Met de Amerikaanse verkiezingen stond één ding vooraf al vast: met alle tumult rond Hillary Clinton zouden dit bijzondere verkiezingen worden, die wel eens een bijzondere wending zouden kunnen krijgen. Met Trump als winnaar hebben deze verkiezingen inderdaad een andere wending gekregen dan veel mensen voorspeld of verwacht hadden.
De recente anti-Trumpdemonstraties laten bovendien zien dat het land momenteel tot op het bot verdeeld is. Maar ook in de alternatieve (awake and aware) community lopen de meningen en verwachtingen sterk uiteen. Ondanks dat de meesten in de alternatieve community gruwelden bij het idee van Killary als president, lijkt dezelfde groep nu in twee kampen verdeeld te zijn: de tegenstanders van Trump en de groep die denkt dat hij de grote redder is.

De nederlaag voor Hillary Clinton

Over één ding zijn de mensen binnen de waarheidsbeweging het allemaal wel eens: Hillary Clinton als president was zo’n beetje de slechtste optie die maar denkbaar was. Bij haar lagen de plannen voor een oorlog tegen Iran en Rusland al op de plank. Om die reden kunnen we opgelucht ademhalen dat zij een nederlaag heeft geleden tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen. Diverse klokkenluiders hadden aangegeven dat het echter wél de bedoeling (van de Cabal) was dat zij president zou worden. Klokkenluiders zoals Thomas Williams, Simon Parks en Benjamin Fulford, gaven aan dat de Cabal er alles aan wilde doen om Hillary in het Witte Huis te krijgen, inclusief verkiezingsfraude en sjoemelen met stemcomputers. Dit laatste leek inderdaad gebeurd te zijn en deze verkiezingen zijn allesbehalve eerlijk verlopen.

Het feit dat Trump als president is gekozen, is voor sommige lezers aanleiding om de achtergrondinformatie van bovenstaande klokkenluiders volledig in diskrediet te brengen. Wat men echter vergeet is dat er (hoe vervelend dat ook klinkt) een oorlog gaande is: die van de Cabal tegen de mensheid. En in deze oorlogssituatie zijn er twee kampen en het kamp dat Trump graag in het Witte Huis wilde hebben (of Hillary juist niet in het Witte Huis), heeft naar aanleiding van de gelekte plannen om met gesjoemel Hillary te laten winnen, er ongetwijfeld alles aangedaan om deze fraude tegen te gaan. Hun actie blijkt succesvol te zijn geweest. Of we moeten concluderen dat Hillary dermate impopulair is, dat zij ondanks de verkiezingsfraude, een overweldigende nederlaag heeft geleden. De goed getimede WikiLeaks van Julian Assange hebben ook een rol gespeeld in de dalende populariteit van Clinton.

Verkiezingsfraude

Tijdens deze verkiezingen is, zoals door bovenstaande klokkenluiders voorspeld is, zeer waarschijnlijk op grote schaal gerommeld met de stemcomputers en stembiljetten. Zo zijn er filmpjes via Facebook en Twitter verspreid van stemcomputers waarbij de knop van presidentskandidaat Trump niet bleek te werken, waardoor er niet op hem gestemd kon worden, of een stem op Trump werd ‘omgezet’ naar een stem voor Hillary. De verwachting is dat deze verkiezingsfraude in de komende weken in volle omvang naar buiten zal komen.

Overigens is de laatste ronde van de presidentsverkiezingen niet de enige verkiezingsronde waarbij gefraudeerd is. Ook in de voorrondes is er enorm met de stemmen gesjoemeld. Zo blijken er allerlei namen op de kieslijst te staan van mensen die al jaren geleden overleden zijn. Of er stemmen in een bepaalde county meer mensen dan er stemgerechtigden zijn. De Institute for American Democracy and Election Integrity  heeft een rechtszaak aangespannen, omdat ze kunnen aantonen dat er in de voorrondes in 11 staten ernstig gefraudeerd is. Ze beweren dat Hillary ten onrechte presidentskandidaat voor de Democratische partij is geworden, terwijl in feite Bernie Sanders deze voorverkiezingen had moeten winnen. Opvallend is ook dat de hoofdadvocaat van Bernie Sanders die betrokken is bij een rechtszaak vanwege deze verkiezingsfraude, enkele maanden geleden de dood vond, vlak nadat de dagvaarding bij de DNC (Democratic National Convention) werd afgeleverd.

Poppenkast met dubbelgangers en vervalste partijbijeenkomsten

Daarnaast zijn er ook nog de hardnekkige geruchten dat Hillary vervangen wordt door allerlei dubbelgangers. En wie goed kijkt herkent inderdaad de verschillende versies van Hillary. Er zijn zelfs klokkenluiders die claimen dat de originele Hillary niet meer leeft. Blijkbaar zijn er in ieder geval allerlei redenen om de pers te mijden, want Hillary heeft in de 271 dagen voorafgaand aan de verkiezingen, geen persconferenties meer gehouden. Zogenaamde persbijeenkomsten blijken opgenomen te zijn voor een chroma key, waarbij het publiek in de filmbeelden er later aan toe is gevoegd.

Het laat in ieder geval duidelijk zien dat er geen sprake is geweest van een transparant, eerlijk en democratisch systeem. Het is meer een grote poppenkast, waarbij ik nog steeds overtuigd ben dat beide poppetjes uit dezelfde koker komen. Ik deel dan ook niet het enthousiasme van de Trump-fans dat hij de grote redder is nu al de problemen gaat oplossen. Het is ook gevaarlijk om opnieuw in de valstrik van “de redder van buiten’ te stappen. Want de grootste verandering die komt van binnenuit, vanuit het volk zelf.

Buitenstaander of onderdeel van de illuminati?

Zoals David Icke in onderstaande video aangeeft, ontstaat de grootste verandering door de bewustzijnsverandering dat de politieke elite hun beleid alleen kunnen uitvoeren als de meerderheid van het volk bereid is om hun regels na te leven. Als we collectief besluiten hun spel niet meer mee te spelen hebben ze geen enkele macht.

Trump werd door de kiezers onterecht gezien als een buitenstaander buiten uit het establishment. Ook hij komt uit hetzelfde old boy’s network als de rest van de politieke elite. Zo was Trump ook bij besprekingen van de Council of Foreign Relations, een Cabal-club van elitaire bankiers en grote corporaties. Hij is tevens onderdeel van de Illuminati en door dezelfde machthebbers achter schermen naar voren geschoven. Volgens Benjamin Fulford behoort hij tot de gnostische Illuminati, maar anderen beweren dat hij een Jezuïeten-achtergrond heeft en gesteund wordt door het Zionistische AIPAC. Als dit laatste werkelijk zo is, dan is de keuze tussen Trump en Hillary, “kiezen tussen een ramp of een catastrofe,” zoals David Icke het mooi uitdrukt.

Donald Trump demonstreert op een aantal formele foto’s zijn kennis van illuminati handgebaren. In het tijdschrift Private Clubs, vooral gelezen door rijke leden van elite clubs, liet hij zich tot 3 keer toe fotograferen met een handgebaren waarmee de Cabal bekend is. Midden boven en onder: Trump’s stropdas creëren een seksuele ‘diamant in lotus-positie’, met 3 driehoeken. Rechtsboven houdt Trump zijn handen in een ander driehoek-gebaar. Dit handgebaar is een gebruikelijk teken van erkenning onder de illuminati. Bron: Codex Magica, Secret Signs, Mysterious Symbols, and Hidden Codes of the Illuminati. Texe Marrs

Donald Trump demonstreert op een aantal formele foto’s zijn kennis van illuminati handgebaren. In het tijdschrift Private Clubs, vooral gelezen door rijke leden van elite clubs, liet hij zich tot 3 keer toe fotograferen met een handgebaren waarmee de Cabal bekend is. Midden boven en onder: Trump’s stropdas creëren een seksuele ‘diamant in lotus-positie’, met 3 driehoeken. Rechtsboven houdt Trump zijn handen in een ander driehoek-gebaar. Dit handgebaar is een gebruikelijk teken van erkenning onder de illuminati. Bron: Codex Magica, Secret Signs, Mysterious Symbols, and Hidden Codes of the Illuminati. Texe Marrs

Predictive programming met aankondiging van Trump als president

We moeten er zelfs rekening mee houden dat het altijd al de bedoeling is geweest om hem in het presidentiële zadel te helpen. In het verleden is al meermalen gebleken dat de tekenfilmserie The Simpsons gebruikt werden om gebeurtenissen in de toekomst aan te kondigen. Dit is een vorm van mind-control die predictive programming (voorspellend programmeren) wordt genoemd. Zo werden eerder de aanslagen op 9/11 en de bomaanslagen in Boston voorspeld. In 2000 werd in een aflevering van The Simpsons een aantal beelden getoond dat Trump president zou worden en als men deze beelden naast de recente beelden van zijn verkiezingscampagne en aanvaardingstoespraak houdt, ziet men huiveringwekkende overeenkomsten. Vergelijk ook de kaart van het van de verkiezingsuitslag uit The Simpsons met die van de afgelopen verkiezingen. Het is wel heel toevallig dat men in 2000 al wist hoe de huidige verkiezingen zouden lopen.

Trump werd gesteund door de militairen

Een deel van de vrijheidsbeweging omarmt Trump nu echter als de grote held die een hoop veranderingen teweeg zal brengen of tenminste mogelijk zal maken, waardoor de vrijheidsbeweging de ruimte krijgt om een laatste slag te slaan. Het valt nog te bezien of Trump voor grote veranderingen zal zorgen. Hij doet me denken aan de hoge verwachtingen die mensen hadden nadat Obama gekozen was met zijn motto ‘change’, maar in werkelijkheid het beleid van Bush voortgezet heeft en uiteindelijk ook gewoon een marionet van de Cabal bleek te zijn.

De reden dat de militairen een voorkeur hadden voor Trump, heeft meer te maken met de afkeer van Hillary en niet zozeer een voorliefde voor Trump. Er was tevens het risico van een burgeroorlog, want grote bevolkingsgroepen hadden Hillary niet als winnaar geaccepteerd, zeker niet gezien de enorme verkiezingsfraude die heeft plaatsgevonden.

De vrijheidsbeweging verwacht ook dat nu Trump aan de macht komt, de (Amerikaanse) Republiek snel uitgeroepen zal worden, waarbij men terug gaat naar de originele Constitutie. Ook hoopt men dat Trump zich aan zijn beloftes zal houden zoals het onthullen van de ware daders achter 9/11. Daarnaast heeft hij aangegeven dat hij zou pleiten voor het heropenen van het onderzoek naar de misdaden van Clinton, als hij president zou worden.

Nog geen tekenen van massa-arrestaties

Als deze veranderingen werkelijk gaan plaatsvinden, dan verwacht ik dat Hillary eindelijk op korte termijn gearresteerd gaat worden voor hoogverraad. Of haar vermeende dood eindelijk publiek wordt gemaakt. Als de werkelijke reikwijdte van Clinton’s emailschandaal naar buiten komt, of de schandalen omtrent de Clinton Foundation, wordt haar positie onhoudbaar. Om nog maar niet te spreken van de Clinton-dodenlijst (de omgebrachte getuigen die belastende informatie over de Clintons naar buiten hebben gebracht), haar rol in Haïti, Benghazi, etc… de lijst is eindeloos.

Drake Bailey gaf vorige week aan dat het massa-arrestatie scenario, ook wel Het Plan genoemd, in werking was gesteld. Als dit werkelijk het geval is, dan verwacht ik dat de arrestaties van de Clintons en velen andere kopstukken zoals de Bush-familie niet lang meer op zich laat wachten. Tot dusver zijn er echter weinig signalen dat deze arrestaties ook daadwerkelijk gaande zijn of reeds hebben plaatsgevonden, alhoewel we inmiddels ook weten dat de grote mediakanalen niet het échte nieuws naar buiten brengen zolang ze nog in handen zijn van de Cabal.

Overigens is Hillary niet de enige die een rechtszaak boven haar hoofd heeft hangen, ook Trump moet eind november voor de rechtbank verschijnen vanwege een aanklacht wegens oplichting.

Verandering moet van het volk komen en niet vanuit een politieke leider

Zoals Randy Maugans (van Off Planet Radio) zei in een recente videoverklaring op Facebook: “Je kunt dit land niet veranderen door de verkiezing van een politiek leider, geen enkele man kan dit doen. De echte revolutie komt vanuit de mensen, wanneer ze zich beginnen te ontwikkelen en zich realiseren dat overheidsinstellingen nooit echt hun problemen kunnen oplossen. (..) De verwachting dat één man alle problemen op overheidsniveau kan oplossen, is jezelf instellen op een enorme teleurstelling.”

Volgens hem moeten de Amerikanen weer gemeenschappen gaan vormen en de politiek terugbrengen naar lokaal niveau. Begin bij jezelf, dan bij je gezin en daarna bij je gemeenschap, zo kun je een golfbeweging van veranderingen teweeg brengen. Randy vervolgt: “Laat Washington DC zijn eigen ding maar doen, het is maar 16 vierkante kilometer.”

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.