Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 23 februari 2017

1

Samenvatting van de wekelijkse radio-uitzending van 23 februari 2017 door Thomas Williams, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. In deze radioshow blikt Thomas terug op de speciale Humanity Unplugged-uitzending. Hij bespreekt tevens een aantal antieke rassen die op de oude aarde (Tara) leefden lang voordat de mensheid hier verscheen.

De intel (geheime informatie die vrijgegeven mag worden) over wat er achter de schermen gebeurt in deze show is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken. De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Schoonveegacties binnen de CIA en andere veiligheidsorganisaties

11:35   CIA-directeur Mike Pompeo heeft glashard ontkend dat de inlichtingendienst informatie achterhoudt voor de Amerikaanse president. Thomas moet lachen om deze verklaring, omdat het tegendeel het geval is. “Wat ik wel weet is dat er een schoonmaakactie binnen de veiligheidsdiensten plaatsvindt.” Volgens hem wordt er daarom van alles overdreven, of worden er wederzijdse beschuldigingen geuit. Dit zal nog zeker een aantal weken aanhouden. Iedereen zal elkaar proberen te verlinken, met publieke onthullingen als gevolg.

De CIA heeft zich in 2012 in de Franse verkiezingen gemengd. Het is al lange tijd bekend dat de CIA zich in allerlei buitenlandse aangelegenheden en verkiezingen mengt. Thomas denkt dat de CIA zich met 61 verkiezingen heeft bemoeid. Hij is van mening dat veel Amerikaanse en buitenlandse problemen hun oorsprong vinden binnen de bemoeienissen van de CIA. Binnen die organisatie zijn er momenteel drie groeperingen. De schurk-achtige groepering CIA-2 is in twee groepen gesplitst CIA-3 en CIA-3. Dat is een teken dat de druk wordt opgevoerd en men zich schrap zet. De compartimentalisatie gaat heel diep, waardoor de ene groep niet weet wat de andere groep erboven of eronder uitspookt. Daarom hebben ze het zo lang vol kunnen houden. Het is een heel slim systeem. Daardoor waren heel veel mensen die binnen het systeem opereerden, zich niet bewust wat er zich werkelijk afspeelde. Daar komt men nu achter.

Opschonen van Trump’s kabinet

27:20   Meneer Flynn (Trump’s adviseur nationale veiligheid) is verwijderd omdat hij niet meer nodig is. Thomas gaat later verder in op de reden van Flynn’s ontslag. Hij legt uit dat, toen Trump aantrad, er geen platform was om er uit te kunnen stappen, maar die is er nu wel. Trump moest bepaalde mensen aanstellen om facties binnen de Illuminati gerust te stellen. Nu het platform wel beschikbaar is, is er geen reden meer om bepaalde Illuminati-facties of schaduwgroeperingen een gunst te verlenen. Daarom werd meneer Flynn ook weer verwijderd. Zijn vervanger zal in het belang van de mensen handelen. Thomas voorspelt dat hij niet de laatste zal zijn die er uitgegooid wordt. Er blijft een kabinet over dat op de juiste manier opereert; in het belang van de mensen en niet in het belang van de schaduw-elite. [40:00]

Druppelsgewijze ontdekking van buitenaards leven

32:00   NASA heeft een persconferentie gegeven waarbij ze bekend maakten een planeet gevonden te hebben die geschikt is voor leven. Precies zoals Thomas al lange tijd geleden voorspelde. Hij grapt: “Jammer genoeg maakten ze niet bekend dat ze buitenaards leven hebben gevonden in het Kennedy Space Center.” De ontdekte planeet is 40.000 lichtjaren ver weg en bevindt zich in de constellatie Aquarius. Deze naam is opmerkelijk omdat we nu in de eeuw van Aquarius leven. Dit is allemaal onderdeel van de druppelsgewijze Disclosure (onthullingen van verborgen gehouden informatie), maar dit zal hevig toenemen.

Op handen zijnde veranderingen binnen Amerikaanse overheid en bankwezen

40:00   Intel: er is een nieuwsbericht naar buiten gebracht dat het United States Department of State is opgeheven. Dit is onderdeel van de schoonmaakactie (ontslagen en arrestaties) die gaande zijn. Het is ook niet het enige ministerie dat wordt verwijderd. Thomas voorspelt dat de komende weken of maanden verwarrend kunnen zijn, met alle nieuwsberichten die naar buiten komen. Tot het moment dat we het kantelpunt (tipping point) bereiken.

45:30   Thomas voorspelt ook wat er in de financiële wereld, binnen nu en twee maanden, gaat plaatsvinden; grote Amerikaanse banken zoals JP Morgan, City Bank, Wells Fargo en anderen die geen solvabiliteit hebben, zullen genationaliseerd worden. Deze nationalisatie zal tot een einde van de huidige Federal Reserve leiden. Deze organisatie krijgt een nieuw doel. Het bankwezen in Amerika zal daarna niet langer worden gedomineerd  door de City of London, de IMF, de Wereldbank en anderen.

Dit is de reden waarom het erg stil is en men het idee heeft dat er niks gebeurt. Dit is ook de reden dat er allerlei afleidingen worden gepresenteerd. Grote zaken worden op dit moment neergehaald. Er komt een moment dat er voor de corrupte media geen andere keuze is, dan erover te berichten.

Terugblik op Humanity Unplugged, het grote plaatje

1:04:30   Thomas blikt terug op de radio-uitzending van afgelopen zondag de Humanity Unplugged-show. In een notendop ging de uitzending over de overwinning door de mensheid. De mens heeft, tegen alle verwachtingen in, iets overwonnen, . Dit is iets om als menselijk ras trots op te zijn. Natuurlijk zijn er nog zaken die nodig veranderd moeten worden, maar als we dit afzetten tegen de manipulaties die al eeuwenlang plaatsvinden op deze planeet, zijn dit maar kleinigheden. De uitzending ging over het overzichtsplaatje op macro-niveau, wij houden ons meestal bezig met micro-zaken. Onthullingen van verborgen zaken zijn heel vaak niet prettig. En dat geldt ook voor de onthullingen in deze uitzending.

1:24:00   Sommige luisteraars hebben moeite met de melding van het brute geweld waarvan veel mensen slachtoffer waren. Thomas wijst erop dat je het ook kunt zien als een selectieproces, een ‘survival-of-de-fittest’, waarbij wij als mens ondanks al het geweld, tóch hebben overleefd en overwonnen. Ook op zielsniveau was het een kwestie van overleven binnen deze harde leerschool. Daarbij hebben we bijna 7 aardse cycli doorleefd en de mogelijkheid om op kosmisch niveau verder te evalueren. Mensen worden dan creërende wezens.

1:28:00   Een van de zaken die als meest shockerend wordt beschouwd, is het gegeven dat wanneer iemand vermoord wordt, zowel de moordenaar als de vermoorde teruggevallen in de evolutie, omdat men de evolutionaire cyclus niet heeft voltooid. Dit wordt door veel mensen als onrechtvaardig beschouwd. Daarbij blijkt er, naast alle onrechtvaardigheid waarmee we in ons aardse bestaan worden geconfronteerd, ook onrechtvaardigheid op zielsniveau te bestaan. Thomas denk dat we ook op dat gebied van buiten af worden gemanipuleerd, juist om ervoor te zorgen dat we de evolutionaire cyclus niet kunnen voltooien en in een lager astraal niveau blijven hangen.

1:30:00   Het meest geschokt zijn mensen echter over het bericht dat zielen in de lage astrale gebieden worden geconsumeerd. Eén van de redenen waarom men moeite heeft met dat concept, is omdat wij de misvatting hebben dat wij bovenaan de voedselketen staan.

1:33:45   Als er (fysiek of psychisch) letsel ontstaat door trauma, kunnen wezens zich aan die persoon vastklampen. Daarom is het belangrijk om je innerlijke werk te doen en je van je bagage te verlossen. Het emotionele letsel veroorzaakt zwakke plekken in je PSI-veld (aura). Bepaalde wezens die op zoek zijn naar dergelijke zwakke plekken kunnen zich aan je vastklampen.

1:41:20   Het doel van de mens is om het mentale plateau te bereiken, want dan ben je los van het fysieke en op zielsniveau onderdeel van de kosmos. Men is dan ook in staat om de overige 95-97% van de hersenen te gebruiken. Dat is waarom men de mensheid wanhopig in het lagere astrale gebied wil houden.

1:49:20   De term hemel en hel komt van het hoge en lage astrale gebied. Het astrale gebied is in twee niveaus opgesplitst: het lagere deel, het helse gebied dat het dichtst bij het fysieke deel staat en het hoge deel, het hemelse gebied wat het dichtste bij het mentale plateau staat.

1:59:00   Het deel over de zon en de zondvloed die in de Humanity Unplugged radioshow besproken is, zijn theorieën van Thomas zelf en geen bewezen feiten. Hij stelt: “Op een dag zal men zich realiseren dat een zwart gat een portaal is naar een ander universum.”

Wezen gevangen gehouden in Vaticaan

2:16:00   Anu bestaat echt, hij is het hoofd van de Dracos. Hij is aan het veranderen en ziet nu zijn fouten in. Hij is niet op deze planeet.

Een luisteraar vraagt welk wezen de paus in gijzeling heeft gehouden. Thomas antwoordt dat de paus niemand in gijzeling heeft gehouden. De paus is niet de machtigste man in het Vaticaan, net zoals de Amerikaanse president niet de machtigste man in Amerika is.

Er zijn hele duistere wezens, zowel mensen als andere soorten wezens, die binnen het Vaticaan opereren. Als Thomas de naam van dat wezen prijsgeeft dat gevangen gehouden werd, gecreëert dat chaos en misschien wordt hij dan zelfs vermoord.

Hij reageert op een stelling van de luisteraar: “Nee het was geen Archangel. Archon angels (archangels) zijn niet goed. Ja, archonten zijn hun echte naam.”

Het kosmische leger

1:18:50   Het is een continu proces om planeten van binnenuit, door middel van reïncarnatie, te bevrijden. In dit universum gebeurde dit vele malen. Velen die andere planeten hebben bevrijd, zijn nu hier om deze te bevrijden. Je zou het een kosmisch leger kunnen noemen. Volgens Thomas doet dit kosmische leger het op dit moment erg goed.

Spirituele gevolgen van moord

2:20:40   Als iemand een moord pleegt, dalen zowel de moordenaar als slachtoffer in de evolutionaire cyclus. In dat proces komt men in contact met een lager astraal gebied, waar men zich makkelijker met deze individuen kan voeden (loosh-consumptie). Sommigen worden zelfs tot de etherische laag naar beneden gedrukt. Als het portaal, ofwel de kwalitatieve barrière, in een volgend leven niet terug wordt gecreëerd, komt men vast te zitten in de etherische laag. Dat is waar men door de wezens in de lagere astrale laag aangevallen wordt en het gebied waar veel wezens worden verorberd.

Als massamoord wordt gepleegd via indirecte wegen zoals vaccinaties, die indirect tot ziektes en dood leiden, betaalt degene die de vaccinatie geeft de karmische prijs, niet degene die het genocide-plan heeft bedacht. Dat heeft men de artsen niet verteld toen ze om deelname van het vaccinatieprogramma werden gevraagd. Dit is precies de reden waarom het belangrijk is dat iedereen kennisneemt van disclosure (onthullingen van datgene wat verborgen is), zodat iedereen zich bewust wordt van datgene wat we doen. Dingen die onszelf en andere wezens beïnvloeden op niveaus die we nu nog niet begrijpen.

De risico’s van technologie

2:37:50   Thomas reageert op de stelling dat de lichtkrachten technologie hebben die mensen helpen te helen en ten bate van de mensheid werken: “We moeten heel voorzichtig zijn met nieuwe technologie, omdat zaken die vanuit het licht lijken te komen, niet altijd datgene zijn wat ze lijken te zijn.” Als de voorwaarden op deze planeet in grote mate zijn verbeterd en de mens zijn beperkingen heeft overwonnen, kennis heeft over wie en wat we zijn en waartoe we in staat zijn, hebben we geen machines meer nodig om onszelf beter te maken.

Religie als verdeel-en-heers-instrument

2:41:30   Het Vaticaan is verantwoordelijk voor nagenoeg alle religies op deze planeet. Ze hebben ook het protestantisme gecreëerd, wat oorspronkelijk een protestgroep was tegen de Katholieke kerk. Alle andere vormen van Christendom zijn verbasteringen van het origineel en het origineel is een corrupte versie van de oorspronkelijke geschriften. Het is allemaal ontwikkeld om te verdelen en te heersen.

De antieke rassen en verborgen geschiedenis van de aarde

2:54:00   Er zijn 3 antieke rassen waarvan nog weinig mensen kennis hebben: de Alduzzani, de Abraxis en de Machielli. De Alduzzani waren Humanoïde, de originele blauwdruk voor de mens. Mogelijk waren zij onderdeel van de Humanoïde-Dragon-groepen. Humanoïde is de meest voorkomende vorm in het universum. De Alduzzani is wellicht de ergste Humanoïde groep die ooit is gecreëerd. Zij hebben op hun beurt de Abraxis en de Draco’s gecreëerd. Zij werden op de originele aarde geplaatst, die Tara heette, om hier op te groeien. Dat was ver voor de vernietiging van Tiamat. De Draco’s en de Abraxis zijn hier met hulp van de Machielli naartoe  gevlucht, om te ontsnappen aan misbruik en onderdrukking. De Machielli was een altruïstisch Grey-ras. Men gaf hen technologie, een gebruikelijk thema. Ook de Plejaden die onze hoeders waren, werden omgekocht met technologie en zij hebben daarna de mensheid verraden. Daarom moeten we zo voorzichtig zijn met technologie.

De Machielli gaven hen de mogelijkheid om in de ruimte te reizen en wapentuig ver buiten hun eigen evolutionaire ontwikkeling. Zodra de Draco en de Abraxis het ruimtereizen onder de knie hadden en de technologie gebruikten voor oorlogsvoering, hebben ze de Machielli uitgeroeid.

Zowel de Draco’s als de Abraxis hebben het meest verschrikkelijke misbruik moeten doorstaan terwijl ze op Tara opgroeiden, nog erger dan de mens te verduren had. De verwachting was destijds dat de Draco’s tot goede wezens zouden evolueren, terwijl de Abraxis erg duister werden, met name vanwege hun praktijken in het oogsten van zielen. Er waren zelfs praktijken waarbij op aarde collectief de zielen geoogst werden ten bate van een levensverlengend en verjongend levenselixir.

De Abraxis was de Humanoïde groep van de Annunaki. De échte term is Nannunaki. De Annunaki bestonden uit vijf verschillende rassen. Het was bekend dat de Annunaki goud delfden, maar het échte goud was onze zielsenergie, omdat het hoger dan alle anderen werd gewaardeerd. De Crème de la Crème. Deze moest in één keer massaal geoogst worden, voordat de bevolking rijp werd. Dat is volgens Thomas ook de reden dat dit thema van ‘oogsten’ in de Law of One van David Wilcock veelvuldig terugkomt. Telkens als de mens zich tot een bepaald punt ontwikkeld had en in staat was de Abraxis te verwijderen, vond er interventie plaats, waarbij we weer teruggeworpen werden in totale vergetelheid. Terug naar het stenen tijdperk om de tijdlus te herhalen.

De Abraxis hadden, net als veel andere rassen die in de ruimte konden reizen, het vermogen om planeten hol te maken. Ze hebben een mini-Melkwegstelsel verworven dat wij kennen als Niburu. Zowel de Draco’s als de Abraxis hadden de gewoonte om technologie te verwerven, ofwel door het te stelen, ofwel door oorlogsvoering met andere technologische rassen. Het grote verschil was, dat de Draco’s binnen de geoorloofde kaders opereerden. Ze zochten de grenzen van de kosmische wet op, maar overtraden deze niet. De Abraxis gingen daarin veel verder. Langs de planetaire baan van Niburu vernietigden ze hele planeten om zielen te oogsten. Dat is waarom de antieke rassen bang waren voor deze planeet. Thomas is echter overtuigd dat Niburu niet terugkomt.

De overgebleven vraag is wie de oorspronkelijke blauwdruk van de Abraxis en Draco’s hebben gecreëerd, of van de Alduzzani. De huidige mens is de 6e of 7e vorm. De meeste van de menselijke zielen die hier nu zijn, kwamen hier op aarde ver nadat de Draco’s en Abraxis hier waren. Uiteraard kwamen de Draco’s later terug als de ‘redders’, omdat de mens daar destijds om gevraagd heeft. Maar de meeste zielen kwamen van andere planeten rond de tijd dat Tiamat vernietigd werd. De huidige mens is niet met Alduzanni-genen gecreëerd. De humanoïde vorm komt in dit universum erg veel voor, er zijn talloze varianten.

Het terugkeren van het GNA in onze genen, zal ons de mogelijkheden geven om ons boven het gedrag en het misbruik te verheffen. We kunnen dan uit onze slachtofferrol stappen en de vicieuze cirkel van misbruik doorbreken. Dit staat er te gebeuren met de restauratie van de G-primaire materie.* Tussen de twee uitersten van de redder en de martelaar ligt verantwoordelijkheid. We moeten de balans zien te vinden tussen datgene wat we kunnen beheersen en waar onze energie bewust naar toe gaat. Dat is een vorm van trinair denken, in tegenstelling tot binair denken. Dat is het punt waar we als mensheid nu staan en waar de radioshow Humanity Unplugged vorige week over ging: een overwinning van ons mensenras tegen alle verwachtingen in. Uiteindelijk hebben we de kans om een leven naar ons eigen beeld te creëren.

*) Dit wordt verder uitgelegd in de Humanity Unplugged show, waarvan binnenkort een Nederlandse vertaling zal komen.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show Feb 23rd” on Spreaker.

Share.

About Author