Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 12 januari 2017

0

Samenvatting van de wekelijkse radio-uitzending van 12 januari 2017 door Thomas Williams, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. Deze radioshow bevat intel (geheime informatie die vrijgegeven mag worden) over wat er achter de schermen gebeurt. Deze intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

08:00   Thomas wacht nog op volledige bevestiging dat Koningin Elizabeth dood is, maar het ziet er niet goed voor haar uit.

19:30   Er is een rel uitgebroken tussen het Vaticaan en de ‘Ridders van Malta‘, een oude katholieke orde. Een hoogwaardigheidsbekleder is ontslagen vanwege een schandaal met betrekking tot anticonceptie. De liefdadigheidsinstelling van de Ridders van Malta heeft duizenden condooms verspreid in Myanmar (Birma). De katholieke kerk verbiedt het gebruik van kunstmatige anticonceptie. Thomas grapt dat het blijkbaar oké is dat de paus het kruis van Jezus kust (hij bedoelt daar een bepaald lichaamsdeel mee), maar blijkbaar niet oké om condooms te gebruiken. De leden van de orde van Malta zijn gesommeerd om de beslissing niet tegen te spreken wanneer ze met de paus spreken.

21:40   De Orde van Malta is een soevereine entiteit. Hun geschiedenis gaat terug tot de 11e eeuw waarin ze eerst een ziekenhuis in Jeruzalem hebben gesticht en later het Sint John’s ziekenhuis. De religieuze orde van de katholieke kerk heeft nu 13.500 leden. Er zijn meer dan 100.000 vrijwilligers die zorg bieden in ziekenhuizen over de hele wereld.

De Orde van Malta geniet de vele privileges van een natiestaat. Het kan bijvoorbeeld zijn eigen postzegels, paspoorten en nummerborden uitgeven. Het heeft diplomatieke betrekkingen met 106 staten, inclusief de Heilige Stoel (Holy See). Het is een soevereine staat, maar het bezit geen grondgebied, behalve een paleis in een chique winkelgebied in Rome. > Luister verder naar dit fragment vanaf 23:00 minuten.

27:00   Thomas vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de wereldbevolking is verdubbeld terwijl de mensen in het Westen steeds minder kinderen krijgen, er internationaal hongersnood en oorlog is, et cetera. Hij twijfelt eraan of de officiële cijfers wel het daadwerkelijke aantal mensen aangeeft. Thomas benadrukt dat vrouwen in het Westen steeds minder kinderen krijgen. In Zuid-Europa is 20% van de vrouwen kinderloos. In Noord-Europa is dat 15% en 18% in heel West-Europa.

2:16:00   Hij gaat daar later in de show verder op in. Ze willen ons overtuigen dat het aantal mensen op de wereld verdubbeld is, terwijl in Europa, Amerika en Canada het aantal geboortes in de afgelopen decennia is gehalveerd. Daarnaast wordt Afrika geteisterd door hongersnood en oorlog. Ook in India heerst veel armoede en honger. In China is decennia lang een geboortebeperking met een maximum van 1 kind per gezin ingesteld . (E*: en China kampt inmiddels met een ernstig tekort aan meisjes en vrouwen die tenslotte de enigen zijn die nieuwe kinderen kunnen baren.)

De zwendel met de geboorteaktes waarbij de Cabal geld incasseert, vooruitlopend op de gemiddelde levensduur en arbeidsjaren (dit wordt door Dr. Naidun uitgelegd in het tweede uur), hangt nauw samen met een gemiddelde van 2,3 kind per gezin. Het aantal kinderen in het Westen is gereduceerd tot 1,2. Thomas denkt dat er daarom ook een hele immigratiestroom op gang is gebracht.

52:00   De afgelopen week claimde de CIA dat Rusland zich heeft gemengd in de Amerikaanse verkiezingen, zonder daarvoor enige vorm van bewijs te hebben. Thomas grapt: “Het is net zoiets als de massavernietigingswapens in Irak die er ook niet waren.” De CIA heeft altijd samengewerkt met de MI6, KGB en Mossad, ze zijn allemaal gelinkt. De vraag is dan ook wie zich nou met wat heeft gemengd.

55:00   Het gevecht tussen de Illuminati is nu zichtbaar in het publieke domein. Thomas verwijst naar een radioshow die hij vorig jaar gedaan heeft over de interne strijd binnen de Illuminati. Thomas heeft de afgelopen maanden regelmatig gewaarschuwd dat de facties binnen de Illuminati een onderling conflict hebben en dat deze strijd zou oplaaien. Zo ontmaskeren ze elkaar op een hele op grote schaal. Dit is hún oorlog die ze moeten uitvechten, niet de onze. Er wordt echter niet toegestaan dat dit gevecht zich uitbreidt in het publieke domein.

De Cabal zal blijven denken dat ze hierover controle heeft. Ze denken dat het slechts een vermindering is van de verschillende groepen die nodig zijn om de bevolking onder de duim te houden. Uiteindelijk zullen ze hun oorlog onderling uitvechten. Zij denken dat ze aan het einde van dit gevecht via de New World Order over de wereldbevolking zullen heersen, vanuit een tempel die nu in Jeruzalem wordt gebouwd.

Maar wat daadwerkelijk gaat plaatsvinden is dat ze elkaar uit de weg blijven ruimen. Ze zullen elkaar blijven ontmaskeren en blootgeven via hun nieuwskanalen. Ze zullen elkaar blijven opofferen en verraden en dat zal een lawine aan onthullingen veroorzaken. Dat is het golfbal-effect waar Thomas een paar weken geleden over sprak.

Als het stof is neergedaald zullen er nog maar een paar over zijn, die maar beperkte macht hebben. Dat wordt onze gelegenheid om naar voren te treden en het gat te vullen. De vraag blijft, wat gebeurt er? Wat ga je doen als zij opstappen, behalve in eerste instantie feest vieren? Zullen mensen naar voren treden als de nieuwe leiders, die van deze wereld een menselijke wereld gaan maken?

Dat is wat er gaat plaatsvinden, een lawine van ontwikkelingen.

1:07:00   In de tweede helft van de show is Dr. Naidun (een rechtsgeleerde) te gast, met een aantal interessante standpunten. Hij kent alle wetboeken en gerechtssystemen uit zijn hoofd, inclusief inheems recht, natuurrecht, gewoonterecht, et cetera. Vanuit die alternatieve, oorspronkelijke wetgeving, die altijd prevaleert boven de huidige statutaire wetgeving, adviseert hij allerlei partijen om de macht terug te claimen en de Cabal te verslaan.

Eén van de projecten waarbij hij is betrokken, is om op basis van inheemse wetgeving de claim op grondgebied die toebehoorde aan inheemse volkeren, ter discussie te stellen. Hij beweert dat vanuit deze wetgeving landen zoals Groot-Brittannië en andere Westerse mogendheden geen recht kunnen claimen op grondgebied dat ze in het verleden veroverd hebben.

Vervolgens spreken ze over de Verenigde Naties, waarvan Dr. Naidun zegt dat het een nutteloze en betekenisloze organisatie is die geen enkel recht van spreken heeft.

1:12:00   Dr. Naidun legt de rechten uit van een soevereine natie en wanneer land zijn soevereiniteit kan claimen.

2:32:00   Wat Thomas graag zou willen zien, zijn arrestaties in het openbaar. “Ja, ik realiseer me dat er achter de schermen dingen gebeuren, maar het wordt tijd dat we wat publieke gebeurtenissen gaan zien. Dan hebben mensen echt bewijs, volledig bewijs en hoeven niet alleen te geloven wat ik vertel.”

3:03:50   Er is een gerucht dat na de inhuldiging van Trump een belangrijke persconferentie zal worden gehouden, waarbij een beroemdheid uit het getuigen-beschermings-programma naar voor zal treden. Is dit de persconferentie waar we met z’n allen op wachten?
Thomas: “Dat is mogelijk. Er is een heel scala aan positieve mogelijkheden die na 20 januari op het punt staan om uitgerold te worden. Het ziet er veelbelovend uit.”

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show Jan 12th” on Spreaker.

Share.

About Author

Comments are closed.