Bij elke nieuwe ‘terroristische’ aanslag hebben de meeste mensen inmiddels de reactie: “Daar gaan we weer…!” Deze reactie is eigenlijk niet zo vreemd, omdat vrijwel alle aanslagen herkenbare details vertonen en volgens een inmiddels bekend patroon verlopen. Toch moeten we voorzichtig zijn om meteen de conclusie te trekken dat het weer om een valse-vlag-aanslag gaat, voordat alle details zorgvuldig onder loep zijn genomen. Desondanks vallen bij de recente aanslagen op 22 maart in Londen direct een aantal zaken op.

Het risico bestaat dat onwaarheden gebruikt worden om later het hele verhaal onderuit te kunnen halen. Zeker bij valse-vlag-aanslagen moeten de kritische denkers het opnemen tegen de officiële verklaring die massaal via de mainstream media wordt verspreid. Zorgvuldig onderzoek en niet te snel tot een oordeel komen, is daarom van groot belang. Binnen de alternatieve media bestaat de neiging om elkaar na te praten en bepaalde aspecten als ‘voldongen feit’ te kopiëren, waarbij soms te snel de verkeerde conclusies worden getrokken.

Grondig onderzoek vergt echter veel tijd en mankracht, iets waarover de meeste bloggers in de alternatieve media niet of nauwelijks beschikken. Een blogger die de feiten rond een aantal terroristische aanslagen wél zorgvuldig heeft bestudeerd, komt echter tot de conclusie dat enkele ‘feiten’ bij aanslagen zoals ze bij Sandy Hook en de Boston Bombings in de alternatieve media zijn verkondigd, deels niet blijken te kloppen of simpelweg geen goede bewijslast vormen. Wel laat deze schrijver op overtuigende wijze zien dat de officiële lezing niet strookt met de beelden en het wérkelijke verloop van de aanslagen.

De conclusie dat de recente 3/22 aanslagen in Londen met zekerheid zijn verlopen zoals “De blauwdruk van alle valse-vlag-aanslagen” is daarom té voorbarig. Toch vallen wel een aantal zaken op, die verdacht veel lijken op zaken die we eerder hebben gezien. Een van de kenmerken van valse-vlag-aanslagen is dat ze van tevoren in films of televisieseries getoond worden, zoals omschreven bij punt 9 in dit artikel.

1

Ole Dammegard, specialist in het analyseren van terroristische aanslagen, heeft een maand geleden deze 3/22 aanslag in Londen al voorspeld. Zijn voorspelling is huiveringwekkend accuraat, niet alleen vrij kort voor de eigenlijke aanslag, maar ook de exacte locatie, namelijk vlakbij de Big Ben. De filmclip waar hij naar verwijst, toont tevens een auto die in het wilde weg over de straat scheurt. Ole Dammegard zegt: “Het is nu 21 februari. Mocht er een aanslag op de Big Ben plaatsvinden, laat dan duidelijk zijn dat dit vooraf is aangekondigd.”

2

Ook Thomas Williams zet op 21 maart, een dag voor de aanslag een opmerkelijk bericht op Facebook. Hij schrijft: “Vandaag was voorbestemd als belangrijke dag om een aantal redenen. Een van de belangrijkste zaken die vandaag op financieel gebied speelt, is iets dat letterlijk met orkaankracht is uitgeblazen. De dood van Rockefeller is irrelevant in vergelijking met de dingen die momenteel spelen, maar kan ertoe leiden dat anderen ook neergehaald worden.”

Vaak vinden valse-vlag-aanslagen plaats om iets anders te verhullen en de aandacht af te leiden en volledig te laten richten op de terreur. Uit de verklaring van Thomas kan men opmaken dat er op financieel gebied een belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden, al kan hij om veiligheidsredenen nog niet vermelden wat precies. De aanslagen in Londen zouden in dat geval een afleidingsmanoeuvre zijn. Zo overschaduwt het drama op 9/11 de enorme goudroof die deze dag plaatsvond, zoals dat in dit en dit artikel staat beschreven.

Thomas vervolgt zijn bericht: “Morgen is een rituele dag, daardoor moeten we oplettend zijn. De hogedrukpan die velen voelen, staat erg onder druk. Deze ochtend komt al ontzettend veel stoom naar buiten en ik denk niet dat de druk vermindert om te voorkomen dat de deksel eraf vliegt. Verwacht dat dingen zichtbaarder worden en minder achter de schermen plaatsvinden. Houd er rekening mee dat dingen akelig gaan worden, maar verwacht ook dat dingen verbeteren en duidelijker worden.”

3

Die rituele dag waar Thomas naar verwijst was dus op 22 maart, ofwel 3/22 zoals de Engelsen en Amerikanen deze datum vaak schrijven. Dit nummer 322 zien we ook terug bij Skull & Bones en heeft een occulte betekenis binnen geheime genootschappen. Zij maken niet alleen gebruik van numerologie, maar occulte data worden ook gebruikt als hun gecodeerde taal binnen de wereld van ingewijden.

illuminati-symbol-Bones-Logo

Symbool van het geheime genootschap Skull & Bones

Op de beelden die van de aanslag getoond worden, staan ook de wijzers op de klok van de Big Ben precies op 3:22 uur. Dezelfde tijdsaanduiding wordt ook in andere berichten, van bijvoorbeeld Fox News getoond. Ook veel andere aanslagen vinden plaats op occulte data, zoals bij punt 7 van dit artikel is beschreven.

4

De occulte datum en tijdstip 322 is niet de enige Vrijmetselaarssymboliek die bij deze aanslag wordt getoond. Daarbij vallen ook andere symbolen en codes op, zoals in deze video te zien is. Ook de slachtoffers die allemaal 1 schoen dragen, terwijl uit de beelden blijkt dat daar geen enkele aanleiding voor is, duiden erop dat de schoenen opzettelijk zijn uitgedaan als verborgen symboliek.

Op de reddingshelikopter die al na enkele minuten ter plaatse is, staat het Vrijmetselaars-symbool. Op de staart staat tevens een G voor de afkorting van Londen, de letter die we in allerlei vrijmetselaars-symbolen terugzien en de ‘Grote architect’ symboliseert.

5

Vaak vindt er in de dagen vooraf, of op de dag zelf een oefening plaats, de zogenaamde terror drill. Dat is altijd vlakbij of óp de locatie van de aanslag en vaak wordt hetzelfde scenario gevolgd als de daadwerkelijke terreurdaad. Deze drills zijn een dekmantel om bepaalde zaken in gereedheid te brengen, zoals bij punt 1 van dit artikel beschreven staat. In Londen vond op 19 maart op de Thames ook een dergelijke anti-terroristische oefening plaats. Tevens wordt er melding gemaakt dat in hartje Londen speciale eenheden langs de Thames patrouilleren, vlakbij de Houses of Parliaments en de Big Ben.

6

Er zijn (onbevestigde) berichten dat de bewakingscamera’s rond Westminster, het gebied rond het parlementsgebouw en de Big Ben, die dag niet werkten. Dit doet denken aan de aanslagen in Nice, waarbij de Franse anti-terrorisme-politie aan de lokale eenheden had verzocht om de beelden van de aanslag, opgenomen door de bewakingscamera’s, te vernietigen. Dit kan aanduiden dat het verhaal van de aanslag al vooraf op de plank lag, zoals beschreven bij punt 4 van dit artikel. Als een valse-vlag-aanslag namelijk vooraf in scene is gezet, maar het exacte verloop van de aanslag strookt niet met het naar buiten gebrachte script, kan dit namelijk roet in het eten gooien.

7

Bij valse-vlag-aanslagen wordt altijd gebruik gemaakt van stromannen, zoals beschreven bij punt 2 van dit artikel. Vaak komen deze stromannen om het leven. De doden kunnen immers niet meer spreken. De zogenaamde dader van de aanslag in Londen is ook doodgeschoten.

8

Onmiddellijke bekendmaking van het feit dat de aanslag is gepleegd door een bepaalde groepering, meestal een moslimgroepering, zoals beschreven bij punt 5 van dit artikel. De illuminati hebben namelijk al zo’n 150 jaar geleden een culturele clash tussen de Westerse Christelijke beschaving en de Islamitische beschaving gepland. Door terroristische aanslagen steeds weer in verband te brengen met moslims en deze in een kwaad daglicht te stellen, wordt de woede naar deze religieuze groep steeds opnieuw aangewakkerd.

9

Vaak wordt er gebruik gemaakt van crisisacteurs. Soms vallen er helemaal geen echte slachtoffers. Het is voor sommige mensen misschien niet te bevatten, maar wie de beelden en het tijdsverloop van bijvoorbeeld de Boston Bombings zorgvuldig heeft bestudeerd, zoals op dit blog uitgebreid uiteen wordt gezet, moet tot de conclusie komen dat bepaalde zaken simpelweg niet kloppen. Of dat bij de recente aanslagen in Londen ook het geval is, zal nader onderzocht moeten worden. De gebruikte symboliek op de traumahelikopter, de occulte datum en tijdstip, de symboliek van de ene schoen, lijken sterke aanwijzingen dat de hele aanslag in scene is gezet.

10

Valse-vlag-aanslagen hebben altijd een verborgen doelstelling en verlopen volgens het problem-reaction-solution-principe, zoals beschreven bij punt 8 van dit artikel. De hamvraag is daarbij altijd: “Wie profiteert hiervan?” Op dezelfde dag als de aanslag in Londen, vraagt het Pentagon om 30 miljard (!) extra defensiebudget vanwege de strijd tegen ISIS en een mogelijk conflict met Rusland. Toeval, denk je?

budget_increase_pentagon

Alle bovenstaande aspecten zijn daarom wellicht nog geen bewezen feiten, maar wél een aanleiding voor nader onderzoek.

Ella Ster* |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen?

> De blauwdruk van alle valse-vlag-aanslagen

> De Complot Terrorist

Share.

About Author

6 reacties

  1. De helicopter is gesponsord door de London Freemasons.
    Dit kun je googelen..

  2. Pingback: 10 opmerkelijke zaken rond de 3/22 aanslag in Londen | Silvia's Boinnk!!!