Drake Bailey: Het massa-arrestatieplan is in werking gesteld.

0

Samenvatting van de radioshow van Drake Bailey van 5 november 2016,
over Het Plan.

Tijdsaanduiding van de audiolink aangegeven met [00:00 minuten:seconden] De belangrijkste onderwerpen:

1:30:00   Drake verwijst naar een interview dat hij in 2012 met David Wilcock heeft gehouden dat ging over Het Plan, het massa-arrestatieplan van de Illuminati. Sommige dachten dat Het Plan niet echt was, maar degene die toegang hadden en hebben gecheckt of het klopte kwamen er achter dat het écht was en hebben het bestaan ervan bevestigd.

Het Plan begon in de 50-er jaren tijdens de Korea oorlog en ontstond als gevolg van hoogverraad door de VN. Toen Drake Het Plan voor het eerst onder ogen kreeg, heeft hij een hele avond, hele nacht en vroege ochtend Het Plan doorgelezen en had toen nog steeds niet alles gelezen. Het hele document is enorm en bevat allerlei rapportages van: sabbotage-activiteiten, (macht)spelletjes, misleidingen, ontwrichtingen, menselijke vergissingen en fouten. In de ochtend moest hij echter terug, zodat het niet zou opvallen dat hij al zo lang weg was geweest. Op zijn weg terug heeft hij 11 keer van voertuig gewisseld om er zeker van te zijn dat hij niet gevolgd werd. Dit geeft de ernst van het hele gebeuren aan.

Drake heeft de afgelopen dagen veel informatie gekregen en gehoord dat er vanaf dinsdagavond veel aan de hand is. Rothschild heeft vele miljoenen gestolen en de Amerikaanse banken zijn in grote problemen.

Er is afgelopen week een video uitgebracht over een coup van de Amerikaanse overheid en een counter-coup die volgens Drake op dit moment gaande is. Het feit dat Drake nu naar buiten mag brengen betekent dat het nu officieel is.

In het verleden bleek dat het Amerikaanse leger de organisaties zoals de VN en hun eigen overheid niet kon vertrouwen. Dit was een reden was om de huidige overheid omver te willen werpen, omdat deze niet vertrouwd kon worden en opzettelijk hun eigen militairen verraden hebben. Het Plan is gedetailleerd en bevat een hoop militaire tactieken, het is niet zomaar een plan.

18:30   In grote lijnen is Het Plan heel simpel, in de details is het gecompliceerd. Wat Drake met David Wilcock in dat interview heeft besproken vindt nu plaats. De uitvoering van Het Plan kan tot grote veranderingen leiden. Het kan zijn dat er geen verkiezingen plaatsvinden. Die worden dan uitgesteld totdat de rotzooi onder controle is. Er wordt in dat geval een tijdelijke overgangsregering geïnstalleerd. Men gaat uit van een periode van ongeveer zes maanden maar eventueel ook iets langer of korter, net wat nodig is. De personen van deze overgangsregering zijn blijkbaar al geselecteerd, aldus Drake. De meeste overheidsorganisaties zullen ofwel worden gefuseerd, ofwel teruggebracht of geëlimineerd.

24:00   Sinds het ongeveer twee weken geleden allemaal is begonnen, zijn de besprekingen steeds langer geworden en duren nu min of meer dag en nacht, om te kijken hoe men de boel kan herstellen. Deze besprekingen vinden plaats op zeer hoog niveau.

Naast een overgangsregering komt er een nieuwe Amerikaanse dollar. Alle oorspronkelijke documenten van de oprichting van de USA worden weer in werking gesteld zoals de oorspronkelijke Constitutie. Qua rechtssysteem gaat men terug naar Common Law. Ook de oorspronkelijke overeenkomsten moeten gerespecteerd worden. Dat betekent dat het land wat ooit behoorde tot de inheemse Indianen-bevolking weer aan hen wordt terug gegeven. De overeenkomsten waarbij ze onder dreiging hun land hebben weggegeven worden daarmee nietig verklaard.

32:45   Drake bevestigt in grote lijnen de berichten die Thomas in zijn laatste show naar buiten heeft gebracht. Hij legt uit wat een bancaire spiegel-rekening is. Een spiegelbeeld reflecteert iets wat echt is maar zelf niet bestaat. Men ziet slechts de afspiegeling van de rekeningen, maar deze bestaan niet echt. De Rothschilds hebben triljoenen gestolen, onder andere van de Amerikaanse regering. De Rothschilds worden nu zelfs door hoge ambtenaren van de Amerikaanse regering als dieven en criminelen gezien.

1:04:00   Er komt een complete en totale revisie van de systemen waar we gewend aan zijn. De systemen zijn buitengewoon verraderlijk. Er zullen veel mensen zijn die zullen vechten om hun positie te behouden binnen het huidige bestaande systeem. Dat betekent niet dat alles stopt, want daar wordt aan gewerkt op dit moment. Ook om een revolutie van de gewapende mensen te voorkomen. Het Plan is dusdanig ontworpen om een een vreedzame, ordelijke transitie plaats te laten vinden. Op het gebied van financiën vindt nu wel een hevige innerlijke strijd plaats. De verkiezingen gaan misschien niet door, daar hoef je niet verbaasd over te zijn.

1:07:00   Allerlei hoge ambtenaren zullen gevangen worden genomen. Sommigen blijken directe banden met de Clinton Foundation te hebben. Loretta Lynch (Minister van Justitie) heeft om immuniteit gevraagd, maar volgens Drake is er bewijsmateriaal op papier waardoor ze er aan gaat. Ook de openbare aanklager van de FBI Comey wordt in staat van beschuldiging gesteld. Ook Obama kan, volgens Drake, aangeklaagd worden voor hoogverraad.

1:10:00   Drake vertelt over het Nation States Project waarbij hij betrokken is geweest (lees in dit artikel de achtergrondinformatie over de Nation States Project). Alle 50 staten van Amerika zijn sindsdien onafhankelijk. Dit project was een verzoek van het Pentagon. Dat betekent dat de Verenigde Staten BV in ernstige problemen verkeert. Elke staat is nu gerechtigd om volledig afstand te nemen van de federale overheid, als men dat wil. (Alle documenten voor de onafhankelijkheid is compleet en afgerond.)

1:12:00   Als Het Plan wordt uitgevoerd en nageleefd zoals het is opgesteld, zullen er niet te veel problemen ontstaan. Ook het liquiditeitsprobleem van de banken zal op een ordelijke manier worden aangepakt. Sommige dingen zijn nog niet volledig besloten. Die dingen worden momenteel besproken. Er vinden allerlei besprekingen plaats. Ze kijken naar de financiële overzichten en wat de beste oplossingen zijn. De regerings-structuur van Amerika staat op punt gewijzigd te worden, door de allerbeste mensen. Mensen die van aanpakken weten.

1:24:55   In heel Amerika zullen veel mensen gevangen genomen gaan worden. Drake heeft het over grote aantallen die corrupt zijn en aan het roer van dingen staan. Hij heeft gehoord dat er al veel mensen gearresteerd zijn of permanent van de planeet verwijderd zijn.

1:32:30   De plannen bekend als NESARA werden via een spreekverbod door het federale justitiesysteem geheim gehouden. De verzegelde documentatie omtrent dit plan wordt op dezelfde plaats bewaard als Het Plan. Als Het Plan naar buiten komt, wordt ook NESARA bekend.

1:37:00   Het Plan is vanaf dinsdag- of  woensdagavond in volle gang zoals het gepland was. Het bevrijden van de Verenigde Staten van Amerika is nu gaande. Dat is de zogenaamde nieuwe Republiek, maar eigenlijk is het herstel van de oude republiek.

1:38:20   Omdat er straks veel ambtenaren in de gevangenis zullen zitten, krijgt men een overgangsregering. De maatschappelijk veranderingen vragen om een herziening van alle situaties die juridisch toelaatbaar waren, maar moreel onbegrijpelijk.

1:42:45   Uiterlijk op maandag zal bekend zijn of de verkiezingen door zullen gaan met de twee huidige presidentskandidaten. Sommige mensen zullen nerveus over de situatie zijn. Maar we zijn onderweg naar onze vrijheid. Alles wat in het verleden verdraaid is of corrupt gemaakt is, maar in wezen goed is, zal opnieuw ingesteld worden.

1:49:00   We kijken nu uit naar het hoogtepunt van jaren werk en voorbereiding.

Drake Bailey

[Drake is onderdeel van de Freedom Movement, afzonderlijke en onafhankelijke groepen die toewerken naar de ontmanteling van de heersende schaduwelite en arrestatie van deze Cabal (illuminati/New World Order).

Drake is oud-militair en had een zeer hoge positie binnen het Amerikaanse leger. Hij is nu woordvoerder en contactpersoon van de Positive Military, US Militia, klokkenluiders binnen het Pentagon, CIA, FBI, en staat in contact met allerlei andere Amerikaanse en internationale overheidsorganisaties.]

Audiolink van de Blogtalk-radio-uitzending van 5 november 2016

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.