Drake Bailey: De spanning rond de inhuldiging van Trump stijgt

0

In dit interview vertelt Drake dat er morgen tijdens de inhuldiging bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen zijn om het leven van Trump te beveiligen.

7:02   Volgens hem zullen er 30.000 militairen en 20.000-30.000 politieagenten van verschillende overheidsorganisaties aanwezig zijn. Daarnaast wordt verwacht dat er een kwart tot een half miljoen motorrijders (bikers)tijdens de ceremonie gaan opdagen. Bovendien wordt een groot aantal veteranen verwacht en deze zullen hun wapens meenemen. Bepaalde mensen zijn aangewezen als close-body-security (dicht-op-het lijf-beveiliging). Zij hebben kogelwerende kleding aan en zullen Trump van dichtbij bewaken. Tijdens de inhuldiging zullen veel aanwezigen op een of andere manier bewapend zijn. Drake heeft het idee dat Trump morgen goed beschermd is.

10:00   Volgens Drake gaat ‘de schoonmaakactie’ op de 18e beginnen. Waarschijnlijk verwijst hij naar de arrestatie van criminele elementen, maar hij spreekt ook over het ‘schoonvegen’ van de straten, waarbij inmiddels verschillende bommen gevonden en onklaar gemaakt zijn, die op diverse plekken waren verstopt.

Hij heeft gehoord dat de wetshandhavers al behoorlijk nerveus zijn over de aankomende inhuldiging in Washington DC. Niet zozeer om wat ze gevonden hebben, maar omdat ze zich realiseren dat het voor de debielen die dit gedaan hebben menens is. Iedereen staat volgens Drake op scherp.

26:00   Rond de verkiezingen gaven FBI-agenten en andere ambtenaren bij diverse overheidsorganisaties aan dat ze ontslag wilden nemen en liever ‘hamburgers gaan bakken’, dan medeplichtig zijn en doorgaan met de grote onrechtvaardigheid binnen hun overheidsinstellingen. Het zijn nu vooral de senior ambtenaren die het niet langer pikken. Volgens Drake “wordt het nu echt interessant.”

30:00   Drake spreekt vaak in metaforen en gebruikt het moeras als metafoor voor de huidige situatie. “Je hebt de oligarchen die in alles de macht hebben. (…) Maar het moeras is dermate vervuild dat zelfs de krokodillen er niet meer willen vertoeven, het is dermate ernstig,” aldus Drake.

Er zijn zelfs ambtenaren die handgranaten naar elkaar werpen, wat illustreert dat de gerapporteerde vuurgevechten in het Pentagon echt zijn geweest. Het is niet langer meer ‘business as usual’. Veel mensen in lagere rang die dingen op hun geweten hebben, beraden zich op hun vluchtmogelijkheden. Maar het bewijsmateriaal van hun daden is al in bepaalde handen, die mensen zullen achter ze aan gaan. Bovendien zijn er uitleveringsverdragen met de meeste landen waar ze naar toe willen vluchten.

Drake vervolgd: “Wat betreft het laten leeglopen van het moeras… ik heb het water ietwat gezuiverd, maar dat leeg laten lopen is iets dat Trump zal moeten doen.” Hij denkt dat Trump een kabinet heeft dat capabel is om “niet alleen het moeras te laten leeglopen, maar ook de krokodillen te voeden met degene die zich daar sowieso niet hadden moeten bevinden.”

Verder spreekt Drake over de grote hervormingen die in de VS op stapel staan. Hij spreekt over grote veranderingen bij de IRS, de Amerikaanse belastingdienst, de ontmaskering van de farmaceutische industrie en het aanpakken van rechters die onrechtmatig wetten vanuit de rechtbank creëren. Er zijn geruchten dat Trump direct na zijn aanstelling een aantal presidentiële besluiten zal nemen die zeer drastische gevolgen hebben. Een van de geruchten is dat alle besluiten en wetten die Obama getekend heeft ongeldig verklaard zullen worden. Dat zou te maken kunnen hebben met de vervalste geboorteakte die recentelijk naar buiten is gebracht.

Al met al kijken we dus uit naar een van de meest spannende en spraakmakende inhuldiging van een Amerikaanse president, zoals we die nooit eerder gezien hebben.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.