Deze serie Humanity Unplugged (De mensheid losgekoppeld) op basis van een speciale radio-uitzending van Thomas Williams, gaat over het verleden, het heden en de toekomst van de mensheid. In deel 1, de inleiding van deze serie, kun je lezen over de misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens. Deel 1.2 gaat over de kosmos, de schepping en de ontwikkeling van de mens.

Begrijpen wat de kosmos inhoudt

Wat wij van het universum kunnen waarnemen als allesomvattend, is in omvang niet meer dan een korreltje zand als we het vergelijken met de Grote Kosmos. Zie het als een boom met meerdere stammen, aan deze stammen zitten takken, aan de takken zitten twijgjes en daaraan vinden we de blaadjes. Dit is hoe de Grote Kosmos is vormgegeven. Soms worden er twijgjes, blaadjes of takjes ziek. Kosmische takken worden dan verwijderd om de rest van de boom te redden. > Lees meer over deze kosmische Levensboom in het artikel van Tanaath

Zoals ik het begrijp, zou dit universum worden verwijderd naar aanleiding van het fractale virus dat zich volledig in het systeem had geworteld en de inbalans van duisternis waarmee het doordrongen was. Vanuit de informatie die ik via verschillende mensen heb verkregen vonden sommige Kosmische Raden dat we al voorbij een onomkeerbaar punt waren, maar een aantal ‘afvalligen’ dachten daar anders over en zochten naar een manier het probleem op te lossen.

Er bestaan oneindig veel universa in de Grote Kosmos en velen van ons zijn er in meer dan één op een bepaald moment in tijd/ruimte actief geweest, waarbij je voor ogen moet houden dat tijd niet lineair is. Onze perceptie van tijd is eveneens een beperkende factor bij onze achtergebleven ontwikkeling.

Hoe wij en alle levende materie zijn gecreëerd

Hoe wordt iets gecreëerd? Wat vormt de schepping? Een serie bollen die op elkaar reageren, die we primaire materie noemen, waarbij de één in harmonisch evenwicht en in overeenstemming met een ruimtevolume op de ander reageert, waarbij deze interactie tussen de primaire materie tot bloei kan komen. Er bestaan oneindig veel soorten basismaterie, maar deze reageren niet allemaal op elkaar. Alleen waneer de condities of de gebieden in de ruimte voor de verschillende vormen van basismaterie optimaal zijn om samen te gaan, dan zullen ze versmelten tot levende materie.

Het begint met 2 bollen die we A en B zullen noemen die samen een hybride bol vormen; AB. Het samengaan kan alleen binnen de begrenzing van het (ruimtelijk) gebied, als alle parameters hetzelfde zijn. Want in tegenstelling tot wat de wetenschap beweert, is ruimte niet gelijkvormig, maar flexibel.

Als de bollen zich ontwikkelen, vermengt andere primaire materie zich in hetzelfde volume aan ruimte op een niet gelijkvormige manier. Dit heeft een effect op de kwaliteit van de primaire materie en alles eromheen. Wanneer 2 vormen van primaire materie zich samenvoegen tot 1, wordt hierdoor een vervorming van de ruimte gecreëerd, wat weer leidt tot een verandering van dimensie als je kijkt naar de ruimte eromheen. Zoals een op zichzelf staande (lucht)bel. Dus een verandering in ruimtelijke dimensie leidt tot een vermenging van primaire materie om die ruimte op te vullen.

De wijze waarop materie wordt gecreëerd vertoont sterke gelijkenis met de wijze waarop een bevruchte eicel zich vermenigvuldigt

De wijze waarop materie wordt gecreëerd vertoont sterke gelijkenis met de wijze waarop een bevruchte eicel zich vermenigvuldigt

Wanneer de omstandigheden toestaan dat een 3e basismaterie die we C noemen zich gaat vermengen met A en B, is een andere (ruimtelijke) verandering van de dimensie noodzakelijk opdat alle parameters gelijk blijven. De hybride A en B nemen een halve cirkel in, maar doordat C wordt toegevoegd, wordt deze ruimte gereduceerd tot een derde zodat ieder dezelfde hoeveelheid ruimte in beslag neemt.

Wanneer de omstandigheden ruimtelijke verandering op een niet-uniforme manier toestaat, zal toegevoegde basismaterie tot stand komen; D komt bij A, B en C en ze delen dezelfde ruimte. Iedereen zal dus ¼ deel in nemen. Als hieraan nog E en F worden toegevoegd, zullen ze allemaal 1/6 van de dimensionale ruimte innemen.

Als de omstandigheden nóg een verandering van de dimensionele ruimte toestaat voor de laatste basismaterie G en de 7 soorten basismaterie die de blauwdruk zijn voor de vorming van ons universum, zich vermengen, waardoor op hetzelfde moment 6 materiële lagen of lichamen van verschillende samenstelling en afmeting worden gecreëerd, dan is de centrale bol van dat lichaam de fysieke planeet Aarde.

De laag die het dichtst bij het fysieke centrum van de Aarde ligt, met de 6 soorten basismaterie, is de etherische laag, de volgende laag met 5 soorten basismaterie is de astrale laag. De daaropvolgende laag heeft 4 soorten basismaterie en is de eerste mentale laag, die met 3 soorten basismaterie is de tweede mentale laag en die met 2 soorten basismaterie is de derde mentale laag. De fysieke aarde deelt de meeste kwaliteiten met de astrale laag en staat daar in vorm het dichtst bij en staat het verst af van de derde mentale laag. Het universum is gecreëerd vanuit 7 vormen van basismaterie. Wit licht bestaat uit zeven kleuren, een octaaf bestaat uit zeven noten A tot G en het verwerven van 7 spirituele lichamen maakt de evolutionaire cyclus van de mens op aarde compleet (dit is de echte verklaring van de term ascensie). Nadat de spirituele ontwikkelingsfase op fysiek niveau is voltooid, gaat de ziel verder met een kosmische, evolutionaire cyclus.

De ontwikkeling van de mens, geboorte, leven en dood

De onwikkeling van een mensenkind is het belangrijkst tussen 0-6 jaar, want dit is de periode dat het neurologisch systeem zich volledig ontwikkelt, hetgeen later in het leven van invloed is op de groei van intelligentie. Veel informatie moet worden opgenomen vòòr de leeftijd van 4-6 jaar. Wanneer dit niet gebeurt, zal het uitmonden in het onvermogen van de neuronen om etherische lichamen te ontwikkelen en hersenen zonder volledig ontwikkeld etherisch lichaam, kunnen zich niet verder ontwikkelen op het evolutionaire pad, omdat het astrale niveau en hogere niveaus niet kunnen worden bereikt. Alleen een volledig ontwikkeld etherisch lichaam kan de ruimte uitbreiden en een kwalitatieve barrière (bijvoorbeeld een portaal) openen tussen de etherische en astrale laag.

Als een fout in de ontwikkeling een kind verhindert om een astraal lichaam te vormen, zal het nog steeds functioneren als een normaal organisme, maar het zal in z’n leven weinig of geen tekenen vertonen van intelligent denken of handelen, omdat er geen vooruitgang is naar de mentale lichamen. Een mens is niet geboren met intelligentie, maar alleen door de juiste stimulatie heeft het de potentie om dat te worden.

auric_bodies

De verschillende lagen of lichamen rond het fysieke lichaam, zoals ze in yoga omschreven worden.

De ontwikkeling van de etherische laag wordt gevormd voor het zesde levensjaar. Het astrale niveau moet zich tussen de 14-18 jaar ontwikkelen. Wanneer dit niet het geval is, kan de ziel niet vooruit naar het volgende ontwikkelingsniveau dat (wel) aanwezig was toen het intrad in het bevruchte eitje. Maar als het astrale niveau is ontwikkeld, kan het 1e mentale niveau zich vervolgens ook ontwikkelen. Dit is zo tussen de 30-33 jaar gereed. Op dat punt kunnen sommigen zich hun voorgaande levens herinneren en zich bewust worden van de ziel. Als alles succesvol is verlopen, zullen de etherische, de astrale en de eerste mentale laag zich met elkaar verbinden en harmonieus samenwerken en kunnen de andere drie mentale lagen zich ook snel ontwikkelen.

Als je iemand bent met een puur en genereus hart, is het in dit stadium mogelijk anderen te genezen, invloed uit te oefenen op de natuur en andere dingen te doen die de verbeelding ver te boven gaan en waarvan de wetenschap roept dat het ‘niet mogelijk is’. Maar diegenen die dit niveau bereiken, worden helaas vaak gebruikt en misbruikt door bepaalde groepen die zwarte budgetten of zwarte magie gebruiken, zoals bijvoorbeeld supersoldaten.

Het lichaam zelf heeft een ingebouwd veiligheidsmechanisme dat werkt als een beschermingslaag en dat we het psi veld noemen. Het is, als het volledig is ontwikkeld, opgebouwd uit 14 miljard neuronen en geeft daarbij de mogelijkheid alle problemen op te lossen die men tegen zou kunnen komen. Het doel van dit veld wordt vooral duidelijk binnen de astrale omgeving.

Hoewel het psi veld ondersteunend is, is het ook kwetsbaar voor vampiristische aanvallen, wanneer entiteiten door de grens heen breken vanuit de etherische naar de astrale laag tot in de fysieke laag. Het veld is overdag het sterkst, maar zwakker tussen middernacht en vier uur in de ochtend. Deze barrière heeft in bepaalde regionen of gebieden een wat positiever effect, maar er bestaan ook meer negatieve gebieden die het gemakkelijk maken voor entiteiten om zich te manifesteren.

Het hangt erg af van de kracht of zwakte van de barrières die zijn afgestemd op specifieke gebieden. De vampiritsche entiteiten vallen vaker binnen de zwakkere gebieden aan en veroorzaken schade aan de organismes die daar wonen. Dat is een van de redenen waarom mensen slaapproblemen hebben, vaker ziek zijn en er een hoger percentage doden is.

De mogelijkheid bestaat dat alle soorten op een planeet hun gezamenlijke psi veld verbinden. In dat geval wordt het een mechanisme dat toezicht houdt en het evenwicht bewaart tussen de levende organismes en het ecosysteem. Dát is de essentie van het harmonieus samenleven met al wat is. Mieren doen het al zo.

Bij de dood is het psi veld van een organisme kapot. De primaire materie loopt eruit en een aantal barrières van de verschillende niveaus op de planeet openen zich. Een energetisch kanaal wordt geopend en de ziel van het organisme keert terug naar het niveau dat het heeft bereikt tijdens zijn persoonlijke, evolutionaire cyclus.

Een wezen op astraal niveau zal dan in de astrale laag van de planeet verblijven en de meeste mensen zullen naar het lagere, astrale gebied gaan. Alleen wezens die iets hogers hebben bereikt, zullen in het hogere, astrale gebied verblijven. Het schijnt zo te zijn dat maar weinig mensen het niveau van de hogere mentale lagen bereiken. Al onze cellen spelen een rol in onze evolutionaire cyclus.

Botten, kraakbeen en voortplantingscellen hebben alleen etherische lichamen. Daarmee verbonden vetweefsel, dat we kennen als lichaamsvet, heeft etherische en lagere astrale lichamen. Spierweefsel heeft volledige etherische en astrale lichamen. Bloed en zenuwcellen hebben etherische, volledig astrale en eerste mentale lichamen. Zenuwcellen van de hersenen en het ruggenmerg hebben etherische, volledig astrale en eerste mentale lichamen. Het evolutionaire aspect van de menselijke soort ging prima bij de Neanderthalers, maar de volgende evolutionaire ontwikkeling was niet afkomstig van hier, maar kwam van buiten de aarde. Dat was de Homo Sapiens.

We hadden in eerste instantie moeite om de eerdere, natuurlijk geëvolutioneerde soort te verdringen, omdat ze beter waren aangepast, groter in aantal en een stuk sterker dan wij en daarom kwam er hulp van buitenaf, waarbij de Neanderthalers werden verwijderd.

> Lees ook deel 1.3 over geboorte en dood

Originele tekst van Thomas Williams | vertaling Cassandra de Wit, Ella Ster* | ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “The Humanity Unplugged show” on Spreaker.

Share.

About Author

Comments are closed.