‘De mensheid losgekoppeld’, Humanity Unplugged radioshow van Thomas Williams, deel 1.4

Deze serie Humanity Unplugged (De mensheid losgekoppeld) op basis van een speciale radio-uitzending van Thomas Williams, gaat over de wijze waarop we afgesneden zijn van ons hogere zelf. In deel 1.1, de inleiding van deze serie, kun je lezen over de misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens. Deel 1.2 gaat over de kosmos, de schepping en de ontwikkeling van de mens. Deel 1.3 over de geboorte, de dood en wat er gebeurt als de reïncarnatie geblokkeerd is.

Het atomair niveau en het blokkeren van primaire materie

Laten we, nu we weten hoe materiële objecten worden gecreëerd, naar het macro niveau gaan, met de atomen. Alle materiële lichamen veranderen de afmeting en kromming van de ruimte eromheen, wij dus ook. Logischerwijze valt dat bij sterren en planeten meer op. Wetenschappers bemerkten een kromming van ruimte en licht wanneer er een zonsverduistering plaats vond.door onze wetenschappers als er een zonsverduistering plaats vond. Ze bleken objecten te kunnen waarnemen die zich achter de zon bevonden en die niet vanaf hier zichtbaar zouden kunnen zijn. Dat leverde het bewijs op dat materiële lichamen de ruimte om hen heen in wezen vervormen en ombuigen.

Het bijzondere is dat ook atomen en moleculen dat effect kunnen bewerkstelligen. Wanneer een atoom nucleus (kern) een honderdste triljoen van het volume bezit en een elektron een nog kleiner volume heeft dan deze atomaire kern, dan betekent dat, dat 99,99999% van een atoom uit lege ruimte bestaat. Het atoom is daarmee een zeer buitengewoon object, of de 99,99999% wordt door de wetenschap niet begrepen.

Nucleaire wapens veroorzaakte bezorgdheid buitenaardsen

Het atoom varieert van waterstof met 2 tot ruim 235 transuranium, radioactieve elementen veroorzaken een sterker effect. Elk atoom breekt door zijn eigen massa de kwalitatieve barrière tussen de fysieke en etherische lagen af, en ertussen opent zich een kanaal. Als je je afvraagt waarom radioactieve explosies een toename van het aantal bezoekers uit de verte veroorzaken, hier is je antwoord.

Wat er vervolgens gebeurt, is dat een stroom van primair materiaal G zich van de andere primaire stof afscheidt en door het kanaal van de fysieke naar de etherische laag stroomt. Atomen die de G-materie verliezen worden instabiel en breken af tot eenvoudigere en meer stabiele elementen. Dit resulteert in het feit dat de concentratie van G-materie na verloop van tijd vermindert en dit maak de laag die uit 7 soorten primaire materie is opgebouwd onevenwichtig, waardoor ook andere fysieke lichamen in onbalans komen.

Men creëerde de ideale omstandigheden voor synthetische levensvormen

Wanneer er desintegratie van atomen plaatsvindt en er nieuwe atomen voor in de plaats komen, dan zal er aanzienlijk minder activiteit tussen de fysieke en etherische lagen plaatsvinden. Als er zwaardere stralingselementen bij dit proces zijn betrokken, die niet desintegreren op dezelfde manier, leidt dat tot een overschot aan G materiaal dat van de fysieke naar de etherische laag stroomt. Wanneer het verlies van G materiaal uit de kernen leidt tot het uiteenvallen, zou het dan niet mogelijk zijn dat er niet-biologische levensvormen ontstaan zoals synthetische levensvormen, archonten of andere niet-stoffelijke entiteiten?

Als een flinke stroom G-materie vanuit de fysieke naar etherische laag stroomt met moleculen van een zeer hoogstaande structuur zoals DNA en RNA, kan dat leiden tot omstandigheden waarbij andere materiestromen ontstaan, waardoor er onbalans van de natuur ontstaat. Er moet zowel in de fysieke als in de etherische laag een evenwichtig niveau van G-materie aanwezig zijn. Als dat er is, worden de etherische lichamen van DNA en RNA gevormd en verdwijnt de barrière tussen die twee lagen, waardoor er een toestand van evenwicht wordt bereikt.

Dit verlies van G-materie of geluidsfrequentie, heeft geleid tot het mogelijke ontstaan van niet-biologische leven dat wij nu kennen als onstoffelijk entiteiten, archonten en hier gemaakte synthetische klonen. Ik zal hierover binnenkort over vertellen, maar ik wil alvast aangeven waarom het verlies van G zo belangrijk is.

Het heeft een onbalans in het complete systeem veroorzaakt en is de oorzaak van veel inmenging van buitenaf. Niet alleen hier, maar door het hele universum.

Oplossing gevonden en reparatie geïmplementeerd

Ongeveer anderjaar geleden heb ik tijdens mijn droomtijd een boodschap ontvangen waarin werd gezegd; “het GNA is hersteld en alles komt goed”.  Ik heb de laatste 18 maanden op internet gezocht en aan veel verschillende mensen gevraagd wat GNA is, maar ik vond er niets over terug. Tot ik een artikel tegen kwam, dat me naar een andere toeleidde en … voila, daar had ik mijn antwoord, hoewel het niet direct als GNA werd benoemd. GNA werd erin belicht vanuit een wetenschappelijk perspectief en al lezende, viel het kwartje.

Maar ik had nog vragen en ik overdacht het onderwerp en zat toen na te denken over de 777 (niet de Ruiner, maar misschien wist die het al lang, LOL), maar de 7 soorten basismaterie. Geluid en licht liggen aan de basis van de schepping. Niet alleen van de zon, het zonnestelsel, de planeten en de maan, maar ook aan de basis van het leven. En hieropvolgend zijn er 7 noten in het octaaf van de schepping, dus ik ging op zoek naar meer informatie hierover. En ineens ging er een lichtje branden. Ik vroeg me af wat precies het geluid was van de G-noot. Sommigen zullen dit geluid herkennen als een ‘ruis’ in het rechteroor, hoorbaar in de laatste 12-18 maanden. Toen ik de toon had beluisterd, realiseerde ik me dat het GNA inderdaad terug is gekomen en bovendien sterker wordt, en dat het ‘geluid’ in het rechteroor hiermee direct verband houdt.

Oorsuizen een signaal van herstelde verbinding met het Hogere Zelf

Frequenties in het linkeroor kunnen een hogere toon herkennen en zijn gedeeltelijk een golf en voor een ander deel een download vanuit je Hogere Zelf. Het is afhankelijk van het kanaal dat op dat moment is geopend. Je verbinding met je Hogere Zelf werd afgesneden door het wegsluizen van G-materie, waardoor het kanaal van de 7 stappen in de menselijke evolutie op verschillende etherische niveau’s werd geblokkeerd.

Nu het GNA is hersteld, zal de mensheid zich weer kunnen verbinden met het Hogere Zelf en daardoor versterkt ook de verbinding met De Bron. Dit is een goede zaak, maar het kan ook trauma’s, depressieve gevoelens of pijn veroorzaken. Dit kan een gevolg zijn van de herstelde verbinding waarbij er herinneringen naar boven kunnen komen over vorige levens of mogelijk zelfs over de originele ‘loop’ (herhalingslus) bij het naar binnen treden van het Al/Matrix systeem.

> Deel 1.5: Waarom de Cabal er belang bij heeft om mensen in lage trilling te houden

Originele tekst van Thomas Williams | vertaling Cassandra de Wit, Ella Ster* | ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
De Mensheid Losgekoppeld-serie

>  Deel 1.1: De misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens.
>  Deel 1.2: De kosmos, de schepping en de ontwikkeling van de mens
>  Deel 1.3: De geboorte, de dood en reïncarnatie
>  Deel 1.5: Waarom de Cabal er belang bij heeft om mensen in lage trilling te houden

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “The Humanity Unplugged show” on Spreaker.

Share.

About Author

3 reacties

 1. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !!

  Over de magie van Maggie :

  Dat de satan ,als hij de macht heeft,  argumenteert met zijn onwetendheid ,  onbegrip ,  onkunde en zijn onwil was me al vaker opgevallen en had ik al gemeld voorafgaande  aan die verklaring van Rutte…
  Dat de satan de feiten verdraait door een andere datumstelling en er insinuerend iets anders van maakt wil ik nu even aan de kaak stellen .
  Het eerste wat de satan doet als hij je aanspreekt is zichzelf in een ander persoon veranderen .
  Dit lijkt zo op het eerste oog moeilijker dan dat het is want het is in de praktijk vrij eenvoudig uitvoerbaar.
  Door bijvoorbeeld zichzelf vals uit te geven als woordvoerder van een ander , jou bekend  , persoon en jou namens die persoon vragen te stellen ..
  Een persoon die er zelf op dat moment natuurlijk niet zelf niet bij is .
  Hoe je het ook wend of keert  ,  de satan stelt alleen maar vragen.
  Zelf argumenteren met zijn [valse] onwetendheid  , zijn [valse] onbegrip , zijn [valse] onkunde en zijn onwil ..
  Het gaat hem er natuurlijk om , wat hij allemaal wel en waar hij allemaal nog meer van  wil hebben .
  De heb en de wil van het beest .
  Uit onwil heeft ons  gepsychologiseerde landje dus een dr. Phil uit eigen doos geweigerd [RTL 4] en heeft daarmee dus vragen in het buitenland opgeroepenen …
  Ondertussen probeert een psycholoog op de t.v. aan te tonen dat mensen niet goed functioneren, forceert optisch bedrog en is daarmee zonder het te weten de enige die daar echt eerlijk in is , want volgens mij kun je inmiddels wel stellen dat alles op de t.v. optisch bedrog is !
  Dat de satan de feiten verdraait en/of er iets anders van maakt had ik ook al wel vaker opgemerkt , nu probeer ik de feiten en datum stelling van de satan te analyseren zoals dat in de media  sinds pizza gate is gebleken .
  Zoals die verdwenen Vietnamese kinderen uit Zuidlaren inmiddels meerderjarig waren en zodoende de desbetreffende verantwoordelijken geen enkele blaam treft zo is bijvoorbeeld ritalin niet schadelijk voor kinderen maar wel voor volwassenen …
  De Maggie van pizza gate was nog in leven volgens MSN en is later gezond en wel in Zwolle weergevonden .
  Dat dit inmiddels een andere Maggie betreft zal wel weinig mensen zijn opgevallen .
  Om misselijk van te worden !
  Het is immers de insinuerende satan die de datum van de  feitelijke gebeurtenissen bepaalt en er gelijk weer iets anders van maakt !!
  Zo zijn zaken die op dit moment actueel zijn  al lang verleden tijd [bijvoorbeeld: Tuam ] of gaan in de toekomst nog gebeuren  …
  Het is de satan die de datum bij de feiten stelt en de feiten verdraaid …..
  Zelfs als de satan het bestaan van God bewezen heeft gekregen, verzwijgt hij dit en presteert het dan zelfs om God in de verleden tijd te plaatsen en zichzelf in de tegenwoordige toekomstige !! …
  Ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren !
  Dat een ieder die de leugen liefheeft en doet  de waarheid niet wil weten noch zien.
  Dat de mensen de leugenaars geloven en de mensen die de waarheid spreken niet worden gelooft.
  Dat stond duizend[en] jaren gelden al in de diverse openbaringsgeschriften .
  Zo zijn mensen met maar 3 volgelingen op twitter allemaal maar een stelletje schurken bij elkaar en wordt ik betaald door de Russen !!
   De satan blijft natuurlijk wel een leugenaar !
  Nu is mijn vraag , hoe is  het in verhouding met zoiets als een presidentskandidaat van een land als de Verenigde staten en iemand met maar 3 volgelingen op twitter
  en..
  Als ik door de Russen betaald zou worden dan had ik hier toch wel een dikke Lada voor de deur staan …
  Over complottheorieën en waanvoorstellingen gesproken ..
  Toch heb ik , nog even terugkomen op mijn blogs zoals bijvoorbeeld :
  Vlieg op L*L , zoiets van  : Whe got them with their pants down !!

  Tot slot wil ik de Heer Ronald Bernard nog even  bedanken voor zijn moedige handelen en dappere uitspraken .
  Het lijkt er op dat we na zo’n 20 á 30 jaar werk met en van de meest uiteenlopende mensen van over de hele wereld nu mede dankzij zijn verklaring een groot taboe hebben doorbroken !
  Ook dit heb ik voor mijn ogen zien gebeuren !!

  Dat hij inzake zijn geloofskeuze  de juiste beslissingen heeft genomen weet ik sinds Kerst 2003 en met Kerst 2004 nagenoeg zeker !

  Bedankt !

  De groetnn..
  Sri sri Magnitude
  [AardbevingsGroninger/Donder en bliksem predikant ]

 2. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  Graag nog even een belangrijke aanvulling en correctie op het voorafgaande !
  In al mijn ijver om de insinuaties van de satan aan de kaak te stellen heb ik er 1 belangrijke van over het hoofd gezien !
  De eerste Maggie moet natuurlijk Maddie zijn .
  De roepnaam van het meisje die in Portugal is verdwenen .
  Het spijt mij dat ik dat niet eerder heb opgemerkt !

  Groeten

  Sri sri Magnitude .