In deze radio-uitzending van 20 april 2017 bespreekt Thomas Williams de strijd die achter de schermen nog steeds wordt gevoerd, waarbij de Cabal via dubieuze praktijken fondsen in handen probeert te krijgen en de NAVO gebruikt als privéleger van de New World Order. De Cabal krijgt steeds meer tegenwerking van mensen op zeer hoog niveau, waardoor hun ondergang steeds dichterbij komt. In het derde uur is Peter Eyre te gast, die een rechtszaak voert tegen de politieke top in Groot Brittannië, vanwege fraude en schendingen van het mensenrecht op het hoogste niveau.

Enkele onderwerpen die in deze uitzending worden besproken:

 • De Cabal dunt steeds verder uit
 • De mens wordt gevangen gehouden in het gestuurde debat
 • Senior adviseur Witte Huis bevestigt innerlijke strijd tussen de facties
 • De Rothschilds proberen via de NAVO de wereld over te nemen
 • Het ontstaan van de Collateral Accounts
 • Binnenkort is het ‘Game Over’
 • Enorme data-dump voorspelt omvallen van HSBC en Deutsche Bank
 • Kans is nihil dat VS Noord-Korea of Iran zal aanvallen
 • Peter Eyre en zijn strijd tegen de New World Order
 • De New World Order wordt gefinancierd door maffiapraktijken
 • Het Westen gebruikt juist massavernietigingswapens

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

De Cabal wordt steeds verder uitgedund

10:40   We staan op een kruispunt. Misschien heb je de laatste tijd gemerkt hoe stil het is, dat komt niet als een verrassing. Het is tekenend voor datgene wat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld. Dat vond grotendeels achter de schermen plaats, maar ook steeds meer in het openbaar. Meer en meer informatie zal naar buiten komen.

Eén van de dingen die zal plaats vinden is dat ze (de Cabal) elkaar publiekelijk zullen afmaken. Het is onderdeel van de innerlijke strijd tussen de Illuminati-facties. De Cabal is voor de kerngroep een te grote groep geworden om te beheersen en men ziet dit als een vorm van afslanken. Thomas denkt echter dat er straks niks meer af te slanken valt, maar er slechts een skelet overblijft. Uiteindelijk zal er een hele kleine groep psychopaten overblijven die geen rekening houdt met hoe het is om mens te zijn. Geen compassie, alleen hebzucht en een stelletje controlfreaks.

Dit is ook een teken van hun zwakte, want als het noodzakelijk voor je is om macht over anderen uit te oefenen ben je zelf zwak. Ze hebben ook veel angst, ze weten dat, zodra het grote publiek in grote getale ontwaakt, of tenminste in voldoende aantallen, ze er zijn geweest.

Maar er zijn nog steeds mensen die denken dat de buitenaardsen ons komen redden. Dat is niet zo. Er is ook geen bewijs van dat het zo is. We moeten ook niet gered willen worden, want daarmee laten we zien dat we als menselijk ras niet in staat zijn om voor onszelf te zorgen.

De mens wordt gevangen gehouden in het gestuurde debat

18:00   We moeten anders denken en handelen om iets te veranderen. We zitten gevangen in dialectisch denken. We kunnen niet buiten de box denken. Dat dialectisch denken is een manier om ons in een doldraaiend cirkeltje van gedachtes en acties rond te laten draaien. Telkens als we vechten vóór, of strijden tégen een ideologie spelen we een noodzakelijke rol in hun grote ontwerp, om de mensheid vooruit te duwen in een dictatuur van de elite. We laten ons in cirkels ronddraaien.

Daarom houdt Thomas al vanaf december een pleidooi om kalm te blijven en je niet te veel te laten meeslepen van de ene extreme kant naar de andere kant. Als je in balans bent, ben je in staat om overzicht te houden over wat er speelt en dat is niet wat zij willen dat wij doen. Zij willen ons in een chaotische staat houden met extreme emoties. Een staat van verhoogde opwinding of een verlaagde depressie.

De Hegelian Dialectic-oplossing voor al deze conflicten is dat wij een kant moeten kiezen en zij hun agenda van de New World Order verder kunnen uitrollen. Verdeel en heers. Kies een kant of een partij, waarbij de illusie wordt gecreëerd dat je de keuze hebt uit twee verschillende kanten of partijen. Maar de daadwerkelijke keuze is de derde keuze: speel het spel niet meer mee.

20:45   Zij denken nog steeds dat hun globalistische agenda in volle snelheid vooruit gaat en in zekere zin is dat ook zo. Maar de belangrijkste aspecten (van de NWO ) storten volledig ineen. Om hun activiteiten een halt toe te roepen moeten we uit de dialectische agenda stappen. Met andere woorden; uit de matrix stappen, buiten de kaders denken. Denk zelf na en laat anderen, met name de mainstream media, niet je gedachten dicteren.

Men probeert op allerlei manieren onze gedachten te sturen en te beheersen. Ze zullen er alles aan doen om mensen naar beneden te halen. En als je in een lage staat (of lage trilling) verkeert, is dat gemakkelijker voor mekaar te krijgen. Maar als je in een kalme staat bent, is het niet zo makkelijk om van je sokkel geduwd te worden.

Senior adviseur Witte Huis bevestigt innerlijke strijd tussen de facties

40:20   Carl Rove, voormalig senior adviseur van president George W. Bush, heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan. Hij zei dat Trump’s hulpjes al wekenlang informatie over elkaar lekken. En dat klopt, het is onderdeel van de factie-oorlog (waarbij de Illuminati-facties elkaar bestrijden). Rove zei: “Niet genoemde functionarissen van het Witte Huis brengen andere mensen binnen het Witte Huis bij verslaggevers in diskrediet. Deze lekken zijn een van de drie redenen waarom er vinnigheid is ontstaan tussen de drie concurrerende facties in het Witte Huis.” Hiermee heeft een insider publiekelijk datgene toegegeven wat Thomas al lange tijd beweert over de strijdende facties.

De Rothschilds proberen via de NAVO de wereld over te nemen

1:10:30   Thomas kan nog slechts een deel van de intel naar buiten brengen, omdat de levens van de klokkenluiders moeten worden beschermd. Afgelopen week is er twee keer op ze geschoten.

De Rothschilds en de Chinese Elders proberen het vrijgeven van de Collateral Accounts* tegen te houden of te vertragen, omdat deze het eind van hun controle betekent. Hun langetermijndoelstelling is om Amerika op de knieën te krijgen, door een zogenaamde oplossing te bieden. Ze worden echter tegen gewerkt door een meerderheid van mensen in machtsposities.

*) Zie grijs kader hieronder voor uitleg

Als resultaat verplaatsen ze alles naar Noorwegen. Dit is geen verrassing, want Noorwegen, Zweden, Finland en Nederland zijn Germaans. De Nazi’s hebben de NAVO volledig overgenomen en maken momenteel de dienst uit, óók binnen de Verenigde Staten BV.

De Rothschilds proberen de NAVO te gebruiken als een privéleger om de wereld over te nemen. Eind vorig jaar probeerde men fondsen bij elkaar te krijgen voor een speciale eenheid, om het hele Midden-Oosten in handen te krijgen. Dat lukte niet en nu probeert men het op een andere manier.

Het probleem waar ze tegenaan lopen, is dat ze niet meer op illegale wijze geld uit het systeem kunnen halen. Ze hebben al 10 jaar geen toegang meer tot de Collateral Accounts (ook wel Global Accounts of Heritage Funds genoemd). Dit is waarom de wereld de afgelopen 10 jaar in een recessie verkeert, omdat zij hun zwendelpraktijken niet kunnen voortzetten. In deze vorm van oplichting wordt ons (belasting)geld besteed, om daarna de Collateral Accounts leeg te roven ten behoeve van hun machtsspel. Thomas zal binnenkort in een speciale radio-uitzending uiteenzetten waar het belastinggeld aan wordt besteed.

Het ontstaan van de Collateral Accounts

E*: Lees in dit artikel de historische achtergrond van de Collateral Accounts: Hoe het geld in de tijd van de zijderoute in Azië terecht kwam. Hoe het Westen het goud via een list weer in handen kreeg. Het ontstaan van het huidige monetaire systeem en waarom er nog steeds astronomische hoeveelheden goud in Azië liggen opgeslagen, die nooit onderdeel waren van dit officiële monetaire systeem.

In deel 2 kun je lezen hoe deze Collateral Accounts zijn gebruikt als borgkapitaal, om in een parallel zwart bancair systeem, grote hoeveelheden geld te ‘creëren’, die niet gedekt wordt door de officiële wereldeconomie. (Deze achtergrondinformatie is noodzakelijk om bepaalde dingen, zoals besproken in deze radioshow, goed te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld de obligaties die in handen kwamen van de Aziatische Dragon families, zie fragment hieronder op 1:18:10 minuten)

Degenen die zeggenschap over de Collateral Accounts hebben, kunnen deze fondsen aanwenden voor allerlei humanitaire en planetaire projecten. Dat is hetgeen waar woordvoerders zoals Neil Keenan en Benjamin Fulford al jaren over berichten. Het is alleen de vraag of zij daadwerkelijk de groep vertegenwoordigen die ook toegang heeft tot deze goudvoorraad, in tegenstelling tot de groep die deze in handen wil krijgen. (Zie het fragment hieronder op 1:16:25 minuten)

Binnenkort is het Game Over

De NAVO probeert nu een situatie te creëren waarbinnen zij de redders kunnen zijn. We hebben hun type ‘redding’ niet nodig. De organisatie moet worden neergehaald. Thomas: “Binnenkort zullen ze gedwongen zijn om op te stappen, of ze dat nu leuk vinden of niet.”

1:15:55   Er is nog geen enkel bezwaar ingediend tegen de soevereiniteits-claim. Zodra dit is afgerond (einddatum eerste fase is komende week) zullen fase 2 en fase 3 van de stukken worden geïmplementeerd en dat betekent Game Over.

1:16:25   Vorige week vrijdag hebben de Chinese Elders eindelijk toegegeven aan de Red Dragon, het Pentagon, Dave Smith en andere groepen dat ze geen Heritage Funds bezitten. Dit is de reden waarom de veronderstelde Revaluation (RV) telkens mislukt en nooit zal plaatsvinden. Thomas: “Ze hebben noch de fondsen, noch het kapitaal om het voor mekaar te krijgen.”

Enorme data-dump voorspelt omvallen van HSBC en Deutsche Bank

1:18:10   Er was vorige week opnieuw een data-dump, waarbij de ‘zwarte server’ van de Verenigde Naties data vanuit GCHQ doorsluisde naar de Amerikaanse overheidsdiensten waaronder het Pentagon. Ze zijn betrapt op criminele bevelen en het rondsturen van nepberichten. Daarna was er enorme data-dump in Hongkong, waaruit blijkt dat HSBC geen enkel kapitaal buiten de hefboomfinacieringen bezit. Alle fondsen die men buiten de hefboomfinacieringen verborgen hield, hebben een andere bestemming gekregen en zijn aan de Collateral Accounts toegevoegd. HSBC zal omvallen.

Dit is waarom het de afgelopen week zo ‘rustig’ was, omdat volledige paniek is toegeslagen. Wat er nu gaande is, is dat de Cabal dag na dag van hun cash-flow en kapitaal wordt gestript. Daarnaast worden ze door allerlei data-dumps ontmaskerd. Daarin staan alle misdaden die ze op hun kerfstok hebben. Bijvoorbeeld elke hack-poging: wie, vanaf welke computer, welke server, welke stad, welk gebouw. Alles netjes gedocumenteerd en wereldwijd rondgestuurd naar relevante mensen. “Zie je, we kunnen terugslaan, het vergt alleen de wilskracht van de mensen.”

Thomas heeft een boodschap aan HSBC; hun kapitaal en cash-flow kan weer aangevuld worden, maar er is een stipulatie dat ze intern de ‘grote schoonmaak’ houden. De voorwaarde is de verwijdering van de Bush-groep, de Aziatische factie (E*: onder controle van de Rothschilds) en de Rothschilds zelf, die met name HSBC voor hun witwaspraktijken gebruiken. De keuze die gesteld wordt is: of je sterft uit, of je doet dat wat goed is.

Zowel HSBC als de Deutsche Bank staan op punt van instorten. Ze worden nu nog overeind gehouden door de Centrale banken, maar dat geld is in hoog tempo aan het inkrimpen, omdat ook zij geen toegang meer hebben tot de Collateral Accounts. Een van de grotere banken zal op korte termijn gaan omvallen. Ze kunnen zich niet lang meer handhaven binnen hun eigen systeem. Hun eigen systeem werkt ze nu tegen, want dat systeem is gebaseerd op het creëren van schulden. Vanaf het moment dat de Aziaten de Amerikaanse schulden niet meer wilden overnemen middels obligaties, tikt de klok die met aftellen is begonnen.

Om ze in de lucht te houden heeft de Britse koningin afstand van haar kapitaal moeten doen en zijn er allerlei (Amerikaanse) nutsvoorzieningen zoals: luchthavens, havens en bruggen, aan de Aziaten verkocht. China bezit inmiddels het meeste van Californië.

Kans is nihil dat VS Noord-Korea of Iran zal aanvallen

1:25:50   Na de oorlogsdreiging in Noord-Korea hebben de Nazi’s, neocons, Israëliërs en degenen die aan hun kant staan, nu hun pijlen weer op Iran gericht. Desondanks acht Thomas de kans erg klein dat de VS Noord-Korea of Iran zal aanvallen, tenzij de wanhoop ze tot totale wanhoopsdaden aanzet. Het Pentagon heeft door middel allerlei scenario’s berekend wat de uitkomst is als men oorlog met deze landen voert en steeds komt naar voren dat ze dan zullen verliezen.

Peter Eyre en zijn strijd tegen de New World Order

1:10:00   In het derde uur is Peter Eyre te gast. Hij voert een rechtszaak tegen de Britse overheid en de House of Lords. Hij begint zijn verhaal met een beknopte biografie en die is bepaald indrukwekkend te noemen. Hij werkte jarenlang bij de Britse marine en klom daar op tot generaal.  Door zijn werk heeft hij een groot deel van de wereld gezien en was nauw betrokken bij allerlei conflicten en brandhaarden in de wereld, met name in het Midden-Oosten, maar ook in Borneo en op andere plekken. Hij verbleef lange tijd in onderzeeërs of torpedoschepen en in ondergrondse bunkers en werkte op het hoofdkwartier van de NAVO en binnen de beveiliging van de koninklijke familie.

Door zijn werk leerde hij veel over zaken die achter de schermen plaatsvinden zoals moderne slavernij en mensenhandel, illegale wapenhandel en financiële zwendelpraktijken.

Uiteindelijk werd hij onderzoeksjournalist, waarbij hij voor een Palestijnse krant verhalen schrijft over de wapenhandel, met name de handel in nucleaire, chemische en biologische wapens en andere massavernietigingswapens. Andere onderwerpen die hij behandelt zijn oorlogsmisdaden, onder andere in Palestina en het bestaan van pedonetwerken in elite groepen.

Over dat laatste zegt Peter Eyre dat je enorme risico’s neemt als je daarover publiceert. Je brengt niet alleen de waarheid naar buiten, maar pedofilie is nauw verweven met de New World Order. Daarmee neem je het op tegen de machtigste mensen in de wereld.

Via al dit onderzoek kwam hij op het spoor van fraude op het hoogste niveau. Hij kreeg toegang tot informatie waardoor hij, naar eigen zeggen, de laatste drie Britse premiers levenslang achter de tralies kan krijgen. Ook wordt de betrokkenheid van de House of Lords bij allerlei illegale praktijken duidelijk.

De rechtszaak met een James Bond-scenario

De rechtszaak waarbij hij is betrokken, is volgens hem een soort super James Bond-script. Naast allerlei spionagepraktijken, speelt ook de illegale wapenhandel, waaronder de nucleaire wapenhandel een rol. Daarnaast heeft Peter Eyre de zwendelpraktijken van triljoenen dollars aan het licht gebracht. Die zwendel houdt in dat er vanuit de City of London astronomische bedragen naar allerlei landen worden weggesluisd, bijvoorbeeld naar Panama, of zogenaamd geïnvesteerd in dubieuze BV’s die in werkelijkheid niet bestaan. De internationale fraude op het hoogste niveau, houdt ook handelen met voorkennis in. Daarbij worden banken opzettelijk neergehaald, waarna er een agressievere overname plaatsvindt, die zorgvuldig van tevoren is voorbereid. Peter Eyre kan aantonen dat leden van de House of Lords, ministers en premiers daarbij flink geïncasseerd hebben.

De New World Order wordt gefinancierd door maffiapraktijken

Peter Eyre legt in deze radioshow in detail uit, hoe de New World Order op frauduleuze wijze aan geld komt. Het wegsluizen van belastinggeld, het opzetten van niet bestaande investeringsprojecten, oplichting, belastingontduiking en witwaspraktijken. Dit geld wordt dan besteed aan het financieren van politieke partijen of presidentskandidaten, oorlogen en terroristische organisaties.

De grootsheid en omvang van deze rechtszaak  is dan ook enorm. Het gaat om diefstal van grote sommen geld, ofwel van investeerders ofwel van publiek geld dat voortdurend wordt weggesluisd en waarbij allerlei politici nauw zijn betrokken.

Volgens Peter Eyre is de rode draad bij de Illuminati en de New World Order dat ze wereldwijd alle grondstoffen in handen willen krijgen, in welk land dan ook en hoe dan ook. Ze willen bovendien de markten voor deze grondstoffen beheersen, evenals de pijplijnen en andere transportkanalen van deze grondstoffen.

Indien nodig vallen ze landen binnen, of men laat deze landen of economieën ineen storten. De Illuminati zijn volgens Peter Eyre verantwoordelijk voor de 2008-crash, een economische recessie die nu nog steeds gaande is. Ook laat men bedrijven of banken opzettelijk instorten, om ze daarna voor een bodemprijs op te kopen.

Het Westen gebruikt juist massavernietigingswapens

Peter bespreekt in detail de oorlogen in het Midden-Oosten, zoals de oorlog in Irak,  Afghanistan, Libië, et cetera. Hij zet zorgvuldig uiteen hoe deze zogenaamde ‘oorlogen tegen massavernietigingswapens’ in feite oorlogen zijn waren waarin de Cabal ofwel massavernietigingswapens gebruikten ofwel verhandelden. De oorlog in Irak heeft volgens hem voor een enorme nucleaire vervuiling gezorgd, door het gebruik van wapens die verarmd uranium in de atmosfeer brengen. Het gebruik van deze wapens en de oorlogen geïnitieerd door het Westen, kunnen dan ook gezien worden als een vorm van genocide.

Aan het eind van de uitzending [3:26:50] vertelt Peter Eyre ook het verhaal van de vliegtuigcrash, waarbij Hillary Clinton een aantal jaar geleden zwaar gewond raakte en een ernstige hoofdwond op liep. Ze was sindsdien instabiel en is nooit meer de oude geworden.

Peter Eyre heeft veel zaken gedocumenteerd op zijn blog, al heeft hij momenteel geen tijd meer om dit actueel te houden.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

> Nieuwsblog van the People’s Club

Ella Ster* kan momenteel geen toegang tot Facebook krijgen. Stuur daarom zelf links via Facebook door, zodat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot onze artikelen. Je kunt je ook aanmelden voor de email-service, zodat je bericht krijgt zodra er een nieuw artikel is verschenen.

Share.

About Author

1 reactie

 1. Hoop maakt z'n eigen magie on

  Wat een krachtig en verhelderend bericht.
  Zoveel openheid van essentieële zaken.

  Hartelijk bedankt, Ellaster* voor dit verslag.