NAVO en Amerikaanse generaals steunen Rothschilds in dinar-zwendel en bancaire oplichterij

1

Truth, Honor & Integrity radioshow van van Thomas Williams van 30 maart 2017, over allerlei politieke, juridische, financiële en kosmische zaken. In deze uitzending zet hij uiteen dat de NAVO en de generaals in het Amerikaanse leger een dubieuze rol spelen in de zwarte bancaire wereld van de Rothschilds en hun compagnons. Enkele onderwerpen die in deze uitzending besproken worden:

  • Schokkend aantal kinderen verdwijnt in Washington DC
  • Verkiezingsfraude bij de Nederlandse verkiezingen
  • De dubieuze rol van de NAVO en het Amerikaanse leger in het zwarte bancaire circuit
  • De NAVO als soevereine entiteit ten behoeve van Rothschild’s plannen
  • Dr. Naidu over het verschil tussen gewoonterecht en statutair recht

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Meer schendingen van privacy

9:00   De aanslag in Londen is een kwestie van problem-reaction-solution. De Britse Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd heeft voorgesteld om de encryptie van WhatsApp-berichten op te heffen, zodat de zogenaamde terroristen zich niet meer achter de encrypties kunnen verbergen.

Geldboete aan slachtoffers van grove mensenrechten schendingen

11:30   Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voor het eerst een geldboete opgelegd die uitgekeerd moet worden aan de slachtoffers van oorlogsmisdaden in Congo. Oud-vicepresident van Congo Kinshasa Jean-Pierre Bemba is veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid, die in zijn land hebben plaatsgevonden. In Congo is destijds een portaal geopend, waarbij heel veel kwaadaardige buitenaardsen naar binnen kwamen. De rol die de vicepresident Bemba daarbij speelde, heeft wellicht betrekking op dat incident.

Schokkend aantal kinderen verdwijnt in Washington DC

14:45   Twitter-berichten van de Metro politie van Washington DC laten in de hoofdstad een epidemie aan verdwenen meisjes zien. Twitter wordt nog maar heel kort gebruikt als sociale media om verdwenen kinderen te rapporteren. De Twitter-berichten zorgen ervoor dat de berichten een groter bereik hebben. Ze maken ook inzichtelijk dat er in de hoofdstad maandelijks 200 kinderen verdwijnen.

Verkiezingsfraude bij de Nederlandse verkiezingen

19:19   Thomas leest het ingezonden stuk van Ella Ster* naar aanleiding van de Nederlandse verkiezingen.

Ingezonden brief van Ella Ster*op 18 maart 2017

“Tegen all verwachtingen in, heeft de huidige regeringspartij van Mark Rutte de verkiezingen gewonnen met … 33 zetels in het parlement.

Dat Vrijmetselaarsgetal zegt alles, nietwaar? Ik vermoed dat de verkiezingen gemanipuleerd zijn en vermoed ook dat de PVV, de partij van Geert Wilders de échte winnaar van de verkiezingen was. Niet dat dat enig verschil zou uitmaken, maar naar mijn mening is het nummer 33 een duidelijke boodschap dat de geheime regerende elite in Nederland nog steeds de macht in handen heeft.”

Thomas: “Absoluut, ze zijn de verborgen hand in het controlesysteem. Diegenen die hun huiswerk hebben gedaan naar het Huis van Oranje, de Nederlandse VOC en de West-Indische Compagnie, weten dat zij net zoveel schade hebben berokkend als Groot-Brittannië. Dan weet je dat zij een grote rol spelen. De Nederlanders en de De Boer-families hebben in het verleden in Zuid-Afrika een grote rol in de Apartheid gespeeld. Een kleine geschiedenisles over Holland, dat niet representatief is voor de mensen daar. Weet je, ik moet verdragen dat ik in Groot-Brittannië ben geboren met de malloten daar en hier (in de VS – red.) is het al niet veel beter.”

E*: “Voor zover ik weet is het gebruik van stemcomputers al sinds vele jaren overal verbannen, aangezien een protestgroep die uit hackers bestond, indertijd aangetoond had dat er met de computers kon worden gefraudeerd.

Het stemmen vond dus plaats met het ‘old school’ rode potlood. Desondanks waren er berichten van stemlokalen die onvoldoende stemformulieren op voorraad hadden. Sommige mensen konden niet stemmen en op de dag van de verkiezingen werden extra formulieren bijgedrukt.

De opkomst was opmerkelijk hoger dan verwacht. Dit in contrast met de oproep in de alternatieve media om juist niet te gaan stemmen. De hoge opkomst is een indicatie dat mensen er genoeg van hebben en verandering willen. Het is totaal niet logisch dat in dat geval de huidige regeringspartij als winnaar uit de bus komt.”

Thomas maakt hier een opmerking, dat dit een indicatie kan zijn dat niet bestaande kiezers hun zogenaamde stem uitgebracht hebben

E*: “Er zijn berichten op sociale media dat in vuilniscontainers stapels stemformulieren in het voordeel van de PVV gevonden zijn. Ook zijn er claims dat dozen met zogenaamde ‘blanco’ stemformulieren niet geopend mochten worden, zelfs niet om te checken of er niet gebruikte stemformulieren in zaten of niet. Anderen die de telling zouden waarnemen, claimen door ‘grote kerels’ de deur uitgewerkt te zijn.

Verkiezingsfraude is in ons land nooit echt een onderwerp van gesprek geweest, maar sommige groepen eisen nu een herverkiezing. De ironie is dat de petitie voor deze herverkiezing oproept om daarbij juist weer de stemcomputer te gebruiken.”

Thomas merkt op dat de situatie niet anders is dan in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. “Het is belachelijk dat iets eenvoudigs als het houden van verkiezingen niet mogelijk is zonder dat iemand het verstoort.”

Trump’s plan hervorming gezondheidszorg gedwarsboomd.

23:20   Het plan van Trump voor de hervorming van de gezondheidszorg is niet goedgekeurd. Thomas vermoedt dat het een afleidingsmanoeuvre is voor PedoGate en de RICO rechtszaken* die nu spelen.

*) RICO: Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act

Talloze voorbeelden van niet-menselijk gedrag

38:25   Thomas heeft onlangs een statement gemaakt dat we wellicht een klein aantal bezielde mensen op aarde hebben. Niet-bezielde mensen zijn er volgens hem waarschijnlijk in een scala aan varianten zoals: synthetische, biologische robots, een hybride ras en reptilianen in menselijke gedaante. Hij ziet zelf voortdurend bevestiging van niet-menselijk gedrag door wezens die we normaal gesproken als mensen beschouwen. Een voorbeeld is het bericht van de diefstal van organen bij18.000 kinderen in Syrië die de afgelopen 6 jaar zijn verkocht. Hij ziet dit als een teken van een vijandelijke overname op onze planeet. “Het wordt hoog tijd dat de malloten met militaire onderscheidingen in dit land (de VS – red.) zich dat realiseren.”

Een pleidooi van Anna von Reitz

Aan het einde van het eerste uur leest Thomas een brief voor geschreven door Anna von Reitz. Een inspirerend stuk dat gaat over hoe we datgene dat fout is, kunnen herstellen. Dat er een nieuw tijdperk kan aanbreken, waarbij we oprechte keuzes maken voor datgene wat goed is voor onszelf, de mensheid en de planeet.

De dubieuze rol van de NAVO en het Amerikaanse leger in het zwarte bancaire circuit

1:01:45   Afgelopen dinsdag werden via de NAVO de zwarte, bancaire schermen opgestart. Dit zijn de schermen achter het financiële systeem, ofwel het zwarte bancaire systeem dat parallel aan het officiële systeem functioneert. Deze zwarte schermen zijn alleen toegankelijk voor bepaalde elitegroepen zoals staatshoofden en koninklijken in het bezit van specifieke bankcodes (Black Codes). Het gegeven dat een dergelijk zwart scherm wordt op oproepen via de NAVO toont aan dat ze wanhopig op zoek zijn naar geldstromen. (In dit artikel wordt het fenomeen de Black Book of Codes en zwarte schermen uitgelegd)

Er gebeurde toen iets totaal onverwachts. Het systeem gaf aan dat het gehele financiële budget van de NAVO was verdwenen en gaf daarna de melding dat de hard drive van de computer was beschadigd, waarna de computer uitging. Het voorval lijkt op het incident met de Rothschilds dat in de vorige radioshow [1:45:20] werd beschreven, waarbij er achterdeurtjes zijn ingebouwd in het financiële systeem, die onverwachte taken uitvoeren. Thomas is ervan overtuigd dat het geld ten behoeve van de mensheid nu is veilig gesteld in de vorm van de Trust.

Het schandaal met de zwarte schermen heeft betrekking op de Rothschilds die in november alle fondsen van het gehele Amerikaanse overheidsbudget hebben opgeslokt. Het gevolg is dat de Amerikaanse regering geen geld meer heeft om hun ambtenaren uit te betalen. Vervolgens hebben ze het kapitaal uit alle banken weg gesluisd.  …Oeps. Nu hebben de banken geen geld meer. Niks. Serieus. Alles is weg. De Amerikaanse overheid heeft geen idee hoe ze hun werknemers in april moeten uitbetalen.

Met andere woorden, de VS moet de ernstige consequenties onder ogen zien, dat is veroorzaakt door een paar hebberige psychopaten binnen het Amerikaanse leger. Aan dezelfde legertop is bewijs getoond dat er geld voor hen, het land en het volk beschikbaar is. Voor alles en iedereen. Maar de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze fondsen, is dat zaken op een eerlijke en transparante manier plaatsvinden, niet alleen een ten gunste van een selecte groep, maar ten bate van iedereen. Maar tot op heden weigeren ze dit aanbod. Ze houden vast aan de illusie van miljoenen die ze via hun onzin dinars denken te incasseren.

Thomas ziet een hele eenvoudige oplossing. Een andere strategie dan voorheen werd aangewend, waarbij de overheid ‘op slot’ gaat en alle ambtenaren niet worden uitbetaald totdat de financiële impasse is opgelost. Er is in zijn ogen een veel eenvoudiger oplossing, namelijk de gehele financiering van de NAVO stopzetten, evenals de financiering van het leger van de Verenigde Staten BV. “Leg gewoon het hele leger plat.”

Zij zijn het probleem. Zij zijn altijd het probleem geweest. Zij zijn degenen die de zaak had moeten oplossen voordát het een probleem werd. Zij zijn het die andere landen terug naar het stenen tijdperk bombarderen. Zij zijn degenen die de zwarte budget projecten uitoefenen. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan hoogverraad en waren betrokken bij Project Paperclip. Paperclip 1, 2 en 3.

(E*: Project Paperclip is het project waarbij Nazi wetenschappers en hoge functionarissen in het geheim naar de VS werden gebracht en daar konden onderduiken, om hun schimmige praktijken voort te zetten.)

Thomas: “Zij hebben ervoor gezorgd dat Amerika is overspoeld door Nazi’s en hun Arische onzin-gedoe. Zij zijn degenen die onze dochters en zonen hebben gedrogeerd (E*: binnen het leger en als onderdeel van een mind-control programma — red.) Zij hebben ervoor gekozen om de veteranen te negeren. Zij hebben Amerika en het Amerikaanse volk ernstig in verlegenheid gebracht. De vrijheden van het Amerikaanse volk beschermen? Ammehoela!”

Rockefeller uitgeschakeld door de verzetsbeweging

1:12:00   David Rockefeller is uitgeschakeld door de goeieriken en anderen zal snel hetzelfde lot overkomen, voorspelt Thomas.

De NAVO als soevereine entiteit ten behoeve van Rothschild’s plannen

1:15:09   Er is deze week een NAVO bespreking met als doel Rusland aan te vallen en alsnog de Derde Wereldoorlog te beginnen. Alle topfunctionarissen van de NAVO zijn hierbij betrokken. Het is een van de doelstellingen om van de NAVO een onafhankelijke entiteit, ofwel het privéleger van de Rothschilds te maken.

Thomas heeft er vertrouwen in dat de issues rond NAVO worden opgelost. Het grootste probleem in Amerika is de financiële kwestie. Men is wanhopig omdat de banken volledig blut zijn.

Klonen zijn (grotendeels) niet bezield

1:41:00   Thomas vermoedt dat menselijke klonen geen ziel hebben, althans slechts een fractie van de originele entiteit of persoon.

Dr.Naidu over het verschil tussen gewoonterecht en statutair recht

2:14:00   In het derde uur van de radio-show is de rechtsgeleerde Dr.Naidu te gast. Hij legt het verschil uit tussen gewoonterecht (Common Law) en statutair recht. Hij begint met de uitleg van primordial law (oer-recht), dat alles overstijgt en dat er al is vanaf het prille begin van het bestaan. Het is onderdeel van devine law, ook wel de goddelijke wet genoemd. De kern daarvan is overgenomen in de Tien geboden en vormt de basis van het strafrecht.

Het recht dat gemaakt wordt door wetgevers noemt men statutair recht. Deze statuten geven echter niet in alle situaties een antwoord op datgene dat logisch, rechtvaardig en billijk is. Rechters interpreteerde de statuten en pasten deze op een bepaalde manier toe in de praktijk. Dat heet Common Law (gewoonterecht). Common Law is in feite door de rechters gemaakt. Dit werd daardoor de imprimatur, ten opzichte van het recht van het land, dat mondeling is overgeleverd.

Recht gemaakt door rechters is niet neutraal, want rechters zijn vertegenwoordigers van de machthebbers en aangewezen door regerende partijen. Die vertegenwoordigen soms totaal andere belangen dan het volk, zoals bijvoorbeeld de belangen van Wall Street.

Dr. Aidu geeft allerlei voorbeelden van de toepassing van Common Law, waarbij mensenrechten worden overtreden. Hij noemt het “De grootmoeder van alle slechte beslissingen.” Het was een zogenaamde rechtvaardiging van allerlei onrechtvaardige gerechtelijke uitspraken in de VS, zoals racisme, slavernij en apartheid. De enige manier waarop dit soort rechtssystemen kunnen worden geïmplementeerd, is middels een politiemacht, die vooral de elite en corporaties beschermt.

Als je leven wordt geleid door liefde en zorg zul je zegevieren. Als je leven wordt geleid door angst en woede zul je falen. Voel je vrij om de persoon te zijn die je wenst te zijn, niet de persoon die voldoet aan wat anderen willen dat je bent.

Je bent een multidimensionaal wezen die simultaan op velen niveaus opereert. Je bent hier niet om te conformeren, je bent hier niet om beknot te worden, je bent hier niet om tot slaaf gemaakt te worden, je bent hier niet om misbruikt te worden, of om te wedijveren met je vrienden, familie of buren.

Je bent hier om de beste te zijn die je kunt zijn en dit te doen als de kroon van creatie. Dus ga nu met het vertrouwen van wie en wat je bent en excelleer in jezelf. En terwijl je dit doet, inspireer anderen.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Ella Ster* kan nog steeds geen toegang tot Facebook krijgen. Stuur daarom zelf links via Facebook door, zodat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot onze artikelen. Je kunt je ook aanmelden voor de email-service, zodat je bericht krijgt zodra er een nieuw artikel is verschenen.

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show March 30th” on Spreaker.

Share.

About Author

1 reactie