Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 10 november 2016

0

Samenvatting van de wekelijkse radio-uitzending van 10 november 2016 door Thomas Williams, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. Deze radioshow bevat intel (geheime informatie die vrijgegeven mag worden) over wat er achter de schermen gebeurd. Deze intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet (direct) bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

De belangrijkste onderwerpen in deze radio-uitzending:

 • Deelname aan de Amerikaanse verkiezingen
 • De macht ligt bij de mensen, die in opstand moeten komen
 • Chemtrails ingezet tegen het zombievirus
 • Pogingen voor een financiële crash
 • Plan A, B en C voor de Amerikaanse verkiezingen
 • Melanie Trump is een Russische spion
 • Verkiezingsfraude door gesjoemel met stemcomputers
 • Hoe lang Trump aanblijft hangt af van zijn rol
 • Inval op de Bush-ranch
 • Saturnus transformeert
 • Geen bevestiging van het massa-arrestatieplan
 • Splitsing van de mensheid
 • Een publiek Event

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Deelname aan de Amerikaanse verkiezingen

12:00   Thomas geeft openlijk toe dat hij een verkeerde voorspelling heeft gedaan, wat er met de verkiezingen zou gebeuren. Er zijn echter gegronde redenen waarom dingen anders zijn gelopen dan ze aanvankelijk gepland waren. Thomas geeft daar later in de show uitleg over.

18:20   47% van de Amerikanen heeft niet gestemd tijdens deze verkiezingen, slechts 53% heeft wel gestemd. Thomas: “Ja, 118 miljoen Amerikanen hebben op dit stel clowns gestemd. (…) Zijn we als een natie dusdanig in slaap, dat we ons niet realiseren dat ons politieke systeem niet alleen frauduleus, maar ook corrupt en 100% nep is?” Waar we nu mee geconfronteerd worden, is dat er nu simultaan twee parallelle werelden naast elkaar bestaan. We kunnen nog steeds iedereen zien, maar ze zijn er tegelijkertijd niet. Wat Thomas bedoelt is: Kijk naar wat er afgelopen dinsdag plaatsvond, leven deze mensen in de échte wereld?

118 miljoen mensen hebben gestemd, maar voor wat precies? Mensen hebben het geheugen van een goudvis. Herinner je je nog dat Obama voor verandering zou zorgen? Hij vroeg daarna voor een vervolgtermijn van nog vier jaar om dingen te corrigeren. En nu zal alles anders worden met Trump? Het valt te bezien hoe anders hij is. Volgens Thomas heeft Trump veel gedoneerd aan de Clinton Foundation, de zogenaamde oppositie, maar in werkelijkheid zijn partner in crime.

Thomas refereert naar de afgelopen verkiezingen als een van de meest belachelijke dingen die in zijn leven hebben plaatsgevonden. Mensen die huilen omdat de ‘dochter van Satan’ de verkiezingen niet gewonnen heeft. Is dat onderdeel van jouw realiteit? Een gerobotiseerde kloon aka dubbelganger-President is een onbewuste stem voor transhumanisme.

Hillary Clinton was toen ze jonger was als advocaat ontslagen vanwege corruptie. Hoe komt het dat dit feit haar niet automatisch heeft uitgesloten van het presidentskandidaatschap? Thomas had liever gezien dat mensen hadden gehuild om de staat van hun land en de wereld.

De macht ligt bij de mensen, die in opstand moeten komen

36:30   Uiteindelijk ligt de macht bij de mensen. Dat is altijd zo geweest. We nemen onze persoonlijke verantwoordelijkheid niet en verwachten dat de overheid het voor ons oplost. Maar zij zijn er niet om dingen voor ons op te lossen. We hebben nu vooral te maken met psychopathische, geestelijk gestoorde mensen. Terwijl wij angstig blijven laten we het spel voortduren en in ieder geval verlengen. De grootste angst die de psychopaten hebben is het volk dat in opstand komt. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn. Thomas doelt daarbij op een vreedzaam verzet, geen rellen of een vernielingen zoals we recent hebben gezien in de VS. We moeten dus hun angst voor ons tegen hun gebruiken. Zij zijn met een klein groepje wij zijn met velen.

Alle opstanden zullen in grote mate gesteund gaan worden door de UPU en andere buitenaardse groepen. Die wachten op ons om in opstand te komen, voordat ze ons komen assisteren.

Chemtrails ingezet tegen het zombievirus

56:00   Een tijd geleden was er een afname van de hoeveelheid chemtrails, dit was aanzienlijk minder dan voorheen. Maar onlangs was er weer een enorme lading aan chemtrails. Ze sproeiden weer. Maar dit keer bevatte het een vaccin tegen het zombievirus. Dat was om het plan van de Cabal tegen te gaan, die dit zombievirus wijd wilde gaan verspreiden. De chemtrails met het vaccin zijn verspreid door de UPU.

De UPU heeft ook alle laserwapens en projectoren vernietigd, die gebruikt zouden worden voor de nep buitenaardse invasie. Ook weer een Cabalplannetje dat mislukt is.

Blijkbaar heeft Obama recentelijk een Executive Order (presidentieel besluit) getekend inzake epidemieën. (E*: vooruitlopend op de verspreiding van het zombie-virus) Maar dit komt te laat want dit plannetje gaat ook niet werken.

Pogingen voor een financiële crash

1:00:05   Zodra men verzekerd was dat 95% van de mensheid gedekt was en beide valse-vlag-plannen onschadelijk gemaakt waren, besloot men om de minste van de kwaden in het Witte Huis te laten plaatsnemen.

De Cabal probeerde ook rond de verkiezingen een financiële crash te veroorzaken die de VS in één klap tot het niveau van Venezuela gebracht zou hebben. Deze financiële crash is voorkomen doordat de donateurs van de Truth, Honor & Integrity-show enorme bedragen in het systeem hebben gepompt.* Dit hebben ze blijkbaar wel vaker gedaan. Deze crash is voorbereid door de Nazi-factie, Russische factie en Aziatische factie van Illuminati. Men probeerde de Dow-Jonesindex te laten dalen tot het niveau van 800-1000 punten. Maar als tegenwicht werden de markten door de financiële injecties dusdanig gemanipuleerd dat de dollar niet zwakker, maar juist sterker is geworden.

*) Deze donateurs behoren ook tot de Illuminati, maar werken nu aan de bevrijding van de mensheid en planeet en zijn heimelijke tegenstanders van de Cabal. Volgens Thomas gaat het ook om mensen die bijeenkomsten zoals de G7, G20 en de Bilderberg conferentie bijwonen.
Plan A, B en C voor de Amerikaanse verkiezingen

1:05:00   Blijkbaar had men een ander plan achter de hand dan Hillary in het zadel helpen. Men wilde op 7 en 8 november het Moslimbroederschap inzetten om een aanval op de stemlokalen te plegen, zodat de verkiezingen afgelast zouden worden. Als gevolg zou Martial Law ingesteld worden en Obama langer als president blijven. Dat was plan A, maar faalde. Plan B was Hillary in het Witte Huis te krijgen.

Hillary Clinton had blijkbaar een 4 à 5 maanden geleden al een contract getekend met de Chinese Elders (onder controle van de Bush-factie) als zijnde de president van Amerika. Dit terwijl ze dat moment nog verkozen moest worden. Met dit contract zou ze alle grondstoffen van de VS, zoals: goud, zilver, uranium, gas en olie — overdragen ten behoeve van de nieuwe TRN (Treasury Reserve Note). Dit contract zou deze week bekrachtigd worden als Hillary president zou worden. Dit is de reden dat men voorkomen heeft om haar als president verkozen te krijgen. Dit plan B heeft ook niet gewerkt.

Melanie Trump is een Russische spion

1:10:00   Plan C was om Trump in het Witte Huis te krijgen. Niet vanwege Trump zelf, maar vanwege zijn vrouw, die een oud KGB-agente is uit de tijd dat de USSR nog bestond. Zij rapporteert nu direct aan de Russische Rothschild Nazi-factie. De achterban van Trump heeft er om die reden voor gezorgd dat hij in het Witte Huis zou komen. Nu kun je begrijpen waarom Poetin Trump steunde. Met Trump als president zouden de grondstoffen overhandigd worden aan Rusland. Daarmee zouden zij meer belang hebben bij de Treasury Reserve Note en volledige controle krijgen over de Verenigde Staten, aangezien een van hun eigen mensen de First Lady is. (E*: Melanie Trump is afkomstig van Slovenië, onderdeel van de voormalige republiek Joegoslavië en het Oostblok.)

Het plan omtrent Trump (het is onzeker of hij er zelf volledig van op de hoogte was) vereiste een crash van de financiële markt, om het Chinese-Amerikaanse verbond buiten te sluiten. Deze geplande aandelenmarkt-crash begon op het moment dat Trump aangekondigd werd als winnaar van de presidentsverkiezingen, maar is dus voorkomen door de financiële injecties zoals hierboven omschreven.

Trump wordt momenteel door alle kampen nauwlettend in de gaten gehouden en kan niet vrijuit spreken. De verwachting is dat hij niet lang zal aanblijven. Er zijn zelfs geruchten dat hij zelf gruwelde van het feit dat hij de verkiezingen gewonnen had. Hij wist dat hij het spelletje meespeelde maar is door het spelletje zelf ingehaald.

Verkiezingsfraude door gesjoemel met stemcomputers

1:15:10   De fraude aan de voorzijde vond tot het allerlaatste moment plaats. Een heleboel stemcomputers waarbij vooraf Hillary als voorkeurstem ingesteld was, zijn vanaf afgelopen vrijdag tot en met dinsdagochtend verwijderd en vervangen door nieuwe stemcomputers. Hierdoor is de balans doorgeslagen naar Trump.

Hoe lang Trump aanblijft hangt af van zijn rol

Trump krijgt nu instructies van hogerhand en het wordt niet toegestaan dat hij de VS in de uitverkoop doet en cadeau geeft aan inferieure facties of belangengroepen. Het is zelfs mogelijk dat hij ingezet kan worden om het vredesplan te implementeren. Daar wordt volgens Thomas aan gewerkt. Als Trump daartoe niet in staat is zal hij verwijderd worden en vervangen door iemand anders. We zullen zien welk pad meneer Trump kiest. Er zijn ook velen die hem graag dood willen zien, er zijn vele ‘kogels met zijn naam erop’.

1:19:00   Het verdrag van Parijs heeft een clausule waarin staat dat elk land die de overeenkomst tekent hun grondstoffen over moeten dragen om de armoede te bestrijden. In werkelijkheid is het een middel voor de Illuminati-facties, ofwel de bloedlijn-families, om alles wat een land aan grondstoffen heeft, in bezit te nemen. Hillary had dit verdrag al bij voorbaat getekend, maar Trump zal het verdrag niet gaan tekenen.

Inval op de Bush-ranch

1:25:00   Een update over de inval bij de ranch van de Bush-familie. (lees meer over deze inval in de vorige TH&I-show) Het klimaat in Texas is vrij warm, maar in sommige van de boerderijen is ‘sneeuw’ aangetroffen. Maar misschien was het ook geen echte sneeuw, maar een ander soort wit poeder…
…ze gaan eraan, die Bush familie.

Saturnus transformeert

1:54:00   De reden dat Saturnus van kleur veranderd is, heeft volgens Thomas te maken met een negatief wezen dat uit Saturnus is verdwenen. (E*: Om dit te begrijpen moet het beeld wat veel mensen hebben over een planeet als een levenloze brok steen, herzien worden. Het is van belang om je te realiseren dat elke planeet in feite een superwezen is.) Het planetaire wezen in Saturnus (ofwel Satan) is in september 2015 verwijderd. Dat is waarom de planeet nu transformeert.

Geen bevestiging van het massa-arrestatieplan

1:55:00   Is Het Plan nu in werking zoals Drake in zijn radioshow van afgelopen zaterdag heeft gezegd? Thomas weet niet naar welk plan Drake heeft gerefereerd en kan dus geen antwoord geven op deze vraag.

Thomas ontkent dat Hillary en Podesta (campagneleider Hillary) al gearresteerd zijn. [1:34:00]

Splitsing van de mensheid

2:16:00   Thomas gaat iets verder in op de splitsing tussen de mensheid die nu plaatsvindt. We kunnen duidelijk zien dat mensen in verschillende werelden leven. Je hebt een groep die de realiteit ziet en een groep die de illusie als je de realiteit ziet, zij zien de hologram. Het is niet zozeer dat de ene groep goed of slecht is, maar ze zien de realiteit anders.

Als voorbeeld: er zijn mensen die gehuild hebben omdat hun geliefde Hillary niet gekozen werd. Dat is niet onze realiteit (wij die weten wat Hillary aan misdaden op haar geweten heeft), maar hun realiteit.

Zij leven in een wereld met oogkleppen op en kiezen ervoor om in de illusie te blijven. Het zijn twee werelden die zij aan zij bestaan. Je hebt de groep die besloten heeft om in de illusie te blijven leven en die blijven in de hologram. De andere groep heeft gekozen om in de realiteit te blijven en de illusie te zien voor wat het is, zij gaan verder in de natuurlijke wereld.

Een publiek Event

1:32:00   Als mensen beweren dat er niets gebeurt, moeten ze hun ogen open doen. We staan op de drempel van buitengewone veranderingen. Dingen zien er nu heel erg veelbelovend uit. Er worden veel bondgenootschappen gesloten. Veel plannen die de Illuminati-facties hebben, worden vooraf onthuld en tegengewerkt.

Het is onduidelijk of we een alles-in-een-Event zullen krijgen. Dat zal met de tijd duidelijk worden. Thomas heeft om een vorm van interventie gevraagd, waarbij we een publiek Event hebben. Nu de Cabal’s plannetjes zoals: de nep buitenaardse invasie, de zombie-virus en de financiële crash voorgoed van de baan zijn, wordt het wellicht tijd om hen aan te pakken.

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show Nov 10th” on Spreaker.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.