In deze radio-uitzending van 13 april 2017 bespreekt Thomas Williams de dubieuze rol van Trump en de wereldwijde oorlogsdreiging die gaande is. Daar waar hij vorige week vooral een optimistisch geluid liet horen, is hij in deze uitzending somberder en cynisch. Dit heeft vooral betrekking op de gebeurtenissen omtrent de bombardementen op het Midden-Oosten. “Dit was geen goede week, maar dat is onderdeel van de hobbelige rit. Sommige weken gaan goed, anderen zijn minder.”

Enkele onderwerpen die in deze uitzending besproken worden:

  • Problem-Reaction-Solution en het opvoeren van de politiestaat
  • De rol van Trump en de druk op nieuwe oorlogen
  • Nieuwe pogingen om het nieuwe financiële systeem te hacken
  • De vastberadenheid van de Illuminati vraagt om een even sterk tegenwicht
  • Het Blauwe Programma is een klassiek Illuminati-programma
  • Illuminatileden zijn zowel slachtoffer als dader
  • De boel staat nu op scherp
  • Chemtrails deels ongedaan gemaakt

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Problem-Reaction-Solution en het opvoeren van de politiestaat

11:30   Thomas begint met een nieuwsbericht dat niet noemenswaardig lijkt, maar benadrukt dat de verborgen implicaties veelzeggend zijn. Tijdens een voetbalwedstrijd van PSV en FC Twente heeft afgelopen week een razzia plaatsgevonden, onder het mom van illegale drugshandel. Men riep het publiek op om het stadion te verlaten en toen men hier geen gehoor aan gaf viel de ME het stadion binnen.

Volgens de officiële lezing had de politie de laatste tijd signalen gehad over mogelijke drugshandel, maar ook van intimidatie en geweld rond Vak P. Vandaar dat er ingegrepen is. “We begrijpen dat het tijdstip van de actie in het home van Vak P veel vragen oproept. Dit momentum was echter cruciaal. Uit politieonderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstrijd.”

Volgens Thomas is deze razzia een vorm van conditionering, waarbij mensen gewend gaan raken aan het idee dat de politie het recht heeft om alles te onderbreken en op elk willekeurig moment mensen op te pakken.

De rol van Trump en de druk op nieuwe oorlogen

42:00   Thomas laat verschillende keren tijdens deze uitzending zijn afschuw over Trump’s recente handelen blijken. “Hij is gewoon een van hen.” Hij zegt: “In het land van de blinden is de eenoog koning,” en noemt Trump de cyclooppresident.

Trump heeft twee petten op: een van het Nazikamp en een van het Zionistische AIPAC. Thomas bespreekt de recente bombardementen op Syrië en constateert dat vooral Syrische burgers en mensen van de alliantie door de bommen getroffen worden en geen IS-strijders.

Er spelen heel andere motieven een rol en op Facebook schrijft hij: “Er hebben dit jaar veel positieve dingen plaatsgevonden, de belangrijkste is op financieel gebied. Ze weten dat ze zich nu in een neerwaartse spiraal bevinden. Zij weten het en wij weten het. Het wordt erger bij de dag en daarom proberen ze de derde Wereldoorlog erdoor te drukken.

Een derde Wereldoorlog biedt ze financiële mogelijkheden, noodwetgeving, depopulatie, oogsten van zielen en loosh, de mogelijkheid om geschiedenis en kennis uit te vagen en meer controle. De kakkerlakken staan met hun rug tegen de muur, in een hoek (of bunker) en de enige uitweg die ze kennen is terugvechten.”

Het volgende land dat aangevallen zal worden is Noord-Korea. Er zijn al oorlogsschepen naar de regio gestuurd. Allerlei landen worden aangevallen, die in werkelijkheid geen bedreiging voor ons zijn. Er zijn sinds de Tweede Wereldoorlog 81 landen aangevallen die de VS niet hebben aangevallen. “Maar we blijven stromannen die 8000 mijl verderop zitten de schuld geven: of het nu de Russen zijn, Chinezen of de Moslims.” Maar uit uitgelekte documenten blijkt dat de geheime diensten zoals: CIA, MI6, Mossad, KGB, et cetera, al sinds de Tweede Wereldoorlog achter de schermen heimelijk samenwerken.

54:00   Afgelopen week heeft Trump besloten om de moeder-van-alle-bommen af te vuren, met een kracht van 11 ton TNT, op een grottencomplex in Afghanistan, zogenaamd van een Iraakse en Syrische tak van de Islamic State (IS/ISIS/ISIL). Deze bom wordt officieel de GBU-43 genoemd. Dit is een directe verwijzing naar George Bush, de 43e president.

1:17:00   Het is een illusie om te denken dat we een echte president hebben. Het doet er in wezen ook niet toe wie de president is, als er 39 lagen van geheimhouding boven zitten die de touwtjes in handen hebben. Zij zijn degenen die moeten verdwijnen: de schaduwregering, de duistere staat en de militairen met hun grote hoeveelheid onderscheidingen.

125:30   Trump had een platform om veranderingen door te voeren, maar hij besloot om er vanaf te stappen. Hij is vorige week gechanteerd door de Rothschilds. Het had iets te maken met het eiland van Epstein (seks met een minderjarige). Het is gevaarlijk om machthebbers met lijken in de kast te hebben. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat hij Hillary Clinton niet heeft vervolgd en er geen enkele arrestatie van hoge ambtenaren heeft plaatsgevonden.

Nieuwe pogingen om het nieuwe financiële systeem te hacken

129:50   Afgelopen dinsdag hebben de malloten een satellietsysteem gelanceerd, als onderdeel van de financiële spelletjes die worden gespeeld. Het is zodanig ingesteld dat men alle fondsen uit het nieuwe financiële systeem — dat klaarstaat om operationeel te worden — probeerde te stelen. Binnen 4 uur is deze satelliet onklaar gemaakt. Als gevolg is hun hele financiële besturingssysteem beschadigd. Vanaf dinsdag probeerde men vervolgens wanhopig om het met welk systeem dan ook, weer online te krijgen.

Daarna raakten de mensen achter het nieuwe financiële systeem (die tevens de Truth, Honor & Integrity radioshow steunen) betrokken bij een vuurgevecht, waarbij op ze is geschoten. Vervolgens zijn er hack-pogingen via HSBC in Hongkong ondernomen door de Aziatische factie (van de Illuminati), als ook vanuit Zweden, waarschijnlijk gerelateerd aan de NAVO en Nazi-factie.

1:33:00   Thomas heeft ervoor gewaarschuwd dat het heftig zou worden en de periode dat alles toeneemt, is nu aangebroken. Daarbij is elke uitkomst denkbaar; het kan goed aflopen, maar ook desastreus. “We staan onder serieuze bedreiging, omdat de psychopaten aan het verliezen zijn.”

De vastberadenheid van de Illuminati vraagt om een even sterk tegenwicht

1:38:00   Thomas verwijst naar de speciale radioshow over de Illuminati van 9 april 2017. De werkwijze van de Illuminati toont dat ze een stalen vastberadenheid hebben om status, rijkdom en macht te verwerven, ongeacht de prijs die ervoor moet worden betaald. Wij hebben niet dezelfde stalen vastberadenheid om onze slavernij te beëindigen. “Je moet vuur met vuur bestrijden. Deze planeet bevindt zich in een wanhopige situatie, waar we niet omheen kunnen.”

Thomas noemt een paar statistieken: Er sterven per dag 27.000 kinderen aan ondervoeding, dat is het huidige percentage. Alleen al in de VS verdwijnen er 500.000 kinderen per jaar om misbruikt te worden voor allerlei wanstaltige praktijken, die men nooit meer terug ziet.

Wij moeten hun vastberadenheid om macht over ons uit te oefenen, beantwoorden met dezelfde vastberadenheid. Op Facebook schrijft Thomas afgelopen weekend: “De Illuminati hebben in detail laten zien in hoeverre ze toegewijd zijn aan hun doel. Wij moeten dezelfde toewijding laten zien om tegenwicht te bieden, om het te kunnen beëindigen.”

Het Blauwe Programma is een klassiek Illuminati-programma

1:50:00   Thomas spreekt ook over het ‘Blue Program‘ binnen de Illuminati, waar Corey Goode met zijn Blue Avions indirect over spreekt. Het Blauwe Programma is een van de klassieke programma’s, waar ook Corey Goode in heeft gezeten. Wat ze binnen dit programma doen is een aantal achterdeurtjes-Alters creëren in het geval men zich iets van het misbruik of martelingen binnen het programma kan herinneren.

(E*: Een alter is een andere persoonlijkheid die verborgen blijft, maar met een bepaalde trigger opgeroepen kan worden en op dat moment de dominante persoonlijkheid wordt. Deze persoonlijkheid kan dingen doen zoals moorden, een seksact opvoeren, of spionageboodschappen doorgeven, waar de ware persoonlijkheid nooit mee in zou stemmen. Deze Alters ontstaan door zware traumatische ervaringen, zoals ze in de Illuminatiprogramma’s worden gecreëerd. Men noemt dit in de psychiatrie meervoudigepersoonlijkheidsstoornis.)

Het Blauwe Programma is een illusie, los van de realiteit, als ook een redder-programma (savior program). Project Blue Bird was er al voordat MK-ultra bestond. Blue Bird, Blue Avion en het Project Blue Beam, komen allemaal uit dezelfde koker.

Thomas raadt aan om naar de radioshow over de Illuminati te luisteren, omdat hierin duidelijk wordt dat Illuminatileden tegelijkertijd ook slachtoffers zijn.

Illuminatileden zijn zowel slachtoffer als dader

1:53:30   Deze achtergrondinformatie is ook de aanleiding voor het voorstel dat hij enige tijd geleden heeft gemaakt, om Illuminatileden die zich overgegeven hebben een curator-rol te geven. Het voorstel is om bepaalde Illuminatileden in leven te laten, in ruil voor hun kennis. Hij stelt: “Het programma is het probleem, niet altijd degenen die er in zitten.” Het is nu vooral de jongere generatie die de mensheid wil helpen. De kinderen van de Illuminati zijn geboren in afschuwelijke, psychopathische families. Dat neemt niet weg dat veel van deze kinderen een andere keuze hadden kunnen maken, toen ze volwassen werden.

E*: Het is in mijn ogen riskant om op voorhand mensen strafvermindering of -kwijtschelding te geven, voordat duidelijk is wat ze op hun kerfstok hebben. Ik zou om die reden willen pleiten voor een volledige onthulling van alle misdaden die individuen op hun geweten hebben. Pas dan kunnen bepaalde mensen, die zowel dader als slachtoffer zijn geweest, wellicht voor strafvermindering in aanmerking komen, als men bereid is de verborgen kennis van de Illuminati prijs te geven.

De mensheid zal zich hier dan over moeten buigen. Ik begrijp dat de vergeldingsdrang om ‘alle’ Illuminatileden de doodstraf te geven niet altijd de beste oplossing is. Enerzijds wil men Illuminatileden die zich over willen geven een veilig platform bieden om deze stap te kunnen zetten. Anderzijds wil men de verworven kennis niet verloren laten gaan door deze groep en masse te vernietigen.

Echter het vooraf vrijpleiten van deze groep criminelen, om uit de huidige impasse te komen, gaat mij een stap te ver en druist in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. Strafvermindering moet in mijn ogen samenhangen met de aard van de misdaden, de persoonlijke rol daarin en het getoonde berouw en bereidwilligheid om belangeloos de gemaakte fouten te corrigeren.

De boel staat nu op scherp

1:56:50   De rol van de Illuminati is om de mens in steeds meer facties op te delen. Dat is al duizenden jaren aan de gang. Allemaal omwille van de macht. Maar het zijn lafaards die macht over wezens nodig hebben. Het zijn lafaards, want ze zijn doodsbang voor de macht van de volledig ongehinderde mens.

2:43:30   Thomas kon niet ingaan op vragen omtrent de soevereiniteitsissues. “Er is afgelopen week op mensen geschoten,” en om veiligheidsredenen kan hij momenteel niet veel zeggen. Op termijn komt er een speciale uitzending die geheel aan dit onderwerp is gewijd. “De situatie is nu erg gevaarlijk.”

Chemtrails deels ongedaan gemaakt

2:57:00   Het is frustrerend dat er zoveel apathie is, bijvoorbeeld met betrekking tot chemtrails, waarbij mensen hun schouders ophalen en hun aandacht laten afleiden door een sms-berichtje dat binnenkomt… klop, klop, “Hallo je wordt vergiftigd!”

Thomas nuanceert dit statement met de opmerking dat de UPU sommige chemtrails heeft ontkracht. Een deel van de chemtrails die je ziet, zijn om andere giftige sporen uit te schakelen.

Thomas beëindigt de show door te zeggen dat hij zich niet gaat verontschuldigen dat er in deze uitzending niet een positiever geluid te horen is. “Ik zeg de dingen zoals ze zijn.” Op Facebook roept hij op om vooral het innerlijke werk te doen: “We moeten de komende dagen gebruiken om onze emoties en ego in balans te brengen, de balans op te maken waar we qua groei zitten en waar we in onze eigen ontwikkeling blijven vastzitten.”

“We hebben te lang op de buitenaardsen gewacht om er een einde aan te maken, te lang op de militairen om er iets aan te doen, te lang op de militie om iets te doen en te lang op de juristen om dingen op te lossen. Het wordt tijd dat we onze aandacht richten op de vraagstukken binnen handbereik en onze tijd toewijden om deze poppenkast te beëindigen.”

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

> Nieuwsblog van the People’s Club

Ella Ster* kan momenteel geen toegang tot Facebook krijgen. Stuur daarom zelf links via Facebook door, zodat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot onze artikelen. Je kunt je ook aanmelden voor de email-service, zodat je bericht krijgt zodra er een nieuw artikel is verschenen.

Share.

About Author

1 reactie