Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 9 maart 2017

2

Radio-uitzending door Thomas Williams van 9 maart 2017, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. Onderwerpen die in deze uitzending besproken worden:

 • Trump beschuldigd een complotdenker te zijn
 • Blair is opgeleid door de MI5 en MI6
 • Grove mensenrechtenschendingen in Jemen
 • Geen consensus onder alternatieve rechtsgeleerden
 • Illuminati bloedlijn als nieuwe hoeders van de planeet?
 • Pedofielen en schaduwregering worden opgejaagd
 • Hillary Clinton actief als Poltergeist?
 • Koningin Elizabeth blokkeert de Rothschilds
 • Rothschilds zoeken steun in Nederland
 • Niemand behalve Marduk heeft echte controle
 • Galactische rechtszaak vanwege inmenging op aarde
 • Surveillance en maatregelen tegen mind-control
 • NSA surveilleert het volk, niet de criminelen
 • Het einde van duistere tijden
 • Schumann-resonantie en verhogen van trilling
 • Simon Parkes misbruikt mensen

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Trump beschuldigd een complotdenker te zijn

19:30   De huidige machtsstructuur is aan het worstelen, blijkt uit een recent artikel van de Washington Post: “Donald Trump was een complotdenker-kandidaat. Nu is hij op het randje van een complottheorie-president.” Volgens Thomas is het een teken van hun wanhoop. Ze weten dat al hun andere pogingen gefaald hebben en dat we achter ze aankomen. Dit soort berichten zijn hun laatste wanhoopspogingen.

Tony Blair is opgeleid door de MI5 en MI6

26:00   Blair is verontwaardigd dat hij niet is gepolst voor de positie van Midden-Oostenadviseur voor president Trump. (E*: dezelfde voormalig Britse premier die destijds zijn kabinet incorrect heeft geïnformeerd over aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak om dat land in te kunnen vallen – red.) Volgens Thomas komt Blair uit de koker van de MI5 en MI6 en heeft voor deze veiligheids- en inlichtingendienst gewerkt voordat hij premier werd. Dit soort mensen kwam altijd in aanmerking voor hogere posities. “Achterlijke Bush jr” werkte voor de CIA, voordat hij Amerikaans president werd.

Blair bracht onlangs in een persbericht naar buiten dat hij zich nog steeds inzet voor vrede. De ironie van deze claim… het is lachwekkend. Thomas blikt terug naar de periode in 1998, toen Blair min of meer op president Clinton leunde om Irak in dat specifieke jaar aan te vallen. Clinton weigerde en niet lang daarna werd hij afgezet vanwege een sigaar en vlekken op de jurk van Monica je-weet-wel.

Grove mensenrechtenschendingen in Jemen

35:20   De dingen die in Jemen plaatsvinden gaan veel verder dan de conflicten rond de Stargate aan de zuidkust. Er vinden in Jemen nog steeds gruwelijke slachtingen plaats. Er vinden daar al vanaf maart 2015 interventies plaats onder aanvoering van Saoedi-Arabië, de VS en Groot-Brittannië. Dit heeft al 10-duizenden doden gekost waarbij opzettelijke aanvallen op de burgerbevolking plaatsvinden. Zo zijn er al 800 keer aanvallen  op scholen uitgevoerd. Volgens Thomas worden deze aanvallen gecoördineerd door de Saoedische coalitie onder aanvoering van de CIA, in een poging om in Jemen hun marionetten in de regering te krijgen.

Geen consensus onder alternatieve rechtsgeleerden

39:00   Juridische taal is Babylonische geheimtaal, opzettelijk gecreëerd om spraakverwarring te creëren, een taal die niemand begrijpt. Momenteel buitelen de alternatieve rechtsgeleerden echter ook over elkaar heen, over gebruikte terminologie en de correcte rechtsvorm die toegepast moet worden. Het gaat om Anna von Reitz, National Liberty Alliance en nog wat partijen. Thomas roept op om samen te werken en niet te muggenziften over details. “Voeg je krachten samen zodat je het systeem neer kunt halen. Terwijl jullie bekvechten, gaat de Cabal door met hun spel.”

Illuminati bloedlijn als nieuwe hoeders van de planeet?

44:40   Er was een voorstel om mensen uit de (Illuminati) bloedlijnen als hoeders te installeren. Dit veroorzaakte behoorlijk veel ophef binnen de Facebookgroep. Thomas licht toe dat het er vooral om gaat, dat we voordeel kunnen hebben uit de kennis die deze mensen hebben over het geïnstalleerde systeem, dat verloren gaat als ze ter dood worden veroordeeld. Hun rol moet wel streng worden geregisseerd, om te voorkomen dat ze zich opnieuw mengen in zaken.

E*: Ik ben persoonlijk fel tegenstander van het toekennen van verantwoordelijke functies aan de groep die overduidelijk decennialang in heeft gehandeld tegen het belang van de mensheid. Wel zie ik de mogelijkheid dat zij, in ruil voor hun kennis over allerhande zaken, in aanmerking kunnen komen voor strafvermindering of bepaalde privileges tijdens hun gevangenschap, afhankelijk van de strafmaat en hun misdaden. De keuze voor de term “hoeders”, hetgeen een eindverantwoording impliceert, vindt ik daarom ongelukkig gekozen.

Pedofielen en schaduwregering worden opgejaagd

53:30   Er zal de komende tijd heel veel afleiding op ons afkomen, om ons van de ware zaken af te leiden. Focus je op het neerhalen van de schaduwregering, niet alleen in de VS maar ook in de rest van de wereld. Zowel de pedofielen als de schaduwregering worden op dit moment opgejaagd. Als Pizzagate zijn hoogtepunt bereikt zal 40-50% van alle publieke figuren schuldig blijken te zijn en worden gearresteerd.

2:45:09   Benjamin Fulford berichtte afgelopen week dat er arrestaties van 1500 pedofielen hadden plaatsgevonden. Of dit ook het werkelijke aantal is weet Thomas niet. Het kan meer of minder zijn, maar de arrestaties vinden nu wel plaats.

Hillary Clinton actief als Poltergeist?

1:06:00   De entiteit die bekend staat als Hillary Clinton speelt nog steeds een centrale rol in allerlei spelletjes die momenteel worden gespeeld. Er is nu aan Thomas bevestigd dat deze entiteit niet langer een menselijke vorm heeft. Thomas blijft nog steeds bij het bericht dat hij september vorig jaar naar buiten bracht, dat ‘het origineel’ (van Hillary Clinton) begin september 2016 is gestorven. Maar deze entiteit, de verborgen ‘elementen’, zijn nog steeds bezig om allerlei spelletjes te spelen. Ze bedreigen mensen binnen de CIA en het Pentagon. Hillary Clinton probeert nu een tweede CIA-2 op te tuigen, waarbij de originele CIA-2 een schurkachtige spiegelgroepering is opgesplitst en in twee groeperingen. Een deel van de CIA-2 is van kamp veranderd en gaat terug naar CIA-1, met het voornemen om in het belang van het volk en land te handelen. CIA-3 is weer in twee splintergroepen opgesplitst. Men is volledig in paniek vanwege de onderzoeken en arrestaties door de FBI en wat hen te wachten staat.

Als de entiteit Hillary Clinton in haar missie slaagt – iets dat Thomas betwijfelt – zal zij hoofd van de Amerikaanse facties worden. [1:14:00]

E*: De verklaring dat Hillary Clinton vorig jaar is gestorven, maar dat dezelfde entiteit zich nog steeds inmengt in aardse zaken, roept bij mij (en velen lezers) vragen op, die ik voor de volgend radioshow zal indienen.

Koningin Elizabeth blokkeert de Rothschilds

Er is als doel gesteld de Britse koningin uit te schakelen. Thomas is bepaald niet te spreken over de koningin en haar familie, die de meest weerzinwekkende misdaden en zonden hebben begaan. Maar op dit moment, heeft zij voorkomen dat de internet-RV uitgebracht kon worden. Dat zou de Cabal terug in het spel brengen. De Cabal en koninklijken zitten momenteel bovenop onzin-valuta, zoals onzin-obligaties, onzin-dinars, en andere waardeloze papieren. Maar we moeten echt niet denken dat de koningin uit de goedheid van haar hart handelt. Ze is min of meer uit het spel gezet. Het is meer zoiets als: “de vijand van de vijand is nu jouw vriend.” Het is wel een voorbeeld van Cabal-leden en elitemensen die momenteel een ander pad kiezen. Denk echter niet dat dit ook maar iets teniet doet aan datgene wat ze (aan misdaden – red.) hebben begaan. Thomas benadrukt dit nadrukkelijk . De koningin voorkomt zo wel dat de Cabal hun onzin-valuta kan inwisselen, hetgeen onze vernietiging zou betekenen. Alle plannen die de cabal heeft: Agenda 21, 99% depopulatie, Derde Wereldoorlog, et cetera, zijn allemaal zaken die geen doorgang vinden, omdat men geen fondsen heeft.

Nu wil die andere flapoor, de troonopvolger van de koninklijke familie – in Liverpool ook wel bekend als helikopterhoofd – voor de RV tekenen door zijn moeder uit te schakelen, de troon en de soevereiniteit over te nemen. Dit woord ‘soeverein’ is veelbetekenend, want als je het hebt kun je dingen ondertekenen en als je het niet hebt kun je dat niet. Dit is precies wat de Rothschilds en de VN tegenhoudt; beiden hebben geen soevereiniteit. Charles probeert de Rothschild soevereiniteit te verkrijgen en koningin Elizabeth wordt beschermd door de MI5.

Dit is waarom de Common Wealth ter sprake is gekomen, omdat je onder de Common Wealth een noodwet kunt afkondigen die alle andere wetgeving overstijgt.

Rothschilds zoeken steun in Nederland

1:15:00   De Rothschilds zoeken nog steeds wereldwijd naar een soevereine partij. Maar de goeieriken in bijna alle regeringen zijn op de hoogte van wat er speelt en weten dat de Rothschilds geen soevereiniteit hebben. Ze bedreigen iedereen en dat is het enige dat nu voorkomt dat ze worden gearresteerd of geliquideerd.

Het is de Rothschilds niet gelukt om de Common Wealth in handen te krijgen. Ze zijn nu in Nederland. Ze hebben vergeefs geprobeerd om onder de soevereiniteit van andere landen valuta in te wisselen. De landen waar ze dit hebben geprobeerd hebben zijn: Groot-Brittannië, Thailand, Afrika en in Australië en Nieuw-Zeeland zal het hen ook niet lukken. Ze zijn er niet in geslaagd om welke koninklijke familie dan ook de stukken te laten ondertekenen. Men is naar Nederland gegaan, om het hier te proberen.

Holland, of Nederland, heeft een veel grotere rol in het wereldrijk gespeeld dan veel mensen zich realiseren. Zij stonden zij aan zij met het Britse rijk, met hun Britse en Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Er zijn in Groot-Brittannië en Noord-Ierland ook politieke banden met het Nederlandse koningshuis. (E*: de Oranjeorde speelt in Noord-Ierland nog steeds een belangrijke rol.) Dit alles heeft te maken met de Battle of the Boyne.

mi-orange-order-parade-twelfth-wikimedia

De Oranjemars is een jaarlijkse optocht van de Oranje Orde in Noord-Ierland en de herdenking van de slag aan de Boyne, een faraonisch ritueel tussen Willem III van Oranje en James (Jacobus) II van Engeland.

Andere spelletjes van de Rothschilds hebben ook met Antarctica te maken en datgene wat zich daar afspeelt. Daarover komt binnenkort meer informatie beschikbaar.

Niemand behalve Marduk heeft echte controle

1:18:20   Marduk is een negatieve entiteit en de meester in manipulatie die hier het controlesysteem heeft opgezet. Het probleem is alleen dat niemand weet hoe dat systeem precies werkt. Daarin zijn de Illuminati, net als wij ook slaven, waarbij zij geen echte controle hebben.

Galactische rechtszaak vanwege inmenging op aarde

1:24:00   De afgelopen week was er een galactische rechtszaak bij de Universal Council waarbij de Raptors en de Tall Whites in de beklaagdenbank stonden, vanwege inmenging op deze planeet. De Tall Whites lopen vanaf nu in de pas, al zijn ze niet volledig in harmonie met de mensheid. De Raptors hebben hun middelvinger naar het hof opgestoken en zullen daarvan de consequenties moeten aanvaarden.

Surveillance en maatregelen tegen mind-control

1:29:30   Bedrijven die zich bezighouden met mind-control worden in de gaten gehouden en er worden gepaste maatregelen genomen om dit misbruik te stoppen. Als dit is stopgezet zal iedereen het merken. Het voelt dan bijna als een soort ‘pling’ die afgaat in je hoofd. We zijn namelijk ons hele leven gebombardeerd met negatieve frequenties en dan je merkt het verschil als deze plotseling niet meer zijn.

NSA surveilleert het volk, niet de criminelen

1:31:40   De recente WikiLeaks onthullingen van afgelopen week hebben weer eens bevestigd dat niet zozeer de terroristen, maar wij massaal in de gaten worden gehouden. Alles met een chip kan worden gebruikt voor surveillance. Zowel voor visuele als audio-registratie. Zelfs televisies worden bij iedereen voor surveillance gebruikt. Het is allemaal opgezet om te kijken wie men kan aanvallen en bij wie men ‘smerige dingen’ kan gebruiken. Ook de on-board camera’s in auto’s worden hiervoor gebruikt. Hetzelfde geldt voor de chips in creditcards en paspoorten, het zijn volgsystemen. Keukenapparatuur, slimme koelkasten, printers en webcams zijn allemaal bedoeld voor surveillance. “Wist je dat er de afgelopen 10 jaar al RIFD-chips in je kleding zitten?”

Thomas vervolgt: “NSA is nooit bedoeld geweest voor internationaal terrorisme, daar was al een overheidsorganisatie voor, namelijk de CIA. Dus als de NSA iedereen in Amerika bespioneert, waarom arresteerden ze dan niet de pedofielen? Waarom hebben ze niet een groot deel van de CIA gearresteerd, vanwege drugssmokkel? Of inmenging in verkiezingen? Of het voorbereiden van valse-vlag-aanvallen? Of de (politieke) moorden? Of de betrokkenheid van de CIA bij criminele organisaties? Voor het creëren en betalen van huursoldaten en privélegers? Waarom hebben ze handelaren die handelen met voorkennis niet gearresteerd? Corrupte bankiers? Waarom hebben ze niet zowat elke misdaad opgelost die is gepleegd, aangezien er zoveel surveillance is. Het is een retorische vraag. Als ze in het leven zijn geroepen om misdaden en terrorisme te bestrijden, is hun incompetentie grenzeloos. En als ze zo incompetent zijn, waarom bestaan ze dan nog? Waarom moeten ze geen verantwoording afleggen? De oplossing is simpel: ontbindt ze… allemaal.”

De naam Department of Homeland Security is precies dezelfde naam als Hitler in de jaren ’40 gebruikte. Denk je dat dit toeval is? NSA is de afkorting van Nazi Spion Agency.

Het einde van duistere tijden

2:07:30   Thomas bedankt de lichtwerkers die hij vorige week heeft opgeroepen om hun krachten te richten op Antarctica, met als doel de duistere zaken daar te beëindigen. Blijkbaar heeft hun actie nu al een merkbaar effect gehad.

2:08:00   Het is een heel opwindende tijd. Veel mensen verwachten een soort lichtknopje dat in één keer aangaat. (E*: zoals de beschrijving van de Event – red.) Dat is echter niet zoals Thomas het heeft begrepen. Hij denkt dat er een serie realisaties zullen zijn, waarbij men zich realiseert dat er iets is veranderd.

Schumann-resonantie en verhogen van trilling

2:41:00   Als de Schumann-resonantie een Cabal-programma is, hoe staat dat in verhouding tot het verhogen van onze frequentie? Thomas: “Dat zijn twee verschillende dingen; het individuele en het collectieve staat los van elkaar. Het ene is de groei van de individuele ziel en het andere is het samenvoegen van tijdlijnen. Het zijn twee verschillende zaken. Zij kennen de technologie om tijdlijnen samen te voegen. Wij zijn degene die onze persoonlijke vibratie verhogen om te stijgen op de evolutionaire ladder en daar kunnen ze niet tussenkomen. En als velen van ons deze hogere trilling bereiken, kunnen ze nooit meer spelletjes met ons spelen.”

De tijdlijnen die de Nazi’s proberen samen te voegen, kun je verschillende dimensies of frequenties noemen. In de Humanity Unplugged-show (De mensheid losgekoppeld) wordt de verschillende terminologie uitgelegd, wat waar is en wat niet en wat is gecreëerd om verwarring te zaaien.

Alles is een frequentie en heeft een bepaalde trilling, licht, geluid en materie. Als je die frequentie in harmonie afstemt, dan ontwikkelt het individu zich behoorlijk snel. Als je die frequenties blokkeert of er een laag overheen legt, raakt men verstrikt in tijdlussen.

2:43:45   CERN werd door de Cabal om twee redenen gebruikt: ten eerste wilde men een portaal openen om te kunnen ontsnappen. En ten tweede was het doel om het vijfde element te oogsten, het zogenaamde Godsdeeltje, ook wel ether genoemd. Het doel was om dit  als brandstof voor een zeer geavanceerd voertuig te gebruiken, dat 1 lichtjaar per kalenderjaar kan reizen. Men heeft deze technologie al en we moeten afwachten of we daar in de nabije toekomst bewijzen van krijgen.

Simon Parkes misbruikt mensen

2:48:00

Simon Parkes kwam aanvankelijk met hele interessante informatie, maar Thomas zag dat zijn informatie vrij snel werd vervormd. De achtergrond van Simon Parkes is verdacht; het feit dat hij deels mens, reptiliaan en mantid is en het feit dat zijn familie als spion voor de geheime diensten heeft gewerkt helpt niet, al moet je iedereen een kans geven. Voor Thomas kwam het omslagpunt toen hij diverse persoonlijke berichten van vrouwelijke luisteraars ontving, die rapporteerden dat ze na individuele sessies met Simon Parkes, plotseling in hun slaap (astrale lichaam) door een onzichtbare, maar voor hen herkenbare Simon Parkes entiteit, werden verkracht. Dat ging niet om twee of drie meldingen, maar zeker vier à vijf die de moed hadden om hiermee naar buiten te komen. Dan is er iets ernstigs aan de hand. Thomas waarschuwt mensen om zich niet zomaar in te laten met helderzienden of mensen die in staat zijn om bezit van je te nemen, want er ontstaat dan een open verbinding naar je ziel. Dit is verborgen kennis, maar voor Simon Parkes zeer bekend. Thomas heeft er weinig vertrouwen in dat Simon écht in het belang van de mensheid handelt. (E*: Thomas heeft mij ooit verteld dat Simon Parkes deze sessies ook aanbiedt, om zo te kunnen inventariseren welke lichtwerkers en zielen een bedreiging vormen, om ze daarna te dwarsbomen.)

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show March 9th” on Spreaker.

Share.

About Author

2 reacties

 1. Ik ben benieuwd of de Rothschilds in Nederland voet aan de grond krijgen. Als de Oranjes deze familie gaan steunen, lijkt mij dat ze hier geen vriendjes mee gaan maken. Dan zou hier nog best wel eens de pleuris uit kunnen breken.