Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 17 november 2016

0

Samenvatting van de wekelijkse radio-uitzending van 17 november 2016 door Thomas Williams, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. Deze radioshow bevat intel (geheime informatie die vrijgegeven mag worden) over wat er achter de schermen gebeurd. Deze intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

12:00   Er is op dit moment meer echt nieuws op de Main Stream Media, dan in de alternatieve media, die (ook) corrupt is en vooral veel angstberichten publiceert.

Benoemingen en ontslagen door Trump

16:00   Trump is bezig met zijn eerste benoemingen en ontslagen. Christie kreeg als eerste ontslag, blijkbaar is men zich er in New York van bewust hoe corrupt die man was. Volgens Thomas is dat een goede start.

35:55   Een ander teken van andere tijden is het feit dat de directeur van National Intelligence James Clapper zijn ontslag heeft genomen, omdat Trump zijn eigen mensen zal benoemen. Later in de show zegt Thomas dat Clapper onderdeel is van de Bush-clan die momenteel ontmanteld wordt.

ISIS

17:50   Het Iraakse leger maakt korte metten met ISIS. Er is verslag gedaan van meer dan 1000 doden. De verwachting is dat ISIS voor het einde van het jaar niet meer operationeel is.

Juridische strijd

25:20   Comey (directeur van de FBI) is 10 dagen voor de verkiezingen onder druk gezet om te doen wat hij gedaan heeft. Hij had geen keuze, maar wordt wel als de zondebok gezien. Dat toont dat er grote ‘slagmannen’ zijn die mensen dusdanig onder druk zetten, dat ze dingen doen die ze normaal gesproken niet doen.

31:00   Het Strafhof in Den Haag onderzoekt beschuldigingen dat CIA-medewerkers en Amerikaanse militairen zich schuldig hebben gemaakt aan martelpraktijken in Afghanistan.

Empaths

38:00   Het woord empath heeft een heel andere betekenis dan mensen verwachten. De term is afkomstig uit de New Age, een programma dat grotendeels door de overheidsorganisaties zoals de CIA uitgevoerd werd. ‘Em’ betekent ‘ergens in zetten’, em-path betekent dus dat men mensen in of op een pad zet. De vraag is alleen welk pad? We denken onterecht dat de term betekent dat iemand sympathiek is en medeleven toont voor iemand anders, maar de woorden vertellen je dat het betekent dat je op een pad geleid wordt. Bovendien is ‘Em’ de langere versie van ‘M’. Het pad van M. zou daarom wel eens het pad van Marduk kunnen betekenen.

Hillary en haar kloon Ann Droid

40:00   Veel mensen vragen zich terecht af hoe het zit met Hillary Clinton die volgens Thomas op 4 september gestorven is, maar nog wel op televisie te zien is geweest. Thomas: “Ja, je hebt iets gezien op televisie, waarvan verteld wordt dat het Hillary Clinton is. Maar kun je 100% bewijzen dat zij het is? Nee, net zomin dan dat ik 100% kan bewijzen dat ze eigenlijk dood is.” Men spreekt over het gebruik van robots. Bij het eerste publieke event waar ze weer te zien was — nadat ze (of het) op 11 september in de auto werd getild — had ze twee bodyguards. Eentje onderaan en eentje bovenaan de trap, toen de persoon die hele Hillary vertegenwoordigt de trap op ging. Robots hebben moeite met oneffen vloerdelen. Eenmaal op het podium vertrokken de twee bodyguards. Ze kwamen terug toen ze de trap weer af ging.

Dan zeggen mensen: “Maar ze klinkt net als haar.” Thomas vertelt dat de technologie veel verder ontwikkeld is dan wat er bekend is. Sommigen beweren dat men 100 jaar vooruit loopt, sommigen zeggen zelfs 1000 jaar vooruit. Kijk maar eens naar de vooruitgang in ons leven alleen al.

In de afgelopen 10-15 jaar was er een publiek figuur die ook een robot was. Die persoon heet Stephen Hawking. Die technologie bestaat al 10 à 15 jaar. Spreekt Stephen Hawking? Nee, zijn stem komt uit een machine. Stephen Hawking kan niet meer spreken hij spreekt door een computer. Het is dezelfde stem. Dus als mensen zeggen Hillary spreekt en het is haar stem, moet je dit misschien heroverwegen.

De lus en de holografische overlapping

58:45   Thomas sprak al eerder over twee werelden die simultaan naast elkaar bestaan. Hij verwijst naar de tekening hieronder. In deze twee werelden kijken we naar mensen en denken: “Deze mensen leven niet in de realiteit.” Veel mensen in de truth community kijken met afschuw naar mensen om hen heen, vanwege de apathie en de weigering om naar de waarheid te kijken. De twee groepen lijken niet meer verbonden met elkaar te zijn. De groep die vanuit onverschilligheid hun slaven-outfit blijven dragen, denken dat wij de connectie met de realiteit verloren zijn. Het zijn twee groepen op verschillende levenspaden, in verschillende werelden.

Thomas heeft al eerder gesproken over de loop of lus, de 6 lussen van elk 13.000 jaar en dat dit keer de lus is doorgeknipt. Dat betekent ook dat de Cabal, die voorheen precies wist wat te doen, omdat het telkens herhalingen waren van eerdere gebeurtenissen, dat nu niet meer weet.

Vroeger zaten we op een natuurlijke golf, een enkele, natuurlijke frequentie, ofwel curve. Als je daarentegen een tegengestelde curve tekent die de natuurlijke golf doorkruist, dat is de holografische overlapping. Deze holografische curve maakt de natuurlijke curve ongedaan. Dit wordt ook de Veil genoemd, maar heeft vele andere benamingen. Dat is de reden waarom we van het natuurlijke niveau afgeweken zijn.

Je hebt dus twee golven, waarbij er eentje de ander uitvlakt. Als je deze twee curves die elkaar doorkruisen, vanuit een andere hoek bekijkt zie je een rij figuren, dat is de loop ofwel herhalende lus.

Twee jaar geleden is deze lus door een groep mensen en buitenaardsen doorgesneden. Je hebt als gevolg nu twee paden die elkaar niet meer doorkruisen.De lus is doorgesneden en eindigde in 2014. De onderste lijn is de natuurlijke curve, de natuurlijke frequentie. De andere holografische curve zal ook voortgaan, maar de natuurlijke curve niet meer doorkruisen. Het zal z’n eigen pad volgen. Thomas denkt dat het mogelijk is dat we om die reden bepaalde mensen die geen connectie met de realiteit en natuurlijke frequentie hebben, binnenkort zien verdwijnen.

Druk op Trump en plannen om hem te vermoorden

1:10:00   Wellicht wordt Rudy Giuliani door Trump aangewezen als Secretary Of State. Aangezien Trump heeft aangegeven 9/11 te willen laten onderzoeken, is dat wellicht niet zo’n goed idee. Giuliani was namelijk burgemeester van New York en nauw betrokken bij 9/11.

Maar het zou nog erger zijn als Kissinger deze positie zou krijgen. Kissinger is afgelopen week bij Trump op bezoek geweest en heeft Trump opgedragen om hem te benoemen als Secretary of State. Hij heeft Trump tevens verboden om naar Japan te gaan, omdat de Cabal daar geld heeft gestolen of via Japan heeft verduisterd.

Er zijn echter ook geruchten dat Kissinger een heel oude ziel heeft die in het universum al voor hele lange tijd wordt achtervolgd.

1:12:30   Hillary probeert alsnog om via het Kiescollege de verkiezingsuitslag te veranderen. Zeer waarschijnlijk een tevergeefse poging.

1:16:00   Trump heeft een waarschuwing gekregen dat er een moord op hem beraamd wordt. Thomas wil niet prijsgeven wie dat daar achter zit, maar zegt simpelweg dat Trump wordt bedreigd om vermoord te worden door de Cabal. Hij wordt momenteel intensief bewaakt en er wordt tevens enorm op hem geleund.

Dekota pijplijn heroverwogen

1:16:40   De Dekota pijplijn is geschorst. De ingenieurs werken nu aan een alternatieve pijplijn en omschrijven het huidige plan als onveilig en incorrect om het door dat gebied te laten lopen. Thomas verwacht niet dat het huidige plan nog verder wordt doorgedrukt. Thomas hoopt dat daar binnenkort meer details over naar buiten komen, maar het zou zeker kunnen betekenen dat de inheems Indianen deze strijd hebben gewonnen.

Hervormingen en verdeeldheid VN en overheidsorganisaties zoals het Pentagon

1:17:00   Allerlei organisaties zoals de VN en NAVO worden hervormd. Er is geen financiering meer. Dat geldt ook voor de Council of Foreign Relations.

1:18:20   Op 17 november (in de ochtend) is de VN betrapt op diefstal, waarbij overboekingen van de Federal Reserve — en in feite alles wat men in handen konden krijgen — werd overgemaakt naar een rekening Zwitserland. Dit deden ze om liquide geldmiddelen beschikbaar te stellen voor de Rothschilds… Oeps… dat betekent dat ze geen geld meer hebben. De Cabal is totaal blut.

1:46:40   Alle overheidsinstanties zijn in tweeën gedeeld, inclusief de spiegelgroeperingen en het Pentagon. Er woedt op de achtergrond een enorme oorlog, niet met wapens maar een strijd om de geest en intelligentie (informatie met een militaire of politieke waarde).

Bush-familie verder in het nauw

1:47:45   Er vindt aanvullend onderzoek plaats naar de Bush-familie. Een luisteraar vraagt zich af waarom het niet op het nieuws is. “Er zijn veel dingen niet op het nieuws,” zeg Thomas en men gaat dit voorlopig niet naar buiten brengen. De Bush-groep heeft nog steeds de media in handen. [2:13:00]

Disclosure wordt overweldigend

1:49:00   Als er Disclosure komt zullen sommige mensen volledig doorslaan, ongeacht of men ontwaakt is of niet. Dat heeft te maken met de enorme hoeveelheid buitengewone informatie die naar buiten gaat komen.

We gaan er achter komen dat het Amerikaanse volk vergiftigd is, veel meer dan we ons realiseren. Dat we op de proef gesteld zijn, veel meer dan we ons realiseren. We zijn gehersenspoeld, veel meer dan we ons realiseren. We via implantaten gesaboteerd zijn, veel meer dan we ons realiseren.

2:05:00   Er zal geen Martial Law afgekondigd worden, ongeacht de protesten georganiseerd door George Soros. Men heeft niet de financiële middelen, noch heeft men voldoende steun binnen het Amerikaanse leger of de milities om dit voor mekaar te krijgen.

2:06:30   De groep Anonymous is geïnfiltreerd door de Cabal en veel info die naar buiten wordt gebracht klopt niet. De echte Anonymous-groep is niet te vinden op het internet.

2:13:00   Er zijn nog steeds dinosaurussen, geëvalueerd in Raptors, die op aarde leven, in Azië om precies te zijn. Thomas had in ieder geval begrepen dat het om de Raptors gaat en hij impliceert dat het wellicht de Dragon-groepen zijn.

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show Nov 17th” on Spreaker.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.