Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 2 februari 2017

0

Samenvatting van de wekelijkse radio-uitzending van 2 februari 2017 door Thomas Williams, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. Deze radioshow bevat intel (geheime informatie die vrijgegeven mag worden) over wat er achter de schermen gebeurt. Deze intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

De Dakota oliepijplijn

11:00   President Trump heeft het besluit genomen dat bij de aanleg van de oliepijplijn in Dakota alleen Amerikaanse materialen gebruikt mogen worden. Dit is volgens Thomas een positieve verandering, omdat dit soort projecten voorheen altijd aan het buitenland werden uitbesteed. De vraag is om welke pijplijn gaat het eigenlijk? Thomas gaat daar later in de show verder op in.

1:06:00   In Groot-Brittannië is men erachter gekomen dat de oliepijplijn met publiek geld is gefinancierd vanuit Groot-Brittannië en Canada. Als gevolg hiervan is dit geblokkeerd. De terroristische aanslag in Canada in de afgelopen week is gerelateerd aan deze beslissing.

Meneer Trump heeft de Keystone XL oliepijplijn én de DAPL-pijplijn onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd. De voorwaarden zijn: geen gebruik van publiek geld, geen overheidsgeld, geen staatsobligaties, geen gemeentelijke obligatiefondsen en geen Indiaans geld. Bovendien wordt de geplande DAPL-pijplijn omgeleid, waarbij een minimale afstand tot de aquifer in acht wordt genomen. Als men de pijplijn onder deze voorwaarden kan bouwen, zal het project doorgang vinden. Anders zal het voorgoed worden afgelast. De situatie is nu als volgt: diegenen die de oliepijplijn willen bouwen, moeten zelf 12 miljoen dollar faciliteren. Thomas is dan ook sceptisch over de kans of de pijplijn er überhaupt komt. Hij is bovendien van mening dat er geen behoefte is aan olie vanuit Canada en dat de olie-industrie sowieso geen lang leven meer is beschoren. Als er partijen zijn die op een andere manier proberen de pijplijn erdoor te drukken, zal dat worden tegen gehouden.

Deutsche Bank overtreedt weer de regels

30:45   De Deutsche Bank heeft een boete van 630 miljoen dollar gekregen, deze keer in verband met een Russische witwaspraktijk. Het is het zoveelste schandaal met: hypotheekfraude, hypotheekverzekering-fraude, LIBOR-fraude en nu witwaspraktijken. Ondanks alle schandalen en overtredingen van de wet, blijven ze gewoon bestaan. Als gewone burgers dezelfde misdaden begaan, worden ze levenslang opgesloten.

Trump werkt nauw samen met mensen gelieerd aan Blackwater

47:30   Intel: Trump werkt nauw samen met Erik Prince en hij is min of meer zijn rechterhand. Erik Prince is de oprichter van Blackwater. Thomas kondigde een tijd geleden al aan dat de huurlingen (van het private leger) niet uitbetaald konden worden. Het blijkt dat ze uitbetaald zijn in dinars, een waardeloze valuta. Ondertussen is meneer Prince door alle facties van de Illuminati genaaid en hij is daar niet bepaald blij van geworden. Hij werkt nu nauw samen met Trump en dit is wellicht een teken dat de Cabal van kamp verandert.

De schoonmaakactie van ‘het moeras’

50:00   In de afgelopen week zijn de malafide elementen onder de Chinese Elders uitgeschakeld. Wie precies en door wie, wordt momenteel nog niet prijs gegeven. Maar Thomas mag wel laten weten dat de schoonmaak van het ‘wereldwijde moeras’ nu in volle gang is.

De ware motivatie om ‘de muur’ te bouwen

51:10   Het volgende onderwerp is zeer misselijkmakend en zal mensen van streek maken. Thomas vertelt dat de enorme immigratiestroom in het zuiden van de Verenigde Staten en in Europa, opzettelijk op gang is gebracht vanwege een zeer sinistere reden. Kinderen worden tijdens de reis van hun ouders gescheiden. Gezinnen worden opgesplitst. Terwijl er daardoor chaos ontstaat, hebben sommigen de taak om bepaalde mensen op te pakken, waarbij deze mensen worden gebruikt als orgaandonor. Anderen worden als voedsel verkocht aan de Draco’s. Inderdaad misselijkmakend nieuws.

De muur langs de Mexicaanse grens die onder initiatief van Trump zal worden gebouwd, een plan waarover Thomas zich vorige week nog negatief heeft uitgelaten, is bedoeld om deze weerzinwekkende praktijken tegen te houden. Dat is niet de enige reden, want Obama liet toe dat bepaalde elementen van ISIS ook via deze grensovergang het land binnen kwamen. Dit is inmiddels geblokkeerd.

De hierboven beschreven praktijken vinden plaats om chaos te creëren, angst te zaaien en loosh te creëren (voedsel voor de duistere entiteiten die zich voeden met negatieve emoties). Alle voormalige Amerikaanse presidenten hebben heimelijk voor de Draco’s gewerkt.

59:50   Thomas heeft vorige week zijn standpunt duidelijk gemaakt met betrekking tot de Mexicaanse muur. De argument om de muur te kunnen bouwen; het tegenhouden van criminele elementen, is echter door de CIA zelf gecreëerd. Het zijn criminele praktijken zoals: drugsmokkel, wapensmokkel, economische malaise, et cetera. Allemaal gecreëerd vanuit Langley, het hoofdkwartier van de CIA. Als er een probleem wordt gepresenteerd, is het altijd goed om je af te vragen wie het probleem eigenlijk gecreëerd heeft. Dat geldt ook voor Al Qaida en ISIS, ISIL.

Rothschilds

56:30   De Rothschilds hebben hun invloed op Groot-Brittannië nu volledig verloren. Ze hebben ook hun invloed op Afrika verloren en voorgoed op Rusland. Ze denken echter nog wel een ingang te hebben in Azië, maar sommige ondergrondse elementen zullen daar anders over denken.

Pedonetwerken worden wereldwijd opgerold

1:19:30   Mensen worden steeds meer ontmaskerd. Zoals de onthullingen en het oprollen van pedonetwerken. Hij refereert naar de zaak in Californië, waarbij recentelijk honderden mensen zijn gearresteerd. Hij verzekert ons ervan dat dit niet de enige plek is waar in dit grote aantal mensen wordt gearresteerd. Hij denkt dat het een kritische massa bereikt en tevens invloed zal hebben op zaken aan de andere kant van de oceaan. Hij verwacht dat Scotland Yard in dat geval hun kennis en data gaat prijsgeven. Dat hebben ze tot nu toe niet durven doen, omdat de connecties in dat land zeer hoog in de samenleving zitten. Ze zitten al meer dan 20 jaar op sommige informatie. Beetje bij beetje komt het naar buiten.

De rol van Trump

1:19:00   Thomas ziet met de komst van president Trump een aantal positieve veranderingen plaatsvinden. Deze veranderingen zijn heilzaam voor de mensen en zijn factie (de Zionisten). Hij stelt echter wel dat, als Trump ‘buiten zijn boekje gaat’, hij zal worden vervangen. De ‘cavalerie’ is gearriveerd. Volgens Thomas betekent dit dat er in de nabije toekomst veel spectaculaire gebeurtenissen gaan plaatsvinden. Zaken zullen steeds meer ontmaskerd worden, zoals de praktijken van de CIA. De terreurbeweging ISIS zal heel snel uitsterven en wellicht eind maart niet meer bestaan.

1:23:00   Thomas ziet de grote demonstraties tegen Trump als een teken van wanhoop en een middel waarmee de Cabal chaos probeert te creëren. Hij is zelf niet echt een fan van Trump, maar realiseert zich ook dat het er niet toe doet of je de man aardig vindt of niet. Het gaat erom wat hij voor elkaar krijgt. Hij is echter ook realistisch en beseft dat de ware macht nog steeds vanuit de schaduw komt. Het is de schaduwregering die aan de touwtjes trekt.

2:21:30   Thomas denkt dat we onze aandacht niet teveel moeten richten op Trump. Als Trump dingen voor elkaar krijgt, komt dat niet zozeer door hem. Als Trump dingen niet voor mekaar krijgt, heeft dat ook niet zoveel te maken met hem. Als Trump dingen wél voor mekaar krijgt, wordt hij de held, maar die dingen komen niet zozeer door Trump zelf, maar door de mensen die de zaken van achter de schermen aansturen.

Terugkrijgen van herinneringen uit vorige levens

1:30:00   Er is blijkbaar een discussie over de mogelijkheid dat de mensheid zijn geheugen van vorige levens weer volledig terug krijgt. Er schijnen berichten te zijn dat de Council adviseert om alleen de herinneringen van het vorige leven te laten terugkomen en niet de levens daarvoor. “Is dat dan geen vorm van paternalisme, waarbij zij weer de rol van Parents op zich nemen?” vraagt een luisteraar.

“Dat is een goede vraag,” zegt Thomas. Hij legt uit dat alle herinneringen van alle levens wel heel erg veel kan zijn. Als je alleen al de levens van één lus (loop) als uitgangspunt neemt, dan heb je een periode van 13.000 jaar. Vooral aan het begin van deze periode was de situatie zeer traumatisch met alle vernietiging en ellende die tijdens de oorlog met de Atlantiërs plaatsvond. Wil je al die herinneringen terug?

Thomas ziet vooral nadelen in het terugkrijgen van alle herinneringen. Er is veel schade aangericht aan de levende zielen. Er is veel trauma en dat weegt niet op tegen de voordelen, is zijn mening.

Soevereiniteit voor de Indianen

1:46:09   Thomas gaat dieper in op een onderwerp dat hij tijdens de Open Your Mind-radioshow besproken heeft, namelijk dat indien de Indianen soevereiniteit verkrijgen, dit tevens hun ondergang zal zijn. Hij legt uit dat de inheemse Indianengroepen geïnfiltreerd zijn door Nazi’s. Deze zullen de macht overnemen zodra de Indianen soevereiniteit hebben verkregen. De infiltratie is dus een coup.

De Indiaanse bevolking heeft soevereiniteit gekregen over hun eigen land, dat rijk is aan grondstoffen. Ze mogen zelf bepalen wat ze met deze grondstoffen doen. Als ze als volk sub-soeverein worden, horen ze nog steeds bij de Verenigde Staten. Als ze volledig soeverein worden en er komt een vijandige overname van hun grondgebied, — hetgeen de Nazi’s (onder aanvoering van de Rothschilds) hebben gepland — kan het Amerikaanse leger niet ingrijpen. Thomas is er van overtuigd dat de Indiaanse bevolking niet voldoende militaire middelen heeft om hun eigen grondgebied en volk te verdedigen.

De aarde behoort aan iedereen

2:14:00   Er zijn in het verre verleden verschillende mensenrassen op aarde verspreid, waardoor we er allemaal anders uit zien. Thomas denkt dat het belangrijk is dat alle mensen zich realiseren dat niemand iets bezit en dat alles op deze planeet toebehoort aan iedereen. Op het moment dat de mensheid van dit gegeven doordrongen raakt, zullen we als één geavanceerd ras een enorme vooruitgang op deze planeet bewerkstelligen.

Het hangt er ook vanaf hoe ver je in de geschiedenis wilt terug gaan, om te bepalen van wie het land is. De stelling dat Amerikaans grondgebied toebehoort aan de inheemse Indianen bevolking klopt niet. Voor hun komst waren er Tall Whites, Tall Greys, Reptilianen en het Slangenras (Serpent race), wel bekend bij de Maya’s. En dan heeft hij het nog niet eens over de Mantis, die op talloze grotschilderingen in het zuid westen van Amerika zijn afgebeeld. Dus het wordt best troebel om de partij te distilleren die recht heeft op het land. Er is talloos bewijs dat de Azteken voor de Indianen op het grondgebied waren. Geven we dan het grondgebied terug aan de Azteken? Waar houdt het op? De reptilianen en de Reptors waren voor de mens op aarde. Kunnen zij het daarom claimen?

Enkele beelden van grotschilderingen op verschillende plekken in de wereld, waar insect-achtige wezens zijn afgebeeld.

Het is beter om het bezit-spelletje ‘van-wie-is-wat’ te beëindigen, want dat leidt alleen maar tot mensen die veel hebben en mensen die weinig hebben. Het is onderdeel van de verdeel-en-heers-strategie, waarbij land wordt onderverdeeld in landen en naties.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show Feb 2nd” on Spreaker.

Share.

About Author

Comments are closed.