid. [40:20]
 • Kindermisbruik en genocide in Amerika, zoals in Washington DC en Bohemian Grove en Indianen-kostscholen. [46:00]
 • Satanische offerrituelen, reptilianen en duistere krachten. [48:30]
 • De betekenis van de Negende Cirkel, het verwijst naar Satan’s ergste zonde. [54:00]

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Gerelateerde links
Getuigenverklaring Toos Nijenhuis
In een video-interview vertelt Toos Nijenhuis over de gruwelen die zij als kind heeft moeten meemaken, terwijl zij door onder andere kerkelijke leiders, de koninklijke elite en leden van de Vrijmetselarij werd misbruikt. De namen die Toos noemt zijn onder andere: Prins Bernhard, kardinaal Alfrink, Lord Mountbatten, Menachem Mendel Schneerson en de voormalige paus.
Getuigenverklaring van Anne Marie van Blijenburgh
In een videoverklaring vertelt jurist Anne Marie van Blijenburgh over martelfeestjes in opdracht van en betaald door koningin Beatrix, georganiseerd door haar man Kees van Korlaar en bijgewoond door de Nederlandse politieke top waaronder Minister President Mark Rutte. Andere namen die ze noemt zijn: Prins Friso, Mabel Wisse Smit, George Soros, Geert Wilders, oud-ministers van Justitie Donner en Ernst Hirsch Ballin, Dick Berlijn en anderen.

In de getuigenverklaring aan het ITCCS maakt dezelfde getuige ook melding van jachtpartijen waarbij op naakte kinderen wordt gejaagd in de bossen van de koninklijke paleizen van de Belgische en Nederlandse royals.

Een aantal andere Youtube-video’s met betrekking tot deze getuigenis zijn helaas verwijderd of niet meer publiek toegankelijk.

ITCCS-gerechtshof en het Nederlandse Volkstribunaal
Op de website van de ITCCS, International Tribunal into Crimes of Church and State, zijn allerlei getuigenverklaringen en updates te vinden, al wordt het meeste bewijsmateriaal van lopende zaken die nog in onderzoek zijn niet gepubliceerd. Hier is wel de videoverklaring en deel van de getuigenverklaring van Anne Marie van Blijenburgh te vinden.

In 2014 hebben Toos Nijenhuis en Casper Rutten het Volkstribunaal opgericht, in navolging van het ITCCS. Het Volkstribunaal voerde een aantal rechtszaken tegen de Staat der Nederlanden, al gingen deze niet over het kindermisbruik en de zaken die het ITCCS onderzoekt. Diverse personen waaronder Minister-president Rutte werden gedagvaard en bij verstek veroordeeld.

Op de website van het Volkstribunaal staan ook aan aantal brieven van onder andere het Ministerie van Veiligheid en Justitie en een aantal gerechtelijke organisaties als reactie op de aanklachten en dagvaarding, waarin wordt gesteld dat: “Aangezien het volkstribunaal geen enkele juridische status heeft, volsta ik met het ter kennisgeving aannemen van uw schrijven. Dit standpunt wordt gedeeld met de Minister-president; u krijgt van hem geen afzonderlijk bericht. Verdere correspondentie met het volkstribunaal zal ter kennisgeving worden aangenomen. Brieven van het volkstribunaal worden dan ook niet meer beantwoord.”

Het is echter zeer discutabel of het Volkstribunaal geen juridische status heeft wanneer het getoetst wordt aan Natuurrecht en Gewoonterecht. Op het moment dat een grote groep zich gaat afkeren van het huidige rechtssysteem dat opereert op basis van statutair recht en de volkstribunalen gaan steunen, kunnen gerechtelijke uitspraken wel degelijk afgedwongen worden.

Share.

About Author

Comments are closed.