Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 26 januari 2017

0

Beknopte samenvatting van de wekelijkse radio-uitzending van 26 januari 2017 door Thomas Williams, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Veranderingen sinds het aantreden van Trump

In het eerste uur van de radio-uitzending spreekt Thomas over de ontwikkelingen sinds het aantreden van Trump. Hij is sceptisch over een aantal zaken, zoals het hervatten van de bouw van de oliepijplijn in Dakota en de bouw van de muur aan de Mexicaanse grens. Ook blijkt Trump zijn goedkeuring te hebben gegeven voor de bouw van nederzettingen in Israël, die jarenlang door Amerika zijn tegengehouden, omdat ze op bezet gebied zijn gepland. Hij vergelijkt de geplande muur langs de grens met Mexico met de muur in Oost-Duitsland en de muur die in Palestina is gebouwd. Hij ziet dit plan als een zeer kwalijke ontwikkeling.

1:30:50   Daarnaast meldt Thomas ook positieve dingen over Trump, zoals het feit dat hij het TPP-verdrag (Trans-Pacific Partnership) heeft ontbonden en waarschijnlijk ook het TIPP-verdrag zal gaan ontbinden. Ook gaat het NAFTA-verdrag (North American Free Trade Agreement) waarschijnlijk op de schop. Trump heeft tevens een aankondiging gedaan van de introductie van nieuwe technologieën, die nu verborgen worden gehouden, waaruit hij opmaakt dat Trump op de hoogte is van wat er achter de schermen speelt.

Maar Thomas waarschuwt om Trump te zien als de grote redder. We zien in de alternatieve media dat hij nu wel zo wordt gepresenteerd en zagen dit destijds ook gebeuren bij Obama. (E*: Obama werd in de ‘liefde & licht-community’ jarenlang onterecht gezien als de messias, een ‘man van het licht’ met een ‘oude ziel’. Achteraf bleek Obama vooral de NWO van de Cabal uit te rollen.)

Trump dient niet het belang van de mensheid, maar wordt gebruikt in een oorlog tussen verschillende facties zoals de Nazi’s en de Zionisten, die een onderlinge strijd uitvechten. Hij kan niet de leider zijn van de mensen, omdat hij onderdeel is van de Verenigde Staten BV en deel uitmaakt van een corrupt systeem. Het zal in de toekomst blijken wat zijn rol daarin is.

In het tweede uur van de show vertelt Thomas over de Rothschilds die uit Azië zijn vertrokken en weer proberen te infiltreren in het financiële systeem van het westen. Hij is hoopvol dat al deze plannen zullen falen.

Herclaimen van de soevereiniteit

1:36:00   Er zijn stappen ondernomen opdat de VS zijn soevereiniteit terugkrijgt, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van de VN of van de Wereldbank. Dit geldt niet alleen voor de VS maar ook voor allerlei eilanden. Het geldt bijvoorbeeld voor de ABC-eilanden: Aruba, Bonaire en Curaçao, die straks onafhankelijk zullen zijn en dan niet meer bij Nederland horen. Ook de Virgin-islands zullen straks soeverein zijn. Datgene wat aanvankelijk achter de schermen plaatsvond, komt nu in het nieuws en het is geweldig nieuws. Het doel is om dit jaar voor alle 209 landen soevereiniteit te verkrijgen en daarna voor alle mensen soevereiniteit aan te vragen. Volgens Thomas moeten eerst de landen soeverein verklaard worden en volgt daarna de rest.

De strijd tussen de Illuminati-facties

1:38:00   Er woedt nu een oorlog tussen de facties (van de Illuminati). De CIA was al verdeeld in twee groepen: CIA1 en CIA2. Die laatste was een schurken-bende en deze groep heeft zich opgesplitst in CIA2 en CIA3, die nog misdadiger is. De reden van deze opsplitsing is dat er een oorlog tussen de facties uitgespeeld wordt. Daarbij is er een splitsing tussen de verschillende groepen van de CIA, waarbij één groep zich afkeert van de Cabal en de leugens en nu het bedrog doorziet. Deze groep is deels gevlucht en ondergedoken, omdat ze een kwalijke rol hebben gespeeld.

De drugsbaron El Chapo is aan Amerika uitgeleverd. Volgens Thomas is het niet toevallig dat dit nu gebeurt. El Chapo is aan het ‘kletsen’ geslagen (ofwel: mensen aan het verraden). Dit heeft allemaal te maken met het doorlopende onderzoek naar de misdaden die binnen de CIA zijn gepleegd. Dan gaat het over de drugssmokkel, mensenhandel (van kinderen), wapenhandel, zwendelpraktijken en connecties met groeperingen zoals IS, ISIS en Al-Qaeida, die allemaal met geld van de CIA gefinancierd zijn.

1:43:00   Er verdwijnen steeds meer bekenden mensen van het wereldtoneel. Enkele mensen uit de alternatieve media, bekende namen, zijn ook verdwenen. We zullen ze binnenkort weer ten tonele zien verschijnen, met een verhaal dat 180° is gedraaid ten opzichte van het verhaal dat ze daarvoor vertelden.

De ware krachten achter de machtsstructuur

2:09:00   Het Vaticaan wordt niet gerund door de Jezuïeten. Dat lijkt wel zo, maar de vorige paus was een Nazi en toen werd het Vaticaan gerund door Nazi’s. De ware krachten achter het Vaticaan (en alle andere machtsstructuren in de wereld), zijn verborgen. De werkelijke macht ligt in handen van de zwarte adel. Dat zijn de families zoals de Farnese, Orsini en Aldobrandini-families. Zij zijn onderdeel van de 13 Illuminatibloedlijnen. Ook de Kennedy’s horen bij deze groep. Ondanks het feit dat John F. Kennedy erg geliefd was, komt hij uit een familie met een dubieuze achtergrond.

Er vindt een strijd plaats tussen de geheime genootschappen, zoals de Ridders van Malta, het Vaticaan en andere groepen. Het Vaticaan heeft besloten om alle Vrijmetselaars uit het Vaticaan te verwijderen. Dat heeft te maken met een rel rond het uitdelen van condooms waar Thomas in zijn vorige show over bericht heeft. Dit is een voorbeeld van de innerlijke strijd tussen de fracties die achter de schermen plaatsvindt.

2:26:00   Thomas denkt dat de farao’s oorspronkelijk uit Ierland komen en daarom rood haar hadden. Er zijn maar drie plaatsen op de wereld met mensen waar mensen wonen met rood haar: Peru, Ierland en Baskenland. (Thomas refereert hier tevens naar een boek “Ireland the Land of the Pharaos”)

2:50:00   De koningin van Engeland is niet dood, maar de website van het koningshuis plaatst voortdurend informatie en haalt het er dan weer af. Het is onderdeel van de factie-oorlog. Er is een splitsing tussen Elizabeth en Charles, die zich nu allerlei vormen van gezag toe-eigent.

We moeten focussen op wat we willen creëren

2:58:00   We komen uit de situatie waarin we nu zitten, door hun spel te negeren en ons eigen spel te creëren. We moeten onze eigen dingen creëren. Dat is het pad en de reis waar we met z’n allen naar uit moeten kijken. Kijk niet op naar leiders die ons moeten redden. Ieder van ons moet zichzelf redden en ieder van ons is een redder van de wereld.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Share.

About Author

Comments are closed.