Truth Honor & integrity radioshow  van Thomas Williams van 20 oktober 2016

0

De Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 20 oktober 2016 door Thomas Williams, met daarin de belangrijkste onderwerpen:

 • Woordmagie, de occulte betekenis van bepaalde begrippen. 
 • De Nederlandse betrokkenheid bij de stichting van de Verenigde Staten en de oorlog in Ierland.
 • Er vinden besprekingen op hoog niveau plaats over grote en radicale veranderingen in de nabije toekomst.
 • Er worden grote infrastructuurprojecten opgestart, bijvoorbeeld voor schoon drinkwater, waarbij het Pentagon en het leger betrokken zijn.

Hieronder de samenvatting. De tijdsaanduiding van de audiolink is gebaseerd op de MP3 (link naar download onderaan dit artikel) en aangegeven met [00:00 minuten:seconden]. Deze kan afwijken van de online audiolink.

12:00   In de VS zijn duizenden mensen met hun vlucht vertraagd vanwege een computerstoring bij American Airlines. Thomas denkt dat hiermee mogelijk een 9/11 type aanslag voorkomen is. American Airlines waren de meest aanwezige luchtvaartmaatschappij tijdens 9/11. Er zijn veel voorbeelden van dit type computer-hackingincidenten, zoals overheidorganisaties en financiële instellingen.

19:15   De koning van Thailand waarvan vorige week was aangekondigd dat hij gestorven was, is in werkelijkheid maanden geleden overleden. Oeps… Hij is niet de enige in die regio die maanden geleden overleed. Zijn opvolger, zijn zoon, heeft tegen het Thaise volk gezegd dat het nog een jaar duurt voordat hij gekroond wordt. Achter die uitspraak gaat veel meer schuil dan in eerste opzichte lijkt. Hij weet dat hij geen enkele titel zal krijgen. Het heeft te maken met de spelletjes die gespeeld worden in de financiële wereld. Hun spelletje is over, men gaat nu achter de Elders aan en achter de Dragonfamilies.

22:30   WikiLeaks: ongeacht of Assange of Snowden vermoord worden, komen de documenten toch wel naar buiten. Er zijn talloze kopieën verspreid over de wereld. Als bepaalde individueln verwijderd worden, zullen anderen naar voren treden. Geruchten over de dood van Assange zijn nog niet bevestigd. De regering van Ecuador is onder druk gezet om de internetverbinding van Assange af te sluiten, nadat er allerlei emails met betrekking tot Hillary Clinton waren vrijgegeven.

26:20   Het zal niet toegestaan worden dat de economie in Amerika volledig gaat instorten. Internationale handel gebeurd in dollars en als de dollar crasht, dan stort de hele internationale handel in en dat zal niet geoorloofd worden.

27:30   In dit deel van de radio-uitzending spreekt Thomas over woordmagie.

 • United: ‘uni’ betekent ‘enkele’, ‘ted’ betekent gefragmenteerd en verspreid. Dus het woord betekent eigenlijk het totaal tegenovergesteld van wat we veronderstellen.
  x
 • ‘Babylonië’ was oorspronkelijk gesitueerd in Irak, maar het heeft zich verplaatst naar Londen. Dat is ‘Baby London’, ofwel Babylon don. ‘Don’ betekent stad of regio.
  x
 • Onze taal is gebaseerd op Latijn, Latijn is een reptiliaanse taal, die ook gebruikt wordt in de medische wereld. De term ‘medisch’ komt van de naam ‘Medici’ en dat is een van de belangrijkste families Italiaanse families, onderdeel van de zwarte adel.
  x
 • De term Semiet stamt uit 1847 en verwijst naar diverse volkeren zoals: Arabieren, Joden, Syriers, of Arameens. Het is daarom ironisch dat sommige Arabieren anti-semitisch worden genoemd. [39:15]
  x
 • De term Jezuïet komt uit 1540, uit het moderne Latijns Jezuita, een lid van het genootschap van van Iesu Jesu, niet Jezus. Deze was opgericht in 1534 om de strijd tegen de protestanten aan te gaan. De protestanten waren aanvankelijk een vrijheidsbeweging die zich tegen de katholieke kerk keerde, maar werden later tot een nieuwe religie gevormd, om daarmee Ierland te vernietigen.
  x
 • De term ‘sheep’ (schaap) wordt in het Engels ook aangeduid met ‘ewe’ (vrouwlijk schaap), ‘ewe’ wordt uitgesproken als ‘you’. In het Engels betekent schaap dus ook jij. Schapen worden ook geplukt (to fleece) en ‘geplukt worden’ in het Nederlands en ‘to fleece’ in het Engels betekent ook: “Het verkrijgen van een groot deel van iemand’s geld, typisch door overbelasten of door oplichting.”

Luister naar meer voorbeelden vanaf 27:30 minuten.

34:45   De Verenigde Staten zijn gesticht in 1617, en kwamen voort uit Holland. De Nederlandse koningen die onderdeel waren van de Vikingen (Vikings, ofwel VI kings; de zes koningen). De Noord-Amerikaanse confederatie ontstond in 1776. De United Provinces waren de 7e noordelijke provincies van Nederland. En werd later omgevormd tot het Koninkrijk van Nederland.

(E*: De rol van Nederland was in 1664 uitgespeeld, waarna het grootste deel van de oostkust onder Britse controle kwam. De stad New York werd echter aanvankelijk New Amsterdam genoemd en omgedoopt naar New York nadat de stad in Britse handen kwam. In Manhattan vindt je nog straten terug die verwijzen naar de Nederlandse historie zoals: Van Dam Street, Wall Street, Nassau Street, Dutch Street en Stuyvesant Town. De naam van het huidige Brooklyn is ontstaan uit de naam Breukelen en Coney Island van Konijneneiland.)

Holland mengde zich al lange tijd met Engelse zaken en was degene die Ierland aanviel, echter op verzoek van Groot-Brittannie. Het was allemaal in scène gezet. Zo werd ook de gefabriceerde oorlog gecreëerd tussen de katholieken en de protestanten. Toen werd Willem van Oranje koning van Engeland.

De Nederlanders, Duitsers, Denen en Zweden waren allemaal onderdeel van de Nazi-groep en onderdeel van de Vril. In deze landen noemt men hun thuisland het vaderland, terwijl men andere landen spreken over hun moederland. Kingdom betekent het domein van de koning. Het land kan verwijzen naar het vrouwelijke of het mannelijke. Groot-Brittannie is vrouwelijk.

49:50   Mensen denken dat we nu in het vierde rijk (van de Nazi’s) zitten, maar we zitten eigenlijk in het vijfde rijk, wat niet volbracht zal worden. Het vierde rijk was de overname van de VS (door de Nazi’s na de Tweede Wereldoorlog).

1:11:00   Er zijn de afgelopen week, de afgelopen 24 uur zelfs, (vanaf de 20e toen de radioshow uitgezonden werd) buitengewone dingen gebeurd. Aan het einde van het presidentiële debat werd een opmerking gemaakt dat Hilary niet menselijk is. Hillary heeft een tweelingzus, ze heet Ann, Ann Droid. Willen we een kloon als president? Geven we daar onze toestemming voor? We de begeven ons nu op een zeer gevaarlijk terrein.

Sinds het debat vinden er vele besprekingen plaats, op zeer hoog niveau. Ook in China waar men over duidelijk genoeg heeft van de Elders en de door reptilianen bestuurde Dragongroepen. Men heeft ontdekt dat de bankrekeningen in hun eigen centrale bank en in de HSBC-bank niet toebehoren aan de Dragongroepen of Elders. Het is geld wat van de mensen gestolen is en hen toebehoort.

Als onderdeel van deze besprekingen op hoog niveau zoeken het Pentagon en de veiligheidsdiensten manieren om het kapitaal dat in de grond zit — en in het bezit is van de BLM en oliemaatschappijen — veilig te stellen.

Er zit veel goud onder de grond. Wereldwijd ligt er bovendien in allerlei kluizen goud opgeslagen.Maar goud heeft nog een veel diepere betekenis voor onze planeet. Als een bepaald soort goud of een bepaalde hoeveelheid goud gedolven wordt, zal deze planeet van zijn baan afraken. Er zullen om die reden stevige maatregelen genomen worden, om deze ‘aandachtspunten’ veilig te stellen. De facties proberen bezit te nemen van het BLM-goud en -olie. De Amerikaanse regering is zich nu bewust van wat er plaatsvindt.

1:21:50   Er zullen de komende weken een hele zwik buitengewone gebeurtenissen plaatsvinden. Een groot deel daarvan kan Thomas nog niet bekend maken, maar hij beschrijft hierna wel een aantal projecten die geïnitieerd zijn.

Een heel ‘leger’ van coporate ingenieurs hebben in samenwerking met medewerkers van het Pentagon een plan ontwikkeld om een aquifer (waterhoudende grondlaag) te ontwikkelen, die door de gehele VS zal lopen en nieuwe innovatieve technologie zal gebruiken. De aquifer zal water uit de oceaan naar ontziltingsinstallaties voeren. Als gevolg zal er in de VS geen tekort aan water meer zijn. Het zal alle drinkwaterproblemen oplossen en het gebruik van floride in het water zal niet meer nodig zijn. Een tweede plan is om boven deze waterleidingen een (ondergrondse?) treinnetwerk te laten lopen, waarvan een deel al reeds bestaat en wellicht uitgebreid moet worden.

Beide projecten zullen door infrastructuur specialisten binnen het Pentagon gerund worden. Men zal de projecten ook dermate beveiligen dat de facties zich niet kunnen inmengen. Beide projecten hebben inmiddels ook al de goedkeuring van de Obamaregering. Hij weet wat er speelt. Dit wordt het grootste infrastructuur project in Amerika van de afgelopen 100 jaar.

Daarnaast zijn wetenschappers uit Rusland en Amerika in samenwerking met de UPU (Universal Protection Unit) een grootschalig project gestart om de oceanen te zuiveren, waarbij natuurlijke bacteriën en plankton zal worden gebruikt. Daarnaast is er tevens een ras dat onderwater leeft en bezig is geweest om de oceanen te zuiveren en behoorlijke vorderingen heeft gemaakt. Wereldwijd zullen legers verantwoordlijk zijn om de vereiste materialen te leveren.

Ons oceaanwater is door wezens die zich voorheen met de aarde hebben ingemengd, zout gemaakt. Voorheen was er veel meer een balans tussen zoet en zout water. Het levende water op deze planeet zal hersteld worden en een positieve invloed hebben op het zuurstofniveau, waarin de reptialen klaarblijkelijk niet kunnen leven. Daarmee zal ook het ozonlaagprobleem opgelost worden.

Aangezien er geen Derde Wereldoorlog komt, zullen de militaire legers verantwoordleijk worden gemaakt voor allerlei schoonmaakacties, die heilzaam zijn voor ons allemaal. Thomas concludeert daaruit dat de militairen van kamp zijn veranderd en de mensheid gaan helpen.

Thomas heeft begrepen dat het de bedoeling is dat er voor 8 november (de verkiezingsdag in de VS) er een radicale verandering gaat plaatsvinden. Dit is een van de dingen die tijdens de besprekingen op hoog niveau besproken wordt.

1:36:30   Enkele van de bankrekeningen van sommige Cabal-leden is leeggeroofd, door hun bazen die blut zijn. Het gaat ook over de eigenaren van de media, en andere grote ondernemingen. Dezelfde factie steelt ook van de Amerikaanse overheid. Ze zullen op korte termijn aangepakt worden. Het is een teken van louter wanhoop dat ze de rekeningen van andere Cabal-leden leegroven.

1:51:00   Er zijn twee groepen die zich Anonymous noemen, één is de echte orginele, en de andere is de spiegelgroepering, de duistere groep als afgevaardigde van de Cabal overheidinstellingen. Hetzelfde geldt voor de White Hats.

2:10:30   Thomas durft niet met zekerheid te zeggen of de aarde in verschillende versies zal opsplitsen. Wellicht bestaan er momenteel al meerdere versies in de verschillende dimensies.

Er is sowieso een scheiding tussen mensen, die de meesten onder ons inmiddels wel zien. Thomas heeft in het verleden al gewaarschuwd dat die scheiding dwars door gezinnen of families heen kan lopen. Maar het heeft te maken met een keuze op zielsniveau en je kunt mensen niet meetrekken omdat ze simpelweg je geliefde, ouder of vriend(in) zijn. Thomas omschrijft ook een scheiding tussen de positieven en negatieven.

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show Oct 20th” on Spreaker.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Share.

About Author

Comments are closed.