Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 2 maart 2017, deel 1

0

Deze radio-uitzending door Thomas Williams van 2 maart 2017, zit boordevol intel (geheime informatie die vrijgegeven mag worden), over wat er achter de schermen gebeurt. Het vergt een open mind, ook omdat dingen en personen die altijd positief leken te zijn, op basis van de nieuwe informatie, dit niet blijken te zijn. Het is onderdeel van het afpellen van de spreekwoordelijke ui, waarbij laagje voor laagje wordt afgepeld. Daarbij wordt de waarheid geleidelijk zichtbaar en komt men steeds dichter tot de kern. Dit proces noemt Thomas ‘het ontwarren’, of ‘ontrafelen’, het thema van 2017. Onderdeel van dit proces is, dat ideeën die eerder als een nieuwe waarheid zijn omarmd, later weer kunnen worden verworpen, omdat er intel is vrijgegeven die zaken in een ander daglicht stelt. Desondanks is de boodschap van Thomas dat zaken er heel gunstig voor staan.

Deze intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken. De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Onderwerpen die in deel 1 besproken worden:

  • Wachten op uitbetaling van RV-onzinvaluta
  • Pogingen tot valse-vlag-aanvallen
  • Nazi-factie probeert vuile, nucleaire bommen te maken
  • Nazi-factie denkt volledige werelddominantie te verkrijgen
  • De Schumann-resonantie is een Cabal-programma
  • Implementatie van geavanceerde technologie in toekomstige projecten
  • De strijd voor rechtvaardigheid gaat door
  • Belangrijke groeperingen en mensen stappen over naar de kant van de mensheid
  • Buitenaardse inmenging
  • Een boodschap aan de Illuminati

12:00   In het eerste uur van de show bespreekt Thomas een aantal zaken die een teken zijn van de positieve veranderingen die momenteel plaatsvinden. Voormalig IMF-directeur is veroordeeld vanwege fraude. [12:00] Trump stuurde vorige week zaterdag een Twitterbericht dat de media het goede nieuws van zijn kabinet, dat in de eerste maand van zijn regeringsperiode de nationale schuld met 12 miljard is verminderd, volledig heeft genegeerd. Dit in vergelijking met een toename van 200 miljard nationale schuld, in de eerste maand van de regeringstermijn van Obama. [14:00] Al is het wellicht hypocriet, de Paus heeft begerige christenen vermaand om op christelijke wijze te leven. Hij noemde een aantal voorbeelden zoals: werkgevers die werknemers niet netjes betalen, het plegen van fraude, het uitbuiten van mensen, witwaspraktijken, een dubbel leven leiden, etc. [15:15]

twitter_message_trump_12bln

Vergeefs wachten op uitbetalen van RV-onzinvaluta

1:04:00   De RV (revaluation) malloten zijn naar Zwitserland gegaan om uitbetaald te worden met hun onzin RV. De vorige keer dat ze daar waren, ontstonden er schietpartijen. Sommige mensen worden boos als ze niet worden uitbetaald. Thomas vertelt al drie jaar tijdens zijn Truth, Honor & Integrity-radioshow en in de tijd van Cosmic Voice dat deze RV onzin-valuta is en deze mensen nooit worden uitbetaald met deze valse RV.

Pogingen tot valse-vlag-aanvallen

1:05:00   De Cabal probeert nog steeds chaos in Amerika te creëren. Afgelopen week hebben ze geprobeerd bepaalde dammen op te blazen. Dat is niet gelukt. Ze zijn medeverantwoordelijk voor de overstroming in Californië, maar men heeft een ramp van grotere omvang voorkomen. Totdat er korte metten met deze mensen wordt gemaakt, kunnen we deze spelletjes blijven verwachten.

Pogingen om een vuile, nucleaire bom te maken door de Nazi-groep

1:06:00   Er vinden binnen de CIA allerlei besprekingen plaats en er is binnen die organisatie veel verbeterd. Het is nog niet perfect, maar dat is pas zo als de schurken zijn verwijderd. Het Militaire Industriële Complex heeft tot nu toe bevelen van twee onbekende generaals opgevolgd. Deze twee zijn overgebleven van de vijf, die hun opdrachten krijgen van de Rothschilds. Deze twee zijn geen generaals van het Amerikaanse leger. Eén van deze twee is afgelopen week betrapt tijdens een transport van verrijkt uranium naar Antarctica. De Russen hebben dit gestopt.

Dit soort zaken zijn binnen de Nazi-groep al enige tijd (sinds 2012) aan de gang. Het gedoe met verrijkt uranium speelt al sinds Fukushima in 2013. Men heeft deze ramp willen gebruiken om vuile bommen te maken. Thomas heeft al vaker gezegd dat de straling niet afkomstig was van Fukushima. Deze vuile bommen worden in ureum-fabrieken gemaakt. Ureum is een zeer ontvlambare kunstmest. Misschien herinner je nog de berichten van een fabriek in Texas die een paar jaar geleden werd opgeblazen. Dit was voor hen een test om te zien of ze op die manier voldoende verrijkt uranium konden produceren. Dit laat ook wel zien hoeveel respect ze voor Amerikaanse levens hebben. De reden waarom men deze bommen wil maken, is omdat de lanceer-codes van nucleaire wapens niet onder hun controle staan. Sinds 2012 wordt elke kernkop, waar ook ter wereld, streng gecontroleerd. De enige nucleaire wapens die hier buiten vielen, waren de vier bommen op de Kurks, de Russische onderzeeër die men heeft laten zinken om, voordat de Russen er bij konden komen, vier kernkoppen te kunnen roven.

Hoe dan ook, het is hun doel om nieuwe nucleaire wapens te maken, waarbij het lanceersysteem niet met elektronica wordt bestuurd. De originele lanceercodes werden beheerd door een AI (Artificial Intelligence). Thomas is geschokt door de stompzinnigheid van dat idee: “Wat men ook beweert, ik stel dat een AI nooit levend kan zijn. Leven is levend, en synthetisch of stukjes metaal zijn kunstmatig.” De nucleaire bom die laatst in Antarctica afging, was een dekmantel om nucleair materiaal te vervoeren. Wat er momenteel in Antarctica plaatsvindt, is dat men een volledig uitgeruste Nazi-basis optuigt. Thomas heeft al een tijd geleden gewaarschuwd, dat de malloten die een Antarctica-onthulling promoten — of ze zich hier nou zelf van bewust zijn of niet — voor het Militaire Industriële Complex werken. Dit geldt ook voor David Wilcock en Corey Goode. De SSp (Secret Space program) ofwel SS met een kleine letter ‘p’ is van de Nazi’s.

Er zijn in Antarctica wel dingen aan de hand en Thomas benadrukt dat sommige mensen dit kunnen zien, zonder dat ze daar fysiek aanwezig zijn. Hij doet vervolgens een oproep aan alle lichtwerkers, om in actie te komen en een aanval uit te voeren om het voorgoed te beëindigen. De blokkades die er voorheen waren, zijn er blijkbaar niet meer. Thomas vraagt daarom aan lichtwerkers om de duistere zaken die er in Antarctica plaatsvinden te vernietigen.

Er lag aan de Oost-kust van de VS een Russische spionagevaartuig. “Het was maar goed dat deze er was,” legt Thomas uit. Er was namelijk een transport van een vuile (nucleaire) bom die via de Connecticut-rivier in de VS werd vervoerd, met als doel om daar het hele elektriciteitsnetwerk uit te schakelen. Het Russische spionagevaartuig heeft het gedetecteerd en uitgeschakeld.

Nazi-factie denkt volledige werelddominantie te verkrijgen

1:17:00   De Nazi-factie van de Illuminati is de gevaarlijkste groep en Thomas legt uit waarom. Er is op dit moment een parallelle tijdlijn die tegelijk met de onze opereert. Op hun tijdlijn verkrijgen de Nazi’s volledige werelddominantie. Wat men vervolgens probeert te doen, is om deze twee verschillende tijdlijnen samen te laten vloeien. Zodat deze tijdlijn onderdeel wordt van onze realiteit. In hun tijdlijn moet het plan in 2023 gereed zijn. Onderdelen van hun realiteit sijpelde afgelopen weken door in onze realiteit. In het midden van Australië verscheen uit het niets een Nazi-basis. Deze was 5 minuten zichtbaar en verdween toen. Het verscheen geleidelijk en verdween geleidelijk, zoals een fade-in en fade-out in de film.

De Schumann-resonantie is een Cabal-programma

Het volgende aspect van dit verhaal zal veel mensen nog meer choqueren, omdat ze het altijd met iets positiefs hebben geassocieerd en nu blijkt dat daar een keerzijde aan zit. Om de twee tijdlijnen samen te laten vloeien, moet men de Schumann-resonantie verhogen. “Ja, dat was niet wat jij moest geloven, of niet soms?” Misschien moet je ook realiseren dat Schumann een Duitser is.

De werkelijke Schumann resonantie is 7.53, of iets rond die koers, ondanks de belachelijke waardes waarover op internet worden bericht. Om de twee parallelle tijdslijnen, ofwel universa, samen te voegen, moet de Schumann-resonantie tot 8.88 stijgen. Als je 888 een kwartslag draait, zie je de tijdslussen. Dat programma heeft als doel om ons weer gevangen te nemen in de tijdslussen. Dat is waarom die Nazi-malloten nog steeds niet willen onderhandelen, omdat zij er nog steeds zeker van zijn dat ze gaan winnen. Thomas is er van overtuigd dat ze gaan falen. De tijdslussen zijn in 2015 doorgesneden en het kan niet meer worden hersteld.

Implementatie van geavanceerde technologie in toekomstige projecten

1:22:00   Er zullen in de nabije toekomst in de VS hele kostbare projecten worden gelanceerd, die veel werkgelegenheid zullen opleveren. Eén van de projecten waar op dit moment over wordt onderhandeld, is het plan om in 2020 alle auto’s te vervangen voor door elektrische auto’s. In 2025 wordt verwacht dat autoverzekeringen niet langer meer noodzakelijk zijn. De technologie in auto’s zal voorkomen dat er ongelukken plaatsvinden. Er is ook het plan om tegen die tijd een einde te maken aan de noodzaak om zelf auto’s te kopen en te bezitten. Men werkt momenteel aan een plan waarbij alle auto’s over een ±8 jaar zonder chauffeur worden bestuurd. Je belt dan simpelweg een auto om je op te pikken, af te zetten waar je naar toe wilt en vervolgens gaat de auto automatisch naar de volgende plek. Het detectiesysteem in auto’s dat ongelukken kan voorkomen bestaat al heel erg lang, maar is achtergehouden voor de massa zodat de verzekeringsmaatschappijen winst kunnen blijven maken.

De strijd voor rechtvaardigheid gaat door

1:25:00   Het neerhalen van pedonetwerken gaat in rap tempo door. Het zal een punt bereiken waarop niemand zich meer enige illusies maakt. Het is dan niet meer een complottheorie.

1:25:25   CIA-1 bevat grotendeels goede CIA-agenten en zij hebben zich voorgenomen om de duistere spiegelgroeperingen CIA-2 en -3, er volledig uit te werken. CIA-1 speelt het spelletje met deze lui niet meer mee. Er zijn dreigingen geuit dat als iemand tegen het belang van Amerika handelt, zelfs door middel van financieel terrorisme, men beschouwd wordt als vijand van de staat en dusdanig wordt behandeld. De grens is voor hen bereikt.

1:26:30   Mainstream media ligt onder vuur, erger dan je denkt. Het is uitgebreider dan de opmerkingen van Donald Trump. Mainstream media wordt geclassificeerd en behandeld als vijanden van de staat. Allemaal. Vanaf vorige week donderdag zullen ze voor hoogverraad worden gearresteerd, of erger, als ze ooit nog in het belang van anderen (dan Amerika) handelen. Thomas verwacht binnen deze organisaties een enorme opschudding. CNN gaat onderuit.

Belangrijke groeperingen en mensen stappen over naar de kant van de mensheid

1:27:30   CIA-1 en Donald Trump hebben duidelijk gemaakt dat ze aan onze kant, We the People, staan. CIA-2 overweegt of ze overstappen of de Bush-Rothschild-groep trouw blijven. Pentagon is uit deze besprekingen geweerd omdat het op dit moment onduidelijk is, wie aan welke kant staat en hoe hoog percentage is dat aan de kant van de mensheid staat. De onderhandelingen zullen deze week voortduren en Thomas verwacht in de show van volgende week meer te kunnen rapporteren.

1:30:00   De mensen achter de radioshow en stichting van Thomas, invloedrijke en welvarende mensen, hebben besloten om de Amerikaanse regering te financieren, omdat de Rothschilds alle fondsen hebben gestolen. Men heeft pogingen ondernomen om die financiering te blokkeren en alle andere landen die verbonden zijn met de Federal Reserve. In dit proces heeft men echter geblunderd en daarmee het hele financiële netwerk platgelegd. Daarna worstelden ze om het weer werkend te krijgen en gelukkig hebben de mensen achter de stichting van Thomas het weer gaan de gang gekregen. Er was bijna sprake van een totale crash van alle internationale overboekingen in Amerika en 140 andere landen. Men probeerde een nieuw systeem te installeren, gebaseerd op vals kapitaal, iets dat ze al vaker hebben geprobeerd, maar wat steeds faalt.

1:33:00   De Russen laten momenteel iedereen een poepie ruiken, bijvoorbeeld in Syrië. Weet je waarom? Omdat Putin van kamp is veranderd. De afgelopen anderhalf jaar was hij het verkeerd pad ingeslagen en hij is recentelijk gewaarschuwd om de goede kant te kiezen, of anders de consequenties te aanvaarden. Nu helpt hij ons wereldwijd op allerlei fronten. Hij heeft een overeenstemming bereikt met Donald Trump om het wereldwijde financiële systeem op te schonen, waarbij ze gebruik maken van de mensen achter de Truth, Honor & Integrity-stichting en -radioshow.

1:34:30   Besprekingen op hoog niveau die afgelopen weken plaatsvonden, hebben ervoor gezorgd dat de mist opgetrokken is. Het is nu helder aan welke kant mensen staan. Er zijn nieuwe allianties gesloten, waardoor de werking van het platform per uur toeneemt. Niet per dag, of per week, maar per uur.

Buitenaardse inmenging

1:35:00   De UPU (Universal Protection Unit) is betrokken bij het oplossen van bepaalde zaken, waarbij de Nazi-malloten betrokken zijn. Er zijn aanhoudende besprekingen met een groep die bekend staat als de Tall Whites. Deze zien er uit als mensen, maar zijn het niet. Er is een vredesovereenkomst en die zal afgedwongen worden. Maar de UPU moet eerst met deze groep spreken om te kijken of men tot een overeenstemming kan komen. Deel van deze groep heeft nauw samengewerkt met de Nazi-groep. Minimaal 70 à 80 jaar al, lang voordat Roswell plaatsvond. Er vindt sinds afgelopen donderdag een rechtszaak plaats met de twee groepen die gelieerd zijn aan de Nazi’s.* Geen van beiden zijn mensenrassen; het gaat om de Tall Whites en wezens die op witte draken lijken. Thomas weet niet precies wie die groep is, maar hij vermoedt dat het de Royal Highness Dracona groep is, niet de Draco’s, want dat is een andere groep. Deze twee groepen hebben een overeenkomst getekend waarbij onze grondstoffen, niet die van hen, onderling worden verdeeld. Deze overeenkomst is echter ná de vredesovereenkomst getekend en daarmee ongeldig.

*) E*: Deze rechtszaak vindt waarschijnlijk plaats op Universal Council-niveau.

Thomas waarschuwt dat er in de toekomst zaken naar buiten komen, die mensen wellicht niet kunnen geloven en waar velen niet op zijn voorbereid. Het betreft zaken waarvan de diepgang nog niet is te overzien. Het gaat onder andere over dingen die op deze planeet zijn verhandeld. Datgene wat hier verhandeld is, is werkelijk angstaanjagend en gaat veel verder dan stukjes metaal in onze grond. Groepen zoals Swiss Indo hebben mensen buiten de aarde verhandeld, als werkslaaf, seksslaaf of voedsel. Mensen worden buiten de aarde als levenselixer beschouwd. Maar al dit soort zaken zal binnenkort volledig worden beëindigd.

Een boodschap aan de Illuminati

1:41:00   Thomas eindigt het tweede uur van de radioshow met een boodschap aan de Illuminati: de facties, bloedlijnen, de koninklijken en het Militaire Industriële Complex. “Jullie zijn allemaal als pionnen in een spel gebruikt. Inclusief degenen met die merkwaardige strepen op het uniform en andere symbolen van zogenaamde eer, omdat je mensen hebt vermoord. (…) Dit geldt voor jullie allemaal. Jullie tijd zit er op. Jullie hebben gefaald in jullie machtsspelletje. Jullie hebben gefaald in het indammen van de Rothschilds, die niet eens koninklijk zijn, of tot de bloedlijnen behoren. Sterker nog, deze omhooggevallen familie heeft veel van jullie mensen vermoord en jullie kapitaal geconfisqueerd. En toch blijven jullie maar voor hen buigen en naar hun pijpen dansen. (…) Sta op en ga eindelijk iets doen voor het goede doel, zoals veel andere koninklijken en bloedlijn-mensen gedaan hebben. Wordt dienstbaar aan het goede doel, voordat je uit dit aardse bestaan wordt verwijderd. Jullie projecten en profetieën hebben allemaal gefaald. Erken het en geef jezelf over. Jullie krankzinnige spelletje zal niet lang meer worden gespeeld. De mensheid is uit hun sluimer ontwaakt, ondanks alles wat jullie ons hebben toegeworpen. En we trekken ons niet meer terug, tot dat de vuiligheid van onze planeet voorgoed is verwijderd. Tik tak, tik tak…”

> Lees ook deel 2 van deze radio-uitzending.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show March 2nd” on Spreaker.

Share.

About Author

Comments are closed.