Introductie

Deze uitzending heet ‘De mensheid losgekoppeld’ en verderop in de uitzending zal duidelijk worden waarom voor deze naam is gekozen. Deze uitzending zal anders, onbevangen en krachtig zijn. Je zult meer leren over reeds bestaande kennis, maar ook kennis verkrijgen die nog nooit op deze schaal op internet of elders naar buiten is gekomen.

Het zal over het verleden, het heden en de toekomst van de mensheid gaan, over geavanceerde wetenschap inclusief atomen, DNA, evolutionaire cycli, constructies, matrixen, begrip van de ziel, astrale ontwikkelingen, hoe de schepping begon, hoe het werkt en ook hoe het is gedwarsboomd en uiteindelijk is gerepareerd en nog veel meer. Het is een beetje hetzelfde als de Future of Humanity Show en de Factions Shows, die ik voor de Cosmic Voice Show met Drake Bailey presenteerde.

Het is een combinatie van mijn basiskennis en verhalen, verkregen in zowel waak- als slaaptijd. Het wordt ondersteund en verbeterd door het document dat ik tegen kwam, geschreven door Nicolai Levashov. Hij was in 2013 voorbestemd om president van Rusland te worden, maar de duistere krachten hebben er voor gezorgd dat zijn kennis niet naar buiten kwam. Ze hebben hem op 11 juni 2012 op 52-jarige leeftijd vermoord. Het bevat ook verhalen van anderen uit de alternatieve gemeenschap.

Het is een reis door mijn leven en hetgeen ik onderweg leerde. Een groot deel van die kennis heb ik al langere tijd in mijn bezit en ik had er eerder mee kunnen komen. Een aantal keer ben ik benaderd om dit te doen, maar dat heb ik toen geweigerd.

Ik voelde dat ik eerst het vertrouwen van de gemeenschap moest hebben voor ik de informatie die deze show bevat, kon vrijgeven. Ik had er een tijd terug al met veel bombarie mee naar buiten kunnen komen, maar voor mij zou dat gevoeld hebben als een project waarbij ik (te) persoonlijk voor het voetlicht zou treden. En dit wordt maar al te vaak gedaan in het alternatieve mediacircuit. Ik hoef geen namen te noemen, want jullie kennen ze al door hun daden. Het gaat bij hen voornamelijk om het ‘ik’ en deze spreker gaat helemaal voor ‘wij’. Dat is waar ik voor sta en wat voor mij persoonlijk pijnlijke consequenties en offers heeft gekost, maar daarin ben ik niet de enige.

Mijn uitzendingen gaan altijd over de zelfbekrachtiging van ons allen. Het gaat niet over mij, daar gaat het nooit over, het gaat over hoe we met z’n allen de treden van het leven bestijgen, niet over de enkeling. Het gaat om het creëren van miljoenen Neo’s, om het op te nemen tegen miljoenen ‘agents Smiths’.*
*) Uit de film de Matrix

Het zit boordevol met complexe kennis die je geest en het denkproces zal oprekken, waardoor je begrip krijgt en voorbereid bent op hetgeen komen gaat. Ik heb geprobeeerd het zodanig te presenteren dat het stroomt en aangevuld met een overvloed aan muziek die past bij het volgende deel. Ik hoop dat je het waardeert.

Het biologische leven en wat er verkeerd is gegaan

Een maand of 15-18 geleden ontwaakte ik uit mijn dromen met de woorden “dat we het GNA terug krijgen om daarmee het evenwicht te herstellen”. Het is niet de eerste boodschap die ik ontvang en ook niet de laatste en het ondersteunt een deel van de kennis die ik vanavond en in de wekelijkse uitzendingen presenteer. Ik heb veel mensen gevraagd of ze iets wisten over GNA en ook veel documenten bestudeerd om er meer over te vinden en op het juiste moment kwam ik de informatie ineens tegen. Het leek alsof ik werd geleid waarnaar ik op zoek was. Blijkbaar was het moment gekomen dat ik dit mocht weten.

Ik las een document dat door één van de leden werd gepost, iemand wiens naam mij even ontschiet, omdat die niet regelmatig berichten plaatst. Dit leidde me naar een ander document, waarbij ik plots een ‘aha moment’ kreeg. De eerste 30 pagina’s was het net alsof ik met terugwerkende kracht fragmenten en opinies van mezelf terug las zoals ik ze de afgelopen acht maanden in mijn shows heb uitgedragen op zowel politiek, als kosmisch en wetenschappelijk niveau. Maar dit stuk was twintig jaar geleden geschreven door een mij niet bekende Rus. Ik had dit stuk nog nooit eerder gezien dan 7 weken geleden, tenzij me dit in in een andere dimensie al eens is getoond, wie weet. Het gaat over alle aspecten van het leven, de schepping, dood, hoe we hier zijn gekomen, de celstructuur, reïncarnatie, noem maar op.

Onze wetenschap is doorspekt met basale misvattingen over hoe de kosmos is ontstaan en de relatieve afstanden, het idee dat de universele wetten en fysieke constanten statisch zijn, is een illusie. Er verandert veel in ons eigen zonnestelsel en al helemaal op grotere schaal. Dit heeft geleid tot grote misvattingen met betrekking tot de grootte van zonnestelsels en de ruimte daar tussenin, het universum breidt zich niet uit. De fysieke wereld verandert echter voortdurend en is nimmer statisch, net zo min als de ruimtelijke dimensies en ruimte-tijd. De optimale omstandigheden voor biologisch leven binnen de ruimtelijke dimensies is +p 3.1416 (pi) en toen dit document geschreven werd zaten we op 3.00017.

Er zijn ongeveer 220.000 intelligente rassen aanwezig in ons sterrenstelsel en ik heb nieuws voor ons, wij zijn niet geclassificeerd als intelligend. De reden daarvoor is het idee van een evolutionair proces om nieuwe soorten uit de oudere soorten te ontwikkelen en zo op een natuurlijke wijze door te ontwikkelen, maar bij ons ontwikkelt er momenteel niets, wat een aantal verschillende oorzaken heeft. De eerste is mijns inziens doordat wij gemanipuleerd zijn. Onze huidige soort heeft de mogelijkheid tot ontwikkeling volledig aan het lot overgelaten, door de focus geheel op tijdelijke bevrediging van onze behoeftes te baseren.

Dit komt door hoe ons denkproces werkt. Ons denkproces is zowel gelimiteerd als een vorm van beperkend denken, doordat het werkt in binaire termen: ja of nee, liefde of haat, zwart of wit, schuldig of onschuldig, hebben of niets hebben. Het zorgt ervoor dat wij oplossing zoeken binnen (slechts) twee mogelijkheden, terwijl er een heleboel oplossingen en antwoorden tussen deze twee mogelijkheden in liggen. Met andere woorden; de balans van het trinaire denken.

Binair denken is onderdeel van de Al (Artificiële Intelligentie) ofwel de Matrix computercode met nullen en enen. Voeg een derde nummer toe aan de code en het hele systeem dondert in elkaar. Blauwe pil of rode pil, licht of donker, Republikein of Democraat, ben je met ons of tegen ons. We hebben altijd een derde mogelijkheid, een combinatie van beiden of juist niets. Deze vorm van beperkend denken heeft voor onze soort tot een enorme terugval gezorgd.

Taal en de verdeeldheid die het veroorzaakt, is de eerste oorzaak van de terugval van de mensheid. We hadden ooit telepathische gaven, maar spreken nu in raadsels door de verschillende talen, verschillende dialecten en verschillende accenten. Het leidt allemaal tot wantrouwen en heeft uiteindelijk geleid tot een, door de Cabal geïnitieerde hersenspoel-operatie, die totale verdeeldheid tussen de mensen heeft veroorzaakt.

Je kunt ook nog de verschillende culturen toevoegen aan deze lijst, maar in werkelijkheid heeft de Westerse wereld helemaal geen cultuur. De zogenaamde Westerse cultuur is eigenlijk een verzameling van geloofsovertuigingen. Alleen de volkeren in de oudheid hadden een cultuur.

Het beeld dat wij van cultuur hebben, is eigenlijk een verzameling opgelegde geloofsovertuigingen. Wij zijn Amerikanen (terwijl de meeste Amerikanen eigenlijk Europeanen zijn) óf we zijn Engelsen óf Nederlanders en we hebben deze of die tradities, maar wie heeft deze tradities eigenlijk ingevoerd en wie controleert deze tradities? In werkelijkheid is de cultuur gecreëerd en is het voor hen niet meer dan gewoon één van de manieren om ons binaire denken in ‘wij en zij’ te stimuleren.

Landen zijn niet meer dan wat getekende lijnen op een stuk papier. Het zijn opgelegde grenzen om ons verdeeld te houden en velen doen mee aan dit spel door bepaalde mensen ‘immigrant’ te noemen. Maar hoe kan je een immigrant zijn op je eigen planeet? Waarom accepteren we de term ‘illegaal’ of erger nog ‘illegale vreemdeling’, waarbij het woord ‘vreemdeling’ wordt gebruikt voor een medemens van ons. Houd hiermee toch eens op!

Wanneer je ontvankelijk bent voor deze terminologie en deze woorden gebruikt, dan ben je nog niet zo wakker als je wel denkt. Het gebruik van dit soort taal is programmering door de Cabal, dát zijn de illegale vreemdelingen! Je noemt iemand die naar een ander land wil verhuizen ‘iemand die asiel zoekt?’ Luister eens naar de woorden die ‘zij’ ons opleggen en denk daar eens goed over na. De liefde voor ‘ons land’ boven ‘de liefde voor andere mensen’ stellen, is verborgen fascisme. Het doelwit van je woede moet niet de immigrant zijn, maar diegenen die het beleid hebben ingevoerd waarmee de mensheid wordt verdeeld. Denk daar maar eens over na.

En ik zeg het nog één keer in de hoop dat het beklijft; hóe kun je een immigrant zijn op je eigen planeet?”

Religies zijn om dezelfde redenen gecreëerd; mijn God is beter dan jouw God, nóg meer binair denken van wij tegen hen, hemel of hel, licht of donker, Katholiek of Protestant. Voor diegenen die dat nog niet wisten, protestantisme is niet een religie. Het begon ooit als stroming door de Katholieken tegen de fraude en de corruptie van de Rooms-Katholieke kerk en is uiteindelijk afgesplitst in wat we tegenwoordig als protestantse religie zien. Kijk eens naar dit woord, het antwoord zit in het woord zelf: protest-ant.

Diezelfde Rooms-Katholieke kerk gaf ons feestdagen, die in wezen rituele offerdagen zijn. Kerstmis is de aanbidding van Saturnaliën, de aanbidding van Saturnus ofwel Satan. Jarenlang hebben ze erover gelogen en gezegd dat het de geboortedag van Jezus was, totdat ze in 2013 hebben toegegeven dat dit helemaal niet het geval is. Religie is niets anders dan het weggeven van je kracht aan een negatieve entiteit. Google maar eens ‘papal throne’ (pauselijke troon) en zie voor jezelf. De schepper eist van niemand ondergeschiktheid en (ver)oordeelt niet. Wij doen dat zelf aan het einde, wanneer we terug kijken op ons leven. We zijn allemaal gelijk, dus plaats niemand boven je eigen hart.

papal_throne_vatican_entiteit

Figuur van negatieve entiteit verborgen in het Vaticaan en de sculptuur achter de pauselijke troon.

Feminisme is van hetzelfde laken een pak. Niet gecreëerd om het leven van de vrouw te verbeteren, maar om meer belastinggeld te kunnen genereren uit de andere helft van de populatie, om verwarring en verdeeldheid te creëren en families op te breken. Ras en racisme hetzelfde. Ja, we zijn verschillend en niet allemaal van dezelfde oorsprong, maar wie heeft de irrationele gedachtegang bedacht dat we bang voor elkaar moeten zijn en elkaar moeten uitroeien als we iemand tegenkomen die anders is dan wijzelf? Precies zoals die malloten in het televisieprogramma ‘Hunting Bigfoot’. Waarom jagen ze daarop? Wat hebben ze gedaan? Ze jagen niet om te observeren en fotograferen. Nee, ze willen het doodschieten om het mee te kunnen nemen als een bloederige trofee. Krankzinnig.

Seksualiteit, ook weer verdeel en heers. Zelfs het woord is niet correct, het zou sensualiteit moeten zijn. Of het overdoseren van het publiek met sport. Al het bovenstaande is slechts bedoeld om een enorme rivaliteit te creëren, verdeel en heers. Dit wordt allemaal opgehitst door de parasiterende media.

Beperking

Alle bewijzen van dezelfde vorm van logisch denken, die ons als soort in kosmische termen neerzet als zijnde onintelligent, zijn voor iedereen zichtbaar, maar zoals ik het zie is het gedeeltelijk gedaan om onze ontwikkeling moedwillig te vertragen. Dit is echter niet de volledige reden en dat moet wel duidelijk gemaakt worden.

Onze zelf opgelegde beperking is datgene dat ons nu het meeste belemmert. De volledige redenering met betrekking tot deze conclusie zal in de loop van deze uitzending duidelijk worden. We zeggen allemaal wel eens “ik kan dit niet” of “ik kan dat niet” of “ik heb daar niet voor geleerd”, maar wie bepaalt eigenlijk dat je gestudeerd en examens gedaan moet hebben voordat je ‘gekwalificeerd’ bent om iets te doen?

Men legt je beperkingen op door te beweren dat je diploma’s nodig hebt om vast te stellen of je intelligent bent of niet. Mijn eigen ervaring is, en dat is mij door jan en alleman verteld, dat ik niet in staat was om wat dan ook te doen. Ik moest daar indertijd hard om lachen en ik lach er nog steeds om.

Ik kon toen al door hun beperkende manier van denken heen kijken en besloot dat pad niet te volgen, maar nu begrijp ik beter hoe het werkt als programmering. Het bewust klein houden, leidt tot een minderwaardig gevoel van eigenwaarde en trekt je spiraalsgewijs mee in een cirkel van misbruik (oorzaak en gevolg), negatieve trillingen en het meest afschuwelijke ervan is het terechtkomen in de slachtofferrol. Hoe kan iemand anders jou in ’s hemelsnaam vertellen dat je niet in staat bent X,Y of Z te doen en wat nog belangrijker is, waarom beperk jij jezelf, niet alleen door dat te accepteren, maar dat idee ook nog eens bij jezelf te versterken?

We zijn een multidimensionale soort die op hetzelfde moment in verschillende dimensies operereert, voor wie het gewoon was planeten en zonnestelsels te verplaatsen, alleen maar door de kracht van gedachten. En dan gaan we nu accepteren dat we X, Y en Z niet kunnen doen omdat we niet het bewuste papiertje in ons bezit hebben? Hou toch op! Er zijn mensen die roepen dat ze iets kunnen omdat ze afgestudeerd zijn. Even ter herinnering; je bent op zielsniveau al lang geleden afgestudeerd. Je bent het alleen vergeten.

Om vooruit te gaan moeten we stoppen met beperkend denken, die’ zielige kleine ik’ of ‘ik ben maar een krachteloos persoon’, fout! Je hebt alle kracht die je nodig hebt en alle handvatten om mee te werken. Dat komt allemaal beschikbaar als je ophoudt jezelf te beperken. Veel van de processen en blokkades die dit (beperkende) systeem in stand hielden, bestaan inmiddels niet meer of zijn ingestort. Dus kunnen we ook naar onze eigen rol kijken in relatie tot de achteruitgang van de evolutie. Manipulatie van de mensheid heeft ook een grote rol gespeeld en dit aspect is naar mijn mening erg over het hoofd gezien door de zogenaamde ‘Galactische Raden’ (Galactic Councils) van vroeger.

Ik weet dat recentere interacties met Kosmische en Universele Raden tegenwoordig een stuk informatiever en heilzamer zijn voor de mensheid, omdat ze zich tegenwoordig zeer bewust zijn van de misdaden die hier al zo lang plaatsvinden.

Treft de mensheid daardoor geen enkele blaam? Absoluut niet, als wij ervoor blijven kiezen om te vergeten of te negeren, hoe kunnen we dan ooit volledige kennis of wijsheid krijgen? Onze wetenschap is vooral gebaseerd op onjuistheden en is behoorlijk achterlijk, door logica te gebruiken in plaats van weten, door een pasklare oplossing te gebruiken, omdat dit bevredigend is op de korte termijn, ongeacht of het proces correct is of niet.

Einstein is een klassiek voorbeeld met zijn relativiteitstheorie die voor 80% juist was. Ze besloten om de theorie met behulp van wringen en mathematische raadsels passend te maken om de theorie zo sluitend te krijgen. Een andere mogelijkheid is dat het hem (Einstein werkte voor de Cabal) niet was toegestaan om de waarheid met betrekking tot de overige 20 procent aan het onwetende publiek te presenteren. Hij en zij gingen uit van de veronderstelling dat de natuurwetten, ruimte en tijd statisch waren, terwijl zij in werkelijkheid zeer flexibel zijn en op allerlei niveaus kunnen variëren.

Met betrekking tot jouw beperkingen betekent dit dat het woord ‘onmogelijk’ kan veranderen in ‘mogelijk’, waarbij alle beperkingen in één keer als sneeuw voor de zon verdwijnen.

> Lees ook deel 1.2 en deel 1.3 over de kosmos, de schepping, geboorte en dood

Originele tekst van Thomas Williams | vertaling Cassandra de Wit, Ella Ster* | ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “The Humanity Unplugged show” on Spreaker.

Share.

About Author

Comments are closed.