Nog een paar dagen en dan barst het verkiezingscircus weer in volle omvang los. Een steeds grotere groep zwevende kiezers zal zich weer beraden op welke partij of welke politicus men zal stemmen. Ook de groep mensen die loopt te dubben wel of niet te stemmen, zal groter zijn dan ooit. Voor mij is het klip en klaar dat ik niet ga stemmen. Het heeft geen zin. We hebben nu geen echte democratie. De werkelijke macht komt van een ultrakleine, parasiterende schaduwelite die alle (invloedrijke) politici in hun macht heeft.

Het bestaan van de schaduw-elite

Die schaduwelite heeft vele namen en gedaantes. Het zijn de Illuminati, de Cabal, de faraonische bloedlijnen die ook wel de Illuminati-bloedlijnen of zwarte adel worden genoemd. Andere benamingen die voor deze groep worden gebruikt, maken meteen duidelijk om wat voor soort groep het gaat. Men spreekt van: de geheime schaduwregering, de 1% (rijkste en machtigste mensen), de banksters, de New World Order globalisten, het Militaire Industriële Complex, de Khazariaanse maffia, Satan-aanbidders, Zionazi’s of Illuminazi’s. De laatste namen verwijzen naar de verschillende facties binnen de Illuminati, zoals de nazi’s en zionisten. De opsomming hierboven is slechts een greep uit de talloze benamingen die voor deze groep of subgroepen worden gebruikt.

De schaduwelite is de groep die werkelijk aan de macht is. Zij gebruiken allerlei geheime genootschappen en besloten vergaderingen om hun politieke agenda vast te stellen, die later via de politici-marionetten wordt uitgerold. Een aantal van deze genootschappen en vergaderingen zijn: Club van Rome, Bilderberggroep, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, Ridders van Malta, Comittee of 300, etc.

Comittee_of_300

De piramide van de huidige machtsstructuur

De schaduwelite is geïnfiltreerd in allerlei invloedrijke organisaties en corporaties. Zij zijn de machthebbers die de transnationale corporaties bezitten. Alle grote financiële instellingen, banken, wereldbanken, olieconcerns, wapen-, voedsel en farmaceutische industrie zijn in handen van een kleine groep families. Op dit moment hebben de 8 rijkste mensen ter wereld evenveel kapitaal als de helft van de wereldbevolking. Dat is het resultaat van een verborgen politieke agenda die, over een lange periode, stapsgewijs is ingevoerd.

Verschillende smaken, voor elk wat wils

Om het volk de illusie te geven dat er een democratie bestaat en zij hun eigen leiders kunnen kiezen, zijn er allerlei politieke partijen beschikbaar, ieder met hun eigen speerpunten. Net als allerlei ‘poppetjes’ met ieder een eigen karakter en flair, letterlijk voor elk wat wils. Partijprogramma’s en pakkende slogans spelen in op het (primitieve) sentiment dat onder de bevolking leeft. Dat er van deze partijprogramma’s vaak niet veel terecht komt als men aan de macht is, laat zien dat alle (grote) partijen een andere groep dienen dan de bevolking. Politici zijn niets meer dan de knechten en uitvoerders van de agenda van deze geheime schaduwelite.

Dezelfde bloedlijnen zijn al millennia aan de macht

Er zijn diverse onderzoeken die laten zien dat dezelfde families al duizenden jaren aan de macht zijn. Zo blijkt koningin Elizabeth II een directe afstammeling te zijn van de Romeinse keizers en zij is zelfs helemaal terug te herleiden tot de faraonische bloedlijnen. De Britse premier David Cameron schijnt een afstammeling te zijn van koning Willem IV. De Bush-familie heeft directe familiebanden met het Britse koningshuis en is gelieerd aan diverse Europese koningshuizen. Ook Hitler was familie van het Britse koningshuis. Hij was een halfbroer (en bastaardzoon) van koning George VI, de vader van koningin Elizabeth. In de Tweede Wereldoorlog werd hij in het geheim door het Britse en Nederlandse koningshuis gesteund.

Dezelfde politieke en koninklijke leiders zijn al millennia aan de macht en dit geldt ook voor het Huis van Oranje. Zij zijn nakomelingen van het Huis van Habsburg, dat weer direct afstamt van de laatste Romeinse keizer. Binnen het Nederlandse koningshuis was prins Bernhard een nazaat van het Huis van David en zijn stamboom gaat zo ver terug als de Merovingen dynastie (van de 5e tot in de 8e eeuw). (zie dit artikel)

Met deze informatie ga je toch heel anders naar politieke leiders kijken. Zijn dan alle politici onderdeel van deze bloedlijnen? Nee, dat is niet waarschijnlijk, al is de bloedlijn en afkomst van een politicus wel bepalend hoe hoog de politieke ladder bestegen kan worden.

Chantagepraktijken om politici in hun macht te houden

Er zijn echter andere manieren om politici te manipuleren en ervoor te zorgen dat ze de agenda van de schaduwelite uitrollen. Zo worden de poppetjes aan de top allemaal gechanteerd door de georganiseerde misdaad, met foto- en filmmateriaal waarbij politici in compromitterende situaties worden vastgelegd. Vaak is er sprake van betrokkenheid bij orgies en pedofeestjes, maar soms ook van ‘partijtjes’ waarbij kinderen worden vermoord. De organisatie hierachter is de Ndrangheta, een crimineel syndicaat met directe banden met de maffia en zwarte adel in Italië.

Een belangrijke klokkenluider die een paar jaar geleden hiermee naar buiten kwam, is Anne Marie van Blijenburgh. Zij noemde ook namen van politici zoals Mark Rutte en Geert Wilders. En ook al doen sommige mensen dit af als onzin, de betrokken politici hebben hier nooit publiekelijk afstand van genomen, noch hebben ze Van Blijenburgh aangeklaagd. Juridisch gezien heeft dat zeker implicaties en kan worden gezien als een schuldbekentenis.

Ook in de film Citizenfour vertelt klokkenluider Edward Snowden dat er van politici en topambtenaren een enorme hoeveelheid data, inclusief privégegevens, wordt verzameld om ze chantabel te maken. Uit de recente Wikileaks met betrekking tot Pizzagate blijkt dat hooggeplaatste politieke figuren ook in Washington DC verweven zijn met internationale pedonetwerken. Een klokkenluider zegt in dit interview dat veel politici in Washington DC gecompromitteerd zijn en gechanteerd worden met filmmateriaal. Dit gebeurde in opdracht en met hulp van de Mosad en CIA, die zo politieke invloed kon uitoefenen, ten bate van Israel.

Lobbygroepen en inmenging buitenlandse veiligheidsdiensten

Via Wikileaks is ontlangs uitgelekt dat de CIA zich in 2012 heeft ingemengd in de Franse verkiezingen. Volgens Thomas Williams heeft de CIA zich in talloze verkiezingen ingemengd, hij heeft het over ruim 60 landen. Hoe objectief en onafhankelijk zijn politici dan eigenlijk?

De National Liberty Alliance heeft de Amerikaanse regering een paar jaar geleden met hun Mandemus aangeklaagd voor hoogverraad, omdat ze stellen: “De Amerikaanse overheid is ondergeschikt aan een wereldwijde criminele organisatie,” waarbij ze verwijzen naar de zionisten in Israël. Ook politicus Geert Wilders heeft opvallend nauwe banden met Israël.

Partijen die een sympathiek en ogenschijnlijk altruïstisch partijprogramma hebben, blijken vaak banden te hebben met lobbygroepen vanuit dezelfde corporaties, zoals die in de eerste paragraaf staan beschreven. Ook de Partij van de Dieren, met een partijprogramma dat veel ontwaakten qua inhoud aanspreekt, heeft banden met de dubieuze Nicolaas G. Pierson Foundation. Nicolaas Pierson is een nazaat uit een machtige bankiersfamilie.

Vergeefs hopen dat het dit keer anders is

Zolang de schaduwelite aan de macht is, is het ijdele hoop om te verwachten dat het dit keer allemaal beter zal worden. Keer op keer blijkt weer dat beloftes worden verbroken en men niet handelt in het belang van het volk. De grootste fout van de mensheid is, dat we de macht steeds weer bij de autoriteiten leggen. Tegen beter weten in. Zij moeten onze problemen oplossen, maar dienen in werkelijkheid het belang van de schaduwelite.

En daarom is het belangrijk om niet te gaan stemmen, want deze schaduwelite heeft alleen maar de macht, zolang wij onze macht uit handen geven en hun systeem blijven steunen!

In de aanloop van de verkiezingen waren er 81 politieke partijen die zich voornamen om aan de verkiezingen deel te nemen. Een hoop van deze initiatieven zijn gesneuveld onder de hoge eisen van de kiesraad, het gebrek aan fondsen en mankracht om daadwerkelijk aan de verkiezingen deel te nemen.

Veel van die nieuwkomers zijn daadwerkelijk onafhankelijke vernieuwers die het roer radicaal willen omgooien. Er is wat voor te zeggen om dit soort initiatieven te steunen, maar met 28 partijen op de lijst, zullen dit splinterpartijen blijven die met als je geluk hebt maximaal een zeteltje of twee in de kamer komen. Helaas maken integere politici en welwillende nieuwkomers daarom binnen het huidige systeem geen schijn van kans.

Niet stemmen creëert een energetische verandering

Mijn pleidooi is om het spelletje, door niet te gaan stemmen, simpelweg niet meer te spelen. Om die reden ga ik ook geen blanco stem uitbrengen, want een blanco stem betekent dat je het systeem nog steeds steunt, maar zelf geen keuze kunt maken. Het niet stemmen en geen energie geven aan de poppenkast die woensdag weer wordt opgevoerd, brengt een energetische verandering teweeg.

Want het machtssysteem in de wereld waarbij de macht in handen is van een ultrarijke schaduwelite, kan alleen blijven bestaan als het wordt gevoed. Als wij als collectief of met een overgrote meerderheid, besluiten om dit systeem niet meer te voeden, móet dit (uiteindelijk) tot een verandering leiden, waarbij de opkomst van alternatieve initiatiefrijke en altruïstische leiders, buiten het politieke systeem, de ruimte krijgt.

We hebben al die wetten en regelgeving helemaal niet nodig

Als we massaal niet meer gaan stemmen dan wordt niet alleen het faillissement van de huidige politiek zichtbaar, maar wordt ook het draagvlak om de wetten te implementeren onderuit gehaald. Ook voor het doorvoeren van nieuw beleid is men afhankelijk van het volk. Als het volk de wetten niet meer naleeft, moet men met machtsmiddelen handhaven, zoals het opleggen van boetes en andere pressiemiddelen van politie en justitie. Maar als deze niet meer willen handhaven, worden wetten niet meer nageleefd. Het volk heeft uiteindelijk de échte macht. We zijn ons daarvan nog veel te weinig bewust.

Voor velen is dit een angstaanjagend idee en roept het visioenen op van chaos en anarchie. Maar mensen zijn uitstekend in staat zijn om zèlf na te denken of iets redelijk en terecht is. Op dit moment zijn er nog veel te veel mensen die klakkeloos regels opvolgen of aan anderen opleggen, ook als ze niet deugen en men dat diep vanbinnen weet. Wat als mensen besluiten om deze (voor het volk) zinloze regels te negeren? Dan wordt er een zee van ruimte gecreëerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen en de wereld om ons heen vorm te geven zoals wij, het volk, dat graag zien.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author