Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 16 maart 2017

2

Radio-uitzending door Thomas Williams van 16 maart 2017, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. Sommige berichten in deze uitzending zijn ontluisterend, maar toch overheerst het positieve geluid, dat de Cabal en met name de Rothschilds steeds minder macht heeft. Onderwerpen die in deze uitzending worden besproken:

 • Erdogan’s beledigingen van Nederland
 • CIA bevestigt documenten gelekt door Wikileaks
 • De duistere plannen van de Nazi’s en het Secret Space program
 • Draco’s zijn besmet met black goo
 • Het Pentagon verdeeld in splintergroepen
 • Plannen om Trump te liquideren
 • De Rothschilds en Dragon families zijn hartstikke blut
 • De Britse Kroon, het Vaticaan en de Rothschild vullen hun zakken via dubieuze financiële constructies
 • Rothschilds willen Rusland plunderen
 • Pleidooi aan Amerikaanse generaals
 • Het vijfde deeltje is het God’s-deeltje
 • Arrestaties pedofielen blijven doorgaan
 • De uitvoering van Het Plan vordert gestaag
 • Obama betrokken bij sabotage van Trump
 • Het is vijf voor twaalf tot de grote doorbraak

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Erdogan’s beledigingen van Nederland

12:00   Thomas heeft al lang geleden voorspeld dat Turkije, samen met Japan, een belangrijke rol in de wereldpolitiek gaat spelen en daarvan zien we nu allerlei signalen. Premier Erdogan heeft de Nederlanders ‘Nazi-overblijfselen’ en ‘fascisten’ genoemd. Hij deed deze uitspraak naar aanleiding van een diplomatieke rel, waarbij een Turkse minister van buitenlandse zaken die in Rotterdam zou spreken, de toegang tot het land werd geweigerd.

Thomas stelt dat er achter de schermen in Nederland veel speelt. In Nederland zitten de Nazi’s, net zoals in de VS. Dat is volgens Thomas de reden dat Erdogan die uitspraak heeft gedaan. Niet dat de gewone Nederlanders daar iets aan kunnen doen, de meesten hebben geen idee van wat er zich hier afspeelt.

E*: Thomas zegt later in de uitzending dat hij niet weet of er tijdens de Nederlandse verkiezingen gefraudeerd is, maar het zou hem niet verbazen. Hij geeft aan er in de volgende radio-uitzending meer over te zeggen.

CIA bevestigt documenten gelekt door Wikileaks

24:45   Mike Morell, voormalig adjunct-directeur van de CIA, heeft verklaart dat de recente lek van documenten die afgelopen week op Wikileaks zijn gepubliceerd, vanuit de organisatie moeten komen. Hij verklaarde in een interview met CBS dat de gelekte informatie niet buiten de CIA gedeeld wordt en op het supergeheime netwerk van de organisatie staat. Dat netwerk is niet verbonden met internet of andere netwerken. Daarmee bevestigt Morell dat de CIA buiten de controle van de regering opereert.

De duistere plannen van de Nazi’s en Secret Space programma

56:30   De wanhoop bij de Nazi-factie en de SSp (Secret Space program, ofwel SS-programma) zorgt ervoor dat ze alles en iedereen op deze planeet bedreigen. In de afgelopen weken verschenen er online video’s van een buitengewoon ruimteschip, dat van hen is. De SSp, US Naval Space Command, ICC, MIC en de Sphere Being Alliance zijn allemaal egocentrisch en hebben geen intentie om de mensheid op deze planeet te helpen. De enige reden dat ze ons op dit moment in leven houden is, omdat ze ons als handelswaar willen gebruiken. Voor slavernij of andere afschuwelijke doeleinden. Ze zullen echter worden tegengehouden.

Draco’s zijn besmet met black goo

Onlangs is boven Vancouver-eiland een toestel neergehaald met aan boord Draco’s en een hybride soort. Niet ver van de kust bij Victoria, bevind zich een onderwaterbasis. Er spelen rond Vancouver allerlei duistere zaken.

De ontdekkingen die aan boord van het toestel zijn gemaakt, zijn voor iedereen op aarde van groot belang. Het gaat om PPAI, Pathological Predatory Artificial Intelligence (pathologische, roofzuchtige, artificiële intelligentie), ofwel black goo. Men heeft ontdekt dat het gehele Draco-ras hiermee is geïnfecteerd. Dat is een reden waarom zo slecht zijn en bepaalde dingen hebben gedaan.

Parasiterende entiteiten zijn op deze planeet binnengedrongen, op een veel grotere schaal en al veel langer dan velen zich realiseren. De meesten hebben een bepaalde vorm van aankleving via chemtrails en nanodeeltjes, die onderdeel zijn van het plan om van mensen biologische robots te maken. Hetzelfde geldt voor black goo waarmee men de mens onderdeel van een centraal controlesysteem wil maken. Deze parasiterende entiteiten komen veel vaker voor bij negatieve mensen, negativiteit is het ‘cement’. Thomas waarschuwt dat ook yoga een conjugaat (voegmiddel) is, tenzij men zich zorgvuldig beschermt. Als je chakra’s opent, krijgen entiteiten de mogelijkheid binnen te dringen en daarom moet je jezelf vooraf goed afschermen. > Luister verder naar dit fragment vanaf 59:30

Het Pentagon verdeeld in splintergroepen

1:04:00   Het Pentagon is in veel verschillende groeperingen opgesplitst. Sommigen staan aan onze kant, anderen willen dinars incasseren en sommigen staan aan de kant van de Rothschilds, omdat ze is beloofd dat ze op een bepaalde manier worden uitbetaald. Men vreest dat de verdeeldheid binnen het Pentagon tot eenzelfde soort conflicten leidt als binnen de CIA, waar mensen elkaar momenteel letterlijk afmaken.

Plannen om Trump te liquideren

1:05:30   Thomas heeft ook intel ontvangen dat er zich op Amerikaans grondgebied een groepering bevindt, die zich voordoet als Amerikaans, maar het land en de waardes veracht en als doel heeft om Trump van kant te maken. “De zaken worden achter de schermen steeds smeriger.”

De Rothschilds en Dragon families zijn hartstikke blut

1:06:00   In de VS loopt eind maart de financieringstermijn af en de Amerikaanse regering is volledig blut. Maar ook de Rothschilds en de Chinese Elders zijn blut, samen met de Dragon families is het volgens Thomas allemaal één pot nat. Er zijn maar 3 échte Dragon-groepen: de blauwe, zwarte en groene. Alle andere groeperingen: rode, witten en gouden zijn onzin-entiteiten. Alle Dragon-families hebben reptiliaanse overheersers als hun leiders. Deze mensen zijn de afgelopen weken betrapt op pogingen om via hackers geld van andere landen te stelen, inclusief China.

1:08:20   Toen het Verenigd Koninkrijk lid werd van de Europese Unie, werd daarmee een hefboomfinanciering toegestaan op basis van alle grondstoffen in de Gemenebest (de 52 Common Wealth landen). Ze telden de totale waarde van deze grondstoffen: goud, zilver, platina, olie, et cetera, bij elkaar op en de Rothschilds namen een leverage ten opzichte van een Trustrekening, in de zogenaamde Collateral Accounts. Dit gaat nu om een waarde van 1,8 quadriljoen dollar, die de Rothschilds verschuldigd zijn. Deze schuld is nu gevorderd. Totdat deze schuld voldaan is, wordt er geen krediet meer vanuit de Trustrekening verstrekt.

De Rothschilds hebben geen toegang tot het bancaire systeem en proberen vergeefs met verouderde bankcodes toegang te krijgen tot allerlei financiële instellingen zoals: de Federal Reserve, de BLM en de Canadese Centrale Bank. > Luister verder naar dit fragment vanaf 1:08:20

De mensen achter de World Trust, deels betrokken bij de Truth, Honor & Integrity show, hebben de Amerikaanse regering financieel gered, door hen geld te verstrekken. In allerlei landen, zoals: Rusland, China en Groot-Brittannië zijn de Rothschilds er uit gewerkt. Talloze andere naties, waaronder het Vaticaan, hebben hulp ingeroepen om de schurken ook in die landen te verwijderen.

De Britse Kroon, het Vaticaan en de Rothschilds vullen hun zakken via dubieuze financiële constructies

1:23:30   De financiële constructies die wereldwijd worden toegepast, worden goed geïllustreerd aan de hand van de financiële route die het Amerikaanse belastinggeld aflegt. Al ruim honderd jaar betalen Amerikanen inkomstenbelasting — een vrijwillige bijdrage aan de Britse Kroon, ofwel de City of London, een aparte staat binnen het Verenigd Koninkrijk die eigen wetten hanteert en geen belasting betaalt — aan de IRS, de Amerikaanse belastingdienst, wat eigenlijk een Puerto Ricaanse Trustrekening is en geen Amerikaanse organisatie, die opereert als het incassobureau van de Federal Reserve. Dit is een dochtermaatschappij van de City of Londen, die opereert ten behoeve van het Vaticaan en de IMF.

67% van de Amerikaanse inkomstenbelasting gaat naar de Britse Kroon, 23% gaat naar aandeelhouders, wat min of meer dezelfde groep in de City of London is en 10% zijn administratiekosten. Er gaat 0% naar de Amerikaanse overheid. Thomas: “…en de Amerikanen denken nog steeds dat ze onafhankelijkheid hebben gekregen?”

Vervolgens krijgt de Amerikaanse regering allerlei budgetten opgelegd, waarbij ze niets anders kunnen doen dan een begrotingstekort veroorzaken. Dit worden opzettelijk gecreëerd. De Amerikaanse regering leent daarna vervolgens geld van de Federal Reserve ten behoeve van de Amerikaanse schatkist, waarover ze dan weer 6% rente (aan de Rothschilds) moeten betalen. Dus het volk moet hun eigen geld terug lenen en er 6% rente over betalen. Thomas: “Dit is krankzinnig.”

1:28:30   Het wereldwijde BBP (Bruto Binnenlands Product), dus de geldwaarde van alle goederen en diensten die per jaar worden geproduceerd, is jaarlijks ongeveer 90 biljoen dollar. Zelfs als er 1 quadriljoen wordt toegevoegd, wat al 11 keer zoveel is als het totale BBP van de aarde, is er geen kapitaal om dit bedrag te ondersteunen. Maar de mensen binnen het Pentagon (die uitbetaald willen worden door de Rothschilds) hebben 160 quadriljoen van de Trustrekening gevorderd.

Rothschilds willen Rusland plunderen

1:36:40   Er worden allerlei plannen gesmeed om Rusland binnen te vallen. De reden is dat dit land de meeste grondstoffen ter wereld heeft. Tegelijkertijd is Rusland de grootste en meest geavanceerde militaire macht in de wereld. De Rothschilds proberen Rusland omver te werpen en hun grondstoffen te stelen via Amerika en het gebruik van de mainstream media. Geen enkel land zal een conflict met Rusland winnen. Ze bezitten geavanceerde technologie en hebben steun van ‘hele bijzondere wezens’.

Pleidooi aan Amerikaanse generaals

1:47:00   Thomas doet een oproep aan de generaals van het Amerikaanse leger en medewerkers van het Pentagon, om een andere koers in te slaan. Hij leest een stuk voor uit de Amerikaanse geschiedenis. Uit bewijsstukken blijkt dat de VS nooit onafhankelijk van Groot-Brittannië is geworden. De Tweede Wereldoorlog werd gefinancierd door General Electric en Prescott Bush, wiens echte naam Schiff is. Grootvader Prescott Bush is daarvoor destijds veroordeeld en er is door de rechter opgelegd dat hij zich nooit meer met politiek mag bemoeien. Desondanks werden we opgescheept met het absolute kwaad van zijn zoon George H. W. Bush en kleinzoon George W. idioot-Bush. In de Tweede Wereldoorlog hebben grote coöperaties het Nazi-regime gesteund zoals: BMW, Hugo Boss, Siemens, IBM, Ford, Rockefeller Foundation en Bayer. Zij waren allemaal betrokken bij het financieren van de Nazi’s.

Het vijfde deeltje is het God’s-deeltje

2:21:00   Het vijfde deeltje is zwaartekracht, ether en in essentie wordt dit ook het God’s-deeltje genoemd. Als je het beheerst, kunnen er portalen mee worden gecreëerd. En dat probeerde men met CERN voor elkaar te krijgen.

Arrestaties pedofielen blijven doorgaan

2:21:30   De jacht op pedofielen vindt voornamelijk plaats achter gesloten deuren. De media durft het niet aan erover te berichten omdat ze er zelf tot aan de nek in zit. 40-50% van publieke figuren zijn er volgens Thomas bij betrokken.

De uitvoering van Het Plan vordert gestaag

2:33:00   Het Plan is nog steeds van kracht. Mensen die de indruk hebben dat het (te) langzaam gaat, beseffen niet hoe diep alles is geworteld, hoe diep alles gaat. Je spreekt over duizenden jaren controle, talloze facties in groeperingen, die talloze vormen van kapitaal bezitten en technologie bezitten waarvan wij niet eens het bestaan weten, zó geavanceerd. Dus denk niet dat dit in een dag gefikst kan worden. Wat er tot nu toe is bereikt, is niks minder dan buitengewoon. Wat de Cabal in duizenden jaren opgebouwd heeft, hebben wij in een tiental jaren afgebroken.

Als de Cabal direct aangevallen wordt, (zoals in het oorspronkelijke Plan – red.) sneuvelt er aan beide zijden 80%. Dat betekent dat 80% van de mensheid uitgeroeid wordt. Dat is dus geen optie. (E*: de uitvoering van het Plan vindt dus anders plaats, dan hoe het indertijd is gepland. – red.)

Obama betrokken bij sabotage van Trump

2:50:30   Thomas bevestigt de geruchten dat Obama meewerkt aan de vorming van een schaduwregering met de bedoeling Trump tegen te werken.

“Onze eigen doemsdag-klok voor de Cabal’s doemsdag tikt steeds dichter bij het middaguur. «Bedoel je niet middernacht, Thomas?» Nee dat is hún versie, middernacht is duistere tijd. Onze klok op het middaguur, brengt het in het licht.”

Het is vijf voor twaalf tot de grote doorbraak

2:53:30   Thomas sluit af door te zeggen dat er veel hoop is, ondanks enkele sombere nieuwsberichten. Hij benadrukt dat veel van hun duistere plannen zijn mislukt. En op een dag zullen de malloten met hun ‘sterren en strepen’ zich realiseren dat ze slechts slaafjes van de Rothschilds zijn. Op dat moment krijgen we de doorbraak waarop we met z’n allen hebben gewacht.

Thomas: “The people’s own doomsday clock for the Cabal, ticks ever closer to mid day. Ofwel: “Onze eigen doemsdag-klok voor de Cabal’s doemsdag tikt steeds dichter bij het middaguur. «Bedoel je niet middernacht, Thomas?» Nee dat is hún versie, middernacht is duistere tijd. Onze klok op het middaguur, brengt het in het licht.”

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Ella Ster* kan nog steeds geen toegang tot Facebook krijgen. Stuur daarom zelf links via Facebook door, zodat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot onze artikelen. Je kunt je ook aanmelden voor de email-service, zodat je bericht krijgt zodra er een nieuw artikel is verschenen.

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show March 16th” on Spreaker.

Share.

About Author

2 reacties