Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 19 januari 2017

0

Samenvatting van de wekelijkse radio-uitzending van 19 januari 2017 door Thomas Williams, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. Deze radioshow bevat intel (geheime informatie die vrijgegeven mag worden) over wat er achter de schermen gebeurt. Deze intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

17:00   Geld is een creatie afkomstig van (de planeet) Orion. Als we als mensheid vooruit willen, moeten we af van het idee dat er voor noodzakelijke dienstverlening zoals: ziekenhuizen, watervoorziening, elektriciteitsvoorziening en voedselvoorziening, er in dit soort bedrijven en organisaties aandeelhouders zijn. Deze mensen zijn uit op winst op basis van de basisbehoefte van de mens. Dat moet stoppen.

30:55   In 2010 bezaten slechts 388 mensen de helft van het wereldkapitaal. In 2015 waren dat er nog maar 80. In 2016 waren dat er nog maar 62. De prognose voor 2017 is dat slechts 8 mensen de helft van al het wereldkapitaal bezitten.

35:00   De gebeurtenis op 20 januari 2017 is niet alleen belangrijk vanwege de inhuldiging van Trump, maar biedt tevens de mogelijkheid tot verandering. Het feit dat Trump heeft gezegd dat de NAVO overbodig is, is een teken van een breuk in het systeem. De onthullingen zullen in snel tempo naar buiten komen. Als je denkt dat de Pizzagate een grote onthulling was, dan heb je nog niks gezien. Dat is nog maar het topje van de ijsberg. En de ijsberg reikt tot zeer diep onder het wateroppervlak. Als die ijsberg breekt, zal alles veranderen. Veel van de mensen die je voorheen bewonderd hebt, of je idool waren, zul je daarna op een andere manier bekijken. Er zijn veel bekende namen bij betrokken. Zij hebben hier aan deelgenomen, in ruil voor roem en rijkdom.

42:00   Er schijnt vorige week een artikel over David Wilcock te zijn verschenen, waaruit blijkt dat Wilcock niet handelt in het belang van de mensheid. Thomas is teleurgesteld over het feit dat hij vanaf het begin af aan een handlanger was, zo ver terug als 2002. Hij schreef in die tijd diverse artikelen waarvan de inhoud grotendeels overeen kwam met artikelen die Drake destijds over Het Plan schreef onder het pseudoniem Art Aqua, dat ‘toevallig’ ook de Skype-naam was die Wilcock gebruikte.

44:00   De Rothschilds hebben door middel van Brexit het geld gestolen en zijn daarmee naar Azië gegaan. Daarna hebben ze geprobeerd om de BIS-bank over te nemen, hetgeen is mislukt. Vervolgens — en dit is wereldschokkend — probeerden de Rothschilds wederom te infiltreren in het bankwezen in Groot-Brittannië. Dit betekent dat de Aziatische factie gefaald heeft. De Rothschilds zijn dus van kamp veranderd, waaruit blijkt dat ze niet meer geloven in het plan dat via de Aziatische factie zou worden uitgevoerd. Maar het is niet gelukt om terug te keren naar Groot-Brittannië en zich daar in te mengen, ze zijn daar niet welkom.

50:00   Prins Charles schijnt te denken dat hij nu de koning van Engeland is, nu koningin Elisabeth ofwel ondergedoken is, ofwel dood is.

51:00   De Bush-familie heeft niet lang meer te leven. Thomas is van mening dat voormalig president Bush senior al in 2014 gestorven is. Degene die we al die tijd in het nieuws hebben gezien, is een kloon. Hoe dan ook, zowel Barbara als Bush senior liggen momenteel op de intensive care. Thomas denkt dat indien nodig, ze tijdens, of net na de inhuldiging van Trump officieel zullen sterven om een splitsing te creëren. Thomas meent tevens dat, als de inhuldiging op vreedzame wijze plaatsvindt, we een echte kans hebben om veranderingen door te voeren en het spreekwoordelijke moeras leeg te pompen.

53.32   Een bericht van de Council: de mensheid is vanaf december vorig jaar ‘geslaagd’. Dit betekent dat we niet meer terug naar af gaan en ons ras (de mens) niet zal worden uitgeroeid. Er zullen geen tijdslussen (time loops) meer zijn. De UPU (Universal Protection Unit) heeft honderden scenario’s berekend om te kijken of we succesvol kunnen zijn. Blijkbaar is alles in gereedheid gebracht om volledig succesvol te kunnen zijn, zonder de hulp van een babysitter.

Voor het eerst in de geschiedenis, heeft de mens de kans om zijn eigen toekomst te bepalen. We worden echter gezien als een ras van lage intelligentie, omdat we niet de voorwaarden hebben gecreëerd om de volgende generatie beter te laten zijn dan onszelf. Dit is niet helemaal onze verantwoordelijkheid, maar we hebben wel ingestemd met dingen waar we niet mee hadden hoeven toestemmen.

1:12:00   Er is veel onzin op het internet. Een van de mensen die volgens Thomas veel onzin verkondigt is Ken Dunt. Ook het hele verhaal rond de SSP wordt volgens hem niet naar waarheid vertelt. SSP staat niet zozeer voor Secret Space Program, maar verwijst naar SS en de Nazi’s. Corey Goode is daarbij onderdeel van de Nazi break away group. Dit soort groepen en organisaties zijn geïnfiltreerd en zullen binnenkort ontmanteld worden.

1:17:20   In het verre verleden was er een nucleaire oorlog, maar deze is niet door de mensheid veroorzaakt. De overstroming is ook niet door ons veroorzaakt. De oorzaak lag bij Noa en zijn bende van Annunaki-broeders. De Draco’s zijn daar verantwoordelijk voor en Noa was daar een van. De Ark was niet een boot op de oceaan, maar een ruimteschip.

Thomas verwijst naar de televisieserie The 100, waarin dit verhaal ook verteld wordt. In deze serie zijn er genetisch gecreëerde mensen die vanaf het ruimteschip naar de aarde werden gestuurd. Eenmaal aangekomen zagen ze dat er al mensen op aarde leefden. Sommigen waren misvormd, anderen leefden in ondergrondse bunkers. Dit soort bunkers zijn geen moderne uitvinding. Waarom denk je dat er al die ondergrondse tunnels zijn?

In deze serie komt ook het cijfer 13 voor, ofwel 12+1. Thomas zal later terugkomen op de betekenis daarvan. Er zijn vele voorbeelden van deze cijfercombinatie. In de serie The 100 ontmoeten de mensen uit het ruimteschip de 12 clans op aarde. De groep genetisch gecreëerde mensen afkomstig van het ruimteschip, had alle karaktereigenschappen van de Draco’s: ego, hebzucht, arrogantie, et cetera. Uiteindelijk zagen ze in dat ze zich moesten aanpassen en werden daarna de 13e clan, wederom 12+1.

In de serie wordt ook over tijdslussen (time loops) en het AI-systeem (Artificial Intelligence) gesproken. In de serie krijgen mensen een pil die de pijn wegneemt, maar daarmee ook de herinneringen. Daarom hebben we geen herinneringen meer. Het kan echter bijzonder pijnlijk zijn om herinneringen van vorige levens terug te krijgen. Als we op zielsniveau voor deze keuze worden gesteld, moeten we daar rekening mee houden.

Velen van ons hebben in dat tijdperk geleefd, waarbij we door middel van een pil de keuze kregen om de pijnlijke herinneringen te vergeten. Sommige mensen zijn echter later van buiten gekomen om te helpen de Matrix te beëindigen.

• Fase 1 van de AI was het aanbod om de pijn weg te nemen en in de steden van het (valse) licht te wonen.
• Fase 2 van de AI vereiste vrije wil. Het vereiste onze instemming, maar we hebben geen echte vrije wil gekregen, omdat we voorgelogen zijn door het valse licht.

2:27:00   In de serie 100 wordt verteld over een groep buitenaardsen die duizenden jaren geleden op aarde is gekomen, om in allerlei organisaties te infiltreren en veranderingen tot stand te brengen. Sommigen buitenaardsen kwamen hier vast te zitten. Er waren ook engelen die hier niet weg konden. Er waren tevens creërende en planetaire wezens die hier vast kwamen te zitten. Dat is waarom er zoveel wezens van buiten kwamen om ze te bevrijden.

Het idee dat de mens afkomstig is van één en hetzelfde ras, klopt niet. Er zijn momenteel verschillende soorten mensen op deze planeet, mede door genetische manipulatie. Hopelijk leren deze groepen om als één groep verder te leven. We hebben nu eindelijk de gelegenheid om op deze planeet verder te leven zoals wij dat geschikt achten.

2:12:00   Het wereldwijde tekort aan drinkwater zou opgelost kunnen worden door het zeewater als bron te benutten. Dat lost ook het probleem van de stijgende zeespiegel op. Het kost momenteel veel geld en energie om het water van de huidige  bronnen, naar de drogere delen van het land te transporteren. Dit geldt zowel voor de VS als Groot-Brittannië. Een dergelijke transitie vergt een investering. De waterbedrijven zouden meer kunnen investeren als er geen hebberige aandeelhouders zouden zijn. Dit zouden publieke organisaties moeten zijn, omdat ze voorzien in een publieke behoefte.

Het aanleggen van nieuwe pijplijnen om een dergelijk plan uit te voeren, kan gecombineerd worden met de aanleg van een nieuw WIFI-systeem. De frequentie van dit WIFI-systeem kan helend voor de mensheid zijn, in plaats van schadelijk zoals de huidige WIFI-straling. Thomas hoort binnenkort of er vervolgstappen zijn in de realisatie van dit plan.

2:22:40   Thomas kan zich grotendeels vinden in datgene wat Cobra naar buiten brengt. Hij vind sommige informatie buitengewoon. Thomas heeft hem verschillende keren gesproken en hem toen wel gezegd dat hij Cobra naïef vindt wat betreft de namen die hij toekent aan bepaalde groepen of individuen. Maar de namen doen er niet echt toe, het gaat om de intentie. Of men nu het heeft over de ‘Council van 9’ of de ‘Council van 13’, het maakt niet uit, zolang het over de juiste groep gaat die dingen voor mekaar krijgt. Thomas kan zich grotendeels vinden in datgene wat Cobra vertelt, maar is het niet met alles eens. Thomas denk wel dat hij goede intenties heeft.

Op 22 januari plaatste Thomas Williams een aanvullend bericht op de Facebook-pagina van de Truth, Honor & Integrity-groep.

Thomas: “Wat momenteel gaande is:

  1. De ontmanteling van de schaduwgroeperingen is aan het escaleren.
  2. Er zal in de VS geen financiële ineenstorting plaatsvinden.
  3. Verwacht meer aankondigingen van het plotseling overlijden van ‘beroemde’ mensen. Verwacht tevens dat enkelen van hen uit de school zullen klappen, terwijl het programma ineenstort.
  4. Psychische aanvallen, uitlokking en bizar gedrag is toegenomen. Houd je bescherming te allen tijden intact. Laat je niet uit de tent lokken. Houd je niet bezig met mensen die niet op hetzelfde trillingsniveau zitten. De pogingen om je terug in hun tijdslus te trekken, worden opgevoerd.
  5. De gedachtes met pijn en trauma zullen in de nabije toekomst toenemen. Dit kan leiden tot overmatige huilbuien en emotionele situaties. Profiteer van het innerlijke werk dat je gedaan hebt en ga er op een kalme, rationele manier mee om.
  6. Je moet hier doorheen en je moet het niet op anderen projecteren, noch alcohol, drugs of medicijnen gebruiken om het af te stompen. Op dit moment is het cruciaal dat jij er mee omgaat en ten minste hulp zoekt bij mensen binnen de groep.
  7. Vrouwen worden aangevallen vanwege hun verhoogde emotionele staat. De oorzaak van het irrationele gedrag dat op grootschalige wijze plaatsvindt, wordt momenteel onderzocht. (Buig dit alsjeblieft niet om naar een vrouw/man verdeel-en-heers-situatie)
  8. Blijf nu kalm, meer dan ooit. De bombardementen van frequenties, goed en slecht, uitlokkende aanvallen, onzin-gedoe en onthullingen zullen vanuit alle kanten op ons afkomen.
  9. De twee werelden zullen in de komende dagen en weken steeds zichtbaarder worden. Blijf rotsvast in je overtuiging. Sta sterk in je pad. Steun gelijkgestemden meer dan ooit, terwijl de kakkerlakken, de synthetische robots en ziellozen hun dag van afrekening steeds dichterbij zien komen.

Heb geduld (ja, ik weet het), maar dit is een ontmanteling op gigantische schaal. De volledige schaal wordt door de meesten niet begrepen. Het konijnenhol waar mensen over praten, heeft velen lagen die nog nooit onthuld zijn.

We leven in potentie in de meest buitengewone tijd van de geschiedenis van deze planeet. Probeer ervan te genieten. Veel is al gedaan, veel wordt al gedaan en veel zal nog gedaan worden.

Ten slotte: ga door met te delen, te zorgen en je compassie te tonen, daar waar deze groep voor staat. Sta te allen tijden in je eigen soevereiniteit.”

Als je leven wordt geleid door liefde en zorg zul je zegevieren. Als je leven wordt geleid door angst en woede zul je falen. Voel je vrij om de persoon te zijn die je wenst te zijn, niet de persoon die voldoet aan wat anderen willen dat je bent.

Je bent een multidimensionaal wezen die simultaan op velen niveaus opereert. Je bent hier niet om te conformeren, je bent hier niet om beknot te worden, je bent hier niet om tot slaaf gemaakt te worden, je bent hier niet om misbruikt te worden, of om te wedijveren met je vrienden, familie of buren.

Je bent hier om de beste te zijn die je kunt zijn en dit te doen als de kroon van creatie. Dus ga nu met het vertrouwen van wie en wat je bent en excelleer in jezelf. En terwijl je dit doet, inspireer anderen.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show Jan 19th” on Spreaker.

Share.

About Author

Comments are closed.