Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 16 februari 2017

0

Samenvatting van de wekelijkse radio-uitzending van 16 februari 2017 door Thomas Williams, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. In deze radioshow gaat Thomas in op het nieuws en de grote veranderingen die steeds zichtbaarder worden. Vanuit zijn kennis over wat er achter de schermen gebeurt, biedt hij een interessant alternatief standpunt waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken. De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Overstroming in Californië

11:00   De overstroming in Californië moet volgens Thomas in het licht gezien worden van een verborgen plan om de mensen in deze staat te dwingen om te vertrekken. De ramp is wellicht een opzettelijke valse-vlag-aanval.

Signalen van grote veranderingen

31:00   De mainstream media brengt nauwelijks nog relevant nieuws naar buiten. Maar het eerste bericht is een indicatie dat er veel aan het veranderen is. Het gaat over de aanval van Trump op het nieuws. Hij heeft de nieuwszenders ervan beschuldigd ontzettend oneerlijk en volledig losgeslagen zijn. Hij claimt dat ze niet te vertrouwen zijn. Dat is een significante verandering.

Het tweede bericht gaat over een wetsvoorstel waarbij het strafbaar wordt gesteld om mensen van micro-chips te voorzien. Het wetsvoorstel is ingediend door Becky Harris, de Senator van Nevada. Het vrijwillig kiezen voor een microchip zou volgens dit wetsvoorstel niet verboden worden.

Het derde bericht gaat over de persconferentie van Robert F. Kennedy en Robert de Niro waarin gewaarschuwd wordt voor het gebruik van kwik in vaccinaties. Bijzonder aan deze persconferentie is dat zij zaken naar buiten brengen, waarvan men binnen de alternatieve gemeenschap al lang op de hoogte is. Allemaal berichten die een teken zijn van de veranderingen die plaatsvinden.

Einde aan drugs- en mensenhandel, pedonetwerken en transnationale georganiseerde misdaad

34:00   Ashton Kutcher heeft een getuigenis afgelegd in de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken in Washington DC, in de hoop een einde te maken aan moderne slavernij en mensenhandel. Zijn stelling is dat iedereen het recht heeft om geluk na te streven, iets dat is vastgelegd in de Amerikaanse grondwet en officieel een groot goed is. De acteur is naast zijn acteerwerk actief in een stichting die zich bezig houdt met de belangen van mensen die het slachtoffer zijn van mensenhandel en kinderprostitutie. Hij vocht tijdens de toespraak tegen zijn tranen, toen hij sprak over de mensen en kinderen die ten behoeve van van anderen gevangenen werden gehouden en onlangs werden bevrijd. Hij stelt dat iedereen recht heeft op geluk en dat dit niet kan samengaan met het ontvoeren van mensen die tegen hun wil gevangen worden gehouden.

38:30   Vervolgens bespreekt Thomas het presidentieel besluit dat Trump afgelopen week heeft ondertekend: “Presidential Executive Order inzake het afdwingen federale wetgeving met betrekking tot de transnationale, criminele organisaties en de preventie van internationale mensenhandel.”

Dit is volgens hem waarschijnlijk een van de meest belangrijke, zo niet hét belangrijkste besluit in de gehele Amerikaanse politieke geschiedenis. Het gaat om een Executive Order inzake drugssmokkel en mensenhandel, de grove schendingen van mensenrechten en alle aanverwante zaken, die zijn gerelateerd aan deze vormen van criminaliteit.

Een belangrijk aspect in dit besluit is het benoemen van transnationale organisaties die zowel nationaal als internationaal opereren. Opmerkelijk is dat de misdaden die in dit besluit worden beschreven, precies de misdaden zijn waaraan de CIA andere overheidsinstellingen zich heimelijk schuldig hebben gemaakt. Onderdeel van dit besluit is tevens de verplichting om binnen 120 dagen aan de president te rapporteren welke organisaties zich schuldig maken aan de hierboven beschreven misdaden.

51:00   Thomas vervolgt: Iedereen weet dat er een centrale bron in het spinnenweb is, die we ook wel kennen als de Cabal of de wereldwijde elite. Thomas benadrukt dat transnationale organisaties een aanduiding is voor de Cabal. Het feit dat alle overheidsorganisaties geïnstrueerd worden om deze groep neer te halen, is veelzeggend. Ook Trump’s bezoek aan de centrale commandopost en aansluitend een gesprek met de Sheriffs, is een teken dat er iets in beweging is gezet. Thomas denkt dat Trump de Sheriffs aan hun plichten heeft herinnerd en dat men achter de Cabal aangaat.

1:07:00   Als je de beschrijving van de misdaden in het presidentieel besluit leest, kun je er de naam van een bepaalde overheidsinstelling doorheen lezen, namelijk de CIA. De verschillende groeperingen binnen de CIA en de FBI werken niet samen. De reden is dat bepaalde groepen binnen die organisaties tot in hun nek in de misdaad zitten, waar de andere groepen nu achteraan gaan. Thomas denkt dat er binnen deze Amerikaanse overheidsinstellingen een grote schoonmaakactie op handen is.

Als deze schoonmaakactie heeft plaatsgevonden zullen veel problemen elders in de wereld als sneeuw voor de zon verdwijnen. Thomas geeft het voorbeeld van Afghanistan waar de VS na 9/11 naar toe gingen, zogenaamd om Bin Laden op te sporen. Maar de werkelijke reden is dat de opiumvelden niet meer operationeel waren. Zes maanden na de Amerikaanse inval in Afghanistan, draaide de drugshandel weer op volle toeren. Het presidentieel besluit zal zich vooral richten op CIA-3 en een deel van CIA-2. Tot slot benadrukt Thomas dat deze Executive Order het potentieel en een grote mogelijkheid heeft om een einde te maken aan de Cabal.

1:16:00   Alle 20 lagen die boven de huidige president zitten, de zogeheten schaduwregering, moeten ofwel een ander doel krijgen, ofwel voorgoed worden verwijderd, voordat de president enige macht heeft. Tot die tijd is hij overgeleverd aan de grillen van deze schaduwregering.

De Rothschilds en hun wanhopige pogingen om in ‘het spel’ te blijven

1:21:21   De Rothschild-familie probeert in verschillende gebieden in Amerika zoals Californië, droogte te creëren. Ze willen HAARP inzetten om het weer te beïnvloeden en zo blijvende droogte te creëren. De Rothschilds zijn dus overgestapt van de financiële wereld naar de grondstoffenmarkt en proberen nu de grondstoffen in de VS, zoals de watervoorziening, in handen te krijgen. Het wordt steeds duidelijker dat het deze familie handelt tegen het belang van de de rest van de wereld.

Maar er is ook goed nieuws met betrekking tot deze familie. De mensen achter de radioshow van de Truth Honor & Integrity-show, welvarende en invloedrijke mensen, hebben alle uitstaande schulden bij de Rothschilds gevorderd. Het gaat om een astronomisch bedrag, waar vele landen bij betrokken zijn. Volgens Thomas zal dit heel wat in beweging gaan zetten.

1:25:30   Een ander verhaal met betrekking tot de Rothschilds is dat ze een wereldwijd aanbod aan alle militairen hebben uitgevaardigd. Als een militaire groep binnen een land beslag weet te leggen op de goudvoorraad stelt Rothschild voor om dit met 50% te delen. Het is echter onwaarschijnlijk dat er militaire groepen zijn, die hier nog voor te zijn porren. De Rothschilds hebben de reputatie hun belofte nooit na te komen. De Rothschilds hebben inmiddels hun aandeel verloren in Groot-Brittannië, Afrika en afgelopen week ook in het Vaticaan.

Grote verliezen voor de Cabal

1:30:30   De Cabal heeft bijna geen steun meer, ook niet van buitenaardsen. Ze zijn totaal geïsoleerd. De overheden keren hun rug naar hen toe, topambtenaren van overheidsorganisaties keren hun rug naar hen toe en zelfs de huurlingen van hun eigen privé-legers keren zich van hen af. Ook de Draco’s hebben bijna geen steun meer, zij hebben zware verliezen geleden. [1:43:00] In China is men de strijd aan het winnen tegen de Dragon-families en de Cabal-facties in Azië. Deze schoonmaakactie moet voor Pasen afgerond zijn. [1:31:30]

Het slotstuk is nabij

1:33:30   Dit zijn een aantal voorbeelden van dingen die gaande zijn. Dus als mensen zeggen dat er niks gebeurt… er gebeurt juist een heleboel.

We stevenen hard af op een bepaalde vorm van apotheose. Mensen moet alleen niet denken dat het allemaal in één dag gebeurt. Als je je realiseert hoe complex de misdaden zijn georganiseerd, hoe diep het gaat en over hoeveel schijven… het gaat erg diep tot in de onderwereld en er is veel op te ruimen. Er is nog veel werk te doen, maar er is ook al veel vooruitgang geboekt.

1:52:00   Gezien de recente ontwikkelingen is het misschien niet meer noodzakelijk dat er een publiek event komt dat de grote massa zal wakker maken. Hoe dan ook, een dergelijk publiek event zal geen buitenaardsen betreffen. Er komen echter een heleboel heftige onthullingen naar buiten, met betrekking tot pedonetwerken, mensenhandel en misdaden tegen de kinderen. Dat is al voldoende om mensen in verwarring te brengen.

Dit universum is gered van het duister

2:13:45   Dit universum was erg donker. Op een bepaald moment heeft een zekere Council (het is onduidelijk welke precies) besloten om het ‘te laten schieten’ teneinde daarmee de levensboom te redden. (E*: dit refereert naar het verhaal dat Tanaath naar buiten heeft gebracht) Anderen vonden het de moeite waard om dit universum te redden. Het was voor 86% duister. Het is nu grotendeels opgeschoond en er komt steeds meer licht naar binnen. Zondag 19 februari 2017 heeft Thomas een speciale radio-uitzending besteed aan dit onderwerp. Deze uitzending heet The Humanity Unplugged show en is een aanrader om te beluisteren. Er zal binnenkort tevens een Nederlandse samenvatting van deze show op ellaster.nl verschijnen.

Als je leven wordt geleid door liefde en zorg zul je zegevieren. Als je leven wordt geleid door angst en woede zul je falen. Voel je vrij om de persoon te zijn die je wenst te zijn, niet de persoon die voldoet aan wat anderen willen dat je bent.

Je bent een multidimensionaal wezen die simultaan op velen niveaus opereert. Je bent hier niet om te conformeren, je bent hier niet om beknot te worden, je bent hier niet om tot slaaf gemaakt te worden, je bent hier niet om misbruikt te worden, of om te wedijveren met je vrienden, familie of buren.

Je bent hier om de beste te zijn die je kunt zijn en dit te doen als de kroon van creatie. Dus ga nu met het vertrouwen van wie en wat je bent en excelleer in jezelf. En terwijl je dit doet, inspireer anderen.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show Feb 16th” on Spreaker.

Share.

About Author

Comments are closed.