Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 9 februari 2017

0

Samenvatting van de wekelijkse radio-uitzending van 9 februari 2017 door Thomas Williams, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. Deze radioshow bevat intel (geheime informatie die vrijgegeven mag worden) over wat er achter de schermen gebeurt. Deze intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Wells Fargo financiert Dakota pijplijn

45:00   Het stadsbestuur van Seatlle heeft alle banden met Wells Fargo verbroken vanwege het feit dat ze de financiële verstrekker zijn van de Dakota pijplijn. Thomas roept op om je bankrekening bij deze bank op te heffen, aangezien deze bank dit project steunt.

Pleegkinderen worden opzettelijk bij satanische pleegouders geplaatst

46:30   In de VS maar ook in andere landen worden veel goede, liefdevolle pleegouders tegengewerkt om kinderen te kunnen adopteren, of om pleegkinderen op te nemen. Volgens Thomas wordt de reden daarvan steeds duidelijker. Men is niet op zoek naar goede ouders om voor deze kinderen te zorgen, maar men is op zoek naar satanische pedofielen die voor deze kinderen mogen ‘zorgen’.

Thomas is verontwaardigd over een nieuwsbericht dat Madonna, 58 jaar oud, recentelijk is goedgekeurd om twee kinderen te adopteren die op 9000 kilometer afstand wonen. Zij worden uit hun natuurlijke omgeving gehaald en volgens hem is Madonna de laatste persoon die de zorg van deze kinderen toevertrouwd zou moeten worden. Kijk maar naar de satanische rituelen in haar video’s en optredens.

Plannen voor valse-vlag-aanvallen als wanhoopsdaad

1:08:00   De Cabal probeerde afgelopen week opnieuw de Amerikaanse economie te laten instorten. Dat hebben ze al vele malen geprobeerd, het mislukt elke keer en zal volgens Thomas blijven mislukken. Er is ook een valse-vlag-aanval gepland op Amerikaans grondgebied, waarvan de Russen de schuld zullen krijgen. Tevens is er een valse-vlag-aanval gepland in het Midden-Oosten, waarvan de moslims de schuld zullen krijgen. De poging om bepaalde aanvallen in de schoenen van moslims te schuiven, is onderdeel van een profetie, die een botsing van culturen voorspelt en in 1871 door Albert Pike is geschreven.

Er komt een moment dat de tegenpartij voldoende slagkracht heeft om deze malloten uit hun positie te verwijderen. Het is allemaal onderdeel van een grotere agenda om de aandacht af te leiden, omdat ze aan het verliezen zijn. Thomas herhaalt: “vergis je niet, ze zijn aan het verliezen.”

The Black List gebaseerd op realiteit

1:12:00   Thomas bespreekt de televisieserie The black List. Volgens hem wordt erg veel onthuld in deze serie, zoals de gevechten die momenteel ook in het echt plaatsvinden tussen de FBI en de CIA. Dat geldt ook voor verschillende groeperingen binnen de CIA (aangeduid met CIA-1, CIA-2 en CIA-3) en groeperingen binnen de FBI (FBI-1 een FBI-2), die onderling in gevecht zijn. Tot dat deze conflicten uitgevochten zijn, zullen ze elkaar blijven intimideren. Het lijkt misschien alsof er niets gebeurt, maar Thomas verzekert ons dat er momenteel heel veel plaatsvindt.

De groeperingen binnen deze twee organisaties (CIA en FBI) delen veel informatie niet, omdat er een gebrek is aan vertrouwen. De goedzakken worden in de gaten gehouden door de slechteriken, de NSA en het  Department of Homeland Security. Deze Amerikaanse overheidsorganisaties zijn zelfs opgericht om de FBI en de CIA te bespioneren. Dit komt allemaal aan bod in de televisieserie. Zelfs het bestaan van de Cabal en het gebruik van deze naam heeft Thomas erg verbaasd.

In de televisieserie nemen de FBI- en CIA-agenten het op tegen deze Cabal, soms met risico voor eigen leven. In de serie spelen ook senatoren en openbare aanklagers die voor de Cabal werken een rol, die voortdurend bedreigd worden om hun agenda uit te voeren, omdat hun kinderen anders worden vermoord.

Thomas spreekt ook over de Fulcrum-files, een dossier dat van alle topambtenaren wordt bijgehouden en als pressiemiddel wordt gebruikt. Het dossier wordt aan de desbetreffende persoon getoond om deze daarna voor een keuze te stellen; of je werkt mee, of je wordt ontmaskerd. Het is blijkbaar al 12 maanden gaande en dit is een van de redenen waarom veel Cabal-leden van kamp zijn veranderd.

Wij zijn straks het steunmechanisme

1:32:00   In de hierboven beschreven tv-serie wordt het woord zonde-eters gebruikt (sin eaters). Dat heeft betrekking op ons in de alternatieve Community; wij absorberen de zondes van de Cabal, zodat de rest van de bevolking in vrede en comfort verder kan leven. Zij willen die zondes namelijk niet onder ogen zien. Maar als de tijd rijp is en alles naar buiten komt, zijn wij het steunmechanisme voor onze geliefden, vrienden en familie. Wij kunnen leider en voorbeeld zijn voor degenen die deze informatie voor het eerst tot zich nemen. Er is op dit moment geen enkel ander ondersteuningsprogramma beschikbaar. De huidige hulpverleners kunnen mensen met het huidige trauma al nauwelijks ondersteunen, laat staan met wat er met het disclosure-trauma komt.

Plannen voor juridische aanvallen op The People’s Club

1:50:00   Thomas kan nog niet vooruit met zijn stichting The People’s Club. De fondsen zijn aanwezig, maar er zijn geruchten dat er ‘haviken’ staan te wachten om, zodra de fondsen aangewend worden, deze illegaal te laten verklaren. Gezien het huidige justitiesysteem is het nog niet veilig om deze fondsen beschikbaar te stellen. Thomas vertelt dat de regering op de hoogte is van de stichting en bepaalde groepen ondersteunen het initiatief. Binnen de regering en overheidsinstellingen is alles nu opgedeeld in verschillende groepen en zeer gefragmenteerd.

Valse nieuwsberichten

2:17:30   Thomas vermoed dat de berichten van afgelopen week van de ophanden zijnde arrestaties inzake de pedonetwerken, niet op waarheid berusten. We zullen echter zien of de aankondigingen ook uitgevoerd worden.

2:24:00   Iran werkt heimelijk samen met Israël. In de media wordt het anders voorgesteld. Hetzelfde geldt voor Rusland en Putin, zogenaamde opponenten van het Westen, maar de KGB werkt heimelijk samen met de CIA.

Chemtrails worden gedirigeerd door kracht van buiten

2:32:00   Thomas denkt dat chemtrails en Morgellon’s Disease gedirigeerd worden door een kracht van buiten of een artificieel, intelligent systeem. Hij denkt niet dat de Cabal er direct verantwoordelijk voor is, omdat zij ook levende wezen zijn en ook beïnvloed kunnen worden door de vergiftiging van de lucht, het water en voedsel.

De schaduwregering bepaalt wat er gebeurt

2:37:00   De schaduwregering ís de Cabal, of opereert tenminste onder de regie van de Cabal. Iedereen denkt dat de president de almachtige is, maar er zijn nog 20 lagen boven hem, die meer te zeggen en meer geheime informatie hebben. Dus alles wat in de 20 lagen boven hem gebeurt, daar heeft hij absoluut geen idee van.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Share.

About Author

Comments are closed.