Truth, Honor & Integrity radioshow van Thomas Williams van 8 december 2016

0

Samenvatting van de wekelijkse radio-uitzending van 8 december 2016 door Thomas Williams, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. In deze uitzending wordt David Wilcock ontmaskerd, aangezien hij destructieve event-plannen van de Cabal steunt. Daarnaast wordt de situatie in Standing Rock besproken. In het tweede uur zijn John Darash en Gerard  van de National Liberty Alliance te gast. Zij spreken over hun plannen voor 2017, de onderhandelingen met Trump en de inmiddels behaalde successen.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Oliepijplijn in Standing Rock

25:00   Een kerngroep binnen het leger heeft ervoor gezorgd dat de aanleg van de dubieuze pijplijn zoals die gepland is, gestaakt is. Of de bouwwerkzaamheden ook daadwerkelijk gestaakt is zal geverifieerd worden. Het is ook nog heel erg de vraag of de pijplijn omgeleid gaat worden. Er is grote kans dat het hele project niet doorgaat, omdat er geen politieke steun meer voor is. De rapportages in de alternatieve media hebben hun dienst bewezen.

De inheemse Indianenbevolking onderhandelen ondertussen met de Amerikaanse regering (niet met de Verenigde Staten BV). De Indianen eisen volledige controle over het land en de grondstoffen en willen alles privatiseren. De vraag daarbij is: wie gaat hun verdedigen als de Cabal weer besluit om binnen te vallen om alles te plunderen?

Ze hebben een verzoek ingediend om een eigen ministerie te krijgen. Veel wensen van de inheemse bevolking worden door de Amerikaanse regering ingewilligd, maar ze willen steeds meer en meer. De reden dat de pijplijn is geblokkeerd is mede het gevolg van de inmenging doordat een kerngroep binnen het leger zich met de zaak bemoeide. De inheemse Indianen schrijven echter het succes van de gestaakte bouwplannen volledig toe aan hun eigen protest. Ze gaan daarbij voorbij aan het feit dat het leger de huurlingen heeft uitgeschakeld die van plan waren om daar heibel te schoppen. De Indianen zijn momenteel niet in staat om zich tegen dergelijke groepen te verdedigen. Als men als onafhankelijke groep verder wil, zijn ze dus erg kwetsbaar.

Nieuwe Federal Reserve op basis van vals goud

37:30   Obama heeft een contract met een nieuwe Federal Reserve onderneming ondertekend. Om dit voor mekaar te krijgen hebben ze vals goud geregistreerd bij de DBS-bank in Singapore. Ze kochten dit goud voor $1 per $100 in waarde. Ze probeerden nepbankrekeningen bij de HSBC-bank te gebruiken, om daarmee het goud te kopen.

Deze week hebben ze ook goud uit Afrika gestolen. Aangezien ze de fondsen niet hebben om het Midden-Oosten leeg te roven zijn ze vervolgens naar Afrika gegaan. Dit goud werd in Singapore geregistreerd en op de Shanghai aandelenbeurs ingebracht. Toen het bij de Shanghai-aandelenbeurs aankwam, bleek het echter geen echt goud te zijn, maar tungsten bedekt met een dun laagje goud. Een stunt die ze een aantal jaren geleden ook al uitgehaald hadden. Het goud in de Shanghai-aandelenbeurs is dus nergens op gebaseerd en kan op geen enkele wijze als borg dienen, voor wat dan ook.

David Wilcock is betrokken bij catastrofale plannen van de Cabal

40:10   Afgelopen week werd Thomas gebeld door iemand van een overheidsorganisatie, vanwege een dreiging van nationale veiligheid. Daardoor werd bekend dat een aantal prominente namen uit de alternatieve media plannen met de Cabal hebben besproken, waaronder ook David Wilcock. Tijdens een serie besprekingen hebben ze een aankomend event besproken. Thomas heeft 18 maanden gewacht om David Wilcock te ontmaskeren, maar deze is volgens hem nu te ver gegaan.

David Wilcock heeft met de Cabal event-plannen besproken en deze besprekingen waren niet in klein verband. Hij was zeker niet de enige, want veel van de grote namen in de alternatieve media waren onderdeel van deze bekendmaking van dit event. Dit event, hùn event, zal de mensheid uitroeien, althans dat denken ze. Dat is waarom Wilcock een stuk heeft geschreven over een aankomend event. Hij denkt dat hij beschermd is, maar Thomas zegt dat dit niet het geval is.

Het plan waarbij buitenaardsen van binnenin de aarde en buiten de aarde volledige disclosure zullen bieden is volgens Thomas totale onzin. Dat gaat niet gebeuren. Onderdeel van het plan was om het elektriciteitsnetwerk in de VS uit te schakelen, door transformators op te blazen. Als dit zou gebeuren zou er in de VS 2 jaar lang niks meer operationeel zijn. Het is voor Thomas dan ook een raadsel hoe deze idioten iets willen gaan onthullen (disclosure) als er geen elektriciteit is, geen internet, geen tv.

Men dreigde ook de watervoorziening uit te schakelen. Hun event is een variant op het alien-invasie-scenario. Volgens Thomas willen zelfs de goede buitenaardsen momenteel niet op die manier naar buiten treden. De andere groep buitenaardsen willen echter over de planeet heersen en als goden aanbeden worden. Net zoals het vroeger ging.

De mensen die aan deze serie besprekingen deelnamen, is verteld dat hun frequentie veel hoger is dan die van andere mensen en dat ze daarom de uitverkorenen zijn. Zij moeten om die reden de mensheid redden. En om ons te redden denkt men 90% van de mensheid uit te moeten roeien.

De bespreking die op dinsdagavond plaatsvond was met de ‘uitverkorenen’ uit het hele land. Daar kwam men met het idee om het elektriciteitsnetwerk uit te schakelen en het water te vergiftigen. Zij denken dat, omdat ze de uitverkorenen zijn, ze in speciale bunkers gaan of ergens in het zonnestelsel worden ondergebracht. Maar vanwege de barrière in ons zonnestelsel zullen ze niet ver komen en hier de consequenties van hun daden onder ogen moeten zien.

Als gevolg van het nieuws dat er tijdens deze besprekingen naar buiten kwam, werd een National Security Threat uitgevaardigd. In de computersystemen die de transformators aansturen, is een computervirus gedetecteerd. Deze was erop gezet door de Cabal, maar inmiddels onschadelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor de watervoorziening.

De alternatieve websites die het de afgelopen week hadden over events, hebben de mensheid in de uitverkoop gedaan. Voor Thomas is het misselijkmakend. Toen hij zijn toetreden in de alternatieve media maakte, dacht hij met gelijkgestemden in contact te komen, om er uiteindelijk achter te komen dat de kakkerlakken diep in deze community binnengedrongen en verspreid zijn. Zo heeft hij ook geen goed woord over voor Corey Goode die hij een aantal maanden geleden ontmaskerd heeft als een FBI-informant en zijn verhalen vooral ontleent aan getuigenverklaringen van anderen.

Thomas volgde de originele David Wilcock, maar hij is ervan overtuigd dat de huidige persoon niet de originele is. Hij wist al lange tijd dat Wilcock niet deugde, maar kon hier niet meteen mee naar buiten komen. Hij was toen nog verbonden met Cosmic Voice, een show die min of meer is voortgekomen uit het eerste interview dat Drake met David Wilcock gehouden heeft. Nagenoeg alle volgers van Cosmic Voice waren ook volgers van David Wilcock. Maar Wilcock probeert Thomas al lange tijd de mond te snoeren. Hij heeft de bespreking geïnitieerd die Thomas uit Cosmic Voice heeft verwijderd. Thomas onthulde te veel van zijn paradepaardje en zijn melkkoe Corey Goode.

Herstel van rechtsstaat door National Liberty Alliance

1:01:50   In het tweede uur zijn John Darash en Gerard van de National Liberty Alliance (NLA) te gast, een organisatie die door middel van Common Law de rechtsstaat in de Verenigde Staten wil herstellen.

De National Liberty Alliance (NLA) biedt allerlei online cursussen over Common Law, de Constitutie en de Bill of Rights. Daarnaast hebben ze middels de Unified United States Common Law Grand Jury allerlei aanklachten tegen de staat ingediend en stapels juridische documenten naar talloze overheidsorganisaties gestuurd, waarbij allerlei overtredingen zoals hoogverraad worden aangeduid.

Het team rond Trump is zeer geïnteresseerd in de documenten die NLA naar buiten brengt. Naast alle aanklachten die de Grand Jury indient, heeft de NLA ook stapels documenten om deze grieven te bewijzen. Trump wordt hierover geïnformeerd en op de hoogte gebracht van de plannen om het onrecht via juridische wegen te herstellen. Momenteel overtreden er drie takken van de regering alle wetten. De Unified United States Common Law Grand Jury is de vierde tak van de regering en staat boven de Supreme Court (de hoge Raad).

De NLA is nauw betrokken bij de Bundy-rechtszaak in Oregon en Nevada en hebben inmiddels veel bewijsmateriaal verzameld. Ze zullen onder andere de rechter Brown gaan vervolgen voor de vele overtredingen die zij begaan heeft. Deze zaak zal van een civiele zaak overgaan naar een strafzaak. Er zullen vanuit de Bundy-rechtszaak aanklachten ingediend worden. In de kern komt de zaak neer op de vernietiging van de Verenigde Staten van Amerika door stelselmatig misbruik van het rechtssysteem.

John Darash geeft aan dat er in de nabije toekomst diverse rechtszaken gaan plaatsvinden in Albany, New York. Dit worden grote rechtszaken van nationaal belang en de NLA hoopt daarmee wat slagkracht te krijgen, waarna de Common Law rechtszaken weer in de reguliere rechtbank geherintroduceerd kunnen worden.

Het doel is ook om bepaalde ambtenaren of politici uit hun functie te zetten. “We mean business,” zegt John Darash en voegt toe dat deze aanklachten een duidelijk signaal zullen zijn dat men ofwel de wet gehoorzaamt, ofwel uit de functie wordt ontheven. Hij roept mensen op om zich aan te melden om naar deze rechtszaken te gaan, om de voortgang en veiligheid te waarborgen.

Hij denkt dat ze de steun van het Witte Huis gaan krijgen. Trump lijkt open te staan voor datgene dat de NLA doet en lijkt bereid om dingen anders aan te pakken. Ze zullen hem op allerlei fronten bijpraten en allerlei zaken aankaarten, zoals het politiegeweld in de VS. Politieagenten met bivakmutsen op, in militaire outfits en tot de tanden toe bewapend die op gewelddadige manier mensen aanhouden, dat moet stoppen vindt John Darash. Politieagenten moeten geen bivakmutsen dragen, alleen criminelen bedekken hun gezicht.

1:15:00   Gerard van de NLA vertelt dat het inzetten van rechtbankwaarnemers zeer succesvol is. Deze waarnemers zijn gewone burgers zie bij rechtszaken aanwezig zijn om aantekeningen te maken. Ze maken met meerdere mensen transcripts van de zaak, zoals de griffier ook doet, waardoor zaken achteraf niet meer verdraaid of verdoezelt kunnen worden.

Er zijn in de VS allerlei overheidsdiensten die als taak hebben om terroristen op te sporen. Ze richten hun pijlen echter vooral op mensen die de grondwet proberen hoog te houden, in plaats van echte terroristen op te sporen. Vanwege de vele aanklachten en juridische papieren die de NLA de afgelopen jaren heeft verstuurd, worden ze door de dit soort organisaties ‘paper terrorists’ genoemd. Gerard zei ooit tegen een medewerker van Homeland Security: “Ja, vertel hen de definitie van een papierterrorist; dit is iemand die grondwettelijke juridische documenten indient, waar men geen antwoord op heeft en er daarom door geterroriseerd is. Vertel hen dat we nergens bang voor zijn, behalve voor een aangestoken lucifer, omdat we papierterroristen zijn.”

Gerard zegt dat het van belang is dat Trump in het Witte Huis geïnstalleerd wordt, maar is bang voor smerige spelletjes om dit te voorkomen. We leven momenteel in een zeer spannende tijd. Trump heeft de mainstream media al buitengesloten en zich opengesteld voor de alternatieve media, wat de mainstream media echt zal schaden.

1:33:00   Common Law, in tegenstelling tot statutair recht is heel eenvoudig. John Darash: “Het is de wet van het hart.” Mensen weten in hun hart of iemand een misdaad begaan heeft. Daar heb je geen advocaten of openbare aanklagers voor nodig. Common Law is common sense. Als er sprake is van een misdaad, moet er sprake zijn van een benadeelde partij. Deze benadeelde partij kan niet de staat zijn. Voor elke vorm van schade (injury) is een oplossing. Het doel is niet om mensen op te sluiten, maar veel meer om de veroorzaakte schade te herstellen. Slechts een zeer kleine groep die gewelddadig is hoeft opgesloten te worden. Op basis van deze definitie zit 90% van alle gedetineerden in de VS ten onrechte vast.

Voor meer informatie zie nationallibertyalliance.org of het artikel “De macht van de Common Law beweging” of het artikel “Common Law en natuurrecht: oorspronkelijke rechtsvormen om het onrecht te herstellen”.

Antarctica

2:09:10   Thomas denkt dat de berichten over Antarctica een afleidingsmanoeuvre zijn. Hij gelooft niet dat bepaalde mensen daar op bezoek gaan. Als daar echt iets gaande was, hadden Thomas en zijn groep daar al lang berichten over gekregen.

Pizzagate

2:25:00   Vraag: Hoe kon het dat de mainstream media het Pizzagate-schandaal kon verdraaien?
Thomas: Ze hebben scripts die ze moeten volgen. Het zijn script-lezers, zoals gehoorzame robots. Hij ziet het echter ook als teken van wanhoop en signaal van verandering. Het feit dat ze nu hun eigen nieuwsberichten moeten verdraaien, is een indicatie van de druk die op ze wordt uitgeoefend.

Hij raadt aan om ervan te genieten, in plaats van geïrriteerd te raken. Het is wellicht een kleine verandering, maar uiteindelijk zal de sneeuwbal snelheid krijgen. Daar waar ze ooit scripts lazen over datgene dat zij aan het doen waren, lezen ze nu scripts om datgene wat wij doen tegen te werken.

3:00:00   Vraag: Is het waar dat (een deel van) de FBI en de New York Police Department nog steeds Pizzagate aan het onderzoeken zijn en dat er arrestaties van hooggeplaatste personen zullen zijn na de inhuldiging van Trump?
Thomas: Er is veel meer aan de hand, vergelijkbaar met Pizzagate, meer dan zichtbaar is.

Meer sterfgevallen onder de Cabal

2:33:30   Een groot aantal van de Amerikaanse publieke figuren met een walk-inziel, zijn afgelopen week heengegaan. Deze opmerking heeft betrekking op de ‘gijzeling’ van prominente Cabal-leden zoals Thomas dit in de radioshow van 18 augustus 2016 (“Moord op zoon van de Draco’s” en “Val van de Cabal”) en 25 augustus 2016 (39:00) uiteenzet

Hervormingen in de voedselindustrie

2:42:25   Thomas voorspelt dat er begin volgend jaar een verandering in de voedselindustrie merkbaar zal zijn.

Geoengineering & weeroorlogen

2:56:20   Geoengineering en weeroorlogen zijn echt en zijn al zeker zo’n 50 jaar gaande. HAARP bestaat echt, deze frequentie-wapens veroorzaken onder andere aardbevingen. Sommige steden hebben onzichtbare geocentrische koepels over de stad, die ter plekke het weer bepalen. Een dergelijke grote koepel bevindt zich over Antarctica. Ook over een aantal steden in Canada en Amerika, maar Thomas kan ze niet noemen, want daar krijgt hij problemen mee.

Communicatiekanalen met UPU (Universal Protection Unit)

2:58:30   Vraag: Je hebt meerdere malen gesteld dat channelings een onbetrouwbare informatiebron zijn, omdat het kanaal (de channel) wellicht in bezit genomen wordt door een kwaadaardig wezen of onderschept wordt door een AI. Dit heeft tot vragen geleid met betrekking tot de UPU-show. Hoe kwam die communicatie tot stand, aangezien we duidelijk hun stem en een niet aardse spraak hoorde? Was dit door middel van channeling of door middel van een technisch apparaat?
Thomas weet niet hoe de communicatie tot stand kwam. Tijdens de uitzending werd er echter twee maal over holografische technologie gesproken. Deze was ook in verschillende films te zien, waaronder StarTrack. In de radioshow werd er twee maal een holografisch scherm genoemd en Thomas vermoedt dat dit de communicatiewijze was.

Als je leven wordt geleid door liefde en zorg zul je zegevieren. Als je leven wordt geleid door angst en woede zul je falen. Voel je vrij om de persoon te zijn die je wenst te zijn, niet de persoon die voldoet aan wat anderen willen dat je bent.

Je bent een multidimensionaal wezen die simultaan op velen niveaus opereert. Je bent hier niet om te conformeren, je bent hier niet om beknot te worden, je bent hier niet om tot slaaf gemaakt te worden, je bent hier niet om misbruikt te worden, of om te wedijveren met je vrienden, familie of buren.

Je bent hier om de beste te zijn die je kunt zijn en dit te doen als de kroon van creatie. Dus ga nu met het vertrouwen van wie en wat je bent en excelleer in jezelf. En terwijl je dit doet, inspireer anderen.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij presenteerde jarenlang met Drake Bailey de internet radio-uitzendingen Cosmic Voice. Vanwege een verschil van inzicht binnen die groep ging hij vanaf mei 2016 door met zijn eigen wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show Dec 8th” on Spreaker.

Share.

About Author

Comments are closed.